#ATLAS Sobotta – Атлас Соботта

якщо атлас з анатомії – то Соботта!
Sobbotta-2-2-2

Атлас анатомії людини. У двох томах. Йоганнес Соботта.
За редакцією Р.Путца та Р. Пабста.
Переробка та редакція українського видання В.Г. Черкасова.

Переклад О.І. Ковальчука. – Київ, «Український медичний вісник».

Український авторизований переклад 22-го німецького видання «Атласу анатомії людини» Йоганнеса Соботти. Поруч із анатомічними ілюстраціями подані зображення, які одержані за допомогою високотехнологічних методів прижиттєвого дослідження (рентгенограми, комп’ютерні томограми, магнітно-резонансні знімки тощо), що забезпечує порівняльне подання матеріалу та клінічну спрямованість атласу. Всі анатомічні терміни відповідають сучасній Міжнародній анатомічній номенклатурі – українському стандарту.
Атлас призначений для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, лікарів, співробітників та широкого кола зацікавлених.
замовити