Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

ARTHROLOGIA

ARTHROLOGIA

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Congratulations - you have completed ARTHROLOGIA. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
До яких суглобів відноситься атланто-осьовий суглоб за формою суглобових поверонь та кількістю осей обертаня?
A
Двовиростковий, двохосьовий
B
Блокоподібний, одновісний
C
Циліндричний, одновісний
D
Еліпсоподібний, двохосьовий, комбінований
E
Кулястий, багатоосьовий
Question 2
Чому рівний прямий розмір виходу з  малого тазу?
A
9-11
B
20-25
C
15-17
D
5-7
E
6-7
Question 3
До яких суглобів відноситься скронево-нижньощелепний суглоб за формою суглобових поверхонь та кількістю осей обертання?
A
Кулястий, багатоосьовий
B
Сідлоподібний, двохосьовий, комбінований
C
Еліпсоподібний, двохосьовий, комбінований
D
Плоский
E
Двохосьовий, комбінований
Question 4
Які рухи виконуються в міжфалангових суглобах кисті в нормі?
A
Flexio, Extensio
B
Pronatio, Supinatio
C
Abductio, Adductio
D
Circumductio
Question 5
Обов'язковими компонентами суглоба:
A
Facies articularis, capsula, cavitas
B
Ligamentum, plicae, capsula articularis
C
Facies articularis, capsula, menisci
D
Plicae, cavitas articularis, capsula articularis
E
Discus articularis, facies articularis, ligamentum
Question 6
Чому рівна відстань між найбільш віддаленими точками клубових гребенів?
A
30-35
B
15-20
C
20-22
D
28-30
E
25-26
Question 7
До якого виду відноситься суглоб, який має анатомічно ізольовані суглоби, які діють як один?
A
Composita
B
Copulatus
C
Complexa
D
Cotylica
E
Simplex
Question 8
Який з цих суглобів є одновісним?
A
Spheroidea, ginglimus, sellaris
B
Cotylica, cochlearis, plana
C
Trochoidea, condylaris, ellipsoidea
D
Trochoidea, ginglimus, cochlearis
E
Cochlearis, condylaris
Question 9
Якими зв'язками укріплена зовні капсула кульшового суглоба?
A
Zona orbicularis, lig. capitis femoris
B
Zona orbicularis, iliofemorale, ischiofemorale, pubofemorale
C
Lig. transversum acetabuli, lig. capitis femoris
D
Lig. ischiofemorale, zona orbicularis, lig. capitis femoris
E
Iliofemorale, lig. capitis femoris
Question 10
Які види з'єднання утворюються між кістками зводу черепа?
A
Suturae, synostosis, fonticuli
B
Ligamenta,
C
Symphysis, ligamenta
D
Articulatio, suturae
E
Suturae, symphysis
Question 11
Які відростки п'ятого поперекового хребця ушкодженні при порушені крижово-поперекового з'єднання?
A
Верхні суглобові відростки
B
Верхні суглобові і поперечні відростки
C
Нижні суглобові і поперечні відростки
D
Верхні і нижні суглобові відростки
E
Нижні суглобові відростки
Question 12
Що є ознакою комплексного суглоба?
A
Синовіальні складки
B
Суглобовий меніск або диск
C
Внутрышньосуглобові зв'язки
D
Ворсинки
E
Наявність більше двох суглобових поверхонь
Question 13
У хворого встановлено: різана рана у ділянці підвищення великого пальця правої кисті, проксимальна фаланга І пальця не згинається. Який суглоб ушкоджено?
A
Articulationes metacarpophalangeae
B
Articulationes interphalangeae manus
C
Articulatio carpometacarpalis pollicis
D
Lig. metacarpale transversum profundum
Question 14
До якого виду з'єднань відноситься переднє тім'ячко?
A
Геміартроз
B
Синдесмоз
C
Синхондроз
D
Діартроз
E
Синостоз
Question 15
До якого типу з'єднань утворюють міжхребцеві диски?
A
Діартроз
B
Синсаркоз
C
Синостоз
D
Синдесмоз
E
Синхондроз
Question 16
Які види з'єднань утворюються між кістками гомілки?
A
Membrana interossea,cruris, symphysis tibiofibularis
B
Symphysis tibiofibularis, articulatio synovialis, synchondrosis
C
Syndesmosis tibiofibularis, articulatio tibiofibularis, membrana interossea cruris
D
Articulatio tibiofibularis, synchondrosis, synostosis
E
Syndesmosis tibiofibularis, synchondrosis, membrana interossea cruris
Question 17
Які рухи виконуються в art. radiocarpalis в нормі?
A
Flexio, Extensio,Pronatio
B
Abductio, Adductio, Circumductio
C
Flexio, Extensio, Abductio, Adductio, Circumductio
D
Flexio, Extensio, Abductio, Adductio
Question 18
Який вид з'єднання існує між першим ребром і грудиною?
A
Діартроз
B
Синостоз
C
Синхондроз
D
Синдесмоз
E
Симфіз
Question 19
У хворого розрив внутрішньосуглобової зв'язки, яка з'єднує між собою передні кінці обох менісків. Яка зв'язка art. genus ушкоджена?
A
Lig. meniscofemorale
B
Lig. cruciatum anterius
C
Lig. cruciatum posterius
D
Lig. transversus genus
Question 20
Волокна якої зв'язки кріпляться в ділянці нижньої передньої ості клубової кістки?
A
Lig. transversum acetabuli
B
Zona orbicularis
C
Lig. capitis femoris
D
Lig. iliofemorale
Question 21
Синостозування - це кінцева стадія розвитку:
A
Sutura
B
Articulatio simplex
C
Symphysis
D
Articulatio composita
E
Synchondrosis
Question 22
Які рухи відбуваються в атлантопотиличному суглобі?
A
Flexio, extensio, supinatio
B
Abductio, adductio, rotatio
C
Abductio, adductio, pronatio
D
Flexio, extensio, abductio, adductio
E
Flexio, extensio, rotatio
Question 23
Який вид з'єднання існує між остистими відростками VI-VII шийних хребців?
A
Symphysis
B
Gomphosis
C
Syndesmosis
D
Synchondrosis
Question 24
Який вид з'єднання утворюють суглобові поверхні третього шийного хребця?
A
Синсаркоз
B
Синдесмоз
C
Синостоз
D
Діартроз
E
Синхондроз
Question 25
Міжфалангові суглоби:
A
Simplex, trochlearis
B
Composita, condylaris
C
Simplex, sellaris
D
Simplex, plana
E
Composita, trochlearis
Question 26
Який вид з'єднання між ІІ-VII ребрами?
A
Synelastosis
B
Synchondrosis
C
Symphysis, articulatio plana
D
Synostosis
Question 27
Які рухи можливі в articulatio interphalangeae pedis в нормі?
A
Rotatio, flexio, extensio
B
Abductio, adductio
C
Flexio, extensio, abductio
D
Rotatio
E
Flexio, extensio
Question 28
Які додаткові апарати має колінний суглоб?
A
Ligamentum, vaginae synovialis, plicae alares
B
Ligamentum, meniscus, vaginae synoviales, bursae synoviales
C
Ligg. intracapsularia, labrum articulare, bursae synovialis
D
Ligamentum, meniscus, plicae alares, bursae synovialis
E
Ligamenti, discus, plicae alares, bursae synovialis
Question 29
Які зв'язки укріплюють капсулу надп'ятково-гомілкового суглоба, з латеральної сторони?
A
Talofiburalis posterior, tibiotalaris anterior
B
Talofiburalis anterior et tibiotalaris posterior
C
Talofibulare anterior et posterior, calcaneofibulare
D
Tibiocalcaneofibulare
E
Tibio-naviculare, tibiocalcaneum, tibiotalare anterior, tibiotalare posterior
Question 30
Які рухи можливі у міжфалангових суглобах?
A
Abductio, adductio
B
Rotatio, circumductio
C
Flexio, extensio
D
Rotatio
E
Flexio, rotatio
Question 31
Яке хрящове утворення наявне у кульшовому суглобі?
A
Discus triangulare
B
Discus intervertebralis
C
Labrum articulare
D
Meniscus articularis
E
Discus articularis
Question 32
Кульшовий суглоб:
A
Composita, spheroidea
B
Simplex, cotylica
C
Simplex, ellipsoidea
D
Composita, cotylica
E
Composita, plana
Question 33
Які структури обмежують великий таз?      
A
Ossis ischii, apex ossis sacri
B
Ossis ischii, facies pelvina ossis sacri
C
Alae ossis ilii, promontorium
D
Ossa ischii, basis ossis sacri
E
Ossa pubis, vertebrae lumbalis
Question 34
Яка зв'язка в нормі перешкоджає надмірному приведенню і обертанню назовні стегнової кістки?
A
Lig. transversum acetabuli
B
Zona orbiqularis
C
Lig. capitis femoris
D
Lig. ischiofemorale
Question 35
До якого типу з'єднань відноситься membrana obturatoria?
A
Syndesmosis
B
Symphysis
C
Diartrosis
D
Synostosis
Question 36
Які зв'язки укріплюють ліктьовий суглоб?
A
Radiacarpeum dorsale et palmare
B
Collaterale radiale, radiocarpeum palmare
C
Collaterale radiale et ulnare, ligg. carpea
D
Radiale et ulnare, collaterale, annulare radii
E
Lateralis, collaterale, mediale breve
Question 37
Яким за формою є ІІ-V зап'ястко-п'ястковий суглоб?
A
Plana
B
Condylaris
C
Ellipsoidea
D
Trochlearis
E
Sellaris
Question 38
Які додаткові утвори в порожнині Art. genus збільшують конгурентність суглобових поверхонь, у зв'язку з цим цей суглоб відноситься до комплексних?
A
Discus
B
Ligamentum
C
Labium cartilaginis
D
Meniscus
Question 39
Надп'ятково-гомілковий суглоб:
A
Composita, trochlearis
B
Simplex, sellaris
C
Composita, ellipsoidea
D
Composita, condylaris
E
Simplex, cotylica
Question 40
Кульшовий суглоб:
A
Composita, cotylica
B
Simplex, ellipsoidea
C
Simplex, cotylica
D
Composita, spheroidea
E
Composita, plana
Question 41
Хірург проводить втручання на рівні суглоба Лісфранка. Яка зв'язка є ключем цього суглоба?
A
Lig. cuneocuboideum plantare
B
Ligg. tarsometatarsalia plantaria
C
Lig. cuneometatarsalia interossea
D
Ligg. tarsometatarsalia dorsalia
Question 42
Який вид з'єднання між ліктьовою та променевою кістками?
A
Symphysis, synostosis
B
Articulatio synovialis, syndesmosis
C
Diartrosis, synostosis
D
Synchondrosis, synostosis
E
Articulatio synovialis, symphysis
Question 43
Який вид з'єднання між хребцями утворює міжхребцевий диск?
A
Вклинення
B
Синаркоз
C
Синдесмоз
D
Синостоз
E
Cинхондроз
Question 44
Які структури обмежують малий таз?
A
Alae ossis ilii, os coccygis
B
Ossa ischii
C
Alae ossis ilii, ramus ossis ischii
D
Rami ossis pubis
E
Alae ossis ilii
Question 45
При переломі суглобових відростків VII грудного хребця, який за формою суглоб ушкодженний?
A
Сідлоподібний суглоб
B
Виростковий суглоб
C
Плоский суглоб
D
Циліндричний суглоб
E
Блокоподібний суглоб
Question 46
До якого виду з'єднання відноситься лобковий симфіз7
A
Synostosis
B
Syndesmosis
C
Articulatio synovialis
D
Symphysis
E
Synchondrosis
Question 47
До яких суглобів відноситься articulatio radiocapralis за формою суглобових поверхонь?
A
Art. sellaris
B
Art. plana
C
Art. condylaris
D
Art. elipsoidea
Question 48
Які рухи можливі в зап'ястково-п'ястковому суглобі великого пальця?
A
Pronatio, sapinatio, circumductio, rotatio
B
Flexio, extensio, circumductio, rotatio
C
Adductio, abductio, pronatio, supinatio
D
Rotatio, circumductio, adductio
E
Adductio, abductio, flexio, extensio, circumductio
Question 49
Який за формою суглобових поверхонь articulatio carpometacarpalis pollicis?
A
Art. condylaris
B
Art. plana
C
Art. sellaris
D
Art. elipsoidea
Question 50
Які з даних зв'язок не укріплюють променевозап'ястний суглоб?
A
Lig. radiocarpeum palmare
B
Lig. collaterale carpi radiale
C
Lig. collaterale carpi
D
Lig. collaterale carpi ulnare
E
Lig. radiocarpeum palmare
Question 51
Які суглоби входять до складу ліктьового суглоба?
A
Humeroradialis, humeroulnaris, humeri
B
Humeroulnaris, humeroradialis, mediocarpea
C
Humeroradialis, humeroulnaris, radioulnaris distalis
D
Radiocarpea, radioulnaris distalis, humeroulnaris
E
Humeroradialis, humeroulnaris, radioulnaris proximalis
Question 52
Чому рівний поперечний розмір входу у малий таз?
A
8
B
13
C
20
D
25
E
6
Question 53
Скільки суглобових сумок у заплесно-плеснових суглобах?
A
1
B
3
C
2
D
5
E
4
Question 54
Які зв'язки розташовані зовні коліного суглоба?
A
Collaterale tibiale, lig. transversum genus
B
Collaterale fibulare, lig. transversum genus
C
Collaterale tibiale, lig. popliteum obliquum
D
Ligg. collateralia tibiale et fibulare
E
Zona orbicularis, lig. collaterale tibiale
Question 55
Які звязки зміцнюють поздовжні склепіння стопи?
A
Lig. plantare longum, Lig. calcaneonaviculare plantare
B
Ligg. cuneonavicularia dorsalia
C
Lig. calcaneocuboidea plantare
D
Ligg. intercuneiformia plantaria
Question 56
Лікар проводить втручання в суглобі заплесна (Шопара), для проведення цього втручання необхідне розсічення зв'язки, яку називають ключем суглоба. Яку зв'язку необхідно перерізати?
A
Lig. plantare brevis
B
Lig. bifurcatum
C
Lig. plantare longum
D
Lig. talinanaviculare
Question 57
Які внутрішньокапсульні зв'язки наявні у кульшовому суглобі?
A
Lig. cruciatum
B
Lig. capitis femoris
C
Lig. transversum acetabuli
D
Zona orbicularis, lig transversum acetabuli
E
Collaterale, denticulatum
Question 58
До яких суглобів відноситься art. tallocruralis за формою?
A
Articulatio sellaris
B
Articulatio ginglymus
C
Articulatio cylindrica
D
Articulatio bicondylaris
Question 59
Яка зв'язка  в нормі перешкоджає надмірному розгинанню стегна?
A
Zona orbiqularis
B
Lig. iliofemorale
C
Lig. ischiofemorale
D
Lig. capitis femoris
Question 60
Які зв'язки розташовані ззовні колінного суглоба?
A
Retinaculum patellae, lig. patellae
B
Lig. transversum genus, lig. popliteum obliquum
C
Lig. transversum genus, lig. patellae
D
Lig. patellae, lig. cruciatum
E
Retinaculum patellae, lig. transversum genus
Question 61
Які рухи можливі в променево-зап'ястковому суглобі?
A
Flexio, Extensio, Abductio, Adductio
B
Flexio, Extensio, Abductio, Adductio, Circumductio
C
Abductio, Adductio
D
Pronatio, Supinatio, Abductio, Adductio
Question 62
Який вид з'єднання утворюється між VIII, ІХ, і Х ребрами?
A
Synostosis
B
Symphysis
C
Syndesmosis
D
Articulatio synovialis
E
Synchondrosis
Question 63
Які суглоби стопи утворюють поперечний суглоб заплесна (Шопара)?
A
Art. calcaneocuboidea
B
Artt. calcaneocuboidea, cuneonavicularis
C
Artt. calcaneocuboidea, talonavicularis
D
Artt. calcaneocuboidea, subtalaris
Question 64
Які рухи кругом сагітальної вісі?
A
Abductio, adductio
B
Flexio. extensio
C
Flexio, circumductio
D
Flexio, adductio
E
Rotatio, extensio
Question 65
До якого типу з'єднань відноситься тім'ячко?
A
Симфіз
B
Вклинення
C
Синхондроз
D
Синдесмоз
E
Синостоз
Question 66
Які рухи  в нормі можливі в art. genus?
A
Flexio, extension, abductio
B
Abductio, adductio, flexio, extensio, rotatio
C
Rotatio
D
Flexio, extension, rotatio
Question 67
Які існують види синартрозів?
A
Articulatio synovialis, syndesmosis, synchondrosis
B
Articulatio synovialis, symphysis, amphyartrosis
C
Symphysis, syndesmosis, synchondrosis
D
Syndesmosis, synchondrosis, symphysis
E
Syndesmosis, synchondrosis, synostosis
Question 68
До якого виду з'єднання відноситься з'єднання між лобковими кістками?
A
Diartrosis
B
Symphysis
C
Syndesmosis
D
Synchondrosis
Question 69
Які зв'язки розташовані зовні коліного суглоба?
A
Ligg. collateralia tibiale et fibulare
B
Collaterale fibulare, lig. transversum genus
C
Collaterale tibiale, lig. popliteum obliquum
D
Collaterale tibiale, lig. transversum genus
E
Zona orbicularis, lig. collaterale tibiale
Question 70
За формою плечовий суглоб:
A
Ellipsoidea
B
Trochoidea
C
Ginglymus
D
Sellaris
E
Spheroidea
Question 71
Яким видом з'єднання є атлантопотиличний суглоб?
A
Complexa
B
Copulatus, simplex
C
Composita
D
Composita, copulatus
E
Simplex, complexa
Question 72
Як називається з'єднання кісткок з допомогою волокнистої сполучної тканини?
A
Synostosis
B
Articulatio synovialis
C
Syndesmosis
D
Symphysis
E
Synchondrosis
Question 73
Чим утворенний зап'ястко-п'ястковий суглоб великого пальця?
A
Os hamatum, basis os metacarpale I
B
Os trapezoideum, basis os metacarpale I
C
Os trapezium, basis os metacarpale I
D
Os capitatum, basis os metacarpale I
E
Os scaphoideum, basis os metacarpale I
Question 74
Які рухи в нормі виконує art. tallocruralis?
A
Flexio, extensio, rotatio
B
Abductio, adductio
C
Rotatio
D
Flexio, Extensio
Question 75
Сухожилком якого м'яза є зв'язка надколінника?
A
M. quadriceps femoris
B
M. semimembranosus
C
M. sartorius
D
M. semitendinosus
E
M. biceps femoris
Question 76
Який суглоб відноситься до до суглобів пояса верхньої кінцівки?
A
Humeri, acromioclavicularis,
B
Sternoclavicularis, acromioclavicularis
C
Radioulnaris, distalis, articulatio humeri
D
Humeri, cubiti
E
Sternoclavicularis, humeri
Question 77
Які  зв'язки ззовні укріплюють колінний суглоб?
A
Zona orbicularis, lig. popliteum arcuatum
B
Zona orbicularis, lig. politeum obliquum
C
Lig. popliteum obliquum et arcuatum
D
Lig. patellae, lig. popliteum arcuatum
E
Lig. transversum genus, lig. popliteum obliquum
Question 78
Груднинно-ключичний суглоб:
A
Simplex, complexa, spheroidea
B
Composita, complexa, copulatus
C
Simplex, complexa, trochoidea
D
Simplex, copulatus, ellipsoidea
E
Simplex, complexa, copulatus
Question 79
Чим утворений середньозап'ястковий суглоб?
A
Os pisiforme, os scaphoideum et os capitatum
B
Os scaphoideum, os trapezoideum, radius
C
Os scaphoideum, os triquetrum, os trapezium, os trapezoideum, os lunatum, os hamatum, os capitatum
D
Os scaphoideum, os lunatum, ulna
E
Os scaphoideum, os triquetrum, os pisiforme et os hamatum
Question 80
Променевозап'ястний суглоб:
A
Simplex, ellipsoidea
B
Composita, plana
C
Composita, sellaris
D
Composita, ellipsoidea
E
Simplex, spheroidea
Question 81
Яким типом з'єднання сполучений серединний гребінь крижової кістки?
A
Діартроз
B
Синдесмоз
C
Синостоз
D
Геміартроз
E
Cинхондроз
Question 82
Які кістки зап'ястка формують суглобову поверхню променево-зап'ясткового суглоба?
A
Os scaphoidea, os lunatum, os triquetrum
B
Os scaphoidea, os lunatum, os trapezoideum
C
Os scaphoidea, os lunatum, os triquetrum
D
Os scaphoidea, os lunatum, os triquetrum, os trapezoideum
Question 83
Травмований долонний край зап'ясткової суглобової поверхні променевої кістки та головчаста кістка. Яка зв'язка, що з'єднує ці утвори розірвана?
A
Lig. radiocarpale dorsale
B
Lig. collaterale carpi radiale
C
Lig. collaterale carpi ulnare
D
Lig. radiocarpale palmare
Question 84
Яким є кульшовий суглоб за формою і числом осей обертання?
A
Art. trochoide
B
Art. ginglymus
C
Art. sellaris
D
Art. cotylica
Question 85
В яких суглобах голівки ребра, відсутні внутрішньосуглобові зв'язки?
A
VI,VII, VIII
B
I, II, XII
C
X, XI, XII
D
I, XI, XII
E
I, V, XII
Question 86
Як називаються суглоби, які мають диски або меніски?
A
Composita
B
Trochoidea
C
Simplex
D
Complexa
E
Copulatus
Question 87
Скільки повздовжнніх зводів виділяють у стопі?
A
3
B
4
C
1
D
5
E
2
Question 88
Якою зв'язкою утворений синдесмоз на передній поверхні шийних хребців?
A
Жовтою зв'язкою
B
Карковою зв'язкою
C
Передньою поздовжньою зв'язкою
D
Надостьовою зв'язкою
E
Задньою поздовжньою зв'язкою
Question 89
Зап'ястково-п'ястковий суглоб великого пальця:
A
Simplex, sellaris
B
Composita, ellipsoidea
C
Composita, sellaris
D
Composita, spheroidea
E
Simplex, plana
Question 90
Чому рівний поперечний розмір виходу з малого тазу?
A
11
B
5
C
3
D
8
E
20
Question 91
Який тип з'єднання утворюють ребра з хребцями?
A
Діартроз
B
Синостоз
C
Синхондроз
D
Синдесмоз
E
Синсаркоз
Question 92
За будовою колінний суглоб:
A
Trochlearis
B
Trochoidea
C
Spheroidea
D
Sellaris
E
Condylaris
Question 93
Який вид з'єднань утворюють міжпоперечні зв'язки?
A
Вклинення
B
Синсаркоз
C
Синхондроз
D
Синдесмоз
E
Діартроз
Question 94
Рентгологічно встановлено перелом кісток, які утворюють між собою в механічному співвідношенні тверду основу кисті. Які суглоби ушкодженні?
A
Art. metacarpophalangeae
B
Art. carpometacarpales, intercarpales, mediocarpalis
C
Art. carpometacarpales, pollicis
D
Art. interfalangeae manus
Question 95

Чим утворена проксимальна суглобова поверхня променево - зап'ясткового суглоба?

A
Facies articularis caprallis radii
B
Facies articularis caprallis radii. discus articularis
C
Os scaphenoideum, os lunatum, os triquetrum
D
Facies articularis caprallis radii et circumferentia articularis ulnae
Question 96
Сухожилком якого м'яза є зв'язка надколінника?
A
M. sartorius
B
M. semitendinosus
C
M. quadriceps femoris
D
M. semimembranosus
E
M. biceps femoris
Question 97
Сухожилком якого м'яза є коса підколінна зв'язка?
A
M. semitendinosus
B
M. semimembranosus
C
M. biceps femoris
D
M. sartorius
E
M. gracilis
Question 98
Додаткові апарати суглоба:
A
Cartilago intraarticularis, ligamenta, facies articularis
B
Ligamenta intrascapulare, capsula synovialis, bursa synovialis
C
Ligamenta, plicae, facies articularis
D
Cartilago intraarticularis, ligamenta, plicae, bursa synovialis
E
Cartilago intraarticularis, plicae, capsula synovialis
Question 99
Які суглоби утворюються між плесновими кістками і проксимальними фалангами?
A
Interphalangeae
B
Intermetatarseae
C
Metatarsophalangeae
D
Tarsometatarseae
E
Intertarseae
Question 100
Яке з'єднання існує між тілами III-IV шийних хребців?
A
Вклинення
B
Синостоз
C
Синхондроз
D
Синдесмоз
E
Симфіз
Question 101
Який вид з'єднання між І ребром і грудниною?
A
Dyartrosis
B
Symphysis
C
Synchondrosis
D
Synostosis
Question 102
Чому рівний прямий розмір (см.)  входу у малий таз?
A
20
B
15
C
5
D
9
E
11
Question 103
Кульшовий суглоб утворений:
A
Facies auricularis sacri
B
Fovea capitis ossis femoris et acetabulum
C
Caput ossis femoris, facies tuber ischiadicum
D
Facies lunata acetabuli
E
Caput ossis coxae
Question 104
До яких суглобів відноситься атланто-потиличний суглоб за формою суглобових поверонь та кількістю осей обертаня?
A
Двовиростковий, двохосьовий, комбінований
B
Еліпсоподібний, двохосьовий, комбінований
C
Сідлоподібний, комбінований
D
Плоский
E
Кулястий, багатоосьовий
Question 105
Яке хрящове утворення наявне у кульшовому суглобі?
A
Labrum articulare
B
Discus triangulare
C
Discus intervertebralis
D
Meniscus articularis
E
Discus articularis
Question 106
Які кістки беруть участь у формуванні самого високого поперечного склепіння стопи?
A
Os naviculare, os cuneiforme, os cuboideum, ossa metatarsi
B
Os calcaneus, os cuboideum
C
os cuneiforme
D
Ossa metatarsi
Question 107
Який вид з'єднань утворився за допомогою тім'ячка?
A
Синостоз
B
Синхондроз
C
Діартроз
D
Симфіз
E
Синдесмоз
Question 108
Які внутрішньосуглобові зв'язки наявні у колінному суглобі?
A
Meniscofemorale, transversum genus, lig. collaterale
B
Meniscofemorale lateralis, lig. transversum genus
C
Cruciata, lig. capitis femoris, transversum genus
D
Cruciatum, transversum genus, zona orbicularis
E
Cruciata, meniscofemorale, tranjsversum genus
Question 109
У хворого осколкова рана в ділянці головок п'ясткових кісток. Які суглоби кисті травмовані?
A
Art. metacarpophalangeae
B
Art. mediocarpalis
C
Art. intercarpales
D
Art. radiocarpalis
Question 110
Який тип з'єднання утворюють мечоподібний відросток грудини і тіло грудини?
A
Синхондроз
B
Синдесмоз
C
Симфіз
D
Синостоз
E
Вклинення
Question 111
Які утвори синовіальної мембрани суглобової сумки коліного суглоба продукують і всмоктують рідину?
A
Meniscus
B
Ligamentum
C
Plicae, Villi, bursa synovialis
D
Discus
Question 112
Як називається неперервне з'єднання кісток з допомогою хрящової тканини?
A
Symphysis
B
Synchondrosis
C
Syndesmosis
D
Amphyartrosis
E
Articulatio synovialis
Question 113
В скільки років формується повний синостоз лопатки?
A
15-16
B
18-24
C
13-14
D
11-12
Question 114
Який тип з'єднання інує між верхівкою крижової кістки і куприковим хребцем?
A
Синостоз
B
Діартроз
C
Симфіз
D
Синдесмоз
E
Синхондроз, синдесмоз
Question 115
Яка зв'язка крижово-куприкового з'єднання за будово подібна до надостьової і жовтих зв'язок?
A
Предня крижово-куприкова зв'язка
B
Бічна крижово-куприкова зв'язка
C
Поверхнева задня крижово-куприкова зв'язка
D
Глибока крижово-куприкова зв'язка
E
Глибока задня крижово-куприкова зв'язка
Question 116
Які суглоби є багатоосьовими?
A
Spheroidea, cotylica, sellaris
B
Plana, trochoidea, sellaris
C
Ellipsoidea, trochoidea, sellaris
D
Spheroidea, plana, cotylica
E
Plana, trochoidea, ginglymus
Question 117
До якого виду з'єднання відноситься потилично-соскоподібний шов?
A
Синостоз
B
Синсаркоз
C
Діартроз
D
Синхондроз
E
Синдесмоз
Question 118
В яких суглобах відбувається обертальний рух голови?
A
Articulatio atlanto-occipitalis, articulatio atlantoaxilaris lateralis
B
Articulatio zygapophysialis
C
Articulatio atlantoaxilaris lateralis et mediana
D
Articulatio atlanto-occipitalis
E
Articulatio atlantoaxilaris mediana, articulatio atlanto-occipitalis
Question 119
Чим утворенний променевозап'ястний суглоб?
A
Ulna, carpus
B
Radius, carpus
C
Humerus, carpus
D
Ulna, os scaphoideum, discus articularis
E
Radius, os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, discus
Question 120
Який вид з'єднання між ліктьовою і променевою кістками?
A
Radioulnaris proximalis et distalis
B
Humeroradialis, articulatio radioulnaris distalis
C
Radioulnaris proximalis et distalis, sutura
D
Radiocarpea, membrana interossea antebrachii
E
Membrana interossea antebrachii
Question 121
Які з'єднання наявні між кістками таза?
A
Articulatio coxae, symphysis pubica
B
Articulatio coxae, articulatio sacroilliaca
C
Articulatio sacrococcygea, articulatio zygapophysialis, synostosis
D
Symphysis pubica, syndesmpsis, synostosis
E
Articulatio sacrococcygea, articulatio coxae
Question 122
Які рухи здійснюються навколо фронтальної вісі?
A
Abductio, adductio
B
Flexio, extensio
C
Circumductio, flexio
D
Rotatio, circimductio
E
Flexio, rotatio
Question 123
Який вид з'єднанняутворює II ребро з грудиною?
A
Діартроз
B
Синостоз
C
Симфіз
D
Синхондроз
E
Синдесмоз
Question 124
Чому рівна відстань між верхніми передніми клубовими остями?
A
20-22
B
35-40
C
25-27
D
15-20
E
10-15
Question 125
Який із перерахованих суглобів не утворюється між кістками заплесна?
A
Articulatio tibiofibularis
B
Articulatio cuneonavicularis
C
Articulatio talocalcaneonavicularis
D
Articulatio calcaneocuboidea
E
Articulatio subtalaris
Question 126
Який вид з'єднання між остистими відростками хребців?
A
Synostosis
B
Synchondrosis
C
Syndesmosis
D
Symphysis
E
Dyartrosis
Question 127
Які суглоби є двоосьовими?
A
Ellipsoidea, sellaris, plana
B
Ellipsoidea, sellaris, condylaris
C
Condylaris, trochoidea, cochlearis
D
Sellaris, condylaris, ginglymus
E
Spheroidea, sellaris, plana
Question 128
Які утворення відділяють великий таз від малого?
A
Linea transversa
B
Crista iliaca
C
Linea aspera
D
Linea glutea
E
Linea terminalis
Question 129
Які участь в з'єднанні надплечово-ключичного суглоба?
A
Ligg. acromioclaviculare, trapezoideum, conoideum
B
Ligg. glenohumeralia
C
Ligg. costoclaviculare, trapezoideum,
D
Ligg. acromioclavicularia anterius et posterius
Question 130
Які основні зв'язки укріплюють крижово-клубовий суглоб?
A
Sacroiliaca ventralia et dorsalia, sacrotuberale, sacrospinale
B
Sacroiliaca ventralia et dorsalia, sacroiliaca interossea, sacrotuberale
C
Sacroiliaca ventralia et dorsalia, sacrotuberale, sacrococcygeum
D
Sacroiliaca ventralia et dorsalia, sacrotuberale, iliolumbale
E
Sacroiliaca interossea, iliolumbale, sacroiliaca ventralia et dorsalia
Question 131
Крижово-клубовий суглоб:
A
Composita, complexa, plana
B
Simplex, complexa, ellipsoidea,
C
Composita, complexa, spheroidea
D
Composita, trochlearis
E
Simplex, plana, amphiartrosis
Question 132
Який суглоб за формою суглобових поверхонь та кількістю осей обертання існує між VII ребром і грудними хребцями?
A
Ginglymus
B
Articulatio spheroidea
C
Articulatio ellipsoidea
D
Articulatio bicondylaris
Question 133
Крижово-куприкове з'єднання, це тип:
A
Синдесмоз
B
Геміартроз
C
Синостоз
D
Синхондроз
E
Діартроз
Question 134
Між якими ребрами і хребцями відсутній реброво-поперечний суглоб?
A
I, II
B
XI,XII
C
VIII, V
D
VI, XII
E
X, IX
Question 135
Яке з'єднання існує між остистими відростками VI-VII шийних хребців?
A
Synchondrosis
B
Diarthrosis
C
Syndesmosis
D
Synostosis
E
Schindylesis
Question 136
Що із перерахованого не бере участі у формуванні колінного суглоба?
A
Facies articularis patellae
B
Facies articularis fibulae
C
Facies articularis superior tibiae
D
Facies patellaris femoris
E
Facies articularis condylis femoris
Question 137
Який тип з'єднання утворюється за допомогою надостистої зв'язки?
A
Діартроз
B
Синдесмоз
C
Синхондроз
D
Симфіз
E
Синостоз
Question 138
До якого типу з'єднання відноситься міжкісткова перетинка?
A
Synchondrosis
B
Synostosis
C
Synsarcosis
D
Syndesmosis
Question 139
Яка зв'язка укріплює крижово-клубовий суглоб?
A
Lig. sacroiliacum anterius
B
Lig. sacrotuberale
C
Lig. sacroiliacum posterius
D
Lig. sacroiliacum interosseum
Question 140
Який вид з'єднань утворюють міжостьові зв'язки?
A
Синдесмоз
B
Діартроз
C
Синхондроз
D
Синостоз
E
Синсаркоз
Question 141
Які рухи здійснюються кругом вертикальної вісі?
A
Flexio
B
Abductio
C
Extensio
D
Rotatio
E
Adductio
Question 142
Яка зв'язка укріплює крижово-клубовий суглоб?
A
Lig. iliolumbale
B
Lig. sacroiliacum posterius
C
Lig. sacroiliacum interosseum
D
Lig. sacroiliacum anterius
Question 143
Які існують види суглобів, в залежності від числа з'єднанних кісток?
A
Simplex, complexa
B
Copulatus, complexa
C
Simplex, composita
D
Copulatus, composita
E
Simplex, copulatus
Question 144
Які зв'язки утворюють малий сідничний отвір?  
A
Lig. sacrotuberale, lig. sacrospinale
B
Lig. sacrotuberale, lig. iliolumbale
C
Lig. sacrotuberale, lig. sacroiliacum interoseum
D
Lig. sacrospinale, lig. sacroiliacum interoseum
Question 145
Де на плечовій кістці прікріплюється суглобова капсула?
A
Collum anatomicum humeri
B
Extremitas acromialis claviculae
C
Collum chirurgicum humeri
D
Cervix scapulae
Question 146
Який вид з'єднання між голівкою малогомілкової кістки і поверхнею бічного виростка великогомілкової кістки?
A
Synostosis
B
Synchondrosis
C
Syndesmosis
D
Articulatio
Question 147
Яка зв'язка фіксується до tuberculum coronoideum claviculae?
A
Lig. sternoclaviculare anterius
B
Lig. coracoacromiale
C
Lig. sternoclaviculare posterius
D
Lig. coracoclaviculare
Question 148
Які суглоби утворюються між сусідніми поверхнями основ плеснових кісток?
A
Tarsometatarseae
B
Tarsi transvesa
C
Interphalangeae
D
Intermetatarseae
E
Metatarsophalangeae
Question 149
Які суглоби утворюють суглоб заплесна (Шопара)?
A
Calcaneocuboidea, subtalaris
B
Talocalcaneonavicularis, cuneonavicularis
C
Talocalcaneonavicularis, subtalaris
D
Subtalaris, cuneonavicularis
E
Talocalcaneonavicularis, calcaneocuboidea
Question 150
Міжфалангові суглоби кисті:
A
Simplex, ginglymus
B
Composita, ellipsoidea
C
Composita, trochoidea
D
Composita, plana
E
Simplex, cotylica
Question 151
Які рухи в плечовому суглобі можливі в нормі?
A
Flexio, Extensio, Rotatio, Abductio, Adductio, Circumductio
B
Abductio, Adductio, Circumductio
C
Flexio, Extensio, Rotatio, Adductio
D
Flexio, Extensio, Rotatio
Question 152
Які  зв'язки ззовні укріплюють колінний суглоб?
A
Lig. patellae, lig. popliteum arcuatum
B
Lig. transversum genus, lig. popliteum obliquum
C
Zona orbicularis, lig. popliteum arcuatum
D
Lig. popliteum obliquum et arcuatum
E
Zona orbicularis, lig. politeum obliquum
Question 153
Який за формою п'ястково фаланговий суглоб І пальця?
A
Art. plana
B
Art. ginglymus
C
Art. spheroidea
D
Art. sellaris
Question 154
Чим утворенний зап'ястно-п'ястковий суглоб?
A
Carpus, basis ossa metacarpi
B
Carpus distalis, basis ossa metacarpi
C
Carpus, caput ossa metacarpi
D
Carpus, caput ossa metacarpi
Question 155
Суглобові поверхні, яких кісток утворюють надп'ятково-гомілковий суглоб?
A
Tibia, fibula, calcaneus
B
Fibula, talus, calcaneus
C
Tibia, talus, calcaneus
D
Tibia, fibula, talus
E
Os navicularis, tibia, fibula
Question 156
До якого виду відносяться з'єднання між дугами хребців?
A
Synchondrosis
B
Symphysis
C
Synelastosis
D
Dyartrosis
E
Synostosis
Question 157
До якого типу з'єднань відноситься атланто-потилична перетинка?
A
Синдесмоз
B
Діартроз
C
Синсаркоз
D
Синостоз
E
Синхондроз
Question 158
Яким є скронево-нижньощелепний суглоб?
A
Complexa, simplex
B
Simplex, composita
C
Complexa, copulatus
D
Complexa, composita
E
Copulatus, simplex
Question 159
До якого суглоба за функцією наближається art. sternocavicularis?
A
Art. spheroidea
B
Art. sellaris
C
Art. plana
D
Art. throchoidea
Question 160
У хворого діагностовано надсуглобовий надвиростковий перелом плечової кістки з ушкодженням присереднього капсульно-зв'язкового апарату. Яка зв'язка травмована?
A
Lig. collaterale ulnare
B
Lig. collaterale radiale
C
Lig. anulare radii
D
Lig. quadratum
Question 161
Які рухи можливі у колінному суглобі?
A
Flexio, adductio, rotatio
B
Extensio, abductio, adductio
C
Abductio, extensio, rotatio
D
Flexio, extensio, rotatio
E
Flexio, abductio, adductio
Question 162
Які утвори укріплюють зводи стопи?
A
Ligg. metatarsea interossea, lig. deltoideum
B
Musculi cruris, lig. plantare longum, aponeurosis plantare
C
Lig. bifurcatum, lig. talocalcaneum medialis
D
Aponeurosis plantarae, lig. deltoideum
E
Lig. bifurcatum, lig. plantare longum
Question 163
При звапнюванні якої власної з'язки лопатки разом з incisura scapula утворюється отвір?
A
Lig. transversum scapulae superius
B
Lig. sternoclaviculare anterius
C
Lig. coracoacromiale
D
Lig. transversum scapulae inferius
Question 164
Які додаткові внутрішньокапсульні апарати є в плечовому суглобі?
A
Plica synovialis, discus articularis
B
Ligamentum intrascapulare, plica synovialis
C
Meniscus, bursa synovialis
D
Labrum articulare, bursa synovialis, vagina synovialis
E
Ligamentum intrascapulare
Question 165
Які з'єднання не утворюються між кістками таза?
A
Syndesmosis
B
Synchondrosis
C
Synostosis
D
Symphysis
E
Articulatio synovialis
Question 166
Які види з'єднання існують між тілами хребців?
A
Symphysis, dyartrosis
B
Synchonrosis, symphysis, dyartrosis
C
Syndesmosis, dyartrosis
D
Synchondrosis, synostosis, symphysis
E
Dyartrosis, synostosis
Question 167
Відносно яких осей виконуються рухи в ліктьовому суглобі?
A
Sagittalis, Frontalis, verticalis
B
Frontalis, verticalis
C
Frontalis, sagittalis
D
sagittalis
Question 168
У хворого - травматичний вивих плечового суглоба з розривом зв'язки, що утворює склепіння черепа. Яка зв'язка травмована?
A
Lig. acromioclaviculare
B
Lig. coracoclaviculare
C
Lig. conoideum
D
Lig. coracoacromiale
Question 169
Які фізіологічні вигини має хребет?
A
Cyphosis thoracica
B
Lordosis cervicalis
C
Cyphosis cervicalis
D
Lordosis lumbalis
E
Lordosis sacralis
Question 170
Який вид з'єднання між суглобовими відростками?
A
Dyartrosis
B
Symphysis
C
Syndesmosis
D
Synostosis
E
Syndesmosis
Question 171
Які існують види синдесмозів?
A
Sutura, symphysis, fonticulus
B
Articulatio synovialis, synchondrosis, synostosis, fonticulus
C
Ligamentum, membrana, sutura, fonticulus
D
Ligamentum, sutura, gomphosis, symphysis
E
Dyartrosis, symphysis, synartrosis
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 171 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
126127128129130
131132133134135
136137138139140
141142143144145
146147148149150
151152153154155
156157158159160
161162163164165
166167168169170
171End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 6,371 total views,  1 views today

Exit mobile version