КАМІНСЬКИЙ Ростислав Феліксович

Народився 2 червня 1980 року в м. Київ.

Освіта: Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця (2004)

Місце роботи та посада: доцент кафедри анатомії людини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ)

Досвід професійної діяльності:

– лікар терапевт (2007-2009) в КМКЛ №№ 15, лікар терапевт в КМКЛ №5 (2008-2012), лікар кардіолог в КМКЛ№12 (2008 – 2014), лікар кардіолог в КМКЛШД (з 2012)

– з асистент (2012), доцент (2017) кафедри анатомії людини НМУ ім. О. О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації: «Вплив малих доз ртуті та кардіопротекторів на структуру серця щурів»

Шифр наукової спеціальності: 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія

Опубліковав 32 роботи

СТАТТІ:

Камінський Р.Ф. Чайковський Ю.Б. Морфофункциональные изменения кардиомиоцитов крыс при хронической ртутной интоксикации / Р.Ф. Камінський // Вісник проблем біології і медицини – 2014. − т.4(4), №116. – С. 227-230. (Здобувачем виконано експеримент, забір матеріалу, опис отриманих
Чайковський Ю.Б. Морфологічні субстрати хронічної кардіотоксичної дії малих доз сулими та застосування кардіопротекторів / Ю.Б. Чайковський, Л.О. Стеченко, Р.Ф. Камінський // Журнал Національної академії медичних наук України. – 2014. − т.20., №1. – С. 115-120. (Здобувачем виконано експеримент, забір матеріалу, опис отриманих результатів, опрацювання результатів та підготовка статті до друку).
Ультраструктура  міокарда щурів в динаміці хронічного впливу ртуті / Р. Ф. Камінський, Л.О. Стеченко, Т.П. Куфтирева, І.Г. Чеботарева, Р.С. Довгань, Ю.Б. Чайковський // Загальна патологія та патологічна  фізіологія*. – 2009. − т.4., №4. – С. 45-50. . (Здобувачем виконано експеримент, забір матеріалу, опис отриманих результатів, опрацювання результатів та підготовка статті до друку).
Камінський Р.Ф. Изменение в миокарде при хроническом воздействии хлорида ртути и использование унитиола и кверцетина в качестве кардиопротекторов /  Р. Ф. Камінський  // Украінський журнал з проблем медицини праці. – 2010. − т.2., №22. – С. 43-47.
Порівняльний аналіз ультраструктури міокарду  щурів лікованих унітіолом і кверцетином при ртутному отруєнні / Р.Ф. Камінський, Л.О. Стеченко, Р.С. Довгань, Ю.Б. Чайковський // Світ медицини та біології*. – 2010. − №4. – С. 117-120. (Здобувачем виконано експеримент, забір матеріалу, опис отриманих результатів, опрацювання результатів та підготовка статті до друку).
Камінський Р.Ф. Окисно-відновні процеси як основа розвитку патологічних змін міокарда та важлива ланка лікувальної дії фармпрепаратів за хронічної ртутної інтоксикації / Р.Ф. Камінський, Н.А. Колесова, Ю.Б. Чайковський // Український морфологічний альманах*. – 2010. – Т. 8, №2. – С. 81-84. (Здобувачем виконано експеримент, забір матеріалу, опис отриманих результатів, опрацювання результатів та підготовка статті до друку).
Камінський Р.Ф. Енергетичне підґрунтя розвитку та фармакологічної корекції патології міокарда за умов ртутноі інтоксикації / Р.Ф. Камінський, Н.А. Колесова, Ю.Б. Чайковський // Вісник проблем біології та медицини*. – 2011. – вип.3., Т. 2, №88. – С.72-75. (Здобувачем виконано експеримент, забір матеріалу, опис отриманих результатів, опрацювання результатів та підготовка статті до друку).
Камінський Р.Ф Кардіопротекторні ефекти комплексної дії препарату метаболічного типу і унітіолу за хронічного мікромеркуріалізму / Р.Ф. Камінський, Н.А. Колесова, Ю.Б. Чайковський // Український морфологічний альманах*. – 2011. – №3. – С. 124-126. (Здобувачем виконано експеримент, забір матеріалу, опис отриманих результатів, опрацювання результатів та підготовка статті до друку).
Изучение влияния хлорида ртути на миокард в эксперименте/Примаченко В. І., Сокуренко Л. М., Чайковський Ю. Б., Камінський Р. Ф.// Ежемесячный Научный журнал// GEORGIAN MEDICAL NEWS. – #2(251). – Тбилиси – Нью-Йорк, 2016. – С. 64-70
Status of rats myocardium under subchronic mercury exposure and its pharmacological correction/Камінський Р.. Ф., Чайковський Ю. Б., Сокуренко Л. М.// Current issues in pharmacy and medical science. – 2016. – Vol.29, №4. – p. 167 – 170
Кардіотоксична дія хлорида ртуті та кардіопротекція/ Трахтенберг І. М., Камінський Р. Ф., Сокуренко Л. М., Чайковський Ю. Б.// Міжвідомчий медичний журнал «Наука і практика». – 2017. – №1-2. – с. 7-13
Rat spinal ganglia in assessment of protective action of antioxidants: A morphological  study/ L. Sokurenko, R. Kaminskiy, M. Savchyna, V. Litus, Y. Chaikovskiy// Journal Medicina The Lithuanian University of Health Sciences. – 2017. – p. 1 – 7

Робоча адреса: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус НМУ, кафедра анатомії людини

Електронна адреса: lisusha88@gmail.com

 

 

завантаження

rid_logo

orcid-logo

 

 

 261 total views,  1 views today