Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

SYSTEMA DIGESTORIUM

SYSTEMA DIGESTORIUM

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Congratulations - you have completed SYSTEMA DIGESTORIUM. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Вічко вивідної протоки якої залози знаходиться між щокою і комірковим відростком верхньої щелепи?
A
Glandula thyroidea
B
Glandula submandibularis
C
Glandula sublingualis
D
Glandula parotidea
E
Glandula parathyroidea
Question 1 Explanation: 
Привушна протока (ductus parotideus) – протока Стенона – пронизуючи жувальний м’яз, відкривається в присінок рота на рівні другого верхнього великого кутнього зуба сосочком привушної протоки (papilla ductus parotidea).
Question 2
Через який утвір потрібно ввести зонд для харчування хворого, при переломі нижньої щелепи та стінок носової порожнини?
A
Fossa retromolaris
B
Trigonum retromolare
C
Fissura occlusalis
D
Ductus thyroglossalis
E
Sinus tonsilla
Question 2 Explanation: 
Позаду від зубних комірок третіх великих кутніх зубів (alveoli dentales dentium molarium tertiorum) біля основи переднього краю гілки нижньої щелепи (margo anterior rami mandibulae) розташований замолярний трикутник (trigonum retromolare), а в ньому – замолярна ямка (fossa retromolaris).
Question 3
Розростання залишків якої залози характеризується пухлиноподібним підвищенням на корені язика (1-2 см в діаметрі) у ділянці сліпого отвору?
A
Glandula sublingualis
B
Glandula parathyroidea
C
Thymus
D
Glandula thyroidea
E
Adenohypophysis
Question 3 Explanation: 
Щитоподібна залоза розвивається із середнього вироста вентральної стінки первинної глотки дозаду від непарного зачатка язика, так що ембріологічно вона являє собою частину травного каналу. Сліпий отвір язика вказує на місце виросту щитоподібної залози.
Question 4
В якому місці потрібно провести збір слини з вічка протоки привушної залози для проведення аналізу її секретy?
A
Dens molaris 3 superior
B
Dens molaris 2 superior
C
Dens premolaris 2 superior
D
Dens molaris 1 superior
E
Dens molaris 3 inferior
Question 4 Explanation: 
Із привушної залози виходить привушна протока, що лежить на 1-2 см нижче від виличної дуги і біля переднього краю жувального м'яза загинається, пронизує щічний м'яз і відкривається на слизовій оболонці щоки в присінок рота проти верхнього другого великого кутнього зуба.
Question 5
Куди відривається вічко протоки привушної залози?
A
plica sublingualis
B
caruncula subligualis
C
Dens premolaris 2
D
Dens molaris 2 inferior
E
Papilla ductus parotidei, Dens molaris 2 superior
Question 5 Explanation: 
Протока, пройшовши до переднього краю жувального м'яза, переходить в жировій грудці щоки, пронизує щічний м'яз і відкривається у присінок порожнини рота.
Question 6
При ушкодженні якого анатомічного утвору, їжа потрапляє в носову порожнину?
A
Palatum molle
B
Radix linguae
C
M. orbicularis oris
D
Ostium pharyngeum tubae auditivae
E
Palatum durum
Question 6 Explanation: 
Тверде піднебіння - це кісткове піднебіння вкрите слизовою оболонкою. Підслизова основа тут відсутня. Кісткова носова порожнина має чотири стінки: верхню, нижню і дві бічні. Нижня стінка кісткової носової порожнини утворена кістковим піднебінням, що складається з піднебінних відростків верхніх щелеп і горизонтальних пластинок піднебінних кісток. Саме тому при ушкодженні твердого піднебіння їжа потрапляє в носову порожнину.
Question 7
Чим обмежений присінок ротової порожнини?
A
Dentes, Gingiva, Palatum durum
B
Palatum durum
C
Labium, buccae, dentes, gingiva
D
Buccae, dentes
E
Labium, buccae
Question 7 Explanation: 
Присінок рота (vestibulum oris) — це вертикальна дугоподібна щілина, обмежена ззовні губами та щоками, зсередини — верхнім і нижнім рядами зубів і яснами
Question 8
Яка ембріональна структура не редукована у хворого з кістою у ділянці сліпого отвору (позаду серединної борозни язика)?
A
Ductus thyroglossalis
B
Tonsilla lingualis
C
Papillae vallatae
D
Foramen caecum linguae
E
Sulcus terminalis linguae
Question 8 Explanation: 
Закладка щитоподібної залози на І-му місяці розвитку - це епітеліальний тяж, що має порожнину і називається щито-язиковою протокою (ductus thyreoglossus).
Question 9
При ушкодженні якого м'яза, унеможливлюється висування язика вперед за межі порожнини рота?
A
M. genioglossus
B
M. hyoglossus
C
M. styloglossus
D
M. longitudinalis superior
E
M. longitudinalis inferior
Question 9 Explanation: 
Підборідно-язиковий м'яз (musculus genioglossus) починається від підборідної ості, віялоподібне розходиться серед інших м'язів язика і прикріплюється до апоневроза язика біля його кінчика. Функція: висуває язик уперед, а при односторонньому скороченні відхиляє його у той самий бік.
Question 10
З яких слинних залоз буде утруднене виділення слини при запаленні під'язикового сосочка?
A
Glandula sublingualis, Glandula submandibularis
B
Glandula parotidea, Glandula submandibularis
C
Glandula parotidea, Glandula sublingualis,
D
Glandulae buccales, Glandula parotidea
E
Glandulae molares, Glandulae buccales
Question 10 Explanation: 
Малі під’язикові протоки (протоки Рівіна) самостійно відкриваються у ротову порожнину на поверхні слизової оболонки вздовж під’язикової складки. Міжчасточкові протоки присередньопередніх відділів залози утворюють велику під’язикову протоку (ductus sublingualis major) – протоку Бартоліна, яка відкривається самостійно або разом з піднижньощелепною протокою на під’язиковому м’ясці (caruncula sublingualis). Піднижньощелепна протока відкривається разом з великою під’язиковою протокою невеликим отвором на під’язиковому м’ясці (caruncula sublingualis) поруч з вуздечкою язика.
Question 11
При ножовому пораненнні щоки протока якої великої слинної залози може бути уражена?
A
Glandulae buccales
B
Glandula parotidea
C
Glandula submandibularis
D
Glandulae linguales
E
Glandula sublingualis
Question 11 Explanation: 
Привушна протока (ductus parotideus) – протока Стенона – пронизує жувальний м’яз і відкривається в присінок рота на рівні другого верхнього кутнього зуба (моляра), вивідний сосочок цієї залози формує слизова оболонка щоки.
Question 12
Де відкривається протока піднижньощелепної залози?
A
Bucca
B
Caruncula sublingualis
C
Papilla gingivalis
D
Foramen caecum linguae
E
Plica sublingualis
Question 12 Explanation: 
Протока піднижньощелепної залози (ductus submandibularis) – протока Вартона – разом із під’язиковою протокою відкривається невеликим отвором на під‘язиковому м’ясці (caruncula sublingualis) поруч із вуздечкою язика.
Question 13
При ушкодженні якого м'яза язика унеможливлюється сплощення і видовження?
A
M. styloglosus
B
M. genioglosus
C
M. hyogloglsus
D
M. ventricalis linguae
E
M. transversus linguae
Question 13 Explanation: 
Вертикальний м’яз язика розташований переважно в бічних відділах язика. Починаються від апоневрозу спинки язика, проходять вертикально між пучками підборідно-язикового м’яза, і прикріплюється до апоневроза на нижній поверхні язика. Функція: сплощує і видовжує язик, утворює на його спинці поздовжній жолоб.
Question 14
Які мигдалики знаходяться у мигдаликових ямках?
A
Tonsilla pharyngealis
B
Tonsilla palatinae
C
Tonsilla tubaria
D
Tonsilla linqualis
E
Noduli lymphoidei solitarii
Question 14 Explanation: 
Між передніми та задніми дужками (arcus anteriores et posteriores) утворюються мигдаликові ямки (fossae tonsillares), де розміщені піднебінні мигдалики (tonsillae palatinae).
Question 15
Між якими утворами знаходиться розщілина, яка призводить до потрапляння їжі у носову порожнину?
A
Processus palatinus maxillae dextris et sinistris
B
os incisivum et processus palatinus maxillae
C
Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
D
Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
E
canalis incisivus
Question 15 Explanation: 
Розщілина між частинами твердого піднебіння, або вовча паща , формується при незрощенні частин твердого піднебіння – lamina horizontalis ossis palatinis та processus palatinus maxillae.
Question 16
При ушкодженні якого м'яза язика унеможливлюється сплощення і відтягнення його донизу і назад?
A
M. genioglossus
B
M. hyoglossus
C
M. styloglossus
D
M. longitudinalis superior
E
M. longitudinalis inferior
Question 16 Explanation: 
Під'язиково-язиковий (m.hyoglossus) -плоский, розташований збоку від підборідно-язикового мяза. Починається від верхнього краю тіла і великого рога під’язикової кістки, його пучки прямують вверх і вперед, проходять між пучками шило-язикового, нижнього поздовжнього і вертикального м’язів, досягають апоневрозу. Прикріплюються до бічної ділянки кореня язика. Функція: тягне корінь язика вниз і назад, сплощує його.
Question 17
Які cосочки атрофуються при втраті відчуття смаку у верхівці язика?
A
Filiformes
B
Conicae
C
Foliatae
D
Fungiformes
E
Vallatae
Question 17 Explanation: 
Грибоподібні сосочки (papillae fungiformes) – поодинокі, розміщені в передній частині спинки язика та на його верхівці, їхні смакові рецептори (смакові бруньки) визначають солодкий смак.
Question 18
При ушкодженні якого м'яза язика унеможливлюється висування його за межі ротової порожнини?
A
M. styloglossus
B
M. genioglossus
C
M. hyogloglossus
D
M. vertricalis linguae
E
M. transversus linguae
Question 18 Explanation: 
Підборідно-язиковий м’яз (m. genioglossus) – належить до скелетних м’язів язика, починається від підборідної ості нижньої щелепи, а прикріплюється у апоневрозі вздовж усієї спинки язика. Функція – тягне язик вперед і вниз, забезпечуючи його висування за межі ротової порожнини.
Question 19
Яка артерія знаходиться на відстанні 1-1,5 см позаду піднебінного мигдалика?
A
Arteria carotis interna
B
A. palatina ascendens
C
Arteria maxillaris
D
R. descendens
E
Arteria pharyngea ascendens
Question 19 Explanation: 
Між піднебінними дужками з кожного боку в мигдаликовій ямці знаходиться піднебінний мигдалик (tonsilla palatina) Піднебінний мигдалик є скупченням лімфоїдної тканини, овальної форми, займає нижню частину мигдаликової ямки. Ззаду від піднебінного мигдалика, на відстані 1 - 1,5 см розташована внутрішня сонна артерія, що слід враховувати під час оперативних втручань.
Question 20
Які сосочки розміщені на краях язика?
A
Fungiformes
B
Conicae
C
Foliatae
D
Filiformes
E
Vallatae
Question 20 Explanation: 
По краях язика розташовані листоподібні сосочки (papillae foliatae), у їх епітелії розміщені смакові бруньки, а між сосочками відкриваються протоки малих слинних залоз.
Question 21
Які м'язи утворюють дно ротової порожнини?
A
M. genioglossus, M. mylohyoideus, M. digastricus
B
M. stylohyoideus, M. genioglossus
C
M. genioglossus
D
M. digastricus, M. stylohyoideus
E
M. geniohyoideus
Question 21 Explanation: 
Дно, або діафрагма рота (diaphragma oris) утворена парними м’язами – M.genioglossus, M.mylohyoideus та M.digastricus.
Question 22
Яка тканина може постраждати в першу чергу при запаленні комірки коміркового відростка верхньої щелепи?
A
Enamelum
B
Cementum
C
Pulpa dentis
D
Corona dentis
Question 22 Explanation: 
В першу чергу постраждає цемент, що безпосередньо вкриває дентин у ділянці кореня зуба і контактує із тканинами комірки коміркового відростка щелепи.
Question 23
Яка кількість вістрів є на змикальній поверхні першого нижнього великого кутнього зуба?
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Question 23 Explanation: 
Великі кутні зуби мають по 5 вістрів зуба, або жувальних горбків, що обмежовані гребенями (cristae) – crista transversalis, crista triangularis, crista obliqua, crista marginalis.
Question 24
Яка частина зуба буде уражена в першу чергу при запаленні комірки другого верхнього малого кутнього зуба?
A
Corona dentis
B
Canalis radicis dentis
C
Cervix dentis
D
Radix dentis
E
Cavitas coronae
Question 24 Explanation: 
Другий верхній малий кутній зуб має один корінь, що розміщений у комірковому відростку щелепи,тому саме він буде ураженим у першу чергу.
Question 25
Який тип оклюзії характеризується зміщенням вперед нижньої зубної дуги, за умови що обидві зубні дуги мають серединне положення?
A
Anterior
B
Lateralis dexter
C
Lateralis sinister
D
Posterior
Question 25 Explanation: 
Оклюзія – взаєморозташування зубних дуг. Існує чотири типи оклюзії – передня, центральна дві бічних. При передній оклюзії нижня зубна дуга зміщується вперед, але обидві дуги мають серединне положення.
Question 26
У якому віці у дитини можна виявити появу перших постійних бічних різців?
A
5-6
B
6-7
C
7-8
D
9-10
E
12-13
Question 26 Explanation: 
На нижній щелепі перші постійні бічні різці змінюються приблизно з 9-10 років,
Question 27
У якому віці у дитини можна помітити появу перших постійних ікол?
A
5-6
B
6-7
C
8-9
D
10-11
E
11-13
Question 27 Explanation: 
Перші постійні ікла прорізуються у 11-13 років.
Question 28
У якому віці у дитини можна виявити появу перших великих нижніх кутніх зубів?
A
5-6
B
6-7
C
8-9
D
10-11
E
12-13
Question 28 Explanation: 
Перші великі нижні кутні зуби прорізуються у 6-7 років, а перші великі верхні кутні зуби – пізніше, у 7-8 років.
Question 29
Який зуб прорізується у віці 6 місяців?
A
Dens incisivus inferior lateralis
B
Dens incisivus inferior medialis
C
Dens incisivus superior medialis
D
Dens incisivus superior lateralis
Question 29 Explanation: 
Присередні нижні різці – перші зуби, що прорізуються у дитини у 6-8 місяців.
Question 30
Як називається дальнопіднебінне вістря, яке знаходиться на змикальній поверхні лівого першого верхнього великого кутнього зуба?
A
Paraconus
B
Metaconus
C
Protoconus
D
Hypoconus
Question 30 Explanation: 
Великі кутні зуби мають 5 вістрів зуба, або жувальних поверхонь, що обмежовані гребенями – поперечним,трикутним, косим та крайовим. Дальнопіднебінне вістря називається параконусом (paraconus).
Question 31
Для якого зуба характерне роздвоєння кореня на верхівці?
A
Dens molaris II superior
B
Dens premolaris I inferior
C
Dens premolaris I superior
D
Dens premolaris II inferior
E
Dens premolaris II superior
Question 31 Explanation: 
Перші верхні премоляри мають роздвоєний на верхівці корінь, а перші нижні премоляри – суцільний корінь. Другі нижні та верхні премоляри мають по одному кореню.
Question 32
Скільки зубів у зубній дузі починаючи від серединної вертикальної лінії з кожного боку у дитини 5 років?
A
5
B
6
C
8
D
16
E
32
Question 32 Explanation: 
Формула молочних зубів : 2012 _ 2102, що означає, що у зубній містяться 2 великих кутніх зуба (моляри), жодного премоляра, одне ікло та два різці – бічний та присередній.
Question 33
Які зуби прорізуються у віці 10 місяців?
A
Dens caninus
B
Dens molaris I inferior
C
Dens molaris I superior
D
Dens incisivus superior lateralis
E
Dens incisivus inferior medialis
Question 33 Explanation: 
У 8-10 місяців прорізуються молочні бічні верхні різці (dens incisivus superior lateralis).
Question 34
Зуб має всі поверхні окрім:
A
Medialis
B
Proximalis
C
Distalis
D
Lingualis
E
Vestibularis
Question 34 Explanation: 
Кожна коронка зуба (corona dentis) має 5 поверхонь : змикальну (facies occlusalis), присінкову (facies vestibularis), внутрішню (facies interna), ближчу контактну (facies mesialis) та дальшу контактну поверхню (facies distalis).
Question 35
Який зуб прорізується у віці 22 місяців?
A
Dens caninus superior
B
Dens caninus inferior
C
Dens incisivus inferior medialis
D
Dens molaris II inferior
E
Dens molaris I superior
Question 35 Explanation: 
Молочні другі великі кутні зуби прорізуються у 21-30 місяців.
Question 36
Запаленням якого мигдалика характеризується фолікулярна ангіна?
A
Tonsilla tubaria sinister
B
Tonsilla lingualis
C
Tonsilla pharyngealis
D
Tonsilla tubaria dexter
E
Tonsilla palatina
Question 36 Explanation: 
Фолікулярна ангіна (гнійна ангіна) – це гостре інфекційне захворювання піднебінних мигдаликів (tonsillae palatinae), що містяться у мигдаликових ямках.
Question 37
Що входить до cкладу пульпи зуба?
A
Vasa, nervus, textus connectivus laxus
B
Vasa, nervus
C
Textus connectivus laxus
D
Cementum
E
Periodontium
Question 37 Explanation: 
Порожнина зуба заповнена пульпою зуба (pulpa dentis), до складу якої входить пухка сполучна тканина, кровоносні судини та нерви.
Question 38
Пухлина якого органу може заважати проходженню їжі  у звуженні стравоходу на рівні V грудного хребця?
A
Arcus aortae
B
Pulmo dexter
C
Glandula thyroidea
D
Bronchus principalis dexter
E
Bronchus principalis sinister
Question 38 Explanation: 
Скелетотопічний рівень бронхіального звуження стравоходу – V грудний хребець. У цьому місці до стравоходу прилягає лівий головний бронх (bronchus principalis sinister).
Question 39
Яка структура попереду і зліва прилягає до стінки стравоходу на рівні IV грудного хребця?
A
Bifurcatio tracheae
B
Arcus aortae
C
Bronchus principalis dexter
D
Bronchus principalis sinister
E
Ductus thoracicus
Question 39 Explanation: 
Скелетотопічний рівень аортального звуження стравоходу – IV грудний хребець, дуга аорти розміщена попереду і зліва від стравоходу.
Question 40
Які складки утворює слизова оболонка стравоходу в нормі?
A
Plicae circulares
B
Plica obliqua
C
Plica longitudinalis
D
Plicae semilunares
Question 40 Explanation: 
Слизова оболонка стравоходу у нормі утворює поздовжні складки (plicae longitudinales).
Question 41
Які органи, судини та нерви  розташовані в нижній третині заднього середостіння?
A
Oesophagus, nervus vagus, aorta thoracica, Truncus sympathicus, v. azygos, v. hemiazygos, N. splanchnicus minor, N. splanchnicus major, v. cava inferioris
B
Oesophagus, nervus vagus, aorta thoracica, v. cava superioris
C
Oesophagus, v. cava inferioris, thymus,
D
v. azygos, v. hemiazygos, N. splanchnicus minor, thymus
Question 41 Explanation: 
Середостіння (mediastinum ) – комплекс органів, що розташований між правою і лівою середостінними частинами пристінкової плеври. У нижньому задньому середостінні (mediastinum posterius), що розташоване між задньою стінкою осердя і хребтом, містяться стравохід, блукаючі нерви, грудна частина аорти, нижня порожниста вена, грудна протока, непарна і пів непарна вени, правий і лівий симпатичні стовбури, великі та малі черевні нерви, задні середостінні і передхребтові лімфатичні вузли.
Question 42
Де на зовнішній основі черепа прикріплюється задня стінка глотки?
A
Facies corporis ossis sphenoidalis inferior
B
Facies externa partis basilaris ossis occipitalis
C
pars petrosa ossis temporalis
D
Lamina medialis processus pterygoideus ossis sphenoidalis
E
Lamina horizontalis ossis palatinae
Question 42 Explanation: 
Задня стінка глотки(paries posterior pharyngis) прикріплюється позаду глоткового горбка (tuberculum pharyngeum) на зовнішній поверхні основної частини потиличної кістки(facies externa partis basilaris ossis occipitalis).
Question 43
У деяких дітей переважає ротове дихання внаслідок надмірного розростання лімфоїдної тканини на задній стінці глотки. Розростанням яких структур це зумовлено?
A
Tonsilla lingualis
B
Tonsilla palatina
C
Tonsilla pharyngealis
D
Tonsilla tubaria
Question 43 Explanation: 
Глотковий мигдалик (tonsilla pharyngea) розміщений на межі між верхньою та задньою стінками глотки, його ще називають аденоїдним мигдаликом. Також він входить до лімфатичного кільця глотки – кільця Пирогова-Вальдейєра
Question 44
У хворого розповсюдження гною по навколостравохідній клітковині у грудну порожнину (середостіння). В яке середостіння може розповсюдитись гній?
A
Anterior inferior
B
Inferior medialis
C
Inferior anterior et medialis
D
Superior, inferior posterior
Question 44 Explanation: 
Стравохід розміщений у задньому середостінні (mediastinum posterior), що розташоване між задньою стінкою осердя і хребтом, тому саме туди буде розповсюджуватись гній при запаленні.
Question 45
Яке звуження стравоходу знаходиться на рівні V грудного хребця?
A
Pharynx et oesophagus
B
Oesophagus et gaster
C
Diaphragma
D
Arcus aortae
E
Bronchus principalis sinister
Question 45 Explanation: 
Скелетотопічний рівень бронхіального звуження стравоходу – V грудний хребець. У цьому місці до стравоходу прилягає лівий головний бронх (bronchus principalis sinister).
Question 46
Яке звуження стравоходу знаходиться на рівні X- XI грудного хребця?
A
Pharynx et oesophagus
B
Oesophagus et gaster
C
Diaphragma
D
Arcus aortae
E
Bronchus principalis sinister
Question 46 Explanation: 
Скелетотопічний рівень одного із фізіологічних звужень стравоходу – кардіального звуження(constrictio cardiaca) – рівень Х-ХІ грудних хребців, що також відповідає рівню кардіального отвору, що відкривається у шлунок.
Question 47
На рівні яких хребців знаходиться ротова частина глотки?
A
C I-II
B
C II-III
C
C III
D
C IV-V
E
C V-IV
Question 47 Explanation: 
Ротова частина глотки (pars oralis pharyngis) скелетотопічно знаходиться на рівні ІІІ шийного хребця і через зів (fauces) сполучається із власне ротовою порожниною.
Question 48
Який канал скроневої кістки проходить у барабанну порожнину?
A
Canalis caroticus
B
Canaliculus tympanicus
C
Canalis musculotubarius
D
Canalis chordae tympani
E
Canalis nervi facialis
Question 48 Explanation: 
М’язово-трубний канал поділяється перегородкою м’язово-трубного каналу (septum canalis musculotubarii) на два півканали. У верхньому – півканалі м’яза-натягувача барабанної перетинки (semicanalis musculi tensoris tympani) – розташований однойменний м’яз, що натягує барабанну перетинку. Нижній півканал – півканал слухової труби (semicanalis tubae auditivae), який є кістковою частиною цієї труби, сполучає барабанну порожнину з носовою частиною глотки,таким чином забезпечуючи урівноваження тиску повітря по обидва боки від барабанної перетинки.
Question 49
Який м'яз глотки бере початок від малих та великих рогів під'язикової кістки?
A
M. stylopharingeus
B
M. palatopharingeus
C
M. constrictor pharingis superior
D
M. constrictor pharingis medius
E
M. constrictor pharingis inferior
Question 49 Explanation: 
Середній м’яз-звужувач глотки (m.constrictor pharyngis medius) починається від малих та великих рогів під’язикової кістки, прикріплюється,як і усі м’язи-звужувачі глотки, на задній поверхні глотки, де правий та лівий м’язи зростаються, утворюючи серединний глотковий шов.
Question 50
Куди зміщується стравохід внаслідок пульсації стінки аорти?
A
Dexter
B
Anterior et dexter
C
Inferior
D
Sinister et anterior
E
Inferior et anterior
Question 50 Explanation: 
Черевна частина стравоходу (pars abdominalis oesophagi) розміщена зліва та попереду щодо дуги аорти,тому саме туди стравохід буде зміщуватись при її пульсації.
Question 51
Яка частина стравоходу уражується перитонітом (запаленням очеревини)?
A
Pars abdominalis
B
Pars cervicalis
C
Pars thoracica
D
Pars anterior
Question 51 Explanation: 
Черевна частина стравоходу (pars abdominalis oesophagi) може бути ураженою перитонітом, оскільки вона знаходиться у черевній порожнині.
Question 52
Які утвори, що знаходяться біля стравохідного розтвору діафрагми, можуть бути защемлені у разі його кили?
A
Truncus nervi vagi
B
Ductus thoracicus
C
Truncus sympathicus
D
V. azygos
E
V. hemiazygos
Question 52 Explanation: 
Стовбури блукаючих нервів(truncus nervi vagi) можуть бути защемлені у разі кили стравоходу, оскільки вони теж знаходяться у задньому середостінні(mediatinum posterior) та прилягають до стравохідного розтвору діафрагми.
Question 53
При вживанні рідкого барію для рентгеноконтрастного дослідження, створюється гідростатичний тиск у стравоході і контрастна речовина потрапляє у шлунок. Який відділ шлунку під впливом цього тиску може механічно розірватися ?  
A
Fornix gastricus
B
Fundus gastricus
C
Pars cardiaca
D
Corpus gastricum
E
Pars pylorica
Question 53 Explanation: 
Вміст стравоходу через кардіальний отвір спочатку потрапить у кардіальну частину шлунка(pars cardiaca gastricus).
Question 54
Після рентгенологічного дослідження шлунку в вертикальному положенні у хворого виявлено наявність повітря. У якій частині воно знаходиться?  
A
Fundus gastricus
B
Pars cardiaca
C
Pars pylorica
D
Corpus gastricum
Question 54 Explanation: 
У дні шлунка(fundus gastricus) може накопичуватись повітря у разі потрапляння його у травний тракт.
Question 55
Під час рентгенконтрасного дослідження спостерігається зниження моторики шлунка та процесу евакуації контрасної речовини до дванадцятипалої кишки, в якій послідовності контраст заповнює частини шлунка?  
A
Fundus gastricus, cardia, corpus gastricus, antrum pyloricum, canalis pyloricus, pylorus, ostium pyloricum.
B
Cardia, fundus gastricus, corpus gastricus, antrum pyloricum, canalis pyloricus, pylorus, ostium pyloricum.
C
Cardia, fundus gstricus, corpus gastricus, canalis pyloricus, antrum pyloricum, pylorus, ostium pyloricum.
D
Cardia, corpus gastricus, fundus gstricus, canalis pyloricus, antrum pyloricum, pylorus, ostium pyloricum.
Question 55 Explanation: 
Стравохідний вміст послідовно заповнює вміст шлунка: через кардіальний отвір він потрапляє у кардіальну частину шлунка(pars cardiacа gastricus),звідти – у дно шлунка(fundus gastricus), потім у найбільшу частину – тіло шлунка(corpus gastricus), що переходить у воротарну печеру(antrum pyloricum), яка,звужуючись, переходить у воротарний канал(canalis pyloricus), який відкривається у дванадцятипалу кишку воротарним отвором(ostium pyloricum).
Question 56
Чим утворений нормальний рельєф слизової оболонки шлунка?  
A
Plicae circulares, Foveolae gastricae, Plicae villosae
B
Plicae circulares, Foveolae gastricae, Areae gastricae
C
Areae gastricae, Plicae villosae
D
Foveolae gastricae, Plicae transversae
Question 56 Explanation: 
Слизова оболонка шлунка у нормі збирається у шлункові складки(plicae gastricae),а також на її поверхні видно численні шлункові поля(areae gastricae), на яких є заглибини – шлункові ямочки(foveolae gastricae),у кожну з яких відкривається кілька шлункових залоз.
Question 57
На які ділянки передньої черевної стінки проектується шлунок?  
A
Regio hypochondriaca sinistra et dextra ,regio epigastrica.
B
Regio hypochondriaca dextra , regio umbilicalis.
C
Regio hypochondriaca dextra,regio epigastrica ,regio umbilicalis.
D
Regio hypochondriaca sinistra,regio epigastrica .
E
Regio epigastrica.
Question 57 Explanation: 
На передню черевну стінку шлунок проектується таким чином: три чверті - у лівому підребер’ї (regio hypochondrica sinistra) та одна чверть - у надчеревній ділянці (regio epigastrica).
Question 58
На магнітно-резонансному зображенні виявлено ушкодження стінки шлунку у ділянці кардіального отвору. Де розташований даний отвір на магнітно-резонансному зображенні?
A
Dexter, corpus gastricum ThX-XI
B
Sinister, corpus gastricum ThX-XI
C
Th IX-X
D
Th XI-XII
E
L I-II
Question 58 Explanation: 
Кардіальний отвір скелетотопічно розташований справа від тіла шлунка на рівні Х-ХІ грудних хребців.
Question 59
Який орган черевної порожнини прилягає до малої кривини шлунка?
A
Splen
B
Pancreas
C
Colon transversum
D
Diaphragma
E
Facies visceralis lobi hepatis sinister
Question 59 Explanation: 
До малої кривизни шлунка (curvatura minor) прилягає нутрощевою поверхнею ліва частка печінки(facies visceralis lobi hepatis sinister).
Question 60
Які клітини власних залоз шлунка продукують антианемічний фактор?
A
Mucocytus cervisalis
B
ExocrinocytI parietalis
C
Exocrinocyti principales
D
Endocrinocyti
Question 60 Explanation: 
Парієтальні екзокриноцити виділяють внутрішній антианемічний фактор, що у шлунку з’єднується із вітаміном В12 , та іони водню та хлору, з яких у шлунку утворюється соляна кислота.
Question 61
При перфорації виразки задної стінки шлунка,в який простір очеревинної порожнини потрапить вміст шлунка?  
A
Bursa omentalis
B
Recessus splenicus
C
Recessus splenicus
D
Bursa hepatica
Question 61 Explanation: 
Чепцева сумка(bursa omentalis) прилягає до задньої стінки шлунка та відмежує його від заочеревинних органів - нирок, надниркових залоз,сечоводів.
Question 62
Біль при виразковій хворобі пов'язують з подразненням очеревини. Як очеревена покриває шлунок?  
A
Intraperitonealis
B
Mesoperitonealis
C
Extraperitonealis
D
Spatium retroperitoneale
Question 62 Explanation: 
Шлунок вритий очеревиною інтраперитонеально, тобто, з усіх боків
Question 63
У якій частині шлунка накопичується повітря у новонародженої дитини при аерофагії (підвищене заковтування повітря при прийомі їжі)?  
A
Fundus gastricus
B
Corpus gastricum
C
Pars cardiaca
D
Pars pylorica
E
Fornix gastricus
Question 63 Explanation: 
У дні шлунка(fundus gastricus) може накопичуватись повітря у разі потрапляння його у травний тракт.
Question 64
На рівні яких хребців розташований воротарний отвір шлунка?  
A
Th X
B
Th XI
C
Th XII - L I, sinister
D
Th XII - L I, dexter
E
L II
Question 64 Explanation: 
Воротарний отвір шлунка (ostium pyloricum) скелетотопічно розташований справа від тіл хребців Th XII – LI.
Question 65
Під час гастродуоденального зондування виявлено пухлину яка закрила доступ до дванадцятипалоі кишки. В якій частині шлунка міститься пухлина?  
A
Fornix ventriculi
B
Pars cardiaca
C
Area nuda
D
Corpus ventriculi
E
Pars pylorica
Question 65 Explanation: 
Воротарна частина шлунка (pars pylorica) закінчується воротарним отвором (ostium pyloricum), крізь який вміст шлунка потрапляє у дванадцятипалу кишку.
Question 66
Які клітини власних залоз шлунка продукують фермент хімозин?  
A
Mucocytus cervisalis
B
Exocrynocytus parietalis
C
Exocrynocytus principalis
D
Mucocytus accessorius
E
Endocrynocytus
Question 66 Explanation: 
Фермент хімозин, що виробляється переважно у дітей і забезпечує розщеплення білків молока, продукується головними екзокриноцитами шлунка.
Question 67
На рентгенограмі хворого газовий пухир шлунка знаходиться на рівні VII -го лівого ребра по середній ключичній лінії.На рівні якого ребра знаходиться дно шлунка в нормі?
A
IV.
B
V.
C
VI.
D
VII.
E
VIII.
Question 67 Explanation: 
У дні шлунка(fundus gastricus) може накопичуватись повітря у разі потрапляння його у травний тракт.Його скелетотопічний рівень VII грудний хребець.
Question 68
При видаленні селезінки перев'язують судини які розташовані в lig.gastrolienale.Які органи черевної порожнини ,крім селезінки,зв'язані зі шлунком через дублікатуру очеревини ?
A
Pancreas, hepar
B
Hepar, diaphragma, colon transversum
C
Hepar, colon transversum, ren
D
Diaphragma, colon transversum, ren,
E
Diaphragma, colon transversum, glandula suprarenalis
Question 68 Explanation: 
- Шлунок зв’язаний відповідними зв’язками, що проходять в складі очеревини, із сусідніми органами – селезінкою, діафрагмою,печінкою та поперечною ободовою кишкою.
Question 69
Який орган черевної порожнини прилягає до ділянки дна шлунка?  
A
Intestinum tenue.
B
Duodenum.
C
Ren ,lien.
D
Hepar.
E
Lien
Question 69 Explanation: 
До задньої стінки дна шлунка прилягає селезінка (lien).
Question 70
Залишком якої онтогенетичної структури є дивертикул Меккеля?  
A
Ductus omphaloentericus
B
Membrana analis
C
Mesocolon
D
A. umbilicalis
Question 70 Explanation: 
Дивертикул Меккеля , або дивертикул клубової кишки, це сліпе випинання, що відходить від клубової кишки на відстані 40-70 см від сліпої, внаслідок неповного зарощення жовткової протоки.
Question 71
Які частини тонкої кишки є брижовими?  
A
Duodenum, colon
B
Colon, ileum
C
Caecum,
D
Jejunum, ileum
E
Ileum, duodenum
Question 71 Explanation: 
Брижа – складка очеревини, за допомогою якої внутрішьоочеревинні органи кріпляться до стінок черевної порожнини. Брижовими відділами тонкої кишки є клубова(ileum) та порожня(jejunum) кишки.Дванадцятипала кишка (duodenum) – безбрижовий відділ тонкої кишки.
Question 72
Ревізія якої ділянки кишки необхідна для виявлення дивертикула Меккеля?  
A
2 m. terminatio ilei
B
50 cm. jejunum
C
Colon descendens
D
Colon ascendens
E
40-70 cm. ileum ante caecum
Question 72 Explanation: 
Дивертикул Меккеля, або дивертикул клубової кишки, це сліпе випинання, що відходить від клубової кишки на відстані 40-70 см від сліпої кишки.
Question 73
У якій послідовності заповнюється частина товстої кишки контрастною речовиною при ірігоскопії?  
A
Colon ascendens, colon transversum, colon descendens
B
Rectum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, caecum
C
Rectum , colon transversum, colon descendens, caecum
D
Rectum, colon ascendens, colon descendens, caecum
E
Rectum, colon sigmoideum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, caecum
Question 73 Explanation: 
Іригоскопія - рентгенологічне дослідження товстої кишки із заповненням її через задній прохід рентген-контрастною суспензією.Тому першим відділом в переліку буде пряма кишка(rectum), із неї речовина послідовно перейде у сигмоподібну кишку(colon sigmoideum), у низхідну(colon descendens),поперечну(colon transversum) та висхідну(colon ascendens) кишку.
Question 74
Який анатомічний орієнтир відповідає основі червоподібного відростка?  
A
Regio taeniae coli
B
Papilla ilealis
C
Valva ileocaecalis
D
Appendices omentales
Question 74 Explanation: 
Стрічки ободової кишки (taeniae coli) починаються від основи апендикса і проходять до початку прямої кишки.
Question 75
Який анатомічний орієнтир відповідає основі червоподібного відростка?  
A
Regio taeniae coli
B
Papilla ilealis
C
Valva ileocaecalis
D
Appendices omentales
Question 76
Яку кількість м’язів замикачів має пряма кишка?  
A
1
B
2
C
3
D
4
E
0
Question 76 Explanation: 
М’язова оболонка (tunica muscularis) прямої кишки складається з двох шарів гладких міоцитів: зовнішнього поздовжнього і внутрішнього колового. У нижній ділянці відхідникового каналу коловий м’язовий шар значно потовщується і формує внутрішній м’яз-замикач відхідника (m. sphincter ani internus), він є мимовільним м’язом. Безпосередньо під шкірою навколо відхідника розташований зовнішній м’яз-замикач відхідника (m. sphincter ani externus), що побудований з поперечнопосмугованих м’язових волокон і належить до м’язів промежини. Це довільний м’яз.
Question 77
Через яку кількість листків вісцеральної очеревини здійснюється доступ до поперечної ободової кишки?  
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 77 Explanation: 
Поперечна ободова кишка вкрита очеревиною інтраперитонеально, а ще попереду неї звисає складка очеревини – великий чепець(omentum majus) , що утворений чотирма листками нутрощевої очеревини.Тому правильна відповідь – 5.
Question 78
Відрізок якої кишки защемлено, якщо защемлена лівостороння пахвинна кила?  
A
Rectum
B
Colon sigmoideum
C
Caecum
D
Jejunum
E
Ileum
Question 78 Explanation: 
Сигмоподібна кишка(colon sigmoideum) проектується на ліву пахвинну ділянку (regio inguinalis).
Question 79
Який відсоток випадків ретроцекального положення червоподібного відростка існує згідно статистики?  
A
25%.
B
40-45%.
C
17-20%.
D
13%.
E
60%.
Question 79 Explanation: 
При висхідному напрямку апендикса він знаходиться у ретроцекальному положенні, тобто, позаду сліпої кишки.Таке положення спостерігається у 11-13% випадків.
Question 80
До якої частини тонкої кишки відноситься фрагмент, на слизовій оболонці якого виявлені колові складки, кишкові ворсинки, кишкові залози, скупчені лімфоїдні вузлики?  
A
Pars descendens duodeni
B
Pars horizontalis duodeni
C
Ileum
D
Jejunum
E
Pars desdendens duodeni
Question 80 Explanation: 
Особливість клубової кишки(ileum) – скупчені лімфоїдні вузлики(noduli lymphoidei aggregati),або бляшки Пейєра, на слизовій оболонці.
Question 81
Який відсоток випадків присереднього положення червоподібного відростка існує згідно статистики?  
A
40-45%.
B
17-20%.
C
60%.
D
2%.
E
13%.
Question 81 Explanation: 
Існує чотири варіанти положення апендикса: висхідне(у 11-13% випадків),низхідне(40-45%),бічне(20%) та присереднє(17-20%).
Question 82
Яка ембріональна структура після народження дитини не редукована, якщо педіатр спостерігає відходження калу крізь отвір пупка при незрощенні дивертикули Меккеля з утворення пупкової нориці?  
A
Ductus omphaloentericus
B
A. umbilicalis
C
V. umbilicalis
D
Membrana analis
Question 82 Explanation: 
Дивертикул Меккеля, або дивертикул клубової кишки, спостерігається при незарощенні ембріональної кишково-жовткової протоки(ductus omphaloentericus).
Question 83
Які утвори типові для слизової оболонки товстої кишки?  
A
Plicae semilunares
B
Appendices omentales
C
Taenia mesocolica
D
Plicae circulares
E
Plicae villosae
Question 83 Explanation: 
Внаслідок наявності у товстій кишці стрічок(taeniae coli), утворюються випини(haustrae coli),на межі між якими у слизовій утворюються півмісяцеві складки(plicae semilunares).
Question 84
Клубовий отвір обмежений в нормі наступними анатомічними структурами, крім:  
A
Papilla ilealis
B
Labrum superius
C
Plicae circulares
D
Labrum inferius
E
Frenulum ostii ilcalis
Question 84 Explanation: 
Клубовий отвір (ostium ileale) розміщений у правій клубовій ямці(fossa iliaca dextra), між верхівками клубових сосочків(papillae ileales) та обмежений зверху клубово-ободокишковою губою(labium ileocolicum), знизу – клубово-сліпокишковою губою(labium iliocaecale) , в місцях з’єднання яких утворюється вуздечка клубового отвору(frenulum ostii ilealis).
Question 85
При огляді слизової оболонки прямої кишки лікар мусить пам’ятати, що вона містить наступні анатомічні структури, крім:  
A
Columnae anales
B
Plicae transversae
C
Valvulae anales
D
Noduli lymphoidei aggregati
E
Sinus anales
Question 85 Explanation: 
Скупчені лімфоїдні вузлики(noduli lymphoidei aggregati) містяться у стінці клубової кишки, а не прямої.
Question 86
З чим пов’язана вада розвитку – неперфорований відхідник (anus imperforantus)?  
A
Membrana analis
B
Sinus oris
C
Archenteron
D
Sinus analis
Question 86 Explanation: 
Неперфорований відхідник – вада розвитку, при якій зберігається відхідникова перетинка(membrana analis) і відхідник не відкривається.
Question 87
Симптоми патології печінки і жовчного міхура можуть бути схожими на прояви апендициту. При яких варіантах розташування червоподібного відростка це можливо?  
A
Descendens
B
Ascendens
C
Medialis
D
Lateralis
E
Retrocaecalis
Question 87 Explanation: 
При висхідному положенні апендиксу , що спостерігається у 11-13% випадків таке явище можливе.
Question 88
У якій послідовності слід оглянути ободову кишку при вогнепальному пораненні живота?  
A
Caecum, colon ascendens, flexura coli dextra, colon transversum, flexura coli sinistra, colon descendens, colon sigmoideum
B
Caecum, colon descendens, flexura coli dextra, colon transversum, flexura coli sinistra, colon ascendens, colon sigmoideum
C
Caecum, colon transversum, flexura coli dextra, colon ascendens, flexura coli sinistra, colon descendens, colon sigmoideum
D
Colon ascendens, flexura coli dextra, colon transversum, flexura coli sinistra, colon descendens, colon sigmoideum, caecum
Question 88 Explanation: 
Потрібно оглянути послідовно від сліпої кишки (сaecum): висхідну кишку (colon ascendens), правий згин ободової кишки (flexura coli dextra), поперечну ободову кишку (colon transversum), лівий згин ободової кишки (flexura coli sinistra), низхідну ободову (colon descendens) та сигмоподібну кишку (colon sigmoideum).
Question 89
Який відділ товстої кишки, при перенавантаженні каловими  масами, може стискати лівий сечовід?
A
Caecum
B
Colon ascendens
C
Colon descendens
D
Colon transversus
E
Colon sigmoideum
Question 89 Explanation: 
Лівий сечовід у нижній частині розміщений позаду сигмоподібної кишки(colon sigmoideum).
Question 90
Яка частина товстої кишки може бути ушкоджена при ножовому поранні у правій бічній ділянці живота?  
A
Colon ascendens
B
Colon descendens
C
Colon transversus
D
Colon sigmoideum
E
Rectum
Question 90 Explanation: 
Висхідна ободова кишка(colon ascendens) на передню стінку черевної порожнини проектується у праву бічну ділянку(regio lateralis dextra).
Question 91
Які структури виявив хірург у печінково-дванадцятипалокишковій зв’язці хворого?  
A
Ductus choledochus, v. portae hepatis, a. hepatis propria
B
A. cystica, ductus choledochus
C
Ductus choledochus, v. portae hepatis, a.umbilicalis
D
v. portae hepatis, A. gastrica sinistra, A. gastrica dexter
E
A. gastrica dexter, ductus choledochus, a. hepatis propria
Question 91 Explanation: 
Печінково-дванадцятипалокишкова зв’язка(lig. hepatoduodenale) входить до складу малого чепця (omentum minus). Між двома листками очеревини цієї зв’язки проходять спільна жовчна протока(ductus choledochus),власна печінкова артерія(a. hepatis propria) та ворітна печінкова вена(v. portae hepatis).
Question 92
У хворого з клінікою апендициту у верхньому клубово-сліпокишковому закутку виявлені залишки неперетравленої їжі. Який утвір травної системи ушкоджений?  
A
Paries anterior gastricis
B
Duodenum
C
Jejunum
D
Colon
E
Ileum
Question 92 Explanation: 
При переході клубової кишки у сліпу розміщується клубовий отвір (ostium ileale), який розташовується на верхівці клубових сосочків (papilla ilealis). Оскільки клубовий отвір має краї (клубово-ободовокишкову губу – labrum ileocolicum, або верхню губу – labrum superius, та клубово-сліпокишкову губу – labrum ileocaecale, або нижню губу – labrum inferius), що з’єднуються у вуздечку клубового отвору (frenulum ostii ilealis), вони утворюють клубово-сліпокишковий клапан (valva iliocaecalis), який служить для закриття клубового отвору і замикає вихід з тонкої кишки.
Question 93
В якій частині дванадцятипалої кишки розміщений великий сосочок?  
A
Pars ascendens
B
Pars descensens
C
Pars horisontalis
D
Ampulla
E
Pars anterior
Question 93 Explanation: 
Спільна жовчна протока та протока підшлункової залози відкриваються в порожнину дванадцятипалої кишки на великому сосочку(papilla duodeni major), що розміщений на низхідній частині(pars descendens).
Question 94
Товсту кишку від тонкої відрізняє все, крім:  
A
Tunica adiposa
B
Plicae
C
Taenia
D
Appendices omentales
E
Plicae semilunares
Question 94 Explanation: 
У товстій кишці немає жирової оболонки (tunica adiposa).
Question 95
Просвіт якої анатомічної структури здавлює пухлина великого сосочка дванадцятипалої кишки?  
A
Ductus cysticus
B
Ampulla hepatopancreatica
C
Ductus hepaticus communis
D
Ductus hepaticus dexter
E
Ductus hepaticus sinister
Question 95 Explanation: 
Печінково-підшлункова ампула(ampulla hepatopancreatica) відкривається у просвіт дванадцятипалої кишки великим сосочком(papilla duodeni major), що розміщений на низхідній частині(pars descendens).
Question 96
Під час оперативного втручання з приводу резекції частини поперечної ободової кишки хірург послідовно розтинає:  
A
Tela subserosa, tunica muscularis, tunica mucosa
B
Tunica serosa, tunica muscularis, tunica mucosa
C
Tunica adventitia, tunica muscularis, tunica mucosa
D
Tunica mucosa, tunica muscularis, tunica adventitia
E
Tunica mucosa, tunica muscularis, tunica serosa
Question 96 Explanation: 
Товста кишка має свої гістологічні особливості – різні відділи товстої кишки по-різному вкриті серозною оболонкою (tunica serosa), або очеревиною(peritoneum).
Question 97
Про яку ваду розвитку свідчить відсутність акту дефекації протягом доби?  
A
Cheilochisis
B
Paraproctitis
C
Diverticulum oesophagi
D
Atresium ani
Question 97 Explanation: 
Заворот кишок, що означає їх непрохідність, може бути вродженою,зазвичай, це стосується порушення розвитку дистального відділу прямої кишки(atresium ani).Відсутність дефекації протягом доби свідчить про цю ваду розвитку.
Question 98
Який відсоток низхідного положення червоподібного відростка існує згідно статистики?  
A
40-45%.
B
17-20%.
C
13%.
D
2%.
E
25%.
Question 98 Explanation: 
Існує чотири варіанти положення апендикса: висхідне(у 11-13% випадків),низхідне(40-45%),бічне(20%) та присереднє(17-20%).
Question 99
Як розташована підшлункова залоза відносно очеревини в цілому?  
A
Intraperitonealis
B
Mesoperitonealis
C
Extraperitonealis
D
Spatium extraperitoneale
Question 99 Explanation: 
Підшлункова залоза належить до екстраперитонеальних органів, тобто, вона вкрита очеревиною лише з одного боку.
Question 100
Який анатомічний утвір в порожнині малого таза необхідно пропунктувати для підтвердження позаматкової вагітності?  
A
Excavatio rectouterina
B
Excavatio vesicouterina
C
Excavatio rectovesicalis
D
Fossa ischioanalis
Question 100 Explanation: 
Позаматкова вагітність найчастіше буває у ділянці прямокишково-маткової заглибини(excavatio rectouterina) , яку ще називають заглибиною Дугласа, що знаходиться у порожнині малого таза.
Question 101
Куди виливається вміст шлунка внаслідок перфоративної (проривної) виразки задньої стінки шлунка?  
A
Sinus mesentericae sinister
B
Sinus mesentericae dexter
C
Bursa hepatica
D
Bursa omentalis
E
Recessus subhepaticus
Question 101 Explanation: 
Чепцева сумка(bursa omentalis) розміщена позаду шлунка і відокремлює його від заочеревинних органів.
Question 102
У який з очеревинних просторів, внаслідок некротичної форми гострого панкреатиту, відразу поширюється випіт?  
A
Bursa omentalis
B
Bursa hepatica
C
Canalis lateralis sinister
D
Canalis lateralis dexter
E
Recessus retrocaecalis
Question 102 Explanation: 
Чепцева сумка(bursa omentalis) прилягає до передньої стінки підшлункової залози(pancreas).
Question 103
Через який анатомічний утвір виконують пункцію прямокишково-маткової заглибини?  
A
Ampulla recti
B
Fornix vaginae anterior
C
Fornix vaginae posterior
D
Diaphragma pelvis
E
Paries vaginae anterior
Question 103 Explanation: 
Прямокишково-маткова заглибина(excavatio rectouterina),або заглибина Дугласа,розміщена між задньою стінкою матки та передньою стінкою прямої кишки.Тому пункцію цієї заглибини беруть через задню стінку матки.
Question 104
У який анатомічний утвір потрапить кров і вміст шлунка при перфорації виразки передньої стінки шлунка?  
A
Bursa omentalis
B
bursa pregastrica
C
Canalis lateralis dexter
D
Canalis lateralis sinister
E
Bursa hepatica
Question 104 Explanation: 
Лівий піддіафрагмовий закуток і лівий підпечінковий закуток,які обмежують ліву частку печінки,малий чепець і передню стінку шлунка, формують передшлункову сумку(bursa pregastrica).Тому саме туди потраплятиме вміст шлунка при перфорації його передньої стінки.
Question 105
Куди потраплятиме сеча через отвір у стінці черевного відділу сечоводу?  
A
Bursa hepatica
B
Bursa omentalis
C
Bursa pregastrica
D
Spatium retroperitoneale
E
Canalis vertebralis
Question 105 Explanation: 
В такому випадку сеча потраплятиме у заочеревинний простір(spatium retroperitoneale),тому що сечовід належить до заочеревинних органів.
Question 106
Як селезінка вкрита очеревиною?  
A
Retroperitonealis
B
Extraperitonealis
C
Intraperitonealis
D
Mesoperitonealis
Question 106 Explanation: 
Селезінка(lien) вкрита очеревиною інтраперитонеально, тобто, з усіх боків.
Question 107
Де знаходиться ділянка входу косої пахвинної кили у пахвинний канал?  
A
Fossa supravesicalis
B
Anulus femoralis
C
Medialis plica umbilicalis lateralis
D
Lacuna musculorum
E
Lateralis plica umbilicalis lateralis
Question 107 Explanation: 
Вхід косої пахвинної кили проектується у бічну пахвинну ямку(fossa inguinalis lateralis),що знаходиться латеральніше від бічної пахвинної складки(plica inguinalis lateralis).
Question 108
Чим обмежований чепцевий отвір (отвір Вінслова)?  
A
Lig. hepatoduodenale, lig. hepatorenale, faciesvisceralishepatis, pars superior duodeni
B
Lig. hepatoduodenale, lig. hepatorenale, faciesvisceralishepatis
C
Lig. hepatoduodenale, lig. hepatorenale, pars descendensduodeni
D
Facies visceralis hepatis, lig. hepatorenale, lig. hepatogastricum
E
Lig. hepatoduodenale, pars superior duodeni, lig. venosum
Question 108 Explanation: 
Чепцевий отвір(ostium omentale) обмежений: спереду – lig.hepatoduodenale, позаду - lig.hepatorenale,знизу - pars superior duodeni,зверху -facies visceralis hepatis.
Question 109
В яких слабких місцях передньої черевної стінки можливе утворення гриж?  
A
Linea alba, anulus umbilicalis, canalis inguinalis
B
Regio hypochondriaca sinister
C
Vagina musculi recti abdominis
D
Anulus femoralis
E
Lacuna musculorum
Question 109 Explanation: 
До слабких місць передньої черевної стінки , в яких можливе утворення кили,відносять білу лінію живота(linea alba), пупок (annulus umbilicalis) та пахвинний канал(canalis inguinalis).
Question 110
Між листками якої зв’язки лежить кругла зв’язка печінки (lig. teres hepatis)?  
A
Lig. falciformis
B
Lig. coronarium
C
Lig. triangulare dextrum
D
Lig. venosum
Question 110 Explanation: 
Кругла зв’язка печінки (lig.teres hepatis) розташована між листками серпоподібної зв’язки(lig.falciforme),що розташована у стріловій площині і поділяє печінку на ліву та праву частки.
Question 111
Як вкритий наповнений сечовий міхур очеревиною?  
A
Retroperitonealis
B
Intraperitonealis
C
Mesoperitonealis
D
Extraperitonealis
Question 111 Explanation: 
Наповнений сечовий міхур вкритий очеревиною мезоперитонеально, а пустий – екстраперитонеально.
Question 112
З яким простором очеревинної порожнини з’єднує чепцевий отвір чепцеву сумку?  
A
Bursa pregastrica
B
Canalis lateralis dexter
C
Canalis lateralis sinister
D
Recessus subhepaticus bursae hepaticae
E
Spatium retroperitoneale
Question 112 Explanation: 
Чепцевий отвір (отвір Вінслова) з’єднує чепцеву сумку (bursa omentalis) з правим підпечінковим закутком (recessus subhepaticus).
Question 113
Які структури наявні у печінково-дванадцятипало-кишковій зв’язці малого чепця?  
A
A. gastrica sinistra, vena portae hepatis, ductus choledochus
B
Ductus choledochus, A. hepatica communis, vena portae hepatis
C
A. gastrica sinistra, A. hepatica communis
D
A. gastroomentalis dextra, Ductus choledochus
E
Ductus cysticus, vena portae hepatis, A. gastrica dexter
Question 113 Explanation: 
В печінково-дванадцятипалокишковій зв’язці,що є складкою очеревини і відноситься до малого чепця, проходять спільна жовчна протока(ductus choledochus),загальна печінкова артерія (a.hepatica communis),ворітна печінкова вена(v.portae hepatis).
Question 114
Що є вихідним отвором грижового мішка в стегновому каналі?  
A
Fossa inguinalis medialis
B
Anulus femoralis
C
Anulus inguinalis superficialis
D
Anulus inguinalis profundus
E
Hiatus saphenus
Question 114 Explanation: 
Отвір в стегновому каналі, де може утворюватись кила , - hiatus saphenus.
Question 115
До якої стінки чепцевої сумки прилягає підшлункова залоза?  
A
Anterior
B
Posterior
C
Inferior
D
Lateralis
E
Superior
Question 115 Explanation: 
Чепцева сумка(bursa omentalis) розміщена позаду шлунка і відокремлює його від заочеревинних органів.Відповідно, до задньої поверхні чепцевої сумки прилягає підшлункова залоза.
Question 116
В якому просторі очеревинної порожнини буде накопичуватися кров при позаматковій вагітності з розривом стінки маткової труби та кровотечою?  
A
Bursa hepatica
B
Bursa pancreatis
C
Sinus mesentericae
D
Spatium retroperitoneale
E
Excavatio rectouterina
Question 116 Explanation: 
Позаматкова вагітність найчастіше локалізована у прямокишково-матковій заглибині(excavatio rectouterina) – заглибині Дугласа , що розміщена між задньою стінкою матки та передньою стінкою прямої кишки.
Question 117
В якому утворі очеревини локалізується піддіафрагмовий абсцес?  
A
Bursa omentalis
B
Bursa pregastrica
C
Canalis lateralis dexter
D
Canalis lateralis sinister
E
Bursa hepatica
Question 117 Explanation: 
Правий піддіафрагмовий закуток і правий підпечінковий закуток утворюють печінкову сумку (bursa hepatica).
Question 118
Куди може вилитися вміст шлунка, внаслідок проривної виразки задньої стінки шлунка?  
A
Bursa omentalis
B
bursa pregastrica
C
Sinus mentalis dexter
D
Canalis lateralis dexter
E
Bursa hepatica
Question 118 Explanation: 
Чепцева сумка(bursa omentalis) розміщена позаду шлунка і відокремлює його від заочеревинних органів.Тому у неї буде виливатись вміст шлунка у разі виразки його задньої стінки.
Question 119
Які анатомічні утвори розсікаються при видаленні жовчного міхура?  
A
Lig. gastrosplenicum
B
Lig. gastrocolicum
C
Ductus choledochus
D
Omentum majus
E
Omentum minus
Question 119 Explanation: 
Жовчний міхур зверху покритий малим чепцем(omentum minus),тому при видаленні жовчного міхура потрібно спочатку розсікти малий чепець.
Question 120
В якому утворі пристінкової очеревини передньої черевної стінки міститься a. epigastrica inferior?  
A
Canalis inguinalis
B
Plica umbilicalis medialis
C
Plica umbilicalis mediana
D
Plica umbilicalis lateralis
E
Linea alba
Question 120 Explanation: 
Бічна пупкова складка(plica umbilicalis lateralis) розташована над нижньою надчеревною артерією.
Question 121
Через яку частину склепіння піхви здійснюють пункцію прямокишково-маткової заглибини?  
A
Anterior
B
Posterior
C
Inferior
D
Superior
E
Lateralis
Question 121 Explanation: 
Прямокишково-маткова заглибина(excavatio rectouterina) – заглибина Дугласа - розміщена між задньою стінкою матки та передньою стінкою прямої кишки.Тому пункцію цієї заглибини будуть проводити через задню стінку склепіння піхви.
Question 122
Між листками якої зв’язки проходять права і ліва шлункові артерії, які проходять в omentum minus?  
A
Lig. gastrocolicum
B
Lig. hepatoduodenale
C
Lig. hepatorenale
D
Lig. triangulare sinistrum
E
Lig. hepatogastricum
Question 122 Explanation: 
Права і ліва шлункові артерії проходять в складі складки очеревини – печінково-шлункової зв’язки(lig.hepatogastricum) , що входить до складу малого чепця.
Question 123
Як хвіст підшлункової залози розміщений за відношенням до очеревини?  
A
Intraperitonealis
B
Extraperitonealis
C
Mesoperitonealis
D
Retroperitonealis
Question 123 Explanation: 
Хвіст підшлункової залози(cauda pancreatis) розміщений інтраперитонеально і прилягає до селезінки.
Question 124
Через  яку  структуру проводять пункцію заглибини Дугласа?  
A
Fornix vaginae anterior
B
Fornix vaginae posterior
C
Fornix vaginae lateralis
D
Anulus inguinalis superficialis
E
Canalis femoralis
Question 124 Explanation: 
Прямокишково-маткова заглибина(excavatio rectouterina) – заглибина Дугласа - розміщена між задньою стінкою матки та передньою стінкою прямої кишки.Тому пункцію цієї заглибини будуть проводити через задню стінку склепіння піхви.
Question 125
Де в нормі знаходиться початок брижі тонкої кишки?  
A
Regio flexurae duodenojejunalis
B
Regio flexurae coli dexter
C
Regio flexurae coli sinister
D
Regio canalis lateralis dexter
Question 125 Explanation: 
Корінь брижі тонкої кишки(radix mesenterii) знаходиться на рівні дванадцятипало-порожньокишкового згину(flexura duodenojejunalis).
Question 126
Як розміщується відхідниковий канал прямої кишки відносно очеревини?  
A
Intraperitonealis
B
Mesoperitonealis
C
Extraperitonealis
D
Retroperitonealis
Question 126 Explanation: 
Відхідниковий канал (canalis analis) прямої кишки розміщений екстраперитонеально, тобто, він вкритий очеревиною лише з однієї сторони.
Question 127
Як нирка вкрита очеревиною?  
A
Intraperitonealis
B
Extraperitonealis
C
Retroperitonealis
D
Mesoperitonealis
Question 127 Explanation: 
Нирка (ren) належить до заочеревинних органів.
Question 128
При якій ваді розвитку у дитини молоко при смоктанні потрапляє до носової порожнини?
A
Uranoschisis
B
Atresium oesophagi
C
Constrictio oesophagi
D
Atresium ani
E
Cheiloschisis
Question 128 Explanation: 
Ураносхіз,або палатосхіз, - вроджена патологія твердого піднебіння, внаслідок незрощення в ембріогенезі піднебінних відростків верхньої щелепи та горизонтальних пластинок піднебінних кісток.
Question 129
З чого розвиваються м'язи язика?
A
Mesoderma processus mandibularis I arcus branchiales
B
Mesoderma processus maxillaris I arcus branchiales
C
Myotomum occipitalis
D
Mesodermum I-II arcus branchiales
E
Mesodermum II-III arcus branchiales
Question 129 Explanation: 
М’язи язика розвиваються з потиличних міотомів(myotomum occipitalis).
Question 130
Розщеплення верхньої губи є наслідком незрощенням:  
A
Processus nasalis medialis et maxillaris arcus branchialis I
B
Lamina palatina processus maxillaris arcus bronchialis I
C
Arcus bronchialis II
D
Arcus bronchialis III
E
Processus mandibularis et processus maxillaris arcus bronchialis I
Question 130 Explanation: 
Заяча губа, або розщеплення верхньої губи, - вроджена патологія, що розвивається внаслідок незрощення в ембріогенезі присереднього носового відростка та верхньощелепного відростка першої зябрової дуги.
Question 131
Яка вада характеризується протяганням вуздечки до самого кінчика язика?
A
Ankyloglossia
B
Cheiloschisis
C
Uranoschisis
D
Lingua plicata
E
Lingua bifida
Question 131 Explanation: 
Коротка вуздечка язика, або анкілоглосія (ankyloglossia) - стан, коли вуздечка язика (frenulum linguae), перетинка, прикріплююча язик до дна ротової порожнини, обмежує рух язика.
Question 132
Що відсутнє у м'якому піднебінні?
A
Tunica mucosa
B
Aponeurosis palatinae
C
Musculi
D
Glandula salivatorius
E
Tonsillae
Question 132 Explanation: 
Мигдалики(tonsillae), що утворюють лімфоїдне кільце Пирогова-Вальдельйєра, розміщені у глоткі та в слизовій кореня язика. У м’якому піднебінні їх немає.
Question 133
В склал м'якого піднебіння входять всі м'язи, крім:
A
M. levator veli palatini
B
M. tensor veli palatini
C
M. uvulae
D
M. palatoglossus
E
M. styloglossuss
Question 133 Explanation: 
Шило-язиковий м’яз(m.styloglossus) – скелетний м’яз язика, що не входить до складу м’якого піднебіння.
Question 134
Смакові сосочки всі крім:
A
Papillae filiformes
B
Papillae conicae
C
Papillae fungiformes
D
Papillae vallatae
E
Papillae foliate
Question 134 Explanation: 
Ниткоподібні (papillae filiformes ) та конічні сосочки (papillae conicae) – найчисленніші серед усіх видів сосочків язика, вони мають рецептори, що сприймають дотик, біль,температуру.
Question 135
Власні м'язи язика всі крім:
A
M. longitudinalis superior
B
M. longitudinalis inferior
C
M. transversus lingue
D
M. verticalis linguae
E
M. styloglossus
Question 135 Explanation: 
Шило-язиковий м’яз(m.styloglossus) – скелетний м’яз язика,тому він не належить до власних м’язів язика.
Question 136
Частиною язика не є:
A
Dorsum
B
Radix
C
Corpus
D
Apex
E
Fundus
Question 136 Explanation: 
Язик складається із трьох частин: верхівки(apex),тіла (corpus) та кореня (radix).Має дві поверхні – нижню та верхню, опуклу – спинку(dorsum).
Question 137
На під'язиковому сосочку відкривається слинна залоза:
A
Gl. sublingualis
B
Gl. submandibularis
C
Gl. parotidea
D
Gl. labiales
E
Gl. lingualis
Question 137 Explanation: 
Під’язиковий сосочок, або під’язикове м’ясце (caruncula sublingualis) – парне підвищення слизової оболонки біля вуздечки язика (frenulum linguae), де своїми протоками відкриваються дві великі слинні залози – під’язикова та піднижньощелепна.
Question 138
Які слинні залози відкриваються у пристінку рота?
A
Gl. parotidea
B
Gl. submandibularis
C
Gl. sublingualis
D
Gl. lingualis
E
Gl. buccalis
Question 138 Explanation: 
Протока привушної залози(ductus glandulae parotideae), або протока Стенона, відкривається в присінку ротової порожнини на рівні верхнього другого моляра.В присінок ротової порожнини(vestibulum oris) також відкриваються протоками щічні залози(glandulae buccales).
Question 139
Формула молочних зубів?
A
2102
B
2012
C
1202
D
0212
E
1220
Question 139 Explanation: 
Серед молочних зубів відсутні премоляри та треті моляри.Тому зубна формула виглядає таким чином: 2102.
Question 140
Яка формула постійнних зубів?
A
3212
B
2213
C
2123
D
1322
E
3221
Question 140 Explanation: 
Формула постійних зубів – 2123, що означає, що на половині однієї зубної дуги містяться два різці, одне ікло,2 премоляри та 3 молярних зуби.
Question 141
Зуб має частини всі, крім:
A
Corona dentis
B
Radix dentis
C
Cervix dentis
D
Corpus dentis
E
Capitulum dentis
Question 141 Explanation: 
До частин зуба не належить головка(capitulum dentis).
Question 142
Коронка зуба має всі поверхні крім:
A
Labialis
B
Buccalis
C
Lingualis
D
Occlusalis
E
Oralis
Question 142 Explanation: 
Коронка кожного зуба має 5 поверхонь: змикальну,зовнішню поверхню, що може бути губною та щічною,внутрішню поверхню, що може бути піднебінною та язиковою,ближчу та дальшу контактні поверхні.
Question 143
Зуб має тканини, крім:
A
Enamelum
B
Dentinum
C
Cementum
D
Colagen
Question 143 Explanation: 
До тканин зуба належить емаль, цемент та дентин.
Question 144
Виділяють різновиди зубів всі, крім:
A
Dentes incisivi
B
Dentes canini
C
Dentes premolares
D
Dentes molaris
E
Dentes incisivi major
Question 144 Explanation: 
Виділяють чотири види зубів : різці(dentes incisivi), іклові(dentes canini),премолярні (dentes premolares) та молярні(dentes molares).
Question 145
Великі слинні залози всі, крім:
A
Gl. parotidea
B
Gl. submandibularis
C
Gl. sublingualis
D
Gl. buccalis
E
Gl. lingualis
Question 145 Explanation: 
До великих слинних залоз відносять : привушну(gl.parotidea), під’язикову(gl.sublingualis) та піднижньощелепну(gl.submandibularis).До малих слинниз залоз відносять: губні(gl.labiales),щічні(gl.buccales),кутні(gl.molares), піднебінні(gl.palatinae) та язикові(gl.linguales).
Question 146
Глотка має відділи всі, крім:
A
Pars nasalis
B
Pars oralis
C
Pars laryngea
D
Pars palatina
E
Pars thoracica
Question 146 Explanation: 
Глотка має три частини: носову(pars nasalis),ротову(pars oralis),гортанну(pars laryngis).
Question 147
Отвори, які відкриваються у глотку всі крім:
A
Choanae
B
Ostium pharyngeum tubae auditivae
C
Fauces
D
Aditus laryngis
E
Aditus trachea
Question 147 Explanation: 
Отвір трахеї (aditus tracheae) відкривається у гортань(larynx), а не у глотку(pharynx).
Question 148
Лімфоїдні утворення глотки і зіва, всі крім:
A
Tonsilla pharyngealis
B
Tonsilla tubaria
C
Tonsilla palatina
D
Tonsilla lingualis
E
Folliculi lymphatici aggregati
Question 148 Explanation: 
Поблизу глоткового отвору слухової труби, між ним і піднебінною завіскою, у товщі слизової оболонки розташоване з обох боків скупчення лімфоїдної тканини – трубний мигдалик (tonsilla tubаria). На межі між верхньою і задньою стінками глотки в її слизовій оболонці розміщений непарний глотковий мигдалик (tonsіlla pharyngeа), який називають аденоїдним мигдаликом. Ці три мигдалики разом з двома піднебінними і язиковим мигдаликом утворюють лімфатичне (лімфоїдне) кільце глотки (anulus lymphoideus pharyngis) – кільце Пирогова – Вальдейєра. Це лімфоїдне кільце оточує вхід у глотку з носової та ротової порожнин і відіграє важливу роль у функціях імунної системи.
Question 149
Де розташований язиковий мигдалик?
A
Fornix pharyngis
B
Palatum molle
C
Radix linguae
D
Fossa tonselaris
E
Facies inferior linguae
Question 149 Explanation: 
Язиковий мигдалик(tonsilla linguae) розташований в слизовій оболонці кореня язика(radix linguae).
Question 150
Стравохід має частини всі, крім:
A
Cervicalis
B
Thoracica
C
Abdominalis
D
Cranialis
E
Aortalis
Question 150 Explanation: 
Стравохід (oesophagus) має три частини : шийну(pars cervicalis), грудну(pars thoracica),черевну(pars abdominalis).
Question 151
Анатомічні звуження стравоходу всі, крім:
A
Pharyngealis
B
Bronchialis
C
Diaphragmalis
D
Aortalis
E
Cardialis
Question 151 Explanation: 
Стравохід має три анатомічні звуження(constrictiones): глоткове, бронхіально-аортальне та діафрагмове.
Question 152
Оболонками стравохода є всі, крім:
A
Externus
B
Muscularis
C
Mucosa
D
Fibrosa submucosa
E
Endotelialis
Question 152 Explanation: 
Стравохід має три оболонки : слизову(tunica mucosa), м’язову(tunica muscularis) та зовнішню,або адвентиційну (adventitia).
Question 153
Частини шлунка всі, крім:
A
Cardialis
B
Pylorus
C
Ampullaris
D
Corpus
E
Fundus
Question 153 Explanation: 
Шлунок має чотири частини: кардіальну(pars cardiaca), дно(fundus), тіло(corpus),воротарну (pars pyloricа).
Question 154
Стінка шлунка має всі оболонки, крім:
A
Serosalis
B
Muscularis
C
Mucosa
D
Collagenosa
E
Adventitia
Question 154 Explanation: 
Зовнішньою оболонкою шлунка є очеревина(peritoneum), а не адвентиція(adventitia).
Question 155
Яка зв'язка не належить до зв'язок шлунка?
A
Hepato-gastricum
B
Gastro-phrenicum
C
Gastro-lienalis
D
Gastro-colicum
E
Hepato-duodenale
Question 155 Explanation: 
Печінково-дванадцятипала зв’язка(lig.hepato-duodenale) , що проходить в малому чепці (omentum minus) не належить до зв’язок шлунка.
Question 156
На малій кривині шлунка визначають такі складки:
A
Semilunares
B
Circulares
C
Serratus
D
Reticulares
E
Longitudinalis
Question 156 Explanation: 
Вздовж кривизн шлунка(curvaturae) проходять повздовжні складки(plicae longitudinales).
Question 157
В рельефі слизистої оболонки шлунка наявне все, крім:
A
Valvulae
B
Plicae
C
Foveolae
D
Area
E
Villi
Question 157 Explanation: 
В слизовій оболонці шлунка відсутні ворсинки(villi).
Question 158
Кардіальна частина шлунка:
A
ThXII-LI
B
Th XI-XII
C
Th X-XI
D
LI-II
E
LII-III
Question 158 Explanation: 
Скелетотопія кардіальної частини шлунка(pars cardiaca) - Th X-XI.
Question 159
Воротарна частина шлунка, скелетоскопія:
A
Th XII-LI
B
LI-II
C
LII-III
D
Th XI-XII
E
Th X-XI
Question 159 Explanation: 
Скелетопія воротарної частини шлунка(рars pyloricа) – рівень Th XII- LI.Воротар проектується справа від тіл цих хребців.
Question 160
Тонка кишка має відділи всі, крім:
A
Duodenum
B
Jejunum
C
Ileum
D
Colon
E
Caecum
Question 160 Explanation: 
- Тонка кишка має три відділи: duodenum,jejunum,ileum.
Question 161
Дванадцятипала кишка має всі частини, крім:
A
Superior
B
Descendens
C
Horizontalis
D
Ascendens
E
Rectus
Question 161 Explanation: 
Дванадцятипала кишка має чотири частини:верхню(pars superior),низхідну(pars descendens),горизонтальну(pars horizontalis),висхідну(pars ascendens).
Question 162
В якій оболонці лежать дуоденальні залози?
A
Stratum mucosae
B
Tela submucosae
C
Stratum muscularis externus
D
Stratum muscularis internum
E
Stratum serosum
Question 162 Explanation: 
Залози розміщені у підслизовій основі (tela submucosa).
Question 163
Де в дванадцятипалій кишці відкривається додаткова протока підшлункової залози?
A
Papilla duodeni major
B
Papilla duodeni minor
C
Plicae circularis
D
Villi
E
Plicae semilunaris
Question 163 Explanation: 
Додаткова протока підшлункової залози (ductus glandulae duodenalis accessorius) відкривається на маленькому сосочку (papilla duodeni minor) - сосочку Санторіні , що розташований на 2 см вище, ніж великий сосочок дванадцятипалої кишки.
Question 164
Рельєф слизової оболонки тонкої кишки утворенний всім, крім
A
Plicae circularis
B
Villi
C
Criptae
D
Papillae
E
Plicae semilunaris
Question 164 Explanation: 
Cлизова оболонка тонкої кишки утворена ворсинками(villi),коловими складками(plicae circulares),криптами(cryptae).
Question 165
Скелетотопія дванадцятипало-порожньокишкового згину:
A
LI
B
LII
C
LIII
D
ThXII
E
ThXI
Question 165 Explanation: 
Дванадцятипало-порожньокишковий згин(flexura duodenojejunalis) розміщений на рівні LII.Він прикріплюється до діафрагми за допомогою м’яза-підвішувача дванадцятипалої кишки(lig.suspensorium duodeni),або зв’язкою Трейтца.
Question 166
Товста кишка має відділи всі, крім:
A
Caecum
B
Colon
C
Rectum
D
Colon sigmoideum
E
Ileum
Question 166 Explanation: 
Клубова кишка(ileum) – частина тонкої кишки, а не товстої.
Question 167
Ободова кишка має відділи всі, крім:
A
Colon ascendens
B
Colon descendens
C
Colon transversus
D
Colon sigmoideum
E
Ileum
Question 167 Explanation: 
Ободова кишка складається з чотирьох відділів: висхідної(colon ascendens),поперечної(colon transversum),низхідної(colon descendens) та сигмоподібної кишок(colon sigmoideum).
Question 168
Брижу мають частини товстої кишки:
A
Caecum
B
Colon ascendens
C
Colon descendens
D
Colon transversus
E
Colon sigmoideum
Question 168 Explanation: 
Дві частини товстої кишки мають брижу – поперечна(colon transversum) та сигмоподібна ободові кишки(colon sigmoideum).
Question 169
Характерні признаки товстої кишки всі, крім:
A
Haustra coli
B
Appendices epiploicae
C
Taeniae coli
D
Plicae circularis
E
Criptae
Question 169 Explanation: 
Тонка кишка утворює колові складки (plicae circulares), а товста – півмісяцеві (plicae semilunares). А також товста кишка, на відміну від тонкої, має випини (haustrae coli), трічки (taeniae) та жирові привіски (appendices adiposae coli).
Question 170
Рельєф слизової основи ободової кишки утворюють:
A
Plicae semilunares
B
Folliculi limphatici solitarii
C
Folliculi limphatici aggregati
D
Plicae circularis
E
Papilla
Question 170 Explanation: 
Cлизова оболонка товстої кишки містить крипти(cryptae), півмісяцеві складки (plicae semilunares ) та одинокі лімфоїдні вузлики(noduli lymphatici solitarii).
Question 171
Ободова кишка має всі стрічки,  крім:
A
Taenia mesocolica
B
Taenia omentalis
C
Taenia libera
D
Taenia longitudinalis
E
Taenia intestinalis
Question 171 Explanation: 
Ободова кишка має три стрічки, що простягаються від основи червоподібного відростка до прямої кишки: вільна(taenia libera),брижово-ободовокишкова(taenia mesocolica) та чепцева стрічки(taenia omentalis).
Question 172
Які частини має пряма кишка?
A
Pars pelvina
B
Canalis analis
C
Pars sacralis
D
Pars perinealis
E
Pars superior et inferior
Question 172 Explanation: 
Пряма кишка(rectum) розташована в порожнині малого таза(pelvis minor).
Question 173
Які складки має слизова основа прямої кишки?
A
Plicae transversales
B
Plicae circularis
C
Columnae anales
D
PLicae semilunares
Question 173 Explanation: 
Cлизова оболонка прямої кишки має свої особливості : стовпи відхідника(columnae anales),або стовпи Морганьї,та поперечні складки(plicae transversae),або складки Нелатона.
Question 174
Які згини має пряма кишка?
A
Flexura pelvina
B
Flexura sacralis
C
Flexura perinealis
D
Flexura superior
E
Flexura inferior
Question 174 Explanation: 
Пряма кишкає утворює три згини: крижовий(flexura analis),бічний(flexura lateralis) та промежинний(flexura perinealis).
Question 175
Печінка має частки всі, крім:
A
Lobus dexter
B
Lobus sinister
C
Lobus quadratus
D
Lobus caudatus
E
Lobus superior
Question 175 Explanation: 
Печінка має чотири частки: хвостату(lobus caudatus),квадратну(lobus qudratus),ліву(lobus sinister) та праву частку(lobus dexter).
Question 176
В печінково=двандятипалій зв'язці розташоване все, крім:
A
Ductus choledochus
B
Vena portae
C
A hepatica
D
A. gastrica
E
A. mesenterica superior
Question 176 Explanation: 
Шлункові артерії(aa.gastricae) проходять в печінково-шлунковій зв’язці,а не у печінково-дванадцятипалій.
Question 177
Зв'язки печінки всі, крім:
A
Lig. teres
B
Lig. triangulare
C
Lig. falciformis
D
Lig. coranarium
E
Lig. quadratus
Question 177 Explanation: 
До зв’язок печінки належать:вінцева(lig.coronarium),серпоподібна(lig.falciforme),кругла(lig.teres),венозна(lig.venosum),права та ліва трикутні(lig.triangulares dextrum et sinistrum).
Question 178
Хвостату частку печінки, відділяють борозни всі, крім:
A
Porta hepatis
B
Fissura ligamentui venosi
C
Sulcus venae cavae
D
Fossa vesicae felleae
E
Fissara lig/ teretis
Question 178 Explanation: 
Хвостату частку(lobus caudatus) відмежовують: борозна нижньої порожнистої вени, ворота печінки,борозна венозної зв’язки.
Question 179
Хвостату частку печінки, відділяють борозни всі, крім:
A
Porta hepatis
B
Fissura ligamentui venosi
C
Sulcus venae cavae
D
Fossa vesicae felleae
E
Fissara lig. teretis
Question 180
Яка протока виходить із воріт печінки?
A
Choledochus
B
Hepaticus communis
C
Fellea
D
Cysticus
E
Pancreaticus
Question 180 Explanation: 
Із воріт печінки виходить загальна печінкова протока(ductus hepaticus communis), що нижче , зливаючись із міхуровою протокою(ductus cysticus),утворює спільну жовчну протоку (ductus choledochus).
Question 181
Підшлункова залоза має частки всі, крім:
A
Caput
B
Corpus
C
Cauda
D
Lobus quadratus
E
Lobus caudatus
Question 181 Explanation: 
Підшлункова залоза має такі частини: головка(caput),шийка (collum), тіло (corpus), хвіст (cauda).
Question 182
Скелетоскопія тіла підшлункової залози?
A
LI
B
LII
C
LIII
D
ThXII
E
Th XI
Question 182 Explanation: 
Скелетотопічний рівень тіла підшлункової залози – LII.
Question 183
Частини жовчного міхура всі, крім:
A
Fundus
B
Corpus
C
Caput
D
Cauda
E
Colum
Question 183 Explanation: 
Жовчний міхур(vesica biliaris) має три частини: дно(fundus),тіло(corpus),шийку(collum).
Question 184
Селезінка має всі кінці і края, крім:
A
Extremitas posterior
B
Extremitas anterior
C
Margo superior
D
Margo inferior
E
Margo anterior
Question 184 Explanation: 
Селезінка(lien) має верхній та нижній краї, передній та задній кінці.
Question 185
Брижу мають відділи тонкого і товстого кишечника всі, крім:
A
Duodenum
B
Jejunum
C
Ileum
D
Colon transversum
E
Colon sigmoideum
Question 185 Explanation: 
Дванадцятипала кишка(duodenum) – безбрижовий відділ тонкої кишки.
Question 186
Органи вкриті очеревиною з усіх боків всі, крім:
A
Gaster
B
Colon transversum
C
Colon sigmoideum
D
Lien
E
Pancreas
Question 186 Explanation: 
Підшлункова залоза(pancreas) – екстраперитонеальний орган,тобто,вона вкрита очеревиною лише з одного боку – спереду.
Question 187
Скільки листків очеревини має великий чепець?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 187 Explanation: 
Великий чепець(omentum majus) складається із 4 листків вісцеральної очеревини.
Question 188
Скільки листків очеревини має брижа?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 188 Explanation: 
Брижа складається із 2 листків вісцеральної очеревини.
Question 189
Що з'єднує між собою чепцевий отвір?
A
Bursa omentalis et bursa hepatica
B
Bursa omentalis et recessus duodenalis superior
C
Bursa omentalis et cavitas omentum majus
D
Bursa omentalis et cavitas pelvis
E
Bursa omentalis et recessus duodenalis inferior
Question 189 Explanation: 
Чепцевий отвір(отвір Вінслова) з’єднує між собою печінкову сумку(bursa hepatica),що розміщена попереду шлунка ,та чепцеву сумку(bursa omentalis), що розміщена позаду шлунка.
Question 190
Що розвивається з вентральної брижі?
A
Omentum minus et lig. falciformis
B
Omentum minus et mesenterium
C
Lig. falciforme et omentum majus
D
Mesenterium
E
Mesosigmoideum
Question 190 Explanation: 
Із вентральної брижі розвиваються малий чепець(omentum minus) та серпоподібна зв’язка(lig.falciforme) печінки.
Question 191
Яка частка печінки розташована у чепцевій сумці?
A
Lobus quadratus
B
Lobus caudatus
C
Lobus sinister
D
Lobus dexter
Question 191 Explanation: 
У чепцевій сумці(bursa omentalis) розміщена хвостата частка печінки(lobus caudatus).
Question 192
Яка частка печінки розташована у передшлунковій сумці?
A
Lobus caudatus
B
Lobus quadratus
C
Lobus sinister
D
Lobus dexter
Question 192 Explanation: 
У передшлунковій сумці (bursa pregastrica) розташована ліва частка печінки(lobus sinister hepaticus).
Question 193
Де з'єднуються передшлункова і печінкова сумки?
A
Lig. hepatoduodenale
B
Lig. teres
C
Lig. hepato-gastricum
D
Lig. gastro-colicum
E
Lig. gastro-phrenicum
Question 193 Explanation: 
Печінкова (bursa hepatica)та передшлункова сумки (bursa pregastrica) з’єднуються у ділянці круглої зв’язки печінки(lig.teres).
Question 194
Сумки очеревини всі, крім:
A
Bursa omentalis
B
Bursa pregastrica
C
Bursa hepatica
D
Cavitas plevralis
E
Cavitas pericardialis
Question 194 Explanation: 
Очеревина утворює три сумки : печінкову(bursa hepatica),передшлункову(bursa pregastrica) та чепцеву(bursa omentalis).
Question 195
Очеревина має заглиблення всі, крім:
A
Recessus duodemalis superior
B
Recessus duodenalis inferior
C
Recessus intersigmoideus
D
Recessus ileocaecalis
E
Recessus costodiaphragmatica
Question 195 Explanation: 
Реброво-діафрагмовий закуток (recessus costodiphragmaticus) не має відношення до очеревини.
Question 196
На передній стінціживота наявні ямки, крім:
A
Fossa supravesicularis
B
Fossa inguinalis medialis
C
Fossa inguinalis lateralis
D
Fossa umbilicalis
E
Fossa ovalis
Question 196 Explanation: 
На передній стінці живота пристінкова очеревина утворює три парні ямки: надміхурову(fossae supravesicales),присередню пахвинну(fossae inguinales mediales) та бічну пахвинну ямки(fossae inguinales laterales).
Question 197
Який орган розташований у епігастріальній ділянці черевної порожнини?
A
Splen
B
Gaster
C
Colon
D
Jejunum
E
Ilium
Question 197 Explanation: 
Шлунок(gaster) проектується в епігастральну ділянку(regio epigastrica) передньої черевної стінки.
Question 198
Який орган розташований у правій підребровій ділянці черевної порожнини?
A
Lobus dexter hepatis
B
Lobus sinister hepatis
C
Colon sigmoideum
D
Jejunum
E
Splen
Question 198 Explanation: 
Права печінкова частка(lobus hepaticus dexter) проектується на передню стінку черевної порожнини у праву підреброву ділянку (regio hypochondriaca dextra).
Question 199
Який орган розташований у лівій підребровій ділянці черевної порожнини?
A
Lobus dexter hepatis
B
Lobus sinister hepatis
C
Colon sigmoideum
D
Jejunum
E
Splen
Question 199 Explanation: 
Ліва печінкова частка(lobus hepaticus sinister) проектується на передню стінку черевної порожнини у ліву підреброву ділянку(regio hypochondriaca sinistra).
Question 200
Який орган розташований у пупковій ділянці черевної порожнини?
A
Lobus dexter hepatis
B
Lobus sinister hepatis
C
Colon
D
Jejunum
E
Splen
Question 200 Explanation: 
Поперечна ободова кишка(colon transversum) проектується у пупкову ділянку (region umbilicalis) передньої стінки черевної порожнини.
Question 201
Який орган розташований у правій клубово-пахвинній ділянці черевної порожнини?
A
Uterus
B
Ren dexter
C
Colon
D
Pancreas
E
Ureter
Question 201 Explanation: 
У правій клубово-пахвинній ділянці черевної порожнини розміщена права нирка (ren dexter).
Question 202
Який орган розташований у надлобковій ділянці черевної порожнини?
A
Uterus
B
Ren dexter
C
Colon
D
Pancreas
E
Ureter
Question 202 Explanation: 
Матка(uterus) розміщена у надлобковій ділянці(regio suprapubica).
Question 203
Які утвори є передньою стінкою сальникової сумки?
A
Lobus dexter hepatis et lig. hepatoduodenalis
B
Diaphragma
C
Splen et gaster
D
Gaster, omentum minus et lig. gastrocolicum
E
Colon transversum
Question 203 Explanation: 
Передню стінку чепцевої сумки(bursa omentalis) утворюють шлунок(gaster),малий чепець(omentum minus),шлунково-ободовокишкова зв’язка(lig.gastrocolicum).
Question 204
При дослідженні хворого з проникаючою раною в порожнину живота, хірург знайшов об’єднанне пошкодження дванадцятипалої кишки та підшлункової залози. Який відділ підшлункової залози міг бути пошкодженим?
A
Facies anterior
B
Caput
C
Cauda pancreatic
D
Corpus
E
Cervix
Question 204 Explanation: 
Головка підшлункової залози(caput pancreatis)прилягає до низхідної частини дванадцятипалої кишки(pars descendens duodeni).
Question 205
Що розділяє черевну порожнину на верхній і нижній етаж?
A
Lig. gastrocolicum
B
Colon transversum
C
Omentum minor
D
Colon transversum et mesocolon
E
Radix mesostenii
Question 205 Explanation: 
Черевну порожнину на два поверхи, нижній та верхній, розділяє поперечна ободова кишка(colon transversum)та її брижа(mesocolon).
Question 206
Які органи верхнього поверху черевної порожнини розташовані інтраперитонеально?
A
Gaster, pars superior duodeni, lien, vesica fellea, ductus choledochus
B
Gaster, pars superior duodeni, lien, hepar, vesica fellea, pancreas
C
Gaster, pars superior duodeni, lien, hepar, vesica fellea, ductus choledochus
D
Gaster, pars descendens duodeni, lien, vesica fellea, ductus choledochus
E
Gaster, pars superior duodeni, lien
Question 206 Explanation: 
До інтраперитонеальних органів верхнього поверху черевної порожнини належать шлунок(gaster),верхня частина дванадцятипалої кишки(pars superior duodeni) та селезінка(lien).
Question 207
Які органи та судини необхідно досліджувати при ревізії за очеревинного простору?
A
Aorta, ren, ureter
B
Suprarenalis, ren, v. cava inferior
C
Ren, ureter, suprarenalis
D
Ren, suprarenalis, ureter, aorta abdominalis, v. cava inferior
E
Ren, suprarenalis, a. renalis
Question 207 Explanation: 
При обстеженні заочеревинного простору досліджують заочеревинні органи - нирку(ren), надниркові залози(gl.suprarenalis),матку(ureter), черевну аорту(aorta abdominalis)та нижню порожнисту вену(v.cava inferior).
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 207 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
126127128129130
131132133134135
136137138139140
141142143144145
146147148149150
151152153154155
156157158159160
161162163164165
166167168169170
171172173174175
176177178179180
181182183184185
186187188189190
191192193194195
196197198199200
201202203204205
206207End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 6,772 total views,  14 views today

Exit mobile version