Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

SYSTEMATA GENITALIA

SYSTEMATA GENITALIA

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Congratulations - you have completed SYSTEMATA GENITALIA. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Що пальпує лікар позаду сечового міхура досліджуючи стан сечових і статевих органів через пряму кишку?
A
prostata
B
epididimys
C
funiculus spermaticus
D
Glandulae preputiales
Question 2
Які органи або частини розміщені спереду від прямої кишки у жінок ?          
A
Facies posterior uterus, paries posterior vaginae
B
Facies anterior uterus, paries anterior vaginae
C
Tubae uterina
D
Fundus uterus
Question 3
Яких поверхонь країв чи кінців немає в яєчнику?          
A
Extremitas medialis
B
Extremitas uterina
C
Facies medialis
D
Facies lateralis
Question 4
Які складки розташовані у шийці матки?          
A
Plicae palmatae
B
Plica cervicales
C
Columna rugarum anterior
D
Columna rugarum posterior
E
Plicae longitudinalae
Question 5
Між якими ділянкам розташована промежина у вузькому розрізі?          
A
Vestibulum vaginae et anus
B
anus et sacrum
C
Tuber gluteus et sacrum
Question 6
Яка звязка з'єднує яєчник з маткою?          
A
Lig. Cadinale
B
Lig. Ovarii proprium
C
Lig.suspensorium ovarii
D
Lig. Latum uteri
Question 7
Ворота яєчників знаходяться на:        
A
Facies lateralis
B
Extremitas uterina
C
Extremitas tubaria
D
Margo liber
E
Margo mesovaricus
Question 8
Як називається брижа маткової труби?          
A
Mesenterium
B
Mesoovarium
C
Mesosalpinx
D
Mesometrium
Question 9
В якій оболонці розташовується фіброміома матки?          
A
Perimetrium
B
Myometrium
C
Parametrium
D
Tela subserosa
Question 10
Що не входить до фіксуючого апарата яєчника?          
A
Ligamentum teres uteri
B
Ligamentum ovarii prorium
C
Ligamentum suspensorium ovarii
D
Mesovarium
Question 11
Яка звязка фіксує матку до бічних стінок таза:        
A
Ligamentum cardinale
B
Ligamentum ovarii proprium
C
Ligamentum teres uteri
D
Ligamentum latum uteri
Question 12
Який відділ маткової труби найвужчий:          
A
Isthmus
B
Ampula
C
Infundibulum
D
Mesosalpinx
Question 13
Який утвір може бути випадково перев'язаним разом з a.uterina під час зупинки маткової кровотечі?        
A
Lig. teres uterus
B
Ureter
C
vesica urinaria
D
M. trigoni vesicae superficialis
Question 14
Крізь який анатомічний утвір потрібно виконувати пункцію заглибини ?      
A
Paries anterior vaginae
B
Pars posterior fornix vaginae
C
Rectum
D
Carvix uteri
Question 15
В який утвір очеревини можливий крововилив під час розриву маткової труби?          
A
Excavatio rectouterina
B
Excavatio rectovesicalis
C
Sinus mesenterica sinister
D
Sinus mesenterica dexter
Question 16
У якому топографічному просторі знаходиться яєчник?          
A
Excavatio vesicouterina
B
Excavatio rectouterina
C
Excavatio rectovesicali
D
Fossa ovarica
Question 17
Через які частини маткової труби яйцекітина просувається послідовно у напряммку до порожнини матки          
A
ampulla,infundibulum, isthmus,pars uterina
B
infundibulum, ampulla,isthmus,pars uterina
C
infundibulum, ampulla ,pars uterina, isthmus
D
isthmus, infundibulum, ampulla, pars uterina
Question 18
Чим обмежене вічко матки?          
A
Labium minor et major
B
Labium anterior et posterior
C
Labium superior et anterior
D
Labium medialis et lateralis
Question 19
Яких утворів немає в піхві?          
A
Labium anterior et posterior
B
Paries anterior
C
Paries posterior
D
Hymen
Question 20
Які структури не відкриваються присінок піхви?        
A
Ostium urethrae intemum
B
Ostium vaginae
C
Ostium urethrae externum
D
Fornix vaginae
Question 21
Які утвори у жінки не є залишками канальців первинної нирки?          
A
Mesoovarium
B
Tunica albuginea
C
Peritoneum
Question 22
Чим зовні покриті яєчники?          
A
Mesoovarium
B
Tunica mucosa
C
Tunica albuginea
Question 23
Між листками якої зв'язки лежить arteria uterina?          
A
Mesovarium
B
Lig. cardinale
C
Lig. Teres uteri
D
Lig. Latum uteri
Question 24
Запалення якої оболонки матки супроводжується ендометритом?          
A
Tunica serosa
B
Tunica vasculosa
C
Tunica mucosa
D
Tunica muscularis
Question 25
Через яку протоку поступає секрет (сперматозоїди і сім'яна рідина) в чоловічий сечівник?
A
Ductus deferens.
B
Ductus excretorius.
C
Ductus epididymidis.
D
Ductus ejaculatorius.
Question 26
Яка частина чоловічого сечівника найчастіше з віком звужується?
A
Pars prostatica
B
Ostium urethrae externum
C
Fossa navicularis urethrae.
D
Pars spongiosa.
Question 27
Де знаходяться клітини Лейдіга?  
A
Parenchyma testis
B
Vesica urinaria
C
prostata
Question 28
Вадою чого може бути фімоз?  
A
Urethra masculina
B
Preputium penis
C
Scrotum
D
Testis
Question 29
В яких структурах яєчка є сперматогенний епітелій?
A
Rete testis.
B
Tubuli seminiferi recti.
C
Tubuli seminiferi contorti.
D
Ductuli efferentes testis.
Question 30
Які протоки не відносяться до сім'явиносних?  
A
Ductus deferens.
B
Tubul iseminiferi recti.
C
Ductuli efferentes testis.
D
Ductu secretorius.
Question 31
Похідним чого є m. cremaster?
A
M. psoas major.
B
M. obliquus externus abdominis.
C
M. transversus abdominis.
D
M. pyramidalis.
Question 32
Де відкривається ductus ejaculatorius?
A
Pars prostatica urethrae masculinae
B
Pars spongiosa urethrae masculinae.
C
Sinus prostaticius.
D
Ha crista urethralis.
Question 32 Explanation: 
Чоловічий сечівник, urethra masculine ділиться на три частини: передміхурову (pars prostatica) перетинчасту, (pars membranacea) і губчасту (pars spongiosa).
Question 33
При розсіченні 7 оболонок калитки до білкової оболонки, яка оболонка буде розсічена останньою  перед білковою оболонкою?  
A
Fascia spermatica interna.
B
Tunica vaginalis testis.
C
Cutis.
D
Fascia spermaticaexterna .
Question 34
Які структури не розвиваються з канальців мезонефральної протоки?
A
Appendix testis.
B
Ductus epididymidis.
C
Rete testis.
D
Vesicula seminalis.
Question 35
Де продукуються чоловічі статеві клітини – сперматозоїди?
A
Ductus epididymidis.
B
Tubuli semini fericontorti.
C
Ductus deferens.
D
Ductus ejaculatorius
Question 36
Де продукується рідка частина сперми?
A
Coni epididymidis.
B
Ductus deferens.
C
Vesiculi seminalesi prostata.
D
Appendix epididymidis.
Question 37
В процесі опускання яєчка в калитку утворюється сімяний канатик, який має ті ж оболонки, що і яєчко, окрім:
A
Fascia spermatica interna.
B
Fascia cremasterica
C
Tunica vaginalis.
D
M. cremaster.
Question 38
Самою вузькою ділянкою чоловічого сечівника є:  
A
Pars membranacea.
B
Pars prostatica.
C
Pars spongiosa.
D
Fossa navicularis urethrae.
Question 39
Вада розвитку якої з оболонок яєчка є причиною виникнення калиткової кили?
A
Tunica dartos.
B
Fascia spermatica externa.
C
Fascia spermatica interna.
D
Tunica vaginalis testis.
Question 40
Як називається вивідна протока сімяних пухирців?
A
Ductus ejaculatorius.
B
Ductus deferens.
C
Ductus exretorius.
D
Ductus efferens.
Question 41
В процесі опускання , яєчко зміщується із поза очеревинного простору в порожнину малого таза, а потім у калитку. При цьому воно огортається оболонками, які відповідають компонентам передньої стінки живота. Серед цих оболонок немає:
A
Fascia pelvis visceralis.
B
Fascia spermaticaexterna.
C
M. cremaster.
D
Fascia cremasterica.
Question 42
Під час втрати свідомості у чоловіка відбулося спорожнення сечового міхура. Який довільний мяз при цьому акті не спрацював?
A
M. cremaster.
B
M. sphincter urethrae externus.
C
M. sphincter urethrae internus.
D
Tunica muscularispars spongiosa urethrae.
Question 43
Яких структур немає в сімяних пухирцях?
A
Parenchyma testis
B
Ductus excretorius
C
Tunica muscularis
D
Tunica mucosa
Question 44
Яких частин немає в статевому члені?  
A
Crus penis
B
Corpus penis
C
Manus penis
D
Radix penis
Question 45
Які структури складають внутрішню будову статевого члена?
A
Cortex.
B
Medulla.
C
Corpus cavernosumi corpus spongiosum.
D
Parenchimaetstroma penis.
Question 46
Як називається вада розвитку коли відсутня одна сторона яєчка в калитці?  
A
Monorchismus
B
Kryptorchismus
C
Fimosis
D
Parafimosis
Question 47
Ліва никра межує з усіма органами, крім:
A
Lien
B
Gaster
C
Hepar
D
Pancreas
E
Glandula suprarenalis
Question 48
Права нирка межує з усіма органами, крім:
A
Hepar
B
Lien
C
Duodenum
D
Glandula suprarenalis
E
Flexura coli dextra
Question 49
До чого прилягає задня стінка жіночого сечівника?
A
Paries anterior rectum
B
Paries posterior vaginae
C
Paries anterior vaginae
D
Paries posterior rectum
E
Vesica urinaria
Question 50
Які заглибини утворює очеревина у області сечового міхура?
A
Excavatio rectovesicalis
B
Excavatio vesicouterina
C
Excavatio rectouterina
D
Excavatio sigmoideovesicalis
E
Excavatio vesicopubica
Question 51
Яєчко має поверхні:
A
Anterior
B
Posterior
C
Medialis
D
Lateralis
E
Epididymidialis
Question 52
Прямі сім'яні канальці розташовані між:
A
Tubuli seminiferi contorti et rete testis
B
Rete testis et ductuli efferentes testis
C
Ductus epididymidis et ductus deferens
D
Rete testis et ductus epididymis
E
Ductuli efferentes testis et ductus epididymis
Question 53
Сім'яний канатик має всі оболонки яєчка, крім:
A
Tunica vaginalis
B
Tunica dartos
C
Fascia spermatica interna
D
Fascia spermatica externa
E
Fascia cremasterica
Question 54
Через які структури сперма не проходить?
A
Tubuli seminiferi recti
B
Rete testis
C
Ductus epididymis
D
Ductus excretorius
E
Ductus deferens
Question 55
Які кінці має яєчко?
A
Superior, inferior
B
Anterior, posterior
C
Lateralis, medialis
D
Superior, posterior
E
Anterior, lateralis
Question 56
Складові частини сім'янного канатика всі, крім:
A
A. ductus deferentis et plexus venosus pampiniformis
B
A. et v. iliacae interna
C
Ductus deferens
D
A. et v. n. testicularis
E
Vasa lymphatica
Question 57
Які поверхні має передміхурова залоза?
A
Medialis, lateralis, inferior
B
Anterior, posterior, inferolateralis
C
Anterior, inferior, medialis, lateralis
D
Inferolateralis, inferomedialis, superior
E
Posterior, medialis, lateralis
Question 58
Сім'яні пузирки розташовані:
A
Ductus deferens lateralis
B
Ductus deferens medialis
C
Apex vesicae urinaria et rectum
D
Fundus vesica urinaria et symphysis pubica
E
Funiculus spermaticus
Question 59
Які частини має статевий член?
A
Glans, cervix, corpus, brachii
B
Glans, cervix, corpus, crura
C
Glans, cervix, corpus, radix,
D
Glans, cervix, isthmus
E
Glans, radix, crura, corpus
Question 60
Де розташованний сім'янний горбик?
A
Glans penis
B
Paries posterior partis prostaticae urethrae
C
Paries anterior partis prostaticae urethrae
D
Pars spongiosa urethrae
E
Pars membranacea urethrae
Question 61
Передміхурова маточка, це залишок:
A
Ductus paramesonephricus
B
Ductus mesonephricus
C
Tubuli mesonephrici
D
Ductuli aberrantes
E
Tubuli pronephrici
Question 62
Чоловічий сечівник не має звужень:
A
Pars membranacea
B
Ostium urethrae externum
C
Bulbus penis
D
Pars prostatica
E
Ostium urethrae internum
Question 63
Бульбо-сечівникова залоза, розташована:
A
Pars prostatica urethrae
B
Bulbus penis
C
Diaphragma urogenitales
D
Radix penis
E
Vesicula seminales
Question 64
Що розташовано позаду передміхурової залози?
A
Ampulla recti
B
Fundus vesicae
C
Ureter dexter et sinister
D
Ductus deferentes dexter et sinister
E
Vesicula seminales
Question 65
Куди відкривається  протока передміхурової залози?
A
Glans penis
B
Pars prostatica urethrae
C
Pars membranacea urethrae
D
Utriculus prostaticus
E
Bulbus penis
Question 66
Яєчник має кінці:
A
Lateralis et medialis
B
Libera et mesoovarica
C
Anterior et posterior
D
Superior et inferior
E
Uterina et tubaria
Question 67
Де розташовані фолікули яєчника?
A
Medulla ovarii
B
Cortex ovarii
C
Hilum ovarii
D
Cortex et medulla
E
Mesoovaricum
Question 68
Де розташовані фолікули яєчника?
A
Medulla ovarii
B
Cortex ovarii
C
Hilum ovarii
D
Cortex et medulla
E
Mesoovaricum
Question 69
Прогестерон у яєчниках виробляють:
A
Corpus albicans
B
Corpus luteum
C
Medulla ovarii
D
Folliculi ovarici primarii
E
Tunica albuginea
Question 70
В матковій трубі знаходяться отвори:
A
Ostium abdominale
B
Ostium uterinum
C
Ostium externum
D
Ostium internum
E
Ostium overicum
Question 71
В стінці маткової труби відсутня:
A
Tunica subserosa
B
Tela submucosa
C
Stratum longitudinale internum
D
Stratum longitudinale externum
E
Stratum obliquum
Question 72
Маткова труба фіксується брижею:
A
Fascia pelvina
B
Ligamentum teres uteri
C
Mesoovaricum
D
Cervix uteri
E
Ligamentum latum uteri
Question 73
Між листками широкої фасції матки, немає:
A
Perimetrium
B
Parametrium
C
Vasa
D
Tuba uterina
E
Ligamentum teres uteri
Question 74
Які стінки має промежина?
A
Superior et inferior
B
Dexter et sinister
C
Anterior et posterior
D
Superior et anterior
E
Posterior et inferior
Question 75
Які частини має матка?
A
Fundus, corpus, cauda
B
Fundus, corpus, cervix, isthmus
C
Corpus, cervix, isthmus, basis
D
Corpus, cervix, cauda
E
Corpus, fundus, cervix, cauda
Question 76
Які частини розрізняють у матковій трубі?
A
Isthmus, pars uterina, pars ovarica, ampulla
B
Uterina, ovarica, ampulla, isthmus
C
Uterina, isthmus, cervix, infundibulum
D
Uterina, isthmus, ampulla, infundibulum
E
Infundibulum, uterina, ampulla, cervix
Question 77
Які частини має шийка матки?
A
Uterina, vaginalis
B
Uterina, supravaginalis
C
Supravaginalis, vaginalis
D
Supravaginalis, anterior
E
Supravaginalis, posterior
Question 78
Які поверхні має яєчник?
A
Libera, mesoovaricum
B
Tubaria, uterina
C
Libera, uterina
D
Anterior. posterior
E
Medialis, lateralis
Question 79
Які структури не пов'язані з широкою зв'язкою матки?
A
Mesosalpinx
B
Ligamentum suspensorium ovarii
C
Tuba uterina
D
Ligamentum teres uteri
E
Mesoovarium
Question 80
Які оболонки має стінка промежини?
A
Adventitia, tela submucosa, mucosa, muscularis
B
Serosa, tela subserosa, mucosa, muscularis
C
Adventitia, muscularis, mucosa
D
Adventitia, tela submucisa, mucosa
E
Serosa, muscularis, mucosa
Question 81
Які зв'язки має яєчник?
A
Ligamentum suspensorium, lig. proprium, lig. latum
B
Lig. proprium, lig. teres et lig. latum
C
Lig. teres, lig, latum, suspensorium
D
Lig. suspensorium, lig. proprium
E
Lig. teres, lig. latum
Question 82
Чим обмежений матковий отвір?
A
Labium anterius et posterius
B
Fornix vaginae
C
Clitoris
D
Labium minus pudendi
E
Plicae palmatae
Question 83
В якій частині матки є складки?
A
Fascies vesicalis corpus
B
Facies intestinalis
C
Cervix uteri
D
Fundus uteri
E
Corpus et cervix
Question 84
Слизові залози відсутні у слизовій оболонці:
A
Cervix uteri
B
Corpus uteri
C
Fundus uteri
D
Tuba uterina
E
Vagina
Question 85
Із статевого горбика розвивається:
A
Clitoris
B
Corpora cavernosa penis
C
Corpus spongiosum penis
D
Labia majora pudendi
E
Labia minora pudendi
Question 86
Через сечостатеву діафрагму у жінок проходить:
A
Rectum
B
Urethra
C
Vagina
D
Vesicula seminalis
E
Ureter
Question 87
Скільки фасцій має діафрагма:
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 88
Через тазову діафрагму проходить:
A
Anus
B
Uretra
C
Vagina
D
Vagina et uretra
E
Anus et uretra
Question 89
Хворому за показаннями видалили передміхурову залозу. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції?
A
Appendectomia
B
Prostatectomia
C
Splenectomia
D
Cholecystectomia
E
Nephrectomia
Question 90
Хворій за показаннями повністю видалили молочну залозу. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції?
A
Mastectomia
B
Appendectomia
C
Splenectomia
D
Cholecystectomia
E
Nephrectomia
Question 91
Хворій виконали видалення маткової труби. Який із латинських термінів відповідає виконаній операції?
A
Appendectomia
B
Salpingectomia
C
Splenectomia
D
Pielotomia
E
Nephrectomia
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 91 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
91End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 5,935 total views,  4 views today

Exit mobile version