Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

START

start1

START

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Ви завершили - %% QUIZ_NAME %%. Ви набрали %% SCORE %% з %% TOTAL %%. Оцінка -  %% RATING %
Your answers are highlighted below.
Question 1
Відносно якої осі людина виконує такі рухи, як відведення і приведення?
A
Поперечної осі
B
Вертикальної осі
C
Лобової осі
D
Стрілової осі
E
Лобової, стрілової осі
Question 2
За відношенням до якої площини виділяють анатомічні терміни <<лівий>> і <<правий>>?
A
Plana transversalia
B
Plana frontalia
C
Plana paramediana
D
Plana sagittalia
E
Plana horisontalia
Question 3
В якому шийному хребці через поперечний отвір на поперечних відростках шийних хребців проходить тільки вена?
A
VI
B
VII
C
III
D
I
E
II
Question 4
Які відростки грудного хребця розташовані у лобовій площині?
A
Поперечні відростки
B
Верхні і нижні суглобові відростки
C
Поперечні і нижні суглобові відростки
D
Остистий і поперечний
E
Остистий і верхні суглобові відростки
Question 5
Який шийний хребець має сонний горбок?
A
VI
B
III i V
C
I
D
I i IV
E
I i V
Question 6
Тіло якого грудного хребця має лише одну верхню пів'ямку?
A
I
B
II
C
X
D
XI
E
XII
Question 7
Остистий відросток якого шийного хребця нероздвоєний?
A
III
B
VII
C
V
D
IV
E
VI
Question 8
Яка вирізка на груднині утворена двома її частинами?
A
Incisura costalis II
B
Incisura costalis III
C
Incisura costalis I
D
Incisura clavicularis
E
Incisura jugularis
Question 9
Яке ребро має верхню поверхню?
A
III
B
II
C
I
D
IV
E
V
Question 10
Які гребені крижової кістки утворені злиттям суглобових відростків крижової кістки?
A
Серединний і лівий присередній гребені
B
Правий присередній і лівий присередній гребені
C
Правий бічний і лівий бічний гребені
D
Правий присередній і лівий бічний гребені
E
Лівий присередній і правий бічний гребені
Question 11
Яким терміном анатомічної номенклатури називається латинською термін <<присередній>>?
A
Proximalis
B
Distalis
C
Lateralis
D
Anterior
E
Medialis
Question 12
На якому хребці відсутній остистий відросток?
A
II
B
I
C
III
D
VII
E
VI
Question 13
Яке ребро є найдовшим?
A
III
B
II
C
V
D
VII
E
IV
Question 14
Відносно якої осі виконує людина такі рухи, як "згинання" та "розгинання"?
A
frontalis
B
sagittalis
C
transversus
D
verticalis
Question 15
Як називається площина, що ділить тіло людини на праву та ліву половини?
A
horizontalis
B
frontalis
C
sagittalis
D
transversus
E
medialis
Question 16
Які відростки п'ятого грудного хребця розташовані у лобовій площині?
A
Остистий і верхні суглобові відростки
B
Поперечні відростки
C
Остисті і поперечні відростки
D
Суглобові і остисті відростки
E
Верхні і нижні суглобові відростки
Question 17
Яка вирізка грудини бере участь в утворенні суглоба плечового пояса?
A
Incisura jugularis
B
Incisura costalis II
C
Incisura costalis VII
D
Incisura costalis I
E
Incisura clavicularis
Question 18
У хворого рентгенологічно виявлено метастази в тілах двох верхніх шийних хребців. Тіла яких шийних хребців уражені метастазами?
A
I et II
B
I et III
C
II et III
D
IV et V
E
III et IV
Question 19
Який гребінь крижової кістки утворений злиттям остистих відростків?
A
Лівий присередній гребінь
B
Лівий бічний гребінь
C
Серединний крижовий гребінь
D
Правий присередній гребінь
E
Правий бічний гребінь
Question 20
Відносно якої площини виділяють анатомічні терміни "anterior" i "posterior"?
A
Plana frontalia
B
Plana transversalia
C
Plana paramediana
D
Plana sagittalia
E
Plana horizontalia
Question 21
Яке ребро з'єднується з ребровою вирізкою, розташованою на рівні кута грудини?
A
I
B
V
C
IV
D
II
E
III
Question 22
Які відростки III поперекового хребця розташовані у стріловій площині?
A
Соскоподібні і остистий відростки
B
Верхні, нижні суглобові і остистий відростки
C
Остистий і нижні суглобові відростки
D
Верхні суглобові і соскоподібні відростки
E
Реброві і остистий відростки
Question 23
Які гребені крижової кіcтки утворились злиттям (зрощенням) поперечних відростків?
A
crista sacralis lateralis
B
crista sacralis intermedia
C
crista sacralis medialis
Question 23 Explanation: 
Бічний крижовий гребінь (crista sacralis lateralis) – місце зрощення поперечних відростків крижових хребців.
Question 24
Що є головною ознакою належності хребців до поперекового відділу хребта?
A
Foramen transversarium
B
Положення суглобових відростків у стріловій площині
C
Положення суглобових відростків у лобовій площині
D
Відсутність ребрової ямки на поперечних відростках
E
Розвоєння processus spinosus
Question 25
Які три шийні верхній хребці містять остисті відростки?
A
I, III, IV
B
I, II, III
C
II, III, IV
D
I, II, IV
E
III, IV, V
Question 25 Explanation: 
Атлант (І шийний хребець) не містить остистого відростка.
Question 26
Яка вирізка грудини є непарною?
A
Incisura clavicularis
B
Incisura costalis I
C
Incisura costalis VII
D
Incisura jugularis
E
Incisura costalis II
Question 27
Відносно якої осі людина виконує rotatio?
A
Лобової
B
Вертикальної
C
Присерединної
D
Поперечної
E
Стрілової
Question 28
Яким терміном анатомічної номенклатури називається латинською термін "нижній"?
A
Inferior
B
superior
C
Internus
D
Distalis
E
Cranialis
Question 29
Де розміщені сосокоподібні відростки II поперекового хребця?
A
На реброподібних відростках
B
На остистому відростках
C
На верхніх і нижніх суглобових відростках
D
На верхніх суглобових відростках
E
На нижніх суглобових відростках
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 29 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
26272829End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 8,852 total views,  22 views today

Exit mobile version