Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

12345

Magiya_chisel__scho_vischuyit_nam_cifri_u_2013_roci_1359553402

Анатомія в цифрах

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Congratulations - you have completed Анатомія в цифрах. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1

Скільки пластинок має решітчаста кістка людини?

A
3
B
4
C
2
D
5
E
1
Question 1 Explanation: 
Решітчаста кістка (os ethmoidale) має 3 пластинки: -дірчасту (решітчасту) - lamina cribrosa, що розміщена у решітчастій вирізці лобової кістки - перпендикулярну - lamina perpendicularis, що формує частину кісткової перегородки носа - очноямкову - lamina orbitalis, що утворює частину медіальної стінки очної ямки.
Question 2

У скільки місяців у дитини з’являються перші молочні зуби?

A
3
B
20
C
12
D
24
E
6
Question 3

Скільки частин дванадцятипалої кишки?

A
6
B
3
C
5
D
2
E
4
Question 3 Explanation: 
Дванадцятипала кишка є початком тонкої кишки, який з'єднує шлунок з порожньою кишкою; огинає підшлункову залозу. У duodenum чотири частини: 1) верхня, 2) низхідна, 3) горизонтальна, 4) висхідна.
Question 4

Скільки постійних зубів?

A
18
B
36
C
24
D
32
Question 5

Скільки частин товстої кишки?

How many parts of the large intestin?

A
3
B
2
C
6
D
5
E
4
Question 5 Explanation: 
Товста кишка (intestinum crassum): 1) сліпа кишка (caecum), 2) ободова кишка (colon), 3) пряма кишка (rectum). The large intestine (intestinum crassum): 1) caecum, 2) colon, 3) rectum.
Question 6

Скільки пар справжніх ребер містить грудна клітка людини?

A
11
B
12
C
7
D
5
E
10
Question 6 Explanation: 
У людини 12 пар ребер. Справжні ребра (costae verae) - ребра, які з'єднуються з грудниною за допомогою хрящів. Це перші сім пар.
Question 7

Скільки кутів виділяють на тім'яній кістці?

A
6
B
7
C
5
D
4
E
3
Question 7 Explanation: 
На тім'яній кістці людини виділяють 4 кути : -лобовий (angulus frontalis) -потиличний (angulus occipitalis) -клиноподібний (angulus sphenoidalis) -соскоподібний (angulus mastoideus).
Question 8

Скільки частин тонкої кишки?

 How many parts of the small intestine?

A
2
B
4
C
3
D
1
E
5
Question 8 Explanation: 
Тонка кишка складається з трьох частин: 1) дванадцятипалої кишки (Duodenum), 2) порожньої кишки (Jejunum) 3) клубової кишки (Ileum). The small intestine has three parts: 1) duodenum, 2) jejunum, 3) ileum.
Question 9

Скільки листків плеври?

A
2
B
4
C
6
D
8
Question 10
Скільки кісток у людини?
A
150
B
260
C
100
D
300
E
208
Question 11

На якому тижні ембріонального розвитку людини спостерігається поява ядер скостеніння?

A
4
B
8
C
10
D
2
E
12
Question 11 Explanation: 
На восьмому тижні ембріонального розвитку людини в сполучній тканині, завдяки продукції остеобластами міжклітинної кісткової речовини і просякання її вапном, з'являються ядра (центри) скостеніння. Цей тип скостеніння кісток називається ендесмальним.
Question 12

Скільки відсотків води містить кістка живої людини?

A
75%
B
50%
C
20%
D
30%
E
5%
Question 12 Explanation: 
У живої людини кістка містить близько 50% води, 28% органічних і 22% неорганічних речовин, що визначають її міцність і еластичність.
Question 13

Скільки частин шлунка?

How many parts of the stomach?

A
4
B
5
C
3
D
2
E
6
Question 13 Explanation: 
У шлунку 4 частини: 1) кардіальна частина, 2) дно, 3) тіло, 4) воротарна частина. In the stomach of 4 parts: 1) cardiac part, 2) bottom 3) body 4) pyloric part.
Question 14

Скільки парних кісток містить лицевий череп людини?

A
6
B
12
C
5
D
3
E
4
Question 14 Explanation: 
Лицевий череп людини містить 6 парних кісток: - носова (os nasale), - сльозова (os lacrimale), - вилична (os zygomaticum), - нижня носова раковина (concha nasalis inferior), - піднебінна (os palatinum), - верхня щелепа (maxilla).
Question 15

Скільки частин гортані?

A
3
B
6
C
4
D
5
E
2
Question 15 Explanation: 
Присінок гортані і підголосникова порожнина розділена голосовими складками.
Question 16

Скільки кісток входить до складу лицевого черепа людини?

A
15
B
14
C
12
D
18
E
10
Question 16 Explanation: 
До складу лицевого черепа людини входить 15 кісток: - парні: носова (os nasale), сльозова (os lacrimale), вилична(os zygomaticum), нижня носова раковина (concha nasalis inferior), піднебінна (os palatinum), верхня щелепа (maxilla); - непарні: непарні леміш (vomer), нижня щелепа (mandibula) та під'язикова кістка (os hyoideum).
Question 17

Скільки кісток входить до складу мозкового черепа людини?

A
6
B
12
C
9
D
8
Question 17 Explanation: 
До складу мозкового черепа людини входить 8 кісток: - парні: тім'яна (os parietale) та скронева (os temporale); - непарні: лобова (os frontale), потилична (os occipitale), решітчаста (os ethmoidale), клиноподібна (os sphenoidale).
Question 18

Скільки каналів та канальців має скронева кістка людини?

A
7
B
4
C
3
D
6
E
5
Question 18 Explanation: 
Скронева кістка (os temporale) має 3 канали і 4 канальці: -сонний канал (canalis caroticus) -м'язо-трубний канал (canalis musculotubarius) -канал лицевого нерва (canalis nervous facialis) - каналець барабанної струни (canaliculus chordae tympani) -барабанний каналець ( canaliculus tympanicus) - сонно-барабанні канальці (canaliculi caroticotympanici) -соскоподібний каналець (canaliculus mastoideus).
Question 19

Скільки гребенів налічує дорсальна поверхня крижової кістки?

A
7
B
6
C
3
D
2
E
5
Question 19 Explanation: 
Спинна поверхня крижової кістки налічує 5 гребенів: непарний серединний гребінь (crista sacralis mediana), з боків від якого проходить парний присередній гребінь (crista sacralis medialis), та парний бічний крижовий гребінь (crista sacralis lateralis).
Question 20

Скільки стадій остеогенеза проходять вторинні кістки?

A
5
B
1
C
4
D
3
E
2
Question 20 Explanation: 
Кістки, які у своєму розвитку проходять три стадії остеогенеза: 1 - перетинчасту, 2 - хрящову, 3 - кісткову, називаються вторинними кістками.
Question 21

Скільки сегментів у легені?

 
A
8
B
6
C
10
D
4
Question 22

Скільки частин носової порожнини?

A
1
B
3
C
5
D
2
Question 23

Зі скількох частин складається груднина людини?

A
3
B
1
C
5
D
2
E
4
Question 23 Explanation: 
Груднина (sternum) - плоска губчаста кістка, яка складається з трьох частин: ручка (manubrium sterni), тіло (corpus sterti) та мечоподібний відросток (processus xyphoideus).
Question 24
Скільки парних кісток у людини?
A
100
B
86
C
48
D
50
E
85
Question 25

Скільки частин глотки?

How many parts of the pharynx?

A
4
B
1
C
3
D
2
E
5
Question 25 Explanation: 
Три частини глотки: 1) носова (носоглотка), 2) ротова (ротоглотка), 3) гортанна (гортаноглотка). Three parts of the pharynx: 1) nasopharynx, 2) oropharynx, 3) laryngopharynx.
Question 26
Зі скільки місяців у дитини наявні всі молочні зуби?
A
12
B
36
C
16
D
18
E
24
Question 27

 Скільки молочних зубів?

A
18
B
20
C
32
D
16
Question 28

Скільки всього ямок мають типові грудні хребці?

A
3
B
6
C
5
D
2
E
4
Question 28 Explanation: 
У людини 12 грудних хребців, серед них типові - з другого по дев'ятий. Кожен з них має на тілі дві верхні та дві нижні реброві пів'ямки для з'єднання з головкою ребра; а також 2 цілі реброві ямки поперечного відростка для з'єднання з горбком ребра. Отже разом 4*0.5+2=4 цілі ямки.
Question 29

Скільки непарних кісток містить мозковий череп людини?

 
A
4
B
2
C
3
D
5
E
1
Question 29 Explanation: 
Мозковий череп людини містить 4 непарні кістки: - лобова (os frontale), - потилична (os occipitale), - решітчаста (os ethmoidale), - клиноподібна (os sphenoidale).
Question 30

Зі скількох кісток складається череп людини?

A
29
B
30
C
32
D
25
E
22
Question 30 Explanation: 
Череп людини складається з 29 кісток. Серед них парні: тім'яна (os parietale), скронева (os temporale), носова (os nasale), сльозова (os lacrimale), вилична (os zygomaticum), нижня носова раковина (concha nasalis inferior), піднебінна (os palatinum), верхня щелепа (maxilla); та непарні: лобова(os frontale), потилична (os occipitale), решітчаста (os ethmoidale), клиноподібна (os sphenoidale), леміш (vomer), нижня щелепа (mandibula) та під'язикова кістка (os hyoideum).
Question 31
Скільки непарних кісток у людини?
A
42
B
15
C
36
D
86
E
42
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 31 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 8,360 total views,  1 views today

Exit mobile version