Серцево-судинна система – аудіо

Ангіологія

Будова кровоносних судин

Гемомікроциркуляторне русло

Артеріо-венулярні анастомози

Будова вен

Кровопостачання та іннервація судин

Загальні принципи кровопостачання тіла людини

Вікові особливості кровоносних судин

Серце, камери серця

Будова стінки серця, ендокард, міокард, епікард, осердя

Кровопостачання серця

Лімфатичні судини серця

Іннервація серця

Кровопостачання серця

Топографія серця

Проекція границь серця на передню стінку грудної порожнини

Рентгенанатомія серця

Вікові особливості серця й осердя

Судини малого (легеневого) кола кровообігу

Судини великого кола кровообігу. Артерії великого кола кровообігу. Аорта

Гілки дуги аорти. Плечо-головний стовбур

Загальна сонна артерія

Зовнішня сонна артерія. Передня група гілок

Зовнішня сонна артерія. Задня та присередня групи

Зовнішня сонна артерія. Кінцеві групи

Внутрішня сонна артерія

Очна артерія

Артерії головного мозку

Середня мозкова артерія

Задня сполучна артерія

Хребтова артерія

Основна артерія

Задня мозкова артерія

Артеріальне коло мозку, варіанти його будови. Артеріальні анастомози в ділянці голови

Підключична артерія

Гілки першого відділу підключичної артерії

Гілки щито-шийного стовбура

Гілки другого відділу підключичної артерії

Артерії верхньої кінцівки

Плечова артерія

Променева артерія

Ліктьова артерія

Анастомози артерій верхніх кінцівок

Варіанти глибокої і поверхневої долонних дуг

Грудна частина аорти та її гілки

Черевна частина аорти. Пристінкові гілки

Черевна частина аорти. Нутрощеві гілки

Загальна клубова артерія та її гілки

Артерії нижньої кінцівки

Гілки глибокої стегнової артерії

Анастомози артерій нижніх кінцівок

Вени великого кола кровообігу

Непарна і півнепарна вени

Міжреброві вени

Вени хребтового стовпа

Вени голови і шиї. Внутрішня яремна вена

Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени

Вени губчатки

Випускні вени

Очноямкові вени

Вени головного мозку

Глибокі вени великого мозку

Вени стовбура головного мозку

Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени

Вени верхньої кінцівки

Система нижньої порожнистої вени

Пристінкові і нутрощеві притоки нижньої порожнистої вени

Вени таза

 Вени нижньої кінцівки

Система ворітної печінкової вени

Притоки ворітної печінкової вени

Венозні анастомози між системами верхньої, нижньої порожнистих вен та ворітної печінкової вени

Розвиток серцево судинної системи

Розвиток серця людини в онтогенезі

Розвиток кровоносних судин людини

Кровообіг плода

Вади розвитку серця

Вікові особливості кровоносних судин

Органи кровотворення та імунної системи

Класифікація лімфоїдних (імунних) органів

Кістковий мозок

Загруднинна залоза (тимус)

Лімфатичні вузли

Селезінка

Мигдалики

Лімфоїдні утворення в стінках травної, дихальної та сечової систем

Лімфатичні капіляри, лімфокапілярні сітки

Лімфатичні судини

Лімфатичні стовбури

Лімфатичні протоки

Лімфатичні судини і лімфачитчі вузли ділянок тіла

Лімфатичні_судини і ділянкові вузли голови та шиї

Лімфатичні судини і ділянкові вузли верхньої кінцівки

Лімфатичні судини і ділянкові вузли нижньої кінцівки

Лімфатичні судини і ділянкові вузли таза

Лімфатичні судини і ділянкові лімфатичні вузли живота

Особливості відтоку лімфи від органів черевної порожнини

Лімфатичні судини і ділянкові

Особливості відтоку лімфи від серця

Лімфатичні судини і ділянкові вузли груді (грудної залози)

Порівняльна анатомія лімфатичної системи

Записував: Куліковський Нікіта.

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Серце. Камери серця.

Будова стінки серця. Кровопостачання і іннервація серця. Топографічні межі серця

Судини малого кола кровообігу

Судини великого кола кровообігу. Загальна сонна артерія. Зовнішня сонна артерія

Внутрішня сонна артерія

Підключична артерія. Артерії верхньої кінцівки

Грудна та черевна частини аорти

Загальна клубова артерія

Артерії нижньої кінцівки

Система верхньої порожнистої вени

Вени верхньої кінцівки. Система нижньої порожнистої вени

Система ворітної печінкової вени

Кровообіг плода

Органи кровотворення та імунної системи

Лімфоносні судини. Лімфатичні вузли голови та шиї

Лімфатичні вузли таза, верхньої та нижньої кінцівки

Лімфатичні вузли живота та грудної порожнини 

 356 total views,  2 views today