Загальна частина – аудіо

КЛІТИНИ

Біологічні мембрани

Міжклітинні контакти

Цитоплазма

Транспорт речовин у клітині і через мембрани

Клітинне ядро

Функції клітин

Життєвий шлях клітин

ТКАНИНИ

Епітеліальна тканина

Скелетні сполучні тканини – хрящова і кісткова тканини

Кров і лімфа

М’язова тканина

Нервова тканина

Нервові волокна

Органи, системи й апарати органів

Розвиток людини в онтогенезі

Площини, осі, лінії та ділянки тіла

Записував: Куліковський Нікіта.

Share