1,2,3

 

АНАТОМІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА

 

Змістовий модуль 1. Вступ до анатомії

 1. Предмет та зміст анатомії
 2. Сучасні напрями розвитку анатомії.
 3. Методи дослідження в анатомії.
 4. Стислі відомості з історії анатомії (Гіппократ, Гален, Леонардо да Вінчі, Гарвей, Везалій).
 5. Київська анатомічна школа: М.І.Козлов, О.П.Вальтер, В.О.Бец, М.А.Тихомиров, Ф.А.Стефаніс, І.І.Бобрик, А.А.Архипович, їх вклад в розвиток анатомії.
 6. Розвиток анатомії на Україні.
 7. Київська анатомічна школа.
 8. Сучасна анатомічна школа Національного медичного університету імені О.О.Богомольця:  К.А.Дюбенко, С.В.Стеценко, В.Г.Черкасов,  С.Т.Чорнокульський.
 9. Початкові стадії ембріогенезу людини.
 10. Вчення про зародкові листки. Похідні кожного зародкового листка.

Змістовий модуль 2. Анатомія кісток скелета

 1. Основні осі і площини тіла людини.
 2. Визначення скелета ;основні функції скелета.
 3. Основні стадії розвитку скелета в філо- та онтогенезі.
 4. Кістка як орган.
 5. Класифікація кісток. Основні етапи розвитку кісток.
 6. Загальний план будови хребців: описати і продемонструвати на препаратах..
 7. Особливості будови шийних, грудних і поперекових хребців: назвати і продемонструвати на препаратах.
 8. Будова крижової кістки і куприка: описати і продемонструвати на препаратах.
 9. Хребтовий стовп в цілому. Відділи хребтового стовпа: назвати і продемонструвати на препаратах.
 10. Класифікація ребер. Будова 1-XII ребер: описати і продемонструвати на препаратах.
 11. Будова груднини: описати і продемонструвати на препараті.
 12. Грудна клітка в цілому: описати і продемонструвати на препараті.
 13. Відділи черепа: назвати і продемонструвати на препараті.
 14. Норми /положення/ черепа, які використовуються при його вивченні в антропології і медицині: назвати і продемонструвати.
 15. Мозковий череп: кістки які його утворюють; назвати і продемонструвати на препараті. Особливості розвитку кісток мозкового черепа.
 16. Мозковий череп: частини, назвати і продемонструвати на препараті кістки, які утворюють склепіння і основу черепа.
 17. Потилична кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.
 18. Лобова кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.
 19. Тім’яна кістка: поверхні, краї, кути; назвати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі. Визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.

20.Решітчаста кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.

 1. Клиноподібна кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.
 2. Скронева кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.
 3. Канали скроневої кістки: описати і продемонструвати хід каналу лицевого нерва і його відгалуження; хід сонного каналу  і його відгалуження; хід м’язово-трубного каналу і його півканалів; хід барабанного і соскоподібного канальців.
 4. Лицевий череп: кістки які його утворюють; назвати і продемонструвати на препараті. Особливості розвитку кісток лицевого черепа.
 5. Верхня щелепа: частини, відростки, їх будова; описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі. Вікові особливості верхньої щелепи.
 6. Нижня щелепа: частини, їх будова; описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі. . Вікові особливості нижньої щелепи
 7. Нижня носова раковина, леміш, під’язикова кістка: їх будова; описати і продемонструвати положення в черепі.
 8. Сльозова, носова, вилична, піднебінна кістки: їх будова; описати і продемонструвати положення в черепі.
 9. Скронева ямка: межі, стінки; описати і продемонструвати на препараті черепа.
 10. Підскронева ямка: межі, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препараті черепа.
 11. Крило-піднебінна ямка : межі, стінки, сполучення;
 12. Очна ямка: межі очноямкового входу, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препараті черепа.
 13. Носова порожнина: межі входу і виходу носової порожнини, іі стінки; описати і продемонструвати на препараті черепа.
 14. Носові ходи: іїх будова, сполучення; описати і продемонструвати на препараті черепа.
 15. Кісткове піднебіння: його будова; описати і продемонструвати на препараті черепа
 16. Анатомічні утворення внутрішньої і зовнішньої поверхні склепіння черепа: описати і продемонструвати на препараті.
 17. Анатомічні утворення зовнішньої основи черепа: описати і продемонструвати на препараті.
 18. Внутрішня основа черепа: межі, будова, сполучення передньої черепної ямки; описати і продемонструвати на препараті.
 19. Внутрішня основа черепа: межі, будова, сполучення середньої черепної ямки; описати і продемонструвати на препараті.
 20. Внутрішня основа черепа: межі, будова, сполучення задньої черепної ямки; описати і продемонструвати на препараті.
 21. Вікові особливості будови кісток черепа.
 22. Статеві та індивідуальні особливості будови кісток черепа.
 23. Частини і будова трубчастих кісток: назвати і продемонструвати на препаратах.
 24. Верхня кінцівка: її частини і кістки, що їх утворюють. Назвати і продемонструвати на препаратах
 25. Розвиток скелета верхньої кінцівки. Варіанти та аномалії розвитку.
 26. Кістки поясу верхньої кінцівки: лопатка та ключиця. Описати і продемонструвати на препаратах, визначити належність кісток до правої чи лівої сторони.
 27. Плечова кістка: частини; описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
 28. Променева кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
 29. Ліктьова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
 30. Кисть: відділи; будова кісток зап’ястка, кісток п’ястка та фаланг пальців кисті. Описати і продемонструвати на препаратах.
 31. Нижня кінцівка: її частини і кістки, що їх утворюють. Назвати і продемонструвати на препаратах.
 32. Розвиток скелета нижньої кінцівки. Варіанти і аномалії розвитку.
 33. Кульшова кістка: описати і продемонструвати на препараті іі будову. В наслідок зрощення яких кісток вона утворюється?
 34. Клубова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову.
 35. Лобкова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову.
 36. Сіднична кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову.
 37. Таз в цілому: його частини; описати і продемонструвати на препараті. Статеві та вікові особливості тазу. Назвати та описати основні розміри тазу.
 38. Стегнова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
 39. Великогомілкова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
 40. Малогомілкова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
 41. Стопа: відділи, кістки що їх утворюють. Будова заплеснових кісток, плеснових кісток , фаланг пальців стопи. Описати і продемонструвати на препаратах.
 42. Визначення “твердої основи стопи”. Продемонструйте кістки, які складають тверду основу стопи.
 43. Гомологія кісток верхньої та нижньої кінцівок.

 

Змістовий модуль 3. З’єднання кісток скелета

 1. Класифікація з’єднань кісток: неперервні та перервні з’єднання..
 2. Розвиток з’єднань кісток в філо- і онтогенезі.
 3. Синдесмози: визначення, види, приклади.
 4. Синхондрози: визначення, класифікація, приклади.
 5. Синостози: визначення, утворення, приклади.
 6. Суглоб: визначення, основні компоненти суглоба : описати і продемонструвати на препаратах.
 7. Додаткові компоненти суглобів: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.
 8. Анатомічна класифікація суглобів: прості та складні суглоби, комплексні, комбіновані, визначення і приклади.
 9. Назвати головні осі і рухи, які здійснюються в суглобі навколо цих осей.
 10. Класифікація суглобів за кількістю рухів.
 11. Одноосьові суглоби: визначення, види одноосьових суглобів за формою суглобових поверхонь, функції, приклади, продемонструвати на препаратах.
 12. Двохосьові суглоби: визначення, види двохосьових суглобів за формою суглобових поверхонь, функції, приклади, продемонструвати на препаратах.
 13. Багатоосьові суглоби: визначення, види багатоосьових суглобів за формою суглобових поверхонь, функції, приклади, продемонструвати на препаратах.
 14. Назвати види сполучень хребтового стовпа, продемонструвати їх н препаратах.
 15. З’єднання між тілами хребців: класифікація, будова міжхребцевого диску, його функціональне значення; зв’язки, що укріплюють з’єднання між тілами хребців; описати і продемонструвати на препараті.
 16. З’єднання між відростками та дугами хребців: класифікація, будова, зв’язки.
 17. З’єднання між крижовою кісткою і куприком: класифікація, будова, зв’язки крижово-куприкового з’єднання; описати і продемонструвати на препараті. Вікові та статеві особливості крижово-куприкового з’єднання.
 18. З’єднання між I і II шийними хребцями: будова, класифікація, рухи.
 19. З’єднання між ребрами та грудниною: класифікація, їх будова.
 20. З’єднання між ребрами і хребцями: види, їх будова, класифікація.
 21. Хребет в цілому: будова, згини; вікові особливості.
 22. Грудна клітка в цілому: будова, вікові, статеві та індивідуальні особливості.
 23. Класифікація з’єднання кісток черепу: неперервні і перервні з’єднання.
 24. Неперервні з’єднання кісток черепа: види, назвати і продемонструвати на препараті.
 25. Тім’ячка черепа: ії будова, функціональне значення, терміни скостеніння.
 26. Скронево-нижньощелепний суглоб: будова, класифікація, рухи.
 27. Вікові особливості з’єднання кісток черепа.
 28. З’єднання черепа з хребтом: будова, класифікація, рухи.
 29. З’єднання кісток плечового пояса: груднинно-ключичний суглоб, його суглобові поверхні, додаткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах. .
 30. З’єднання кісток плечового пояса: надплечово-ключичний суглоб , його суглобові поверхні, додаткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.
 31. Плечовий суглоб: суглобові поверхні, додаткові компоненти , межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.
 32. Ліктьовий суглоб: назвати суглоби, що його утворюють, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 33. З’єднання кісток передпліччя: проксимальний променево-ліктьовий суглоб, міжкісткова перетинка, дистальний променево-ліктьовий суглоб;їх будова, класифікація, описати і продемонструвати на препаратах. .
 34. Променево-зап’ястковий суглоб: суглобові поверхні кісток, які його утворюють, внутрішньосуглобовий диск, межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.
 35. Суглоби кисті: середньозап’ястковий суглоб, його суглобові поверхні, внутрішньо-суглобові зв’язки, описати і продемонструвати на препаратах.
 36. Суглоби кисті: міжп’ясткові суглоби , їх суглобові поверхні та зв’язки, що їх укріплюють, описати і продемонструвати на препаратах.
 37. Суглоби кисті: зап’ястково-п’ясткові суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, Особливості I зап’ястково-п’ясткового суглоба його класифікація, описати і продемонструвати на препаратах.
 38. Суглоби кисті: п’ястково-фалангові суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація , рухи, описати і продемонструвати на препаратах.
 39. Суглоби кисті: міжфалангові суглоби кисті, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація , рухи, описати і продемонструвати на препаратах.
 1. З’єднання кісток таза: класифікація.
 2. Крижово-клубовий суглоб: суглобові поверхні кісток, що його утворюють, межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація , рухи, описати і продемонструвати на препаратах.
 3. Лобковий симфіз: будова, зв’язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах.
 4. Зв’язковий апарат таза: описати і продемонструвати на препаратах.. Назвати та продемонструвати отвори, які утворюються зв’язками таза.
 5. Кульшовий суглоб: суглобові поверхні кісток, які його утворюють, додаткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація, рухи;описати і продемонструвати на препаратах.
 6. Колінний суглоб: суглобові поверхні кісток, що його утворюють, додаткові компоненти /меніски, внутрішньосуглобові зв’язки, складки, синовіальні сумки/, зв’язковий апарат, класифікація , рухи;описати і продемонструвати на препаратах. .
 7. З’єднання кісток гомілки: види, їх будова, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах.
 8. Надп’ятково-гомілковий суглоб: суглобові поверхні кісток, які його утворюють, межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.
 9. Суглоби стопи: з’єднання між кістками заплесна,  види,  їх  суглобові поверхні та зв’язки, що їх укріплюють, описати і продемонструвати на препаратах.
 10. Поперечний суглоб стопи: суглоби, що його утворюють, зв’язковий аппарат; описати і продемонструвати на препаратах.
 11. Суглоби стопи: ззаплесно-плесневі суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах.
 12. Суглоби стопи: міжплесневі суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат. класифікація; описати і продемонструвати на препаратах..
 13. Суглоби стопи: плесне-фалангові суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах..
 14. Суглоби стопи: міжфалангові суглоби стопи, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація, рухи, описати і продемонструвати на препаратах.
 15. Склепіння стопи: визначення, утворення, функції. Чим вони укріплені?
 16. “Тверда основа стопи”: визначення; продемонструвати на препаратах кістки, які складають тверду основу стопи.

 

Змістовий модуль 4.  Міологія

1. М’яз, як орган: визначення,  описати на препараті.

2. Допоміжні апарати м’язів: описати і продемонструвати на препараті.

3. Розвиток скелетних м’язів: загальні закономірності; особливості розвитку м’язів тулуба, кінцівок, голови та шиї. Ембріоголічна класифікація м’язів.

 1. Класифікація м’язів за формою, положенням, напрямком волокон, відношенням до суглобів та функцій
 2. Біомеханіка м’язів, їх дія на суглоби, поняття про початок і прикріплення м’язів, про рухому і нерухому точки.
 3. М’язи спини: топографічна та ембріологічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 4. М’язи грудної клітки: топографічна та ембріологічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 5. Діафрагма: визначення діафрагми, як м’язово-фасціальної пластинки; її топографія, частини та їх будова; отвори і їх вміст, трикутники, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 6. М’язи живота: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 7. Фасції тулуба (поверхнева, власна, внутнішньогрудна, нутрощева): їх топографія і функціональне значення.
 8. Піхва прямого м’яза живота: стінки та їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 9. Біла лінія живота: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 10. Пахвинний канал: стінки, кільця ї їх будова, вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
 11. М’язи шиї: топографічна та ембріологічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 12. Топографія шиї: ділянки, трикутники, міжм’язові простори, їх межі; описати і продемонструвати на препаратах.
 13. Фасціїї шиї: топографічна класифікація за В.М. Шовкуненко, описати хід фасцій та їх походження; відношення до м’язів, внутрішніх органів, судинно-нервових пучків шиї. Визначити міжфасціальні простори, їх вміст та сполучення.
 14. Шийна фасція: анатомічна класифікація, описати хід пластинок, їх відношення до м’язів; визначити міжфасціальні простори, їх сполучення та віст. Провести аналогію між фасціями за анатомічною і топографоанатомічної класифікаціями.
 15. М’язи голови: класифікація. Жувальні м’язи: будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 16. М’язи голови: класифікація. М’язи лиця (мімічні м’язи): відміни мімічних м’язів від решта скелетних м’язів; будова ( початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 17. М’язи голови: класифікація. М’язи лиця (мімічні м’язи): топографія, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах..
 18. М’язи плечового поясу: будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 19. М’язи плеча: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 20. М’язи передпліччя: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 21. М’язи кисті: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 22. Аналіз рухів в плечовому, ліктьовому, променево-зап’ястковому, зап’ястково-п’ясткових і міжфалангових суглобах під дією м’язів-антагоністів і м’язів-синергістів у відповідності до початку і прикріплення кожного окремого м’яза, продемонструвати ці м’язи на препаратах.
 23. Фасції верхньої кінцівки та їх похідні (міжм’язові перетинки, футляри та їх вміст, фіброзні і кістково-фіброзні канали та їх вміст).
 24. Тримачі м’язів – згиначів передпліччя: утворення, топографія, канали, іх вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
 25. Тримачі м’язів-розгиначів передпліччя: утворення, топографія, кістково-фіброзні канали в ділянці зап’ястка, іх вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
 26. Синовіальні піхви кисті: їх будова, топографія, функціональне і практичне значення.
 27. Пахвова ямка: межі, стінки ; описати і продемонструвати на препаратах..
 28. Пахвова порожнина: стінки, трикутники, отвори їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
 29. Топографія плеча: борозни, канал променевого нерва, ліктьова ямка, їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
 30. Топографія передпліччя: борозни, їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
 31. М’язи тазу: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 32. М’язи стегна: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 33. М’язи гомілки: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 34. М’язи стопи: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 35. Аналіз рухів в кульшовому, колінному, надп’ятково-гомілковому суглобах під дією різних груп м’язів у відповідності до початку і прикріплення кожного окремого м’яза. Продемонструвати їх на препараті.
 36. Фасції нижньої кінцівки: клубова фасція та її похідні (клубово-гребінна дуга, судинна затока, м’язова затока, їх утворення та вміст); описати і продемонструвати на препаратах.
 37. Фасції нижньої кінцівки: широка фасція та її похідні(підшкірний розтвір, його серпоподібний край, утворення та вміст); описати і продемонструвати на препаратах.
 38. Фасції нижньої кінцівки: фасції гомілки та її похідні (тримачі м’язів розгиначів, тримачі м’язів згиначів, тримачі малогомілкових  м’язів), топографія і вміст фіброзних і кістково-фіброзних каналів нижньої кінцівки.
 1. Топографія тазу: над- і підгрушеподібний отвір, затульний канал, їх межі, утворення і вміст; описати та продемонструвати на препаратах.
 2. Топографія стегна: м’язова і судинна затоки, стегнове кільце, їх утворення, межі, вміст; описати та продемонструвати на препаратах.
 3. Топографія стегна: клубово-гребінна борозна, передня борозна стегна, стегновий трикутник, їх утворення, межі, вміст; описати та продемонструвати на препаратах.
 4. Привідний канал: стінки, отвори, вміст, описати та продемонструвати на препаратах.
 5. Підколінна ямка: її межі, дно, зв’язок з каналами стегна і гомілки, описати та продемонструвати на препаратах.
 6. Топографія гомілки: гомілково-підколінний канал, верхній та нижній м’язово-гомілкові канали, їх утворення, сполучення, вміст; описати та продемонструвати на препаратах.
 7. Стегновий канал: стегнове кільце (вхід), підшкірний розтвір (вихід), їх межі; стінки стегнового каналу.
 1. Фасції стопи, топографія стопи: борозни підошви стопи, їх межі і вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

 

 МОДУЛЬ 2.  «СПЛАНХНОЛОГІЯ. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА І ОРГАНИ ЧУТТЯ»

Змістовий модуль 5. Анатомія травної системи

 1. Системи внутрішніх органів: визначення, назвати органи, які утворю­ють ці системи, дати загальну характеристику функцій цих сис­тем.
 2. Класифікація внутрішніх органів. Загальний план будови трубчастих органів.
 3. Органоспецифічні риси будови слизової оболонки трубчастих органів.
 4. Загальні закономірності будови м’язової оболонки стін­ки трубчастих органів
 5. Загальні закономірності будови зовнішньої оболонки стінки трубчастих органів, дати  стислу характеристику;  варіанти відношення органів до очере­вини.
 6. Описати загальні анатомо-функціональні закономірності будови екзокринних залоз
 7. Загальні анатомо-функціональні закономірності будови екзокринних залоз.
 8. Розвиток ротової порожнини та її похідних. Вади розвитку ротової порожнини.
 9. Ротова порожнина, її відділи. Присінок рота: стінки, їх будова, описати і продемонструвати на препаратах.
 10. Ротова порожнина, її відділи. Власне ротова порожнина, її стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
 11. Піднебіння: частини. Тверде піднебіння, його будов; описати і продемонструвати на препаратах.
 12. Піднебіння: частини. М’яке піднебіння, частини, будова. Піднебінні мигдалики, їх топографія. Описати і продемонструвати на препаратах.
 13. М’язи  м’якого піднебіння.  Описати і продемонструвати на препаратах.
 14. Язик: частини, будова; особливості слизової оболонки язика, функції язика. Описати і продемонструвати на препаратах.
 15. Ембріологічна та анатомічна класифікації м’язів язика, їх морфо-функціональна характеристика; функції язика. Описати і продемонструвати на препаратах.
 16. Зуби: частини зуба, тканини зуба. Періодонт, пародонт, зубний орган: визначення. Прикуси.
 17. Постійні зуби: формула, характеристика видів зубів.
 18. Молочні зуби, їх формула. Терміни прорізу­вання молочних зубів.
 19. Ротові залози: класифікація. Малі слинні залози, їх топографія і морфо-функціональна характеристика.
 20. Ротові залози: класифікація. Привушна залоза: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 21. Ротові залози: класифікація. Під’язикова залоза: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 22. Ротові залози: класифікація. Піднижньощелепна залоза: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 23. Зів: межі, сполучення, описати і продемонструвати на препараті.
 24. Первина кишка: розвиток, частини. Похідні головної (глоткові)  кишки
 25. Глотка: топографія, частини, їх сполучення; лімфатичне кільце глотки. Описати і продемонструвати на препараті.
 26. Глотка: будова  слизової, м’язової і зовнішньої оболонок.
 27. Первина кишка:  тулубова кишка, її частини та похідні. Вади розвитку органів травного  каналу.
 28. Розвиток травного каналу в ембріогенезі; джерела утворення слизової, м’язової і зовнішньої оболонок.
 29. Стравохід: частини, їх топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
 30. Стравохід: будова стінки; Анатомічні і фізіологічні звуження стравоходу. Рентгенанатомія стравоходу.
 31. Ділянки передньої черевної стінки: описати і продемонструвати на препараті.
 32. Шлунок: топографія ( голотопія, скелетопотія, синтопія),  частини; описати і продемонструвати на препараті.
 33. Шлунок: будова стінки ; описати і продемонструвати на препараті будову слизової оболонки. Рентгенанатомія шлунка.
 34. Шлунок: будова  стінки ; описати будову м’язової і серозної оболонок.
 35. Тонка кишка: відділи, їх топографія, відношення до очеревини.
 36. Дванадцятипала кишка: частини, іх  топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
 37. Тонка кишка: будова стінки; відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препаратах. Рентген анатомія тонкої кишки.
 38. Тонка кишка: будова слизової оболонки тонкої кишки.
 39. Дванадцятипала кишка: особливості будови слизової оболонки.
 40. Товста кишка: відділи, їх  топографія (голотопія,  синтопія); описати і продемонструвати на препаратах.
 41. Товста кишка: будова стінки (особливості будови слизової, м’язової і серозної оболонок), відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препаратах. Рентгенанатомія товстої кишки.
 42. Сліпа кишка: топографія (голотопія, синтопія), особливості будови; описати і продемонструвати на препаратах.
 43. Частини та згини ободової кишки , їх топографія ( голотопія, сінтопія),  відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препаратах.
 44. Особливості будови стінки  ободової кишки. Рельєф її слизової оболон­ки.
 45. Пряма кишка: частини, згини, відношення до очеревини, топографія у чоловіків і  у жінок; описати і продемонструвати на препаратах.
 46. Пряма кишка: особливості будови слизової, м’язової і зовнішньої оболонок.
 47. Зовнішні ознаки товстої кишки; описати і продемонструвати на препаратах.
 48. Розвиток печінки в ембріогенезі.
 49. Печінка: зовнішня будова; рельєф діафрагмової і нутрощевої поверхонь; описати і  продемонструвати на препаратах.
 50. Печінка: топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія), зв’язки печінки, відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препараті.
 51. Печінка: внутрішня будова ( частки, частини, сегменти, часточки).
 52. Печінка: утворення і шляхи відтоку жовчі.
 53. Жовчний міхур: топографія,  частини, будова стінки, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 54. Загальна жовчна протока: утворення, топографія, будова, функції, описати і продемонструвати на препаратах.
 55. Розвиток підшлункової залози в ембріогенезі.
 56. Підшлункова залоза: частини, їх топографія (скелетопотія, синтопія), відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препаратах.
 57. Екзокринні та ендокринні  відділи підшлункової залози, шляхи виведення продуктів їх діяльності.
 58. Очеревина: визначення, загальна характеристика.; порожнина очеревини, її вміст.
 59. Очеревина: загальна характеристика. Чепці,  зв’язки, брижі, їх будова та  утворення; описати і продемонструвати на препаратах.
 60. Очеревина: загальна характеристика. Чепці,   їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 61. Очеревинна порожнина:  відділи (поверхи), їх межі; описати і продемонструвати на препаратах.
 62. Верхній поверх очеревинної порожнини: печінкова сумка, її межі  і сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
 63. Верхній поверх очеревинної порожнини : передшлункова сумка, її межі  і сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
 64. Верхній поверх очеревинної порожнини : чепцева сумка, її межі  і сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
 65. Чепцевий отвір: його межі; описати і продемонструвати на препаратах.
 66. Середній поверх очеревинної порожнини : канали, синуси, закутки, складки, ямки; описати і продемонструвати на препаратах.
 67. Нижній поверх очеревинної порожнини : заглибини; хід очеревини в малому тазі у чоловіків та жінок;описати і продемонструвати на препаратах.

 

Змістовий модуль 6.  Анатомія дихальної системи

 1. Які органи належать до дихальної системи?
 2. Що належить до верхніх дихальних шляхів?
 3. Розвиток органів дихальної системи в ембріогенезі.
 4. Особливості будови стінки трубчастих органів дихальної системи.
 5. Розвиток зовнішнього носа і носової порожнини в ембріогенезі. Аномалії розвитку.
 6. Ніс: частини, будова; описати і продемонструвати на препараті.
 7. Носова порожнина: частини, їх будова та сполучення; описати і продемонструвати на препараті.
 8. Носова порожнина: носові ходи, їх будова та сполучення; описати і продемонструвати на препараті.
 9. Приносові пазухи: топографія, сполучення, функції, вікові особливості; описати і продемонструвати на препараті. Рентген анатомія при носових пазух.
 10. Носова порожнина: функціональні частини, їх будова і функції; описати і продемонструвати на препараті.
 11. Гортань: топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
 12. Гортань: хрящі, суглоби, зв’язки, м’язи, їх будова; описати і продемонструвати на препараті.
 13. Гортань: фібро-еластичні утворення гортані, їх будова, функції, присінкова зв’язка, голосова зв’язка; описати і продемонструвати на препараті.
 14. Порожнина гортані: частини, їх будова, межі; описати і продемонструвати на препараті.
 15. Голосова щілина: межі, утворення, частини; описати і продемонструвати на препараті.
 16. Функції гортані, теорії голосоутворення.
 17. Трахея: і бронхи: топографія, будова стінки; описати і продемонструвати на препараті.
 18. Легені: топографія, зовнішня будова ;описати і продемонструвати на препараті.
 19. Корінь легені: топографія, склад.
 20. Легені: частки, бронхо-легеневі сегменти, часточки; їх будова. Рентгенанатомія легень.
 21. Бронхіальне дерево: розгалуження, будова стінки, функції.
 22. Альвеолярне дерево: розгалуження, будова стінки.
 23. Ацинус: визначення, будова, функції.
 24. Плевра: загальна характеристика, функції; плевральна порожнина, її закутки.
 25. Межі плевральних мішків.
 26. Середостіння: визначення; класифікація за міжнародною анатомічною номенклатурою.
 27. Середостіння: визначення, топографічна класифікація. Органи, судини та нерви переднього середостіння; описати і продемонструвати на препараті.
 28. Середостіння: визначення, топографічна класифікація. Органи, судини та нерви заднього середостіння; описати і продемонструвати на препараті.

 

Змістовий модуль 7.  Анатомія сечової системи

 1. 1. Які органи належать до сечової системи, їх функції.
 2. Етапи розвитку нирки.
 3. Джерело, термін і механізми розвитку переднирки.
 4. Джерело, термін і механізми розвитку первинної нирки. Її похідні.
 5. Джерело, термін і механізми розвитку остаточної нирки.
 6. Джерела і механізми розвитку сечоводів, сечового міхура..
 7. Вади розвитку нирок, сечоводів і сечового міхура: механізми їх утворення.
 8. Нирки: зовнішня будова; описати і продемонструвати на препараті.
 9. Нирки: топографія правої і лівої нирки (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
 10. Нирки: оболонки нирки. Описати фасцію нирки.
 11. Нирки: фіксуючий апарат нирки.
 12. Нирки: будова нирки на фронтальному розтині; описати і продемонструвати на препараті.
 13. Нирки: структурно-функціональна одиниця нирки, її складові частини.
 14. Нирки: кровоносна система нирки.
 15. Нирки: шляхи виділення сечі (компоненти екскреторних шляхів нирки).
 16. Ниркова пазуха (синус), її міст; описати і продемонструвати на препаратах. Будова стінки макроскопічної частини екскреторних шляхів нирки. Рентгенанатомія нирки.
 17. Сечовід: частини, топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
 18. Сечовід: будова стінки; звуження; рентгенанатомія сечовода.
 19. Сечовий міхур: частини, топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
 20. Сечовий міхур: будова стінки, відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препараті. Рентгенанатомія сечового міхура.
 21. Сечовий міхур: трикутник сечового міхура, його межі (особливості слизової оболонки на цій ділянці); описати і продемонструвати на препараті.
 22. Жіночий сечівник; топографія, будова стінки.

 

Змістовий модуль 8.  Анатомія статевих систем

 1. Органи жіночої статевої системи: топографічна класифікація.
 2. Джерела і механізми розвитку яєчника. Стадії розвитку яєчника.
 3. Розвиток маткових труб в ембріогенезі. Вади розвитку.
 4. Розвиток матки в ембріогенезі. Вади розвитку.
 5. Джерело і механізми розвитку піхви. Вади розвитку.
 6. Джерела і механізми розвитку зовнішніх статевих органів. Вади розвитку.
 7. Які органи статевої системи розвиваються з парамезонефральної протоки?
 8. Яєчник: топографія, зв’язки, будова, функції; описати і продемонструвати на препараті.
 9. Матка: топографія, положення матки, зв’язки матки, відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препараті.
 10. Матка: частини, будова стінки, відношення до очеревини, функції; параметрій; описати і продемонструвати на препараті. Рентгенанатомія матки.
 11. Шийка матки: частини, особливості будови слизової оболонки; описати і продемонструвати на препараті.
 12. Маткова труба: топографія, частини, будова стінки, відношення до очеревини, функції; описати і продемонструвати на препараті. Рентгенанатомія маткових труб.
 13. Піхва: топографія, склепіння, будова стінки; описати і продемонструвати на препараті.
 14. Рудиментарні додатки яєчника: над’яєчник, прияєчник, їх топографія і утворення.
 15. Зовнішні жіночі статеві органи: топографія, будова.
 16. Жіноча соромітна ділянка (вульва): топографія і будова компонентів, що її утворюють.
 17. Присінок піхви: межі, що в нього відкривається?
 18. Молочні залози: топографія, будова: описати і продемонструвати на препаратах.
 19. Чоловічі статеві органи: класифікація.
 20. Джерела і механізми розвитку яєчка. Стадії розвитку яєчка. Вади розвитку яєчка.
 21. Процес опускання яєчка. Вади розвитку яєчка. Оболонки яєчка. Яким шарам передньої черевної стінки вони відповідають?
 22. Джерела і механізми розвитку над’яєчка, сім’явиносної протоки і сім’яного пухирця. Вади розвитку.
 23. Джерела і механізми розвитку передміхурової залози і цибулинно-сечівникових залоз.
 24. Джерела і механізми розвитку зовнішніх чоловічих статевих органів. Вади розвитку.
 25. Джерела і механізми розвитку чоловічого сечівника. Вади розвитку.
 26. Які органи статевої системи розвиваються з мезонефральної протоки?
 27. Що розвивається з канальців мезонефроса?
 28. Що розвивається у чоловіків і жінок із статевого валика, стате­вого горбика?
 29. Яєчко: топографія, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 30. Яєчко: внутрішня будова, функції; описати і продемонструвати на препараті.
 31. Над’яєчко: топографія, частини, будова, функції; описати і продемонструвати на препараті.
 32. Сім’явиносна протока: розміри, частини, топографія, будова стінки, функції; описати і продемонструвати на препараті.
 33. Сім’яний пухирець: топографія, будова, функції, описати і продемонструвати на препараті.
 34. Сім’явипорскувальна протока: її утворення. Куди вона відкривається?
 35. Назвіть послідовно шляхи виведення сімені.
 36. Сім’яний канатик: його склад, топографія, , початок, кінець, оболонки;описати і продемонструвати на препараті.
 37. Передміхурова залоза: топографія, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препараті.
 38. Передміхурова залоза: частини, внутрішня будова, функції. описати і продемонструвати на препараті.
 39. Статевий член: частини, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препараті..
 40. Чоловічий сечівник: частини, їх топографія, звуження і розширення; описати і продемонструвати на препараті.
 41. Чоловічий сечівник: будова стінки; описати і продемонструвати на препараті.
 42. Чоловічий сечівник: частини, що відкривається в кожну частину?
 43. Цибулинно-сечівникова залоза: топографія, будова, функції.
 44. Перерахуйте залози, які виробляють рідку частину сперми.
 45. Промежина: визначення промежини в вузькому і широкому розумінні.
 46. Промежина: частини, їх межі, описати і продемонструвати на препаратах.
 47. Сечостатева діафрагма: межі, м’язи і фасції, що її утворюють. Які органи пронизують сечостатеву діафрагму у жінок і чоловіків? Описати і продемонструвати на препаратах.
 48. Тазова діафрагма: межі, м’язи і фасції, що її утворюють. Описати і продемонструвати на препаратах.
 49. Сідничо-відхідникова ямка: її стінки, вміст.;описати і продемонструвати на препаратах.

 

Змістовий модуль 9.  Анатомія органів імунної та ендокринної систем

 

 1. Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (центральні органи імунної системи): загальні закономірності будови, функції.
 2. Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (центральні органи імунної системи): кістковий мозок, розвиток, топографія, будова, функції, вікові особливості.
 3. Види кісткового мозку: вікові особливості, топографія, функції.
 4. Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (центральні органи імунної системи): загруднинна залоза (тимус), розвиток, топографія, будова, функції, вікові особливості.
 5. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): загальні закономірності будови, функції.
 6. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): селезінка, розвиток, топографія, зовнішня будова, внутрішня будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 7. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): мигдалики топографія, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 8. Лімфатичне (лімфоїдне) кільце глотки: мигдалики, що його утворюють, їх топографія, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 9. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): лімфатичні (лімфоїдні) вузли, класифікація, топографія, будова, функції.
 10. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): одинокі лімфатичні (лімфоїдні) вузлики, топографія, будова, функції.
 11. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): скупчені лімфатичні (лімфоїдні) вузлики, топографія, будова, функції.
 12. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): червоподібний відросток: топографія, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 13. Загальні закономірності будови ендокринних залоз.
 14. Ендокринні залози: ембріологічна класифікація.
 15. Джерела і механізми розвитку щитоподібної залози. Вади розвитку.
 16. Розвиток прищитоподібних ї залоз в ембріогенезі. Вади розвитку.
 17. Джерела і механізми розвитку надниркових залоз. Вади розвитку.
 18. Джерела і механізми розвитку гіпофіза (аденогіпофіза і нейрогіпофіза). Вади розвитку.
 19. Розвиток шишкоподібної залози в ембріогенезі.
 20. Щитоподібна залоза: топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія), частини, будова, функції; описати і продемонструвати на препараті.
 21. Прищитоподібні залози: топографія, будова, функції.
 22. Надниркова залоза: топографія правої і лівої надниркових залоз (голотопія, скелетопотія, синтопія), будова, функції; описати і продемонструвати на препараті.
 23. Хромафінні тіла (параганглії): топографія, будова, функції, розвиток.
 24. Гіпофіз: топографія, частини, функції.
 25. Шишкоподібна залоза: топографія, функції; описати і продемонструвати на препараті.
 26. Ендокринна частина підшлункової залози: будова, функції.
 27. В якій частині підшлункової залози переважно знаходяться острівці, клітини яких виконують ендокринну функцій?

 

Змістовий модуль 10.  Анатомія спинного мозку

 1. Нервова система: функції, класифікація.
 2. Нейрон: визначення, частини нейрона, морфологічна класифікація нейронів, їх будова, топографія, функції.
 3. Нейрон: функціональна класифікація, топографія, взаємовідносини між функціональними типами нейронів.
 4. Рецептори: функціональне значення; класифікація за топографією і за функціями.
 5. Сіра речовина центральної нервової системи: будова, функції.
 6. Біла речовина центральної нервової системи: будова, функції.
 7. Нервові волокна, пучки, корінці, нерви: іх будова.
 8. Нервові вузли: класифікація, топографія, функції.
 9. Будова простої і складної рефлекторної дуги.
 10. Розвиток центральної нервової системи в ембріогенезі. Основні етапи формування нервової системи в філогенезі.
 11. Розвиток спинного мозку в ембріогенезі. Вади розвитку.
 12. Спинний мозок: топографія, верхня і нижня межі, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препараті.
 13. Де проводять пункцію для взяття спинномозкової рідини? Анатомічне обгрунтування.
 14. Кінський хвіст: топографія, утворення; описати і продемонструвати на препараті.
 15. Сегменти спинного мозку: визначення, межі.
 16. Частини спинного мозку та їх сегменти.
 17. Будова спинного мозку на повздовжньому розтині.
 18. Будова спинного мозку на поперечному розтині: рога, іх відношення до сегментів.
 19. Центральний канал: розвиток, топографія, будова, вміст; поняття про інтраспінальний орган.
 20. Сіра речовина спинного мозку: задні рога, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціональна характеристика.
 21. Сіра речовина спинного мозку: бічні рога, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціональна характеристика в різних сегментах.
 22. Сіра речовина спинного мозку: передні рога, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціональна характеристика.
 23. Біла речовина спинного мозку: класифікація; короткі волокна, їх утворення, топографія і функції.
 24. Біла речовина спинного мозку: довгі волокна, класифікація, їх утворення, топографія і функції.
 25. Біла речовина спинного мозку: передні канатики, іх межі, провідні шліхи, що їх утворюють.
 26. Біла речовина спинного мозку: бічні канатики, їх межі, провідні шліхи, що їх утворюють.
 27. Біла речовина спинного мозку: задні канатики, їх межі, провідні шліхи, що їх утворюють.
 28. Спинномозковий вузол: топографія, будова, функції.
 29. Задні корінці спинномозкових нервів: утворення, топографія, функціональне значення.
 30. Передні корінці спинномозкових нервів: утворення, топографія, функціональне значення
 31. Спинномозковий нерв: утворення, топографія, гілки; відповідність сегментам спинного мозку
 32. Оболони спинного мозку , простори між ними, їх вміст.
 33. Фіксуючий апарат спинного мозку: утворення, топографія.

 

Змістовий модуль 11.  Анатомія головного мозку

 1. Розвиток головного мозку: джерела; стадія трьох мозкових пухирів.
 2. Розвиток головного мозку: стадія п’яти мозкових пухирів та їх похідні.
 3. Аномалії розвитку головного мозку.
 4. Головний мозок: ембріологічна класифікація( ромбоподібний – задній, середній, передній мозок), їх похідні.
 5. Ромбоподібний ( задній мозок): його похідні, продемонструвати на препараті.
 6. Головний мозок: частини ( анатомічна класифікація).
 7. Стовбур головного мозку: розвиток, частини.
 8. Довгастий мозок: розвиток, межі, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 9. Довгастий мозок: сіра і біла речовина, будова, топографія , функціональне значення.
 10. Міст: розвиток, межі, зовнішня будова, описати і продемонструвати на препаратах.
 11. Міст: сіра і біла речовина, будова, топографія , функціональне значення.
 12. Присередня петля: утворення, склад, топографія, функціональне значення.
 13. Ретикулярна формація: топографія, будова ( основні ядра),зв’зки, функціональне значення.
 14. Ромбоподібна ямка: утворення, межі, рельєф. Проекція ядер черепних нервів.
 15. Ядра черепних нервів, які розташовані в дорзальній частині довгастого мозку; їх функціональна характеристика.
 16. Ядра черепних нервів, які розташовані в дорзальній частині моста; їх функціональна характеристика.
 17. Четвертий шлуночок: розвиток, топографія, стінки, сполучення.
 18. Перешийок ромбоподібного мозку: його частини.
 19. Середній мозок: розвиток, межі, зовнішня будова, частини;описати і продемонструвати на препаратах.
 20. Середній мозок: покривля, зовнішня будова, сіра речовина, її функціональне значення, провідні шляхи.
 21. Середній мозок: ніжки мозку, їх частини, межі, будова сірої і білої речовини; топографія провідних шляхів.
 22. Стовбур головного мозку: характеристика ядер черепних нервів.
 23. Мозочок: розвиток, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 24. Мозочок: сіра речовина, її функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
 25. Мозочок: класифікація частин мозочка за філогенетичним принципом; яка сіра речовина відноситься до кожної частини? Функціональне значення в регуляції рухів.
 26. Мозочок: класифікація білої речовини; описати і продемонструвати на препаратах.
 27. Мозочок: склад верхніх мозочкових ніжок.
 28. Мозочок: склад середніх мозочкових ніжок.
 29. Мозочок: склад нижніх мозочкових ніжок.
 30. Передній мозок: його похідні, продемонструвати на препараті.
 31. Проміжний мозок: частини ( за Міжнародною анатомічною номенклатурою – Український стандарт); описати і продемонструвати на препаратах.
 32. Проміжний мозок: частини ( за філогенетичним розвитком) описати і продемонструвати на препаратах.
 33. Таламічний мозок: частини, описати і продемонструвати на препаратах.
 34. Таламус: зовнішня будова, описати і продемонструвати на препаратах; ядра таламуса, їх функціональне значення.
 35. Метаталамус: частини, їх функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
 36. Епіталамус: частини, їх функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
 37. Шишкоподібна залоза: топографія, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 38. Субталамус: частини, їх функціональне значення.
 39. Гіпоталамус: частини, зовнішня будова;описати і продемонструвати на препаратах.
 40. Гіпофіз: топографія, частини, функції.
 41. Гіпоталамус: ядра, їх топографія, функціональне значення. Гіпоталамо-гіпофізарна система.
 42. Третій шлуночок: розвиток, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
 43. Кінцевий (великий) мозок: частини, описати і продемонструвати на препаратах.
 44. Півкулі великого мозку: частини, описати і продемонструвати на препаратах.
 45. Мозолисте тіло, його топографія, частини, функціональне значення; описати і
 46. Склепіння: його топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
 47. Нюховий мозок: частини, їх компоненти, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
 48. Базальні ядра: топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
 49. Смугасте тіло: топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
 50. Лімбічна система: компоненти, функціональне значення.
 51. Бічні шлуночки: розвиток, частини, топографія, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
 52. Передній ріг бічного шлуночка: топографія, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
 53. Задній ріг бічного шлуночка: топографія, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
 54. Нижній ріг бічного шлуночка: топографія, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
 55. Центральна частина бічного шлуночка: топографія, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
 56. Біла речовина півкуль великого мозку: класифікація, функціональне значення.
 57. Біла речовина півкуль великого мозку: класифікація асоціативних волокон, функціональне значення.
 58. Біла речовина півкуль великого мозку: довгі асоціативні волокна, їх пучки, топографія, функціональне значення.
 59. Біла речовина півкуль великого мозку: комісуральні волокна, їх функціональне значення.
 60. Біла речовина півкуль великого мозку: проекційні волокна, класифікація, функціональне значення.
 61. Біла речовина півкуль великого мозку: внутрішня капсула, її топографія, частини, провідні шляхи, що проходять в кожній частині.
 62. Будова кори півкуль великого мозку. Роботи В.О.Беца.
 63. Півкулі великого мозку: поверхні, частки, їх межі; описати і продемонструвати на препаратах.
 64. Рельєф (борозни та звивини) верхньобічної поверхні півкуль головного мозку; описати і продемонструвати на препараті.
 65. Рельєф (борозни та звивини) присередньої поверхні півкуль головного мозку; описати і продемонструвати на препараті.
 66. Рельєф (борозни та звивини) нижньої поверхні півкуль головного мозку; описати і продемонструвати на препараті.
 67. Рельєф лобової частки: описати і продемонструвати на препаратах. Локалізація кіркових кінців аналізаторів в корі лобової частки.
 68. Рельєф тім’яної частки: описати і продемонструвати на препаратах. Локалізація кіркових кінців аналізаторів в корі  тім’яної частки.
 69. Рельєф скроневої частки: описати і продемонструвати на препаратах. Локалізація кіркових кінців аналізаторів в корі скроневої частки.
 70. Рельєф потиличної частки: описати і продемонструвати на препаратах. Локалізація кіркових кінців аналізаторів  в корі потиличної частки.
 71. Хемергічні структури головного та спинного мозку.
 72. Оболони головного мозку: назвати, описати і  продемонструвати на препаратах
 73. Відмінності між твердою оболоною головного і спинного мозку.
 74. Тверда оболона головного мозку та її відростки, описати і продемонструвати на препаратах.
 75. Тверда оболона головного мозку : синуси, їх топографія, описати і продемонструвати на препаратах.
 76. Джерела поступлення венозної крові до синусів твердої оболони головного мозку.
 77. Шляхи відтоку венозної крові із синусів твердої оболони головного мозку.
 78. Оболони головного мозку: міжоболонні простори, їх вміст.
 79. Утворення і відтік спинномозкової рідини. Аномалї розвитку оболон головного мозку.
 80. Підпавутинний простір: утворення, цистерни, сполучення..
 81. Провідні шляхи ЦНС: визначення, класифікація.
 82. Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості : шлях епікритичної чутливості (свідомої пропріоцептивної чутливості).
 1. Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості :шлях протопатичної чутливості (больової і температурної чутливості).
 1. Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості: :шлях протопатичної чутливості (тактильної чутливості).
 2. Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості: шлях больової, температурної, тактильної та свідомої пропріоцептивної чутливості від голови та шиї.
 3. Соматосенсорні шляхи несвідомої чутливості ( пропріоцептивної чутливості мозочкового направлення).
 4. Нисхідні провідні шляхи: класифікація.
 5. Пірамідні шляхи: кірково-спинномозковий шлях.
 6. Пірамідні шляхи: кірково-ядерний шлях.
 7. Екстрапірамідна рухова система: центри, функції.
 8. Провідні шляхи екстрапіраміідної рухової системи.

 

Змістовий модуль 12.  Органи чуття

 1. Орган нюху: будова, функції.
 2. Орган смаку: будова, функції.
 3. Око: частини, топографія.
 4. Очне яблуко: розвиток, аномалії розвитку, зовнішня будова.
 5. Очне яблуко: оболонки , назвати і продемонструвати на препаратах.
 6. Очне яблуко: волокниста оболонка, її частини, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 7. Очне яблуко: судинна оболонка, її частини, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 8. Очне яблуко: сітківка, її частини, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
 9. Заломлюючі середовища очного яблука: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.
 10. Камери очного яблука: межі, сполучення.
 11. Утворення і шляхи циркуляції водянистої вологи камер очного яблука.
 12. Додаткові структури ока, назвати, їх функції, продемонструвати на препаратах.
 13. Додаткові структури ока: кон’юнктива, її частини, функції, склепіння.
 14. Додаткові структури ока: зовнішні м’язи очного яблука, їх характеристика та функції.
 15. Сльозовий апарат: частини, топографія, функції; шляхи відтоку сліз.
 16. ІІ пара черепних нервів: утворення, топографія.
 17. Провідні шляхи зорового аналізатора.
 18. Вухо: його частини; назвати і продемонструвати на препаратах. Розвиток частин вуха в ембріогенезі, аномалії і варіанти розвитку.
 19. Зовнішнє вухо: його частини і будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 20. Зовнішнє вухо: вушна раковина, будова, функції ;описати і продемонструвати на препаратах
 21. Зовнішнє вухо: зовнішній слуховий хід, частини, межі, будова.
 22. Барабанна перетинка: топографія, частини, будова, функції.
 23. Середнє вухо: частини, назвати і продемонструвати на препаратах.
 24. Барабанна порожнина: топографія, стінки, сполучення, вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

25.Слухові кісточки: топографія, іх частини; суглоби слухових кісточок; м’язи слухових кісточок; описати і продемонструвати на препаратах.

26.Слухова труба: топографія, частини, сполучення, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

 1. Внутрішнє вухо: частини.
 2. Кістковий лабіринт: частини, назвати і продемонструвати на препараті.
 3. Кістковий лабіринт: півколові канали, їх топографія, частини, сполучення, будова, функції.
 4. Кістковий лабіринт: присінок, його топографія, стінки, рельєф внутрішньої поверхні, сполучення, функції.
 5. Кістковий лабіринт: завитка: топографія, будова, сполучення, функції.
 6. Перетинчастий лабіринт: топографія, частини.
 7. Перілімфатичний простір, утворення, вміст, сполучення.
 8. Ендолімфатичний прострір: утворення, вміст, сполучення.
 9. Перетинчастий лабіринт: присінковий лабіринт, його частини, топографія, будова, функцї.
 10. Перетинчастий лабіринт: півколові протоки, їх топографія, частини, будова, функції.
 11. Перетинчастий лабіринт: завитковий лабіринт, стінки, їх будова, функції
 12. Описати шляхи проходження звукових коливань.
 13. Провідні шляхи слухового аналізатора.
 14. Провідні шляхи рівноваги (вестибулярного апарата).

 

 

Модуль 3 “СЕРЦЕ. ВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ІННЕРВАЦІЯ ОРГАНІВ”

 

Змістовий модуль 13.  Черепні нерви

 1. Назвати дванадцять пар черепних нервів.
 2. Класифікація черепних нервів за складом волокон.
 3. Класифікація черепних нервів за походженням.
 4. Анатомічні відміни черепних і спинномозкових нервів.
 5. Загальний план будови рухових черепних нервів. Намалювати схему.
 6. Загальний план будови чутливих ( справжніх) черепних нервів. Намалювати схему.
 7. Загальний план будови змішаних черепних нервів. Намалювати схему.
 8. Загальний план будови чутливих черепних нервів, похідних головного мозку.
 9. Анатомічні відміни будови чутливих черепних нервів, похідних головного мозку, від справждініх чутливих черепних нервів.
 10. I пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика,  утворення, топографія.
 11. II пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, утворення, топографія.
 12. III пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепу, гілки, ділянки іннервації.
 13. Загальна будова вегетативного вузла голови: корінці, їх утворення; гілки, їх склад і об’єкти іннервації.
 14. Війковий вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.
 15. IV пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із черепу, ділянки іннервації.
 16. V пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика; внутрішньочерепна частина V пари.
 17. V пара черепних нервів: чутливий вузол V пари, його топографія, хід центральних і периферійних волокон.
 18. V пара черепних нервів: 1-ша гілка V пари – утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннервації.
 19. V пара черепних нервів: 2-га гілка V пари – утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннервації.
 20. Крилопіднебінний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.
 21. V пара черепних нервів: 3-тя гілка V пари – утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннервації.
 22. Піднижньощелепний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.
 23. Під’язиковий вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.
 24. Вушний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.
 25. VI пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із черепа, ділянки іннервації.
 26. VII пара черепних нервів і проміжний нерв: розвиток, загальна характеристика, ядра, топографія, гілки, ділянки іннервації.
 27. Вегетативні вузли голови, зв’язані із проміжним нервом: їх корінці, гілки, ділянки іннервації.
 28. VIII пара черепних нервів: розвиток, частини, їх загальна характеристика, ядра, утворення, топографія.
 29. IX пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепу, гілки, ділянки іннервації.
 30. X пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепа, частини, їх топографія.
 31. X пара черепних нервів: гілки головної і шийної частин – їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.
 32. X пара черепних нервів: гілки грудної і черевної частин – їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.
 33. XI пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепа,  ділянки іннервації.
 34. XII пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із черепа, топографія,  ділянки іннервації.

 

Змістовий модуль 14. Анатомія серця

 1. Серцево-судинна система: компоненти, функції.
 2. Розвток серця в ембріогенезі: джерела розвитку, стадіїї розвитку, їх характеристика.
 3. Вади розвитку серця.
 4. Вікові особливості будови серця.
 5. Серце: топографія, варіанти положення серця, варіанти форми серця.
 6. Серце: зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 7. Серце: камери серця, назвати і продемонструвати на препараті.
 8. Праве передсердя: судини, які в нього впадають, вушко, рельєф внутрішньої поверхні, міжпередсердна перегородка; описати і продемонструвати на препаратах.
 9. Правий передсердно-шлуночковий клапан: топографія, стулки, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 10. Правий шлуночок: сполучення, будова, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.
 11. Клапан легеневого стовбура: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 12. Міжшлуночковая перегородка: частини, їх будова.
 13. Ліве передсердя: судини, які в нього впадають, вушко,  рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.
 14. Лівий передсердно-шлуночковий клапан: топографія, стулки, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 15. Лівий шлуночок: сполучення, будова, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.
 16. Клапан аорти: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
 17. Клапани серця: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах
 18. Серце: будова стінки.
 19. Серце: ендокард, його будова. Які структури серця утворені ендокардом?
 20. Серце: міокард передсердь, його будова.
 21. Серце: міокард шлуночків, його будова.
 22. Провідна система серця: вузли, пучки, їх топографія, функції.
 23. Серце: джерела кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 24. Серце: права вінцева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 25. Серце: ліва вінцева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 26. Серце: анастомози між правою і лівою вінцевими артеріями, назвати і описати їх топографію.
 27. Серце: описати шляхи відтоку венозної крові від стінки серця.
 28. Серце: вінцева пазуха, її топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.
 29. Осердя ( перикард):будова, порожнини, закутки.
 30. Серце: проекція серця на передню стінку грудної клітки.
 31. Серце: ділянки аускультації клапанів серця.
 32. Велике коло кровообігу. Роботи Гарвея і їх значення.
 33. Мале коло кровообігу.
 34. Кровообіг плода.

 

Змістовий модуль 15.  Судини голови та шиї

 1. Аорта: частини, їх топографія. Дуга аорти, її гілки: описати і продемонструвати на препараті.
 2. Варіанти та аномалії розвитку гілок дуги аорти. Роботи М.А.Тихомирова.
 3. Загальна сонна артерія: початок ( лівої і правої), їх топографія, гілки; описати і продемонструвати на препараті.
 4. Зовнішня сонна артерія: топографія, класифікація гілок.
 5. Зовнішня сонна артерія: передня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
 6. Зовнішня сонна артерія: язикова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
 7. Зовнішня сонна артерія: лицева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
 8. Зовнішня сонна артерія: задня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
 9. Зовнішня сонна артерія: середня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
 10. Зовнішня сонна артерія: поверхнева скронева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті..
 11. Зовнішня сонна артерія: верхньощелепна артерія, її топографія, частини, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
 12. Внутрішня сонна артерія: частини, їх топографія; описати і продемонструвати на препараті.
 13. Внутрішня сонна артерія: шийна, кам’яниста, печериста частини, їх топографія, гілки, ділянки кровопостачання.
 14. Внутрішня сонна артерія: мозкова частина, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
 15. Внутрішня сонна артерія: очна артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання.
 16. Підключична артерія: початок ( правої і лівої артерії), топографічні відділи підключичної артерії,   гілки в кожному відділі; продемонструвати на препараті.
 17. Підключична артерія: хребтова артерія,  частини, їх топографія, гілки кожної частини, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
 18. Основна артерія: утворення, топографія, гілки; описати і продемонструвати на препаратах.
 19. Артеріальне коло мозку: топографія, утворення, функціональне значення; описати і продемонструвати на препараті.
 20. Підключична артерія: внутрішня грудна артерія,  топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
 21. Підключична артерія:щито-шийний стовбур, його  гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
 22. Підключична артерія:реброво-шийний стовбур, його гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
 23. Внутрішня яремна вена: утворення, топографія.; класифікація приток..
 24. Внутрішньочерепні  притоки внутрішньої яремної вени: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.
 25. Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени: назвати, описати ділянки збору венозної крові.
 26. Крилоподібне сплетення: топографія, утворення.
 27. Анастомози між внутрішньочерепними та позачерепними притоками внутрішньої яремної вени.
 28. Венозний кут: утворення, топографія; описати і продемонструвати  на препаратах.
 29. Зовнішня яремна вена: утворення. топографія, притоки.
 30. Передня яремна вена: утворення. топографія, притоки. Яремна венозна дуга: топографія, утворення.
 31. Плечо-головна вена: утворення. топографія, притоки.
 32. Верхня порожниста вена: утворення, топографія, притоки.
 33. Грудна протока: корені, топографія, притоки, місце впадіння у венозну систему.
 34. Права лімфатична протока:  корені, топографія,  місце впадіння у венозну систему.
 35. Яремні стовбури:: утворення, топографія,  ділянки збору лімфи,  впадіння до лімфатичних проток.
 36. Лімфатичні вузли голови: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи.
 37. Лімфатичні вузли шиї: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи.
 38. Кровопостачання великого мозку.
 39. Кровопостачання мозочка.
 40. Кровопостачання стовбура мозку.
 41. Кровопостачання  і іннервація твердої оболони головного мозку.
 42. Кровопостачання та іннервація слизової оболонки носової порожнини..
 43. Кровопостачання та іннервація очного яблука.
 44. Кровопостачання та іннервація сльозової залози.
 45. Кровопостачання та іннервація зовнішніх м’язів очного яблука.
 46. Кровопостачання та іннервація зовнішнього вуха.
 47. Кровопостачання та іннервація середнього вуха.
 48. Кровопостачання та іннервація барабанної порожнини.
 49. Кровопостачання та іннервація внутрішнього вуха.
 50. Кровопостачання та іннервація привушної залози.
 51. Кровопостачання та іннервація ніднижньощелепної залози.
 52. Кровопостачання та іннервація під’язикової залози.
 53. Кровопостачання та іннервація слизової оболонки ротової порожнини.
 54. Кровопостачання та іннервація м’якого піднебіння.
 55. Кровопостачання та іннервація язика.
 56. Кровопостачання та іннервація верхніх зубів.
 57. Кровопостачання та іннервація нижніх зубів.
 58. Кровопостачання та іннервація глотки.
 59. Кровопостачання та іннервація піднебінних мигдаликів.
 60. Кровопостачання та іннервація гортані.
 61. Кровопостачання та іннервація щитоподібної залози.
 62. Кровопостачання та іннервація жувальних м’язів.
 63. Кровопостачання та іннервація м’язів лиця (мімічних) м’язів.
 64. Кровопостачання та іннервація надпід’язикових   м‘язів  та  підпід’язикових   м‘язів шиї.
 65. Кровопостачання та іннервація глибоких м’язів шиї.
 66. Кровопостачання та іннервація шкіри лиця.
 67. Кровопостачання та іннервація скронево-нижньощелепного суглоба.
 68. Стінки вміст і сполучення підскроневої  ямки: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.
 69. Стінки вміст і сполучення  крилопіднебінної ямки: назвати , описати і продемонструвати на препаратах.

 

Змістовий модуль 16.  Судини та нерви тулуба

 1. Загальна анатомія артерій: анатомічна  класифікація; класифікація за будовою стінки артерій; функції різних груп артерій.
 2. Закономірності розподілу артерій в організмі людини. Варіанти разгалуження артерій.
 3. Розвиток артеріальних судин в ембріогенезі: джерела, механізми розвитку.
 4. Розвиток артеріальних судин в ембріогенезі: аортальні дуги, їх похідні. Варіанти та  аномалії розвитку артерій. Роботи М.А.Тихомирова.
 5. Поняття про органну специфічність кровоносного русла.
 6. Гемомікроциркуляторне русло: ланки ії функціональна характеристика. Джерела і механізми розвитку судин гемомікроциркуляторного русла в ембріогенезі. Роботи кафедри нормальної анатомії Національного медичного університету
  ім. О.О.Богомольця.
 7. Аорта: частини, топографія, описати і продемонструвати на препаратах.
 8. Грудна аорта: топографія, гілки, ділянки кровопостачання;  описати і продемонструвати на препаратах.
 9. Грудна аорта: топографія, пристінкові гілки, ділянки їх кровопостачання;  описати і продемонструвати на препаратах.
 10. Грудна аорта: топографія, нутрощеві гілки, ділянки їх кровопостачання;  описати і продемонструвати на препаратах.
 11. Черевна аорта: топографія,  класифікація гілок; назвати і продемонструвати на препаратах.
 12. Черевна аорта: пристінкові гілки,  їх топографія, ділянки кровопостачання;  описати і продемонструвати на препаратах.
 13. Черевна аорта: нутрощеві гілки,  іх класифікація, топографія, ділянки кровопостачання;  описати і продемонструвати на препаратах.
 14. Черевна аорта: парні нутрощеві гілки,  топографія, ділянки кровопостачання;  описати і продемонструвати на препаратах.
 15. Черевна аорта: непарні нутрощеві гілки,  топографія, ділянки кровопостачання;  описати і продемонструвати на препаратах.
 16. Черевна аорта: черевний стовбур, його топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 17. Черевний стовбур: загальна печінкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 18. Черевний стовбур: селезінкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 19. Черевна аорта: верхня брижова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 20. Черевна аорта: нижня брижова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 21. Міжсистемні та внутрішньосистемні артеріальні анастомози між гілками черевної аорти.
 22. Спільна клубова артерія: утворення, топографія, гілки; описати і продемонструвати на препаратах.
 23. Внутрішня клубова артерія: топографія, класифікація гілок, назвати і продемонструвати на препаратах.
 24. Внутрішня клубова артерія: пристінкові гілки, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 25. Внутрішня клубова артерія: нутрощеві гілки, їх топографія,  ділянки їкровопостачання;  описати і продемонструвати на препаратах.
 26. Внутрішня клубова артерія: внутрішня соромітна артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостатчання; описати і продемонструвати на препаратах.
 27. Загальна анатомія вен: анатомічна класифікація; класифікація за будовою стінки артерій; функції різних груп вен.
 28. Закономірності розподілу вен в організмі людини. Корені і притоки вен: визначення.
 29. Розвиток венозних судин в ембріогенезі: джерела, механізми розвитку. Варіанти та аномалії розвитку вен. Роботи М.А.Тихомирова.
 30. Верхня порожниста вена: утворення (корені), топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.
 31. Непарна вена: утворення, топографія, класифікація приток; описати і продемонструвати на препаратах.
 32. Непарна вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
 33. Непарна вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
 34. Півнепарна вена: утворення, топографія, класифікація приток; описати і продемонструвати на препаратах.
 35. Півнепарна вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
 36. Півнепарна вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
 37. Додаткова півнепарна вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.
 38. Міжреброві вени: топографія, притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
 39. Вени хребтового стовпа: хребтові венозні сплетення, їх топографія, шляхи відтоку венозної крові.
 40. Нижня порожниста вена: утворення ( корені), топографія, класифікація приток; описати і продемонструвати на препаратах.
 41. Нижня порожниста вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
 42. Нижня порожниста вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
 43. Ворітна печінкова вена: утворення ( корені), притоки, ділянки збору венозної крові; топографія; описати і продемонструвати на препаратах.
 44. Ворітна печінкова вена: утворення( корені), притоки, топографія, розгалуження в печінці, функціональне значення.
 45. Внутрішня клубова вена: топографія, класифікація приток
 46. Внутрішня клубова вена: пристінкові притоки, їх топографія, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
 47. Венозні сплетення малого тазу: утворення, топографія, ділянки збору венозної крові.
 48. Внутрішньосистемні і міжсистемні венозні анастомози: визначення.
 49. Порто-кавальні венозні анастомомози в ділянці стравоходу.
 50. Порто-кавальні анастомози в ділянці прямої кишки.
 51. Порто-кавальні анастомози на задній стінці черевної порожнини.
 52. Кава-кавальні анастомози на передній стінці черевної порожнини.
 53. Порто- кава-кавальний анастомоз на передній стінці черевної порожнини.
 54. Кава-кавальний анастомоз на задній стінці черевної порожнини.
 55. Кава-кавальний анастомоз в ділянці хребтового стовпа.
 56. Лімфатична система: загальна характеристика, функції. Роботи Київської анатомічної школи: Ф.А.Стефаніс, М.С.Спіров, О.А.Сушко, О.І.Свиридов, Л.С.Беспалова, Л.В.Чернишенко.
 57. Лімфатичні судини: ланки, їх будова, топографія, функції.
 58. Лімфатична система: грудна протока, її корені, топографія, притоки,місце впадіння у венозну систему.
 59. Лімфатична система: права лімфатична протока, її корені, топографія, місце впадіння у венозну систему.
 60. Лімфатичні судини та вузли грудної порожнини.
 61. Лімфатичні судини та вузли черевної порожнини.
 62. Лімфатичні судини та вузли порожнини тазу.
 63. Автономна частина периферійної нервової системи ( вегетативна нервова система): частини, функції, об‘єкти іннервації.
 64. Відмінності між соматичною нервовою системою і вегетативною нервовою системою.
 65. Морфологічні відмінності рефлекторної дуги автономної частини периферійної нервової системи (вегетативної нервової системи).
 66. Морфологічні відмінності між симпатичною і парасимпатичною частинами автономної частини периферійної нервової системи (вегетативної нервової системи).
 67. Вегетативна нервова система: центральний відділ, його класифікація, топографія, утворення.
 68. Вегетативна нервова система: периферійний відділ, його компоненти.
 69. Вегетативні вузли: класифікація, будова, топографія, відмін від чутливих вузлів.
 70. Симпатичний стовбур: топографія, відділи, вузли, їх з’єднення.
 71. Сполучні білі гілки: утворення, топографія.
 72. Сполучні сірі гілки: утворення, топографія.
 73. Шийний відділ симпатичного стовбура: вузли, що його утворюють, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон.
 74. Шийний відділ симпатичного стовбура: верхній шийний вузол, його топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації..
 75. Шийний відділ симпатичного стовбура: середній шийний вузол, його топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації..
 76. Шийний відділ симпатичного стовбура: нижній шийний вузол, його топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації..
 77. Грудний відділ симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.
 78. Великий, малий і найнижчий нутрощеві нерви: їх утворення, склад волокон, топографія.
 79. Поперековий віддій симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.
 80. Крижовий віддій симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.
 81. Вегетативні сплетення черевної порожнини: утворення, топографія, склад волокон, ділянки іннервації.
 82. Черевне аортальне сплетення: вторинні сплетення, їх топографія, склад волокон, вузли, ділянки іннервації.
 83. Вегетативні сплетення малого таза: утворення, топографія, склад волокон, ділянки іннервації.
 84. Нижнє підчеревне сплетення: вторинні сплетення, їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.
 85. Об’єкти іннервації головного центру парасимпатичної частини вегетативної нервової системи.
 86. Об’єкти іннервації крижового центру парасимпатичної частини вегетативної нервової системи.
 87. Кровопостачання і іннервація сечоводів.
 88. Кровопостачання і іннервація сечового міхура.
 89. Кровопостачання і іннервація сечівника.
 90. Кровопостачання і іннервація надниркових Кровопостачання і іннервація стінок грудної клітки.
 91. Кровопостачання і іннервація діафрагми.
 92. Кровопостачання і іннервація трахеї
 93. Кровопостачання і іннервація бронхів.
 94. Кровопостачання і іннервація легень
 95. Кровопостачання і іннервація плеври.
 96. Кровопостачання і іннервація стравоходу
 97. Кровопостачання і іннервація серця
 98. Серце: серцеві нервові сплетення, їх топографія, джерела утворення, склад волокон.
 99. Серце: інтрамуральні нервові сплетення, їх топографія, джерела утворення, склад волокон.
 100. Кровопостачання і іннервація осердя.
 101. Кровопостачання і іннервація спинного мозку.
 102. Кровопостачання і іннервація стінок черевної порожнини.
 103. Кровопостачання і іннервація печінки.
 104. Кровопостачання і іннервація жовчного міхура.
 105. Кровопостачання і іннервація шлунка.
 106. Кровопостачання і іннервація тонкої кишки.
 107. Кровопостачання і іннервація дванадцятипалої кишки.
 108. Кровопостачання і іннервація порожньої кишки.
 109. Кровопостачання і іннервація клубової кишки.
 110. Кровопостачання і іннервація товстої кишки.
 111. Кровопостачання і іннервація сліпої кишки.
 112. Кровопостачання і іннервація висхідної ободової кишки.
 113. Кровопостачання і іннервація поперечної ободової кишки.
 114. Кровопостачання і іннервація низхідної ободової кишки
 115. Кровопостачання і іннервація сигмоподібної кишки.
 116. Кровопостачання і іннервація прямої кишки.
 117. Кровопостачання і іннервація підшлункової залози.
 118. Кровопостачання і іннервація селезінки.
 119. Кровопостачання і іннервація нирок. Будова внітрішньоорганного кровоносного русла нирки.
 120. Кровопостачання і іннервація залоз.
 121. Кровопостачання і іннервація яєчників.
 122. Кровопостачання і іннервація матки.
 123. Кровопостачання і іннервація маткових труб.
 124. Кровопостачання і іннервація піхви.
 125. Кровопостачання і іннервація зовнішніх жіночих статевих органів.
 126. Кровопостачання і іннервація яєчка.
 127. Кровопостачання і іннервація  сім’явиносної протоки.
 128. Кровопостачання і іннервація сім’яних пухирців.
 129. Кровопостачання і іннервація передміхурової залози.
 130. Кровопостачання і іннервація зовнішніх чоловічих статевих органів.
 131. Кровопостачання і іннервація промежини.

 

 

Змістовий модуль 17.  Судини і  нерви верхніх та нижніх кінцівок

 1. Пахвова артерія: топографія, відділи, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 2. Плечова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 3. Плечова артерія: глибока артерія плеча, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 4. Променева артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 5. Ліктьова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 6. Ліктьова суглобова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
 7. Поверхнева долонна дуга: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.
 8. Глибока долонна дуга: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.
 9. Тильна зап”ясткова сітка: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.
 10. Долонна зап”ясткова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
 11. Артеріальні анастомози кисті.
 12. Вени верхньої кінцівки: класифікація. Поверхневі вени: їх топографія, ділянки впадіння до венозних судин. Анастомози між поверхневими венами.
 13. Вени верхньої кінцівки: класифікація. Глибокі вени, їх топографія, особливості розташування на кисті, передпліччі і плечі; описати і продемонструвати на препаратах.
 14. Пахвова вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.
 15. Лімфатичні судини та лімфатичні вузли верхньої кінцівки.
 16. Зовнішня клубова артерія: утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 17. Стегнова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 18. Стегнова артерія: глибока стегнова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 19. Підколінна артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 20. Передня великогомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 21. Задня великогомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 22. Задня великогомілкова артерія: малогомілкова артерія, її  топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 23. Суглобова колінна сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
 24. Присередня кісточкова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
 25. Бічна кісточкова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
 26. П’яткова сітка: : джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
 27. Присередня підошвова артерія: утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 28. Бічна підошвова артерія: утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 29. Тильна артерія стопи: утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
 30. Артеріальні анастомози стопи.
 31. Вени нижньої кінцівки: класифікація. Поверхневі вени: їх топографія, ділянки впадіння до венозних судин.
 32. Поверхневі вени нижньої кінцівки: велика підшкірна вена, її утворення, топографія; описати і продемонструвати на препаратах.
 33. Вени нижньої кінцівки: класифікація.. Глибокі вени, їх топографія, особливості  розташування на стопі, гомілці і стегні; описати і продемонструвати на препаратах.
 34. Лімфатичні судини та лімфатичні вузли нижньої кінцівки.верхньої кінцівки.
 35. Стегнова вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.
 36. Периферійна нервова система: компоненти, їх загальна характеристика.
 37. Спинномозковий нерв: утворення, топографія, гілки; відповідність сегментам спинного мозку
 38. Задні гілки спинномозкових нервів: склад волокон, топографія, ділянки іннервації.
 39. Задня гілка I шийного спинномозкового нерва: склад волокон, топографія, ділянки іннервації.
 40. Задня гілка II шийного спинномозкового нерва: склад волокон, топографія, ділянки іннервації.
 41. Передні гілки спинномозкових нервів: склад волокон; загальні закономірності будови та топографії передніх гілок різних спинномозкових нервів.
 42. Грудні нерви: утворення, гілки, топографія, ділянки іннервації.
 43. Міжреброві нерви: утворення, гілки, топографія, ділянки іннервації.
 44. Загальні принципи будови соматичних нервових сплетень
 45. Шийне сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 46. Шийне сплетення: діафрагмовий нерв, його склад волокон, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 47. Плечове сплетення: утворення, топографія, частини,  класифікація гілок.
 48. Плечове сплетення: стовбури, пучки, їх топографія; описати і продемонструвати на препаратах.
 49. Плечове сплетення: надключична частина, її топографія, компоненти ; описати і продемонструвати на препаратах.
 50. Короткі гілки плечового сплетення: їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 51. Короткі гілки плечового сплетення: пахвовий нерв, його топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 52. Плечове сплетення: підключична частина, її топографія, компоненти ; описати і продемонструвати на препаратах .
 53. Довгі гілки плечового сплетення: їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 54. Довгі гілки плечового сплетення: м’язово-шкірний нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 55. Довгі гілки плечового сплетення: серединний нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 56. Довгі гілки плечового сплетення: ліктьовий нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 57. Довгі гілки плечового сплетення: променевий нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 58. Довгі шкірні гілки плечового сплетення: їх утворення, топографія, ділянки іннервації
 59. Поперекове сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 60. Поперекове сплетення: стегновий нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 61. Поперекове сплетення: затульний нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 62. Крижове та куприкове сплетення: утворення, топографія, класифікація гілок.
 63. Крижове сплетення: короткі гілки, їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 64. Короткі гілки крижового сплетення: соромітний нерв, склад волокон, його топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 65. Довгі гілки крижового сплетення: їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 66. Довгі гілки крижового сплетення: сідничний нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 67. Великогомілковий нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 68. Загальний малогомілковий нерв: його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
 69. Куприкове сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації.
 70. Кровопостачання і іннервація м’язів спини.
 71. Кровопостачання і іннервація м’язів грудей.
 72. Кровопостачання і іннервація м’язів живота.
 73. Кровопостачання і іннервація м’язів плечового поясу.
 74. Кровопостачання і іннервація м’язів плеча.
 75. Кровопостачання і іннервація м’язів передпліччя.
 76. Кровопостачання і іннервація м’язів кисті.
 77. Кровопостачання і іннервація м’язів таза.
 78. Кровопостачання і іннервація м’язів стегна.
 79. Кровопостачання і іннервація м’язів гомілки.
 80. Кровопостачання і іннервація м’язів стопи.
 81. Кровопостачання і іннервація суглобів пояса верхньої кінцівки.
 82. Кровопостачання і іннервація плечового суглоба.
 83. Кровопостачання і іннервація ліктьового суглоба.
 84. Кровопостачання і іннервація променево-зап’ясткового суглоба.
 85. Кровопостачання і іннервація кульшового суглоба.
 86. Кровопостачання і іннервація колінного суглоба.
 87. Кровопостачання і іннервація надп’ятково-гомілкового суглоба.
 88. Кровопостачання і іннервація пальців кисті (тильна і долонна поверхні).
 89. Кровопостачання і іннервація I пальця кисті (тильна і долонна поверхні).
 90. Кровопостачання і іннервація пальців стопи (тильна і підошвова поверхні).
 91. Іннервація шкіри верхньої кінцівки.