КОВАЛЬЧУК Олександр Іванович

Доктор медичних наук (2016), професор (2018)

Член-кореспондент Міжнародної академії інтегративної антропології (2017)

Член наукового товариства анатомів, гістологів і топографоанатомів України

Вчений секретар Експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Морфологія людини»

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

anatom.ua

Народився  5 липня 1979 року у смт Ратне Ратнівського району Волинської області.

Освіта

 • 2004 – Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (НМУ)

Досвід професійної діяльності

 • 2004-2016 – асистент, старший викладач, доцент кафедри анатомії людини НМУ

 • 2009-2012 – заступник декана медичного факультету № 1 НМУ

 • 2012-2014 – вчений секретар НМУ

 • 2014-2017 – доцент кафедри анатомії людини НМУ

 • 2017-2019 – начальник відділу моніторингу якості діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

 • з 2017 – професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України (за сумісництвом)

 • 2017-2019 – професор кафедри фундаментальної медицини навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом)

 • з 2019 – професор кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертаційні праці

 • 2009 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів»

 • 2016 – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Морфологічні особливості аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів»

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

 

Наукові інтереси:

 • нормальна анатомія

 • антропометричні дослідження

 • спортивна морфологія

 • екоморфологія

 • сучасне викладання анатомії людини

 

Основні наукові праці

Автор (співавтор) понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

ПІДРУЧНИКИ
 • Анатомія людини. У трьох томах. / Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І., Ковальчук О.І. // Вінниця: Нова книга, 2018. – 1200 с. Гриф МОН і МОЗ України. Національний підручник.
 • Human Anatomy : textbook / Cherkasov V. G., Herasymiuk I. Ye., Holovatskyi A. S., Kovalchuk O. I. [et al.]. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 464 p.
ПОСІБНИКИ
 • Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. //  Київ: ФОП «Ворона», 2018. – 199 с. Гриф МОН України.
 • Анатомія людини – КРОК-1. / Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. // Київ, 2018. – 100 с.

 

Поштова адреса:

а/с 124 – Ковальчук, м. Київ, Україна, 03037

Електронні адреси: 

kovalchuk@anatom.ua

anatom.in.ua@gmail.com

orcid-logo

anatom.ua
завантаження

anatom.ua

anatom.ua

anatom.ua

RG

anatom.ua

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ