КОВАЛЬЧУК Олександр Іванович

Доктор медичних наук (2016), професор (2018)

Член-кореспондент Міжнародної академії інтегративної антропології (2017)

Вчений секретар Експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Морфологія людини»

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія (медичні науки), 14.03.02 – патологічна анатомія, 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

anatom.ua

Народився  5 липня 1979 року у смт Ратне Ратнівського району Волинської області.

Освіта

 • 2004 – Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (НМУ)

Досвід професійної діяльності

 • 2004-2016 – асистент, старший викладач, доцент кафедри анатомії людини НМУ

 • 2009-2012 – заступник декана медичного факультету № 1 НМУ

 • 2012-2014 – вчений секретар НМУ

 • 2014-2017 – доцент кафедри анатомії людини НМУ

 • 2017-2019 – начальник відділу моніторингу якості діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імені П Л. Шупика

 • 2017-2019 – професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України; професор кафедри фундаментальної медицини навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом)

 • з 2019 – професор кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертаційні праці

 • 2009 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів»

 • 2016 – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Морфологічні особливості аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів»

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

 

Наукові інтереси:

 • нормальна анатомія

 • антропометричні дослідження

 • спортивна морфологія

 • екоморфологія

 • сучасне викладання анатомії людини

 

Основні наукові праці

Автор (співавтор) понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 СТАТТІ
 • The discovery of the pyramidal neurons: Vladimir Betz and a new era of neuroscience / SV Kushchayev,  VF Moskalenko,  PC Wiener,  VI Tsymbaliuk,  VG Cherkasov,  IV Dzyavulska,  OI Kovalchuk,  VK Sonntag,  RF Spetzler,  MC Preul // Brain. 2012 Jan;135(Pt 1):285-300. doi: 10.1093/brain/awr276. Epub 2011 Nov 10.
 • Стан соматотропних клітин аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та його корекції колоїдно-гіперосмолярними розчинами / О.І. Ковальчук // Український медичний альманах. – 2012. – № 2. – С. 132-136.
 • Динаміка змін рівня ендогенної інтоксикації в організмі щурів протягом місяця після опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня площею 21-23 % поверхні тіла та їх корекція інфузійними розчинами лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% / І.В. Гунас, Б.О. Кондрацький, І. К. Нурметова [та ін.] // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т. 10, № 4. – С. 29–34.
 • Фармакокорекція патологічних змін при опіковій хворобі (експериментальні дослідження) / О.І. Ковальчук // Науковий вісник НМУ імені О.О. Богомольця. – 2013. – №3 (42) – С. 132-137.
 • Структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи при експериментальній опіковій хворобі та її інфузійної терапії / І.В. Гунас, О.І. Ковальчук, Е.В. Черкасов, І.В. Дзевульська, В.М. Титаренко // Науковий вісник НМУ імені О.О. Богомольця. – 2013. – №4 (43).– C. 27-35.
 • Структурні аспекти адаптаційних змін органів нейроімуноендокринної системи  за умов лікування опікової хвороби комбінованими гіперосмолярними розчинами / І.В. Гунас, Е.В. Черкасов, О.І. Ковальчук, І.В. Дзевульська // Галицький лікарський вісник. – 2014. – Том 21,  № 2. – С. 21-26.
 • Морфологическая характеристика гистогематических барьеров в органах нейроиммуноэндокринной системы при инфузионной терапии ожоговой болезни комбинированными гиперосмолярными растворами / И.В. Дзевульская, И.В. Гунас, Э.В. Черкасов, А.И. Ковальчук // Хирургия. Восточная Европа. – 2014. – №2 (10). – С. 113-124.
 • Структурные механизмы цитопротекции во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни / В.Г. Черкасов, А.И. Ковальчук, И.В Дзевульская, Э.В. Черкасов, А.В. Маликов, В.Н. Титаренко, Т.В. Лахтадыр, Р.М. Маткивская // Biomedical and biosocial anthropology. – 2014. – № 23. – С. 6-12.
 • Hyperosmolar solutions in the correction of degenerative changes in the adenohypophysis at thermal burns in rats / O.I. Kovalchuk, V.G. Cherkasov // Ukrainian Scientific Medical Youth Journal. – 2014. – № 4 (84) – C. 9-12.
 • Design sonographic parameters of liver, gallbladder and pancreas in healthy men of podillya depending on the characteristics of the body structure / I.V. Gunas, O.I. Kovalchuk, S.V. Prokopenko, M.P. Melnik // World of medicine and biology. – 2016. –  № 4. – P. 19-24.
 • Morphological changes in the optic nerve after experimental injury followed by treatment with stem cells / I.V. Chepurnyi, A.V. Kopchak, A.V. Korsak, V.V. Likhodievskyi, O.I. Kovalchuk, S.S. Olefir, A.O. Zabila,  I.B. Chaikovskyi // J.ophthalmol.  – 2017. – №5. – P. 50-55.
 • Influence of HAES-LX-5% infusion solution on the DNA content of endocrine glands cells against the background of thermal burn of skin in rats / V. G. Cherkasov, І. V. Dzevulska, E. V. Cherkasov, R. F. Kaminsky, V. A. Pastukhova, О. І. Kovalchuk, Yu. Yu. Trofimenko // World of medicine and biology. – 2017. – № 4(62).  – P. 168-173. DOI 10.26724 / 2079-8334-2017-4-62-168-173.
 • Dynamics of morphological changes of rats adenohypophysis in burn disease / O. Kovalchuk, E. Cherkasov,  I. Dzevulska,  R. Kaminsky,  A. Korsak,  L. Sokurenko  // Georgian medical news. – 2017. – № 9 (270). –  P. 104-108.
 • Indicators cell cycle and DNA fragmentation in cells of small intestine mucosa 14, 21 and 30 days after skin burns on the background of pre-liminary infusion of solution lactoprotein with sorbitol or HAES-LX 5% /  A. O. Gavryluk, G. M.Galunko,  I. L. Chereshniuk,  V. O.Tikholaz,  E. V.Cherkasov,  І. V. Dzevulska, О. І. Kovalchuk // World of medicine and biology. – 2018. –  № 1 (63). – P. 104-108.
 • Indicators cell cycle and DNA fragmentation of spleen cells in early terms after thermal burns of skin at the background of introduction 0.9% NaCl solution /  I.V.Gunas,  Yu.I.Guminskiy, N.P. Ocheretna, D.A.Lysenko, O.І. Kovalchuk, І.V. Dzevulska, E.V. Cherkasov // World of medicine and biology. – 2018. –  № 1 (63). – P. 116-120.
 • The influence of lead nanoparticles on the morpho‐functional changes of rat liver during the postexposure period / Aleksiichuk V, Omelchuk S, Sokurenko L, Kaminsky R, Kovalchuk O, Chaikovsky Y. // Microsc Res Tech2018;00:1–8. https://doi.org/10.1002/jemt.23036
 • INFLUENCE OF LACTOPROTEINUM SOLUTION WITH SORBITOL ON DNA CONTENT OF CELLS OF ENDOCRINE GLANDS ON THE BACKGROUND OF SKIN BURN IN RATS /  І.V. Dzevulska, О.І. Kovalchuk, E.V. Cherkasov, О.Ye. Majewskyi, Yu.G. Shevchuk, V.A. Pastukhova, T.M. Kyselova // World of medicine and biology. – 2018. –  № 2 (64). – P. 33-39.
ПІДРУЧНИКИ
 • Анатомія людини. У трьох томах. / Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І., Ковальчук О.І. // Вінниця: Нова книга, 2018. – 1200 с. Гриф МОН і МОЗ України. Національний підручник.
ПОСІБНИКИ
 • Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. //  Київ: ФОП «Ворона», 2018. – 199 с. Гриф МОН України.
 • Анатомія людини – КРОК-1. / Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. // Київ, 2018. – 100 с.

 

Поштова адреса:

а/с 124 – Ковальчук, м. Київ, Україна, 03037

Особиста сторінка: http://kovalchuk.anatom.ua/

Електронні адреси: 

kovalchuk@anatom.ua

anatom.in.ua@gmail.com

orcid-logo

anatom.ua
завантаження

anatom.ua

rid_logo

anatom.ua

anatom.ua

RG

anatom.ua

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ