Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

CNS

CNS - українською

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Ви завершили - %% QUIZ_NAME %%. Ви набрали %% SCORE %% з %% TOTAL %%. Оцінка -  %% RATING %
Your answers are highlighted below.
Question 1
Що є провідником свідомої пропріоцептивної чутливості від верхньої половини тулуба?
A
Tractus ganglionucleothalamocorticalis
B
Tractus gangliospinothalamocorticalis
C
Fasciculus cuneatus
D
Fasciculus gracilis
E
Tractus spinovestibularis
Question 2
Якого виду чутливості не буде спостерігатися, при ушкодженні драглистої речовини, що розташована в задніх рогах спинного мозку?
A
Тактильної
B
Стереогнозу
C
Вібраційної
D
Пропріоцептивної
E
Температурної та больової
Question 2 Explanation: 
Драглиста речовина (substantia gelatinosa), або речовина Роланда - знаходиться в задньому розі, утворенf дрібними нейронами, відповідає за проведення больової і температурної інформації.
Question 3
Який провідний шлях відповідає за пропріоцептивну чутливість нижньої половини тіла та нижніх кінцівок?
A
Tractus gangliospinothalamocorticalis
B
Tractus spinovestibularis
C
Fasciculus gracilis
D
Fasciculus cuneatus
E
Tractus ganglionucleothalamocorticalis
Question 4

Яка частина кінцевого мозку є найстаршою?

A
nuclei basales
B
corpus callosum
C
cortex cerebri
D
rhinencephalon
Question 4 Explanation: 
Нюховий мозок (rhinencephalon)  є  філогенетично найдавнішою  та морфологічно  найменшою  і  найглибшою  структурою кінцевого мозку людини. Разом з усією підкіркою нюховий мозок (rhinencephalon) є джерелом енергії для кори і відповідає за життєво важливі реакції людини, зокрема, за відчуття голоду і спраги, сприйняття звуків і запахів, мотивацію поведінки, також він регулює діяльність внутрішніх органів,там закладені механізми пам’яті, сну, емоцій.
Question 5
Ушкодження якої пазухи твердої оболони мозку може бути причиною кровотечі у хворого з відкритим преломом потиличної кістки та сильною кровотечею з рани?
A
Sinus petrosus superior
B
Sinus petrosus inferior
C
Sinus cavernosus
D
Sinus transversus
E
Sinus sphenoparietlis
Question 6
За яку чутливість відповідає заднє грудне (дорсальне) ядро?
A
Температурну
B
Пропріоцептивну
C
Стереогнозу
D
Тактильну
E
Больову
Question 7
З якого утвору отримують спинномозкову рідину при діагностичній пункції між дугами поперекових хребців (L III-L IV)?
A
Aqueductus mesencephali
Hint:
це ж канал середнього мозку!
B
Ventriculus tertius
Hint:
третій шлуночок - порожнина проміжного мозку!
C
Spatium subarachnoideum
D
Ventriculus lateralis
Hint:
Бічні шлуночки у півкулях великого мозку!
E
Fossa rhomboidea ventriculi quarti
Hint:
не поперековий відділ!!!!
Question 7 Explanation: 
Підпавутинний простір (spatium subarachnoideum) - порожнина між м'якою і павутинною мозковими оболонами головного та спинного мозку, заповнена спинномозковою рідиною (ліквором).
Question 8

Як називаються радіальні волокна, що йдуть від мозолистого тіла до білої речовини півкуль, і з’єднують всі відділи півкуль  між собою?

A
cornu Ammonis
B
fornix cerebri
C
crura cerebri
D
radiatio corporis callosi
Question 8 Explanation: 
Променистість  мозолистого   тіла   (radiatio corporis  callosi) – радіальні волокна, що йдуть від мозолистого тіла  до білої речовини  півкуль, з’єднують  між собою усі  відділи  головного  мозку , окрім скроневих  часток, які з’єднує  передня спайка (commissura anterior). Променистість  має  три   частини  -  тім’яну, лобову, яку утворюють малі щипці (forceps  minor), потиличну, яка  утворена великими  щипцями (forceps  major).
Question 9
Чому відповідає верхня границя medulla spinalis?
A
Трійчасто-лицевій лінії
B
Шийному потовщенню
C
Верхньому краю щитоподібного хряща гортані
D
Місце виходу корінців CI спинномозкових нервів
E
Передньобічній борозні
Question 10
Яка ділянка мозку уражена при при нездатності до читання, писання,рахування,розуміння написаного а також при мовних порушеннях?
A
Спинний мозок
B
Мозочок
C
Мозолисте тіло
D
Права півкуля мозку
E
Ліва півкуля мозку
Question 11
Який шлях пов'язує гіпоталамус з вегетативними ядрами черепних нервів?
A
Fasciculus longitudinalis medialis
B
Fasciculus longitudinalis superior
C
Tractus tectospinalis
D
Fasciculus longitudinalis inferiors
E
Fasciculus longitudinalis dorsalis
Question 12
У якій ділянці головного мозку  локалізується процес що характеризується неможливістю читати (ані усно, ані про себе)?
A
Gyrus angularis
B
Gyrus frontalis inferior
C
Gyrus temporalis
D
Gyrus postcentralis
E
Gyrus supramarginalis
Question 13
Яка частина ЦНС ушкоджена при правобічному паралічу нижньої кінцівки?
A
Задній ріг спинного мозку
B
Проміжний ріг спинного мозку
C
Задній канатик спинного мозку
D
Бічний кірково-спинномозковий шлях
E
Заднє грудне ядро спинного мозку
Question 14
Де локалізується патологічне вогнище у великому мозку, що характеризується нерозумінням усної мови?
A
Gyrus temporalis
B
Gyrus postcentralis
C
Gyrus frontalis inferior
D
Gyrus supramarginalis
E
Gyrus angularis
Question 15
Яке із нищеперерахованих ядер є проміжним ядром рівноваги?
A
Nucleus tractus solitarii
B
Nucleus olivarius
C
Nucleus n. accessorii
D
Nucleus ambiguus
E
Nucleus dorsalis n. vagi
Question 16
Для яких істот характерна вузлова нервова система?
A
Для риб
B
Для птахів
C
Для кишковопорожнинних
D
Для людини
E
Для безхребетних
Question 17
Які ядра гіпоталамуса продукують окситоцин?
A
Ядро сосочкоподібного тіла
B
Передзорове ядро
C
Лійкове ядро
D
Надзорове ядро
E
Пришлуночкове ядро
Question 18
Які волокна формують Fibrae transversae основної частини мосту?
A
Fibrae corticopontinae
B
Fibrae corticospinales
C
Fibrae corticonucleares
D
Fibrae pontocerebellares
E
Fibrae corticoreticulares
Question 19
Частина якої звивини великого мозку уражена при паралічі мязів передпліччя та кисті?
A
Нижня ділянка gyrus precentralis
B
Верхня ділянка gyrus precentralis
C
Середня ділянка gyrus precentralis
D
Gyrus frontalis superior
E
Gyrus supramarginalis
Question 20
Ядра яких пар черепних нервів розташовані у tegmentum pontis ?
A
Ядра III-IV пари черепних нервів
B
Ядра V-XII пари черепних нервів
C
Ядра IX-XII пари черепних нервів
D
Ядра V-VIII пари черепних нервів
E
Ядра IX-X пари черепних нервів
Question 21
Який мозок э вищим вегетативним центром?
A
Epithalamus
B
Hypothalamus
C
Mesencephalon
D
Metathalamus
E
Thalamus
Question 22
Ушкодження яких ядер кінцевого мозку призводить до міоклонії (вимушені, блискавичні, неритмічні рухи в наслідок скорочення окремих м'язів кінцівок)?
A
Substancia nigra
B
Corpus striatum
C
Nucleus olivarius
D
Corpus amygdaloideum
E
Nucleus ruber
Question 23
Як називаються ядра ІХ та Х пар черепних нервів?
A
Nucleus n. accessorius
B
Nucleus ambiguus
C
Nucleus principalis
D
Nucleus impar
E
Necleus salivatorius superior
Question 24
Якиму просторі проводиться забір ліквора при спинно-мозковій пункції?
A
Spatium subdurale
B
Cavum trigeminale
C
Spatium epidurale
D
Spatium subarchnoideum
E
Cisterna cerebellomedullaris posterior
Question 25

Вкажіть частини структури головного мозку при ушкодженні якої буде порушено перетворення короткочасної пам’яті у довготривалу:

A
fornix , subiculum, commissura
B
subiculum, cornu Ammonis, gyrus dentatus
C
rostrum, cornu, genu
D
gyrus dentatus, corpus, crus
E
gyrus dentatus, lamina rostralis , corpus amygdaloideum
Question 25 Explanation: 
Із забезпеченням регуляції механізму довготривалої пам’яті пов’язаний морський коник (гіпокамп), частинами якого є підставка, амонів ріг, зубчаста звивина.
Question 26
При ушкодженні заднього канатику спинного мозку у хворого відмічається астереогнозія ( не впізнає предмет на дотик ), який провідний шлях спинного мозку не функціонує?
A
Tractus spinocerebellaris posterior
B
Fasciculus cuneatus
C
Tractus spinocerebellaris anterior
D
Tractus vestibulospinalis
E
Tractus spinothalamicus lateralis
Question 27
При ушкодженні якого шляху порушується больова і температурна чутливість?
A
Tractus spinovestibularis
B
Tractus gangliobulbothalamocorticalis
C
Tractus ganglionucleothalamocorticalis
D
Tractus gangliospinothalamocorticalis
E
Tractus corticospinalis
Question 28
Чим утворена присередня стінка переднього рогу бічного шлуночка?
A
Caput nuclei caudati
B
Septum pellucidum
C
Rostrum corporis callosi
D
Genu corporis callosi
E
Corpus fornicis
Question 29
До якого відділу проміжного мозку належить гіпофіз?
A
Thalamus
B
Metathalamus
C
Hypothalamus
D
Mesencephalon
E
Epithalamus
Question 30
Яке ядро розташоване в formation reticularis довгастого мозку та є спільним для IX, X, та XI пар черепних нервів?
A
Nucleus tractus solitarii
B
Nucleus ambiguus
C
Nucleus motorius n. trigemini
D
Nucleus accessorius
E
Nucleus salivatorius inferior
Question 31
Що це за ядро IX пари черепних нервів, яке розташоване в formatio reticularis довгастого мозку між nucleus ambiguus та nucleus olevaris?
A
Nucleus thoracicus
B
Nucleus tractus solitarii
C
Nucleus salivatorius superior
D
Nucleus salivatorius inferior
E
Nucleus anterolateralis
Question 32
Де закінчуються аксони третіх нейронів провідних шляхів тактильної чутливості?
A
Потилична ділянка
B
Зацентральна звивина
C
Поясна звивина
D
Передцентральна звивина
E
Лобова ділянка кори
Question 33
Де знаходиться місце виходу з мозку nervus oculomotorius?
A
Sulcus lateralis posterior
B
Sulcus lateralis anteroir
C
Sulcus bulbopontinus
D
Sulcus medialis pedunculi cerebri
E
Angulus pontocerebellaris
Question 34
Як називається рухове ядро Х пари черепних нервів?
A
Nucleus ambiguus
B
Nucleus tractus solitarii
C
Nucleus dorsalis n. vagi
D
Nucleus salivatorius superior
E
Nucleus salivatorius inferior
Question 35
Корінці яких черепних нервів виходять з мозку в мосто-мозочковий кут?
A
V,VII пари черепних нервів
B
VIII-IX пари черепних нервів
C
XI, XIIпари черепних нервів
D
VII,VIII пари черепних нервів
E
IX, X пари черепних нервів
Question 36
Який провідний шлях утворює decussatio tegmenti dorsalis?
A
Tractus corticonuclearis
B
Tractus tectospinalis
C
Tractus corticospinalis lateralis
D
Tractus rubrospinalis
E
Tractus corticospinalis anterior
Question 37
Яка частина мозочка та відповідніі їй ядра ушкоджені при порушенні м'язів тонусу шиї та тулубу?
A
Nucleus et flocculus
B
Hemispheria cerebelli, nucleus dantatus
C
Flocculus, nucleus fastigii
D
Nodulus, nocleus fastigii
E
Vermis, nucleus globosus, nucleus emboliformis
Question 38
Які ядра розташовані на рівні Th9 – L2 в бічних рогах спинного мозку ?
A
Nucleus intermediolateralis
B
Nucleus marginalis
C
Substantia gelatinosa
D
Nuclei parаsympathici sacrales
E
Nuclei proprii
Question 39
Який провідний шлях ушкоджено при правобічному паралічі нижньої кінцівки?
A
Tractus rubrospinalis
B
Tractus tectospinalis
C
Tractus spinothalamicus anterior
D
Tractus corticonuclearis
E
Tractus corticospinalis
Question 40
Ядро якої пари черепних нервів проектується на Colliculus facialis?
A
Nucleus accessorius
B
Nucleus vestibularis medialis
C
Nucleus vestibularis superior
D
Nucleus cochlearis ventralis
E
Nucleus n. abducentis
Question 41
При ураженні кори якої ділянки мозку знижується шкірна чутливість?
A
Потилична ділянка
B
Поясна звивина
C
Передцентральна звивина
D
Зацентральна звивина
E
Середня лобова звивина
Question 42
Де знаходяться тіла других нейронів свідомої пропріоцептивної чутливості?
A
Nucleus gracillis та nucleus cuneatus
B
Substantia gelatinosa
C
Nuclei proprii
D
Nucleus interstitalis
E
Ganglion spinale
Question 43
З ураженням якої частини мозку пов'язаний синдром Аргайла-Робертсона(різний діаметр зіниць, їх деформація, випадіння, співдружньої реакції на світло)?
A
Thalamus
B
Mesencephalon
C
Metathalamus
D
Hypothalamus
E
Epithalamus
Question 44
При якій ваді розвитку кінцевого мозку, новонародженого відсутній великий мозок, кістки склепіння черепа, м'які тканини.
A
Екзенцефалія
B
Агенезія
C
Поренцефалія
D
Анецефалія
E
Іоніненцефалія
Question 45
Яка частина мозку ушкоджується при таламічному синдромі?
A
Mesencephalon
B
Epithalamus
C
Hypothalamus
D
Thalamus
E
Metathalamus
Question 46

Яка структура є одночасно і частиною нюхового мозку і базальним ядром?

A
cornu Ammonis
B
tuberculum olfactorium
C
hippocampus
D
bulbus olfactorius
E
corpus amygdaloideum
Question 46 Explanation: 
Мигдалеподібне тіло (corpus amygdaloideum) є частиною задньої нюхової частки нюхового мозку (rhinencephalon), його також відносять до базальних ядер.
Question 47
При запаленні середньої оболони спинного мозку, яка оболона буде ушкодженою ?
A
Tunica serosа
B
Tunica adventitia
C
Dura mater spinalis
D
Aracnoidea spinalis
E
Pia mater spinalis
Question 48
Яке ядро гіпоталамуса продукує вазопресин?
A
Nucleus paventricularis
B
Nucleus preopticus
C
Nucleus supraopticus
D
Nucleus corporis mamillaris
E
Nucleus infundibularis
Question 49
Ушкодження якого провідного шляху могло стати причиною відсутності тактильної чутливості на лівій половині тулуба, хоча ушкодження спостерігається справа?
A
Tractus spinothalamicus anterior зліва
B
Fasciculus cuneatus (Бурдаха), fasciculus gracilis (Голя)
C
Tractus rubrospinalis зліва
D
Tractus corticonuclearis справа
E
Tractus spinothalamicus anterior справа
Question 50
Який шлях проводить імпульси свідомої пропріоцептивної чутливості?
A
Tractus spinocerebellaris posterior
B
Tractus spinocerebellaris anterior
C
Tractus spinothalamicus lateralis
D
Fasciculus cuneatus
E
Tractus cerebellotegmentalis
Question 51
У складі яких утворів проходить мозочково-червоноядерний шлях?
A
У ніжках мозку
B
У нижніх мозочкових ніжках
C
У середніх мозочкових ніжках
D
У верхніх мозочкових ніжках
E
У ніжках клаптика
Question 52
У складі якого провідного шляху аксони від nucleus gracilis et nucleus cuneatus можуть досягти таламуса(при ушкодженні тонкого та клиноподібного ядра довгастого мозку,у яких розташовані тіла других нейронів провідного шляху)?
A
Tractus spinothalamicus lateralis
B
Lemniscus medialis
C
Lemniscus lateralis
D
Tractus talamocorticalis
E
Lemniscus trigeminalis
Question 53
Чим утворена покрівля IV шлуночка?
A
Нижнім мозковим парусом, ніжками клаптика, епітеліальною пластинкою
B
Верхніми мозочковими ніжками, верхнім мозковим парусом
C
Верхніми мозочковими ніжками, нижніми мозочковими ніжками
D
Клаптиком, вузликом
E
Верхнім мозковим парусом, речовиною мозочка, нижнім мозковим парусом, епітеліальною пластинкою
Question 54
Який провідний шлях утворює decussatio tegmenti ventralis?
A
Tractus rubrospinalis
B
Tractus corticospinalis lateralis
C
Tractus corticonuclearis
D
Tractus tectospinalis
E
Tractus corticospinalis anterior
Question 55
Яка функція організму ушкоджена при крововиливі у потиличну частку великого мозку?
A
Відсутні вольові рухи
B
Відсутній слух
C
Відсутня загальна шкірна чутливість
D
Відсутній зір
E
Вісутній нюх
Question 56
Стінкою якої частини бічних шлуночків є hippocampus?
A
Сornu occipitale ventriculi lateralis
B
Сornu temporale ventriculi lateralis
C
Foramen interventricularis
D
Сornu frontale ventriculi lateralis
E
Pars centralis ventriculi lateralis
Question 57
Яким ядром представлений центр симпатичного відділу вегетативної нервової системи?
A
Nucleus intermediomedialis
B
Nucleus thoracicus
C
Nucleus proprius
D
Substantia gelatinosa
E
Nucleus intermediolateralis
Question 57 Explanation: 
Бічний ріг є не у всіх сегментах спинного мозку, а лише у 8 шийному, 1–12 грудних, 1–3 поперекових. Бічний ріг представлений вегетативним симпатичним бічно-проміжним ядром (nucleus intermediolateralis), яке утворене сукупністю вставних нейронів. Аксони нейронів цього ядра виходять зі спинного мозку в складі переднього корінця, направляються до симпатичних вузлів, від яких здійснюється симпатична іннервація всіх органів.
Question 58
До якого відділу великого мозку відноситься гіпоталамус?
A
Mesencephalon
B
Diencephalon
C
Medulla oblongata
D
Pons
E
Telencephalon
Question 59
У якій звивині півкуль великого мозку знаходиться патологічний процес при паралічі правої половини тіла?
A
Gyrus postcentralis
B
Gyrus frontalis superior
C
Gyrus postcentralis sinister
D
Gyrus supramarginalis
E
Gyrus postcentralis dexter
Question 60
Які низхідні шляхи є причиною судом?
A
Tractus thalamospinalis
B
Tractus corticospinalis
C
Tractus rubrospinalis
D
Tractus vestibulospinalis
E
Tractus tectospinalis
Question 61
Яке ядро розміщене в задньому розі спинного мозку?
A
Nucleus anterolateralis
B
Nucleus proprius
C
Nucleus centralis
D
Nucleus n.phrenici
E
Nucleus intermediomedialis
Question 62
При утворенні пухлини (Епендіома) ІV шлуночка, що здавлює  довгастий мозок, які ядра черепних нервів будуть ушкоджуватись при такій локалізації патологічного процесу?
A
Nucleus motorius n. trigemini, n. prinsipalis
B
Nucleus n. oculomotorii, nucleus impar
C
Nucleus impar, nucleus vestibularis medialis
D
Nucleus ambiguus, nucleus salivatorius superior
E
Nucleus n. abducentis, nucleus vestibularis medialis
Question 63
При подразненні якої ділянки кори головного мозку виникають нюхові галюцинації?
A
Uncus
B
Gyrus precentralis
C
Gyrus angularis
D
Gyrus supramarginalis
E
Gyrus postcentralis
Question 64
Де знаходиться місце виходу з мозку nervus glossopharyngeus?
A
Sulcus posterolateralis
B
Angulus pontocerebellaris
C
Sulcus medialis pedunculi cerebri
D
Sulcus anterolateralis
E
Sulcus bulbopontineus
Question 65
Ураження якої ділянки кори півкуль великого мозку обумовлює розлади монорухового центру?
A
Gyrus temporalis
B
Gyrus supramarginalis
C
Gyrus angularis
D
Gyrus frontalis inferior
E
Gyrus postcentralis
Question 66
Яке ядро уражене при порушенні функцій парасимпатичного ядра Х пари черепних нервів, розташованих у довгастому мозоку на рівні нижньої частини ромбоподібної ямки?
A
Nucleus cochlearis dorsalis
B
Nucleus salivatorius inferior
C
Nucleus ambiguus
D
Nucleus salivatorius superior
E
Nucleus dorsalis n. vagi
Question 67
Які утвори лімбічної системи уражені при хворобі Альцгеймера?
A
Gyrus cinguli
B
Lobus limbicus
C
Fornix ,corpora mamillaria ,substantia innominata
D
Bulbus olfactorius ,tractus olfactorius
E
Cornu Ammonis
Question 68
При ураженні якого відділу лімбічної системи спростерігається повна втрата ініціативи, емоційна тупість та  розгальмування інстинктів(при цьому здібність до запм'ятовування не втрачена)?
A
Bulbus olfactorius
B
Gyrus cinguli
C
Hippocampus
D
Fornix, corpora, mamillaria
E
Formix
Question 69
Через яку борозну спинного мозку виходять аксони соматомотонейронів ?
A
Sulcus posterolateralis
B
Sulcus anterolateralis
C
Sulcus intermedius posterioir
D
Fissura mediana anterior
E
Sulcus medianus posterior
Question 70
Відростками яких нейронів утворені передні корінці спинномозкових нервів?
A
Аксонами substantia gelatinosa
B
Аксонами соматомотонейронів передніх рогів спинного мозку
C
Дендритами nuclei proprii
D
Аксонами nucleus thoracicus
E
Дендритами псевдоуніполярних нейронів ,тіла яких лежать в ganglia sensoria n.spinalis
Question 71
Де знаходться місце виход з мозку під'язикового нерва?
A
Sulcus bulbopontinus
B
Sulcus posterolateralis
C
Sulcus n.oculomotorii
D
Sulcus anterolateralis
E
Angulus pontocerebellaris
Question 72
У якому просторі циркулює спинномозкова рідина (ліквор)?
A
Spatium subarachnoideum
B
Spatium epidurale
C
Spatium subdurale
D
Spatium sagittalis superior
E
Spatium sagittalis inferior
Question 73
З яким шлуночком сполучає водопровід мозку III шлуночок?
A
З кінцевим шлуночком
B
З підпавутинним простором
C
З бічним правим шлуночком
D
З бічним лівим шлуночком
E
З четвертим шлуночком
Question 74
Вкажіть, до якого відділу головного мозку відноситься мозочок?
A
Metencephalon
B
Diencephalon
C
Prosencephalon
D
Mesencephalon
E
Thalamencephalon
Question 75
У яку порожнину ускладнюється відток спинномозкової рідини при оклюзивному синдромі(блокада лікворних шляхів) на рівні серединного і бічних отворів IV шлуночка?
A
Кінцевий шлуночок
B
III шлуночок
C
Бічні шлуночки
D
Підпавутинний простір
E
Водопровід мозку
Question 76
Ураження яких ядер середнього мозку призводить до  такої клінічної симптоматики: двоїння в очах, параліч акомодації, птоз, розширення та деформація зіниць, відсутність реакції зіниць на світло та ін. ?
A
Ядер окорухового нерва, блокового нерва
B
Червоного ядра
C
Чорної речовини
D
Ядер верхнього горбка
E
Ядер нижнього горбка
Question 77
Чим утворена задня стінка третього шлуночка в ділянці  задньої стінки?
A
Commisura habenularum, commissura cerebri posterior, apertura agueductus cerebri
B
Commissura habenularum, commissura cerebri posterior
C
Hypothalamus, comissura cerebri posterior
D
Epithalamus
E
Hypothalamus, commissura cerebri posterior, apertura agueductus cerebri
Question 78
Який сегмент спинного мозку може бути ушкоджений при переломі XI грудного хребця?
A
10-й грудний
B
8-й грудний
C
12-й грудний
D
11-й грудний
E
2-3 поперековий
Question 79

На які частини поділяється мозолисте  тіло (corpus  callosum)?

A
genu, pallium, truncus
B
lobi, cornu, genu
C
truncus, cortex, fornixx
D
rostrum, splenium, cornu Ammonis
E
splenium, truncus, rostrum
Question 79 Explanation: 
Мозолисте тіло (сorpus callosum) , що з’єднує півкулі  головного  мозку,  має  три  частини: дзьоб (rostrum) – передня частина, стовбур (truncus) – середня, найдовша частина, валик(splenium) - задня, стовщена  частина.
Question 80
Чим утворена нижня стінка ІІІ шлуночка?
A
Commissura habenularum, commissura posterior, aperture aqueductus cerebri
B
Facies medialis thalami
C
Substantia perforata posterior, corpora mamilaria, tuber cinereum, infundibum, chiasma opticum
D
Corpora mamillaria, tuber cainereum, chasma orticum
E
Lamina terminalis, commissura fornicis , commissura anterior
Question 81
Ураження якої ділянки великого мозку супроводжується  порушенням візуально-просторової орієнтації та емоційними проявами (ейфорією або дипресією)
A
Мозочок
B
Мозолисте тіло
C
Спинний мозок
D
Ліва півкуля великого мозку
E
Права півкуля великого мозку
Question 82
Як називається ядро поздовжнього присереднього пучка (що відповідає за зв'язки між ядрами окорухових нервів)?
A
Ядро Даркшевича
B
Ядро Мейнерта
C
Ядро Льюіса
D
Ядро Земмерінга
E
Ядро Кахаля
Question 83

Яку структуру головного мозку давні анатоми називали псалтирем або лірою Давида?

 
A
crura fornicis
B
ventriculi tertius
C
columnae fornicis
D
hippocampus
E
commissura fornicis
Question 83 Explanation: 
Спайка склепіння (commissura fornicis) утворена поперечними нервовими волокнами, що натягнуті між ніжками склепіння (crura fornicis) та нагадує паралельно вигнуті краї листків книги або струни музичного інструмента, за що її назвали лірою Давида.
Question 84
Яке ядро мозочка буде ушкоджене при виявленні пухлини клаптико-вузликової системи мозочка ?
A
Nucleus globosus
B
Nucleus dentatus
C
Nucleus ruber
D
Nucleus fastigii
E
Nucleus accessorius
Question 85
До якого відділу проміжного мозку відноситься зоровий шлях?
A
Epithalamus
B
Hypothalamus
C
Mesencephalon
D
Metathalamus
E
Thalamus
Question 86
Ушкодження якого провідного шляху може бути причиною відсутності свідомої пропріоцептивної чутливості верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок?
A
Tractus spinothalamicus anterior
B
Fasciculus cuneatus (Бурдаха)
C
Fasciculus longitudinalis medialis
D
Tractus spinothalamicus lateralis
E
Tractus corticospinalis lateralis
Question 87
Де знаходяться тіла других нейронів провідних шляхів больової та температурної чутливості?
A
Substantia gelatinosa
B
Nucleus intersitialis
C
Nucleus thoracicus
D
Nucleus gracilis та nucleus cuneatus
E
Ganglion sensorium nervi spinales
Question 88
Який провідний шлях починається з гіпоталамічної ділянки?
A
Fasciculus longitudinalis medialis
B
Tractus tectospinalis
C
Fasciculuslongitudinalis inferior
D
Fasciculus longitudinalis dorsalis
E
Fasciculuslongitudinalis superior
Question 89
Яке порушення функцій може бути у зв’язку локалізації туберкуломи у задні канатики білої речовини спинного мозку?
A
Втрата слухової чутливості
B
Втрата свідомої пропріоцептивної чутливості
C
Втрата несвідомої пропріоцептивної чутливості
D
Втрата зорової чутливості
E
Втрата больової та температурної чутливості
Question 89 Explanation: 
100
Question 90
Де знаходиться місце виходу з мозку лицевого нерва?
A
Sulcus n.oculomotorii
B
Sulcus anterolteralis
C
Sulcus posterolateralis
D
Angulus pontocerebellaris
E
Sulcus bulbopontinus
Question 91
Де знаходиться місце виходу з мозку блукаючого нерва?
A
Sulcus anterolateralis
B
Sulcus bulbopontinus
C
Sulcus posterolateralis
D
Angulus pontocerebellris
E
Sulcus n.oculomotorii
Question 92
Волокна якого ядра гіпоталамуса  транзитом проходять через organum vasculorum laminae terminalis?
A
Nucleus corporis mamillaris
B
Nucleus infundibularis
C
Nucleus supraopticus
D
Nucleus paraventricularis
E
Nucleus preopticus
Question 93
Причиною нерухомості язика, дефекту мовлення може бути ушкодження ядра,яке проектується в нижню частину ромбоподібної ямки. Ядро якого черепного нерва ушкоджене?
A
Ядро під'язикового нерва
B
Ядро додаткового нерва
C
Рухове ядро трійчастого нерва
D
Подвійне ядро язико-глоткового нерва
E
Ядра лицевого нерва
Question 94
Як називаються ядра додаткового нерва у стовбурі  головного мозку?
A
Nucleus spinalis n.accessorii, nucleus tractus solitarii
B
Nucleus tractus solitarii, nucleus salivatorius inferior
C
Nucleus n.hypoglossi, nucleus ambiguus
D
Nucleus ambiguus, nucleus accessorius
E
Nucleus salivatorius superior, nucleus ambiguus
Question 95
Який шлях є провідником загальної чутливості?
A
Tractus spinocerebellaris posterior
B
Tractus spinoreticularis
C
Tractus spinovestibularis
D
Tractus gangliospinothalamocorticalis
E
Tractus ganglionucleothalamocortcalis
Question 96
При ушкодженні якого шляху, у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови та шиї?
A
Tractus corticothalamicus
B
Tractus thalamocorticalis
C
Tractus corticospinalis
D
Tractus frontopontinus
E
Tractus corticonuclearis
Question 97
У яких структурах ЦНС проходить Tractus olivocerebellaris?  
A
У ніжках мозку
B
У середній мозочковій ніжці
C
У верхній мозочковій ніжці
D
У задній ніжці внутрішньої капсули
E
У нижній мозочковій ніжці
Question 98
Встановлено ушкодження пухлиною зубчастого ядра. Який за філогенетичною ознакою, відділ мозочка постраждав?
A
Pontocerebellum
B
Paleocerebellum
C
Spinocerebellum
D
Vestibulocerebellum
E
Archiocerebellum
Question 99
На якій стінці третього шлуночка розташований водопровід мозку?
A
Верхній
B
Задній
C
Бічній
D
Нижній
E
Передній
Question 100
Ядро якого черепного нерва розташовано в ділянці Trigonum nervi vagi?
A
Nucleus salivatorius inferior
B
Nucleus n. hypoglossi
C
Nucleus ambiguus
D
Nucleus tractus solitarii
E
Nucleus dorsalis n. vagi
Question 101
Який провідний шлях порушений при великій кількості нецілеспрямованих рухів?
A
Tractus rubrospinalis
B
Tractus vestibulospinalis
C
Tractus corticospinalis
D
Tractus tectospinalis
E
Tractus pontoreticulospinalis
Question 102
Яка структура проміжного мозку виробляє гором, що гальмує передчасне статеве дозрівання?
A
Glandula suprarenalis
B
Glandula pinealis
C
Mesencephalon
D
Hypoyhalamus
E
Hypophysis
Question 103
Де знаходяться тіла перших нейронів шляхів больової і температурної чутливості?
A
Бічні роги спинного мозку
B
Thalamus
C
Передні роги спинного мозку
D
Задні роги спинного мозку
E
Ganglion sensorium nervi spinalis
Question 104
Де знаходиться місце виходу з мозку відвідного нерва?
A
Sulcus posterolateralis
B
Sulcus n. oculomotorii
C
Sulcus anterolateralis
D
Sulcus bulbopotinus
E
Angulus pontocerebellaris
Question 105
Чим утворені задні корінці спинномозкових нервів?
A
Аксонами нейронів передніх рогів спинного мозку
B
Аксонами псевдоуніполярних чутливих нейронів
C
Аксонами нейронів власних ядер задніх рогів спинного мозку
D
Дендритами нейронів грудного ядра
E
Дендритами псевдоуніполярних чутливих нейронів
Question 106
Що із нижщеперерахованих являється вищщим вегетативним центром:
A
Mesencephalon
B
Epithalamus
C
Hypothalamus
D
Metathalamus
E
Thalamus
Question 107
Яка структура головного мозку розташована латеральніше від linea trigeminofacialis?
A
Середня мозочкова ніжка
B
Верхня мозочкова ніжка
C
Верхній мозковий парус
D
Нижня мозочкова ніжка
E
Ніжка середнього мозку
Question 108
Порушення якої функції виступає на перший план при пухлині скроневої частки півкуль великого мозку?
A
Відсутня загальна шкірна чутливість
B
Відсутні вольові рухи
C
Відсутній нюх
D
Відсутній зір
E
Відсутній слух
Question 109
Яке з перерахованих ядер залягає в дорсальній частині довгастого мозку?
A
Nucleus motorius n. trigemini
B
Nucleus n. abducentis
C
Nucleus impar
D
Nucleus n. facialis
E
Nucleus ambiguus
Question 110
У якому мозку розміщений серцево-судинний та дихальний центри?
A
У довгастому мозку
B
У проміжному мозку
C
У мозочку
D
У середньому мозку
E
У мості
Question 111
Який аферентний шлях спинного мозку відповідає за проведення больового імпульсу кіркового напрямку ?
A
Tractus spinothalamicus anterior
B
Tractus spinothalamicul lateralis
C
Tractus tectospinalis
D
Tractus spinocerebellaris posterior
E
Fasciculus gracilis
Question 112
При порушенні якого провідного шляху, розташованого в бічних канатиках спинного мозку виникають мимовільні рухи, порушується тонус м’язів тулуба?
A
Tractus rubrospinalis
B
Tractus spinothalamicus lateralis
C
Tractus corticospinalis
D
Tractus tectospinalis
E
Tractus corticonuclearis
Question 112 Explanation: 
Tractus rubrospinalis (шлях Монакова) - руховий, несвідомий, повністю перехрещений. Проводить несвідомі імпульси від червоного ядра до всіх поперечно-посмугованих м'язів. У червоне ядро збираються волокна від усієї екстрапірамідної системи (смугасте тіло, чорна субстанція, зубчате ядро).
Question 113
Чим утворена бічна стінка преднього рогу бічного шлуночка?
A
Genu corporis callosi
B
Corpus fornicis
C
Caput nuclei caudati
D
Rostrum corporis callosi
E
Septum pellucidum
Question 114
Де відбувається перехрест волокон кірково-спинномокового шляху?
A
Decussatio tegmentalis
B
Decussatio lemniscorum
C
В верхньому мозковому парсі
D
Decussatio tegmentalis anterior
E
Decussatio pyramidum
Question 115
У хворого виникають клоніко-тонічні судоми у ділянці обличчя. В якій ділянці кори головного мозку розташована туберкулома?
A
gyrus frontalis superior
B
gyrus supramarginalis
C
Верхні ділянки gyrus precentralis
D
Середні ділянки gyrus precentralis
E
Нижні ділянки gyrus precentralis
Question 116
Яке ядро гіпоталамуса в нормі продукує вазопресин?
A
Лійкове ядро
B
Передзорове
C
Надзорове
D
Пришлуночкове ядро
E
Ядро сосочокподібного тіла
Question 117
На якому місяці внутрішньоутробного розвитку спинний мозок займає всю довжину хребтового каналу?
A
На 9
B
На 8
C
На 3
D
На 6
E
На 7
Question 118
Виявляно ураження рецепторів гіпоталамічної ділянки, що сигналізіють мозок про накопичення вуглеводів у крові. Який мозок уражений?
A
Pons
B
Telencephalon
C
Medulla oblongata
D
Mesencephalon
E
Diencephalon
Question 119
Які структури відносяться до периферійного відділу rhinencephalon?
A
Bulbus olfactorius , tractus olfactorius , trigonum olfactorium , uncus ,
B
Trigonum olfactorium , uncus
C
Fila olfactoria ,bulbus olfactorius , tractus olfactorius , trigonum olfactorium
D
Fila olfactoria , tractus olfactorius , trigonum olfactorium ,uncus
E
Bulbus olfactorium, tractus olfactorius , trigonum olfactorium , area olfactoria , gyrus olfactorius medialis et lateralis
Question 120

Яка частина головного мозку є найбільш епілептогенною, а також забезпечує один із проявів пам’яті - хронологічну реєстрацію і відображення переживань?

A
epiphysis
B
corpora mamillaria
C
rostrum
D
gyrus dentatus
E
cornu Ammonis
Question 120 Explanation: 
Аммонів ріг (cornu Ammonis), що є частиною гіпокампу (hippocampus), утворений сірою речовиною, у якій виділяють декілька шарів. Один із них утворений великими пірамідними клітинами, з якими пов’язують такі складні прояви пам’яті, як реєстрація та відображення переживань.
Question 121
При проведенні спинномозкової пункції (виражені менінгеальні симптоми) , який анатомічний простір буде пропунктовано ?
A
Cisterna cerebellomedullaris
B
Spatium epidurale
C
Spatium subarachnoideum
D
Spatium subdurale
E
Cavum trigeminale
Question 122
Який провідний шлях спинного мозку відповідає за свідому іннервацію скелетних м’язів?
A
Tractus reticulospinalis
B
Tractus olivospinalis
C
Tractus corticospinalis anterior et lateralis
D
Tractus bulbothalamicus
E
Tractus rubrospinalis
Question 122 Explanation: 
Tractus corticospinalis Перший нейрон становлять гігантські пірамідні клітини Беца (в 5-му шарі кори gyrus precentralis). Аксоны їх утворюють перехрест (decussatio pyramidum) в довгастому мозку, й тривають у спинному мозку в tractus corticospinalis lateralis бічних канатиков; частина аксонів утворюють перехрест лише на рівні всіх сегментів спинного мозку і вони становлять tractus corticospinalis anterior передніх канатиков. Другий нейрон - в ядрах передніх рогів спинного мозку (nucleus proprius cornu anterior).
Question 123
В якій частці мозку локалізується запальний процес який супроводжується зоровими галюцинаціями?
A
Gyrus supramarginalis
B
Lobus frontalis
C
Lobus occipitalis
D
Lobus temporalis
E
Uncus
Question 124
З порушенням якого провідного шляху повязвана втрата чутливості шкіри правої половини обличчя у ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи?
A
Tractus spinovestibularis
B
Tractus ganglioobulbothalamocorticalis
C
Tractus ganglionucleothalamocorticalis
D
Tractus gangliospinothalamocorticalis
E
Tractus corticospinalis
Question 125
У хворого гідроцефалія- водянка мозку. На МРТ виявлено розширення бінчних шлуночків. Третій шлуночок не розширений. На рівні яких отврів відбулася оклюзія циркуляції спинномозкової рідини?
A
Непарного серединного отвору покрівлі IV шлуночка (Маженді)
B
Міжшлуночкових отворів
C
Лівого бічного отвору покрівлі IV шлуночка (Люшка)
D
Водопроводу мозку
E
Правого бічного отвору покрівлі IV шлуночка (Люшка)
Question 126
При ушкодженні спинного мозку з обох боків від задньої серединної борозни , які провідні шляхи будуть ушкодженими ?
A
Fasciculus longitudinalis posterior
B
Fasciculus cuneatus (Бурдаха)
C
Fasciculus gracilis(Голя)
D
Tractus spinocerebellaris anterior
E
Tractus spinocerebellaris posterior
Question 127
До якого типу волокон кінцевого мозку відноситься внутрішня капсула?
A
Довгих асоціативних
B
Проекційних
C
Спайкових
D
Дугоподібних
E
Коротких асоціативних
Question 128
Ураження яких ядер таламусаб пов'язаних з екстрапірамідною системою людини, є причиною своєрідного положення верхньої кінцівки при таламічному синдромі ?
A
Задньоприсереднього вентрального
B
Задньобічного вентрального
C
Ядер подушки
D
Присередніх
E
Центральних
Question 129
Де відбулася оклюзія циркуляції спинномозкової рідини, якщо на МРТ визначено розширення  бічних шлуночків (третій шлуночок без змін)?
A
В сanalis centralis
B
На рівні серединного отвору IV шлуночка
C
На рівні міжшлуночкових отворів Монро
D
В aqueductus cerebri
E
На рівні бічних отворів IV шлуночка
Question 130
Чому спинномозкову пункцію проводять саме між L III – L IV?
A
Щоб потрапити в canalis centralis
B
Щоб потрапити в spatium subarachnoideum , не ушкодивши medulla spinalis
C
Щоб не ушкодити filum terminale
D
Щоб не ушкодити ganglion sensorium n.spinalis
E
Щоб не ушкодити intumescentia lumbosacralis
Question 131
Який провідний шлях уражений при випадінні пропріоцептивної чутливості?
A
Tractus gangliospinothalamocorticalis
B
Tractus spinovestibularis
C
Tractus corticospinalis
D
gangliobulbothalamocorticalis
E
Tractus ganglionucleothalamocorticalis
Question 132
До якої структури відноситься septun pellucidum?
A
Лімбічної системи
B
Циркумвентикулярної системи
C
Обідкової частини(lobus limbicus)
D
Екстрапірамідальної системи
E
Пірамідної системи
Question 133
Ушкодження якого провідного шляху може бути причиною відсутність свідомої пропріоцептивної чутливості нижньої половини тулуба і нижніх кінцівок?
A
Tractus spinothalamicus anterior
B
Fasciculus gracilis
C
Tractus reticulospinalis
D
Tractus spinothalamicus lateralis
E
Fasciculus cuneatus
Question 134
Яка частина мозку уражається при так званому   "синдромі червоного ядра"(параліч окорухового нерва)?
A
Hypothalamus
B
Epithalamus
C
Mesencephalon
D
Thalamus
E
Metathalamus
Question 135
Пухлина якої ендокринної залози може викликати деформацію кісток черепа? (збільшення розмірів турецького сідла та деформацію передніх нахилених відростків)
A
Thymus
B
Glandula thyroidea
C
Glandula suprarenalis
D
Glandula pinealis
E
Hypophysis
Question 136

Дегенерація якого базального ядра призводить до хвороби Альцгеймера?

 
A
nucleus Meynerti
B
globus pallidus
C
putamen
D
nucleus caudatus
E
corpus striatum
Question 136 Explanation: 
Безіменна речовина (substantia innominata) або базальне ядро Мейнерта, розташоване в передній пронизаній речовині, має багато аферентних зв’язків із сусідніми ділянками нюхового мозку. Це ядро, яке є транслюючим , підсилює і моделює вплив на пов’язані з ним структури, його активність забезпечує покращення навчання, підсилення пам’яті, а його дегенерація призводить до хвороби Альцгеймера.
Question 137

При ураженні якої структури порушується  взаємний обмін інформацією між півкулями  кінцевого  мозку, що проявляється у вигляді  синдрому «розщепленого мозку»?

A
nuclei basales
B
corpus callosum
C
insula
D
pallium
E
septum pellucidum
Question 137 Explanation: 
Півкулі з’єднані між собою за допомогою мозолистого тіла(corpus callosum), яке утворене нервовими волокнами, що йдуть поперечно із однієї півкулі в іншу, отже, ці зв’язки забезпечують обмін інформацією між півкулями, адже, як відомо, вони відрізняються за функціональною спрямованістю.
Question 138
Зрощення яких утворів може ускладнити відтік спинномозкової рідини з IV шлуночка у підпавутинний простір?
A
Зарощення центрального каналу
B
Зарощення серединного і бічних отворів
C
Зарощення міжшлуночкового отвору справа
D
Зарощення міжшлуночкового отвору зліва
E
Зарощення водопровіду Сільвія
Question 139
Які спинномозкові нерви мають парасимпатичні волокна ?
A
Th8-Th12
B
S2-S4
C
Th1-V2
D
L1-L3
E
C4-C8
Question 140
У якій частині стовбура головного мозку знаходяться ядра III,IV  пар черепних нервів?
A
Pons
B
Medulla oblongata
C
Thalamus
D
Hypothalamus
E
Mesencephalon
Question 141
Яку стінку ІІІ шлуночка формує comissura cerebri posterior?
A
Передню
B
Задню
C
Верхню
D
Нижню
E
Бічну
Question 142
В якій звивині кори півкуль великого мозку знаходиться центр слухового аналізатора?
A
Gyrus frontalis inferior
B
Gyrus supramarginalis
C
Gyrus temporalis superior
D
Gyrus angularis
E
Gyrus postcentralis
Question 143
В якій звивині мозку починаються пірамідні шляхи?
A
Gyrus postcentralis
B
Gyrus supramarginalis
C
Gyrus angularis
D
Gyrus precentralis
E
Uncus
Question 144
У якому місці проводиться діагностична пункція спинномозкової рідини?
A
S II – S IV
B
L II – L III
C
Th XII – L I
D
L I – L II
E
L III – L IV
Question 144 Explanation: 
На рівні першого-другого поперековий хребців закінчується спинний мозок.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 144 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
126127128129130
131132133134135
136137138139140
141142143144End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Вчити й вчити ще!)
Слабенько
Задовільно
Добре
Відмінно!

 7,820 total views,  3 views today

Exit mobile version