Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

STEP-1 – Аnatomy (2005-2020) – ZLP

Youtube.com/c/AnatomUa

КРОК-1 - АНАТОМІЯ (2005-2014 рр)

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start

Вы завершили!


Your answers are highlighted below.
Question 1

Пацієнт має різану рану на задній поверхні стегна і не в змозі згинати гомілку. Які м’язи були пошкоджені?

A
M. semitendinosus, m. adductor, m. gracilis
B
M. biceps femoris, m. adductor, m. gracilis
C
M. semimembranosus, m. semitendinosus, m. gracilis
D
M. biceps femoris, m. gracilis, m. adductor
E
M. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris
Question 1 Explanation: 
До задньої групи м’язів стегна належать двоголовий (m. biceps femoris), півсухожилковий (m. semitendinosus) та півперетинчастий (m. semimembranosus). Усі задні м’язи стегна беруть участь у згинанні гомілки в колінному суглобі.
Question 2

Хворому встановлений дiагноз ураження голiвки стегна iшемiчного походження. Яка артерiя ушкоджена?

A
Ramus acetabularum a. obturatoriae
B
Arteria femoralis
C
Arteria illiaca externa
D
Arteria profunda femoris
E
Arteria umbilicalis
Question 2 Explanation: 
Кульшовозападинна гілка затульної артерії (ramus acetabularis arteriae obturatoriae) анастомозує із гілками нижньої сідничної артерії (rami arteriae gluteae inferioris) від внутрішньої клубової артерії (a. iliaca interna) та з присередньою огинальною артерією стегна (a. circumflexa femoris medialis) з глибокої стегнової артерії (a. profunda femoris) і живить голівку стегнової кістки та кульшовий суглоб. Стегнова кістка з'єднується з кульшовою кісткою за допомогою кульшового суглоба. Кульшовий суглоб кровопостачається гілками присередньої і бічної огинальних артерій стегна, кульшовозападинною гілкою (із глибокої стегнової артерії), а також гілками затульної артерії (Ramus acetabularum A.obturatoriae). Венозна кров відтікає в глибокі вени таза і стегна. Лімфа відтікає по глибоких лімфатичних судинах у глибокі пахвинні лімфатичні вузли. Іннервація здійснюється гілками затульного, стегнового і сідничного нервів.
Question 3

У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Який вiддiл мозку постраждав?

A
Diencephalon
B
Rhombencephalon
C
Mesencephalon
D
Regio cervicalis medullae spinales
E
Truncus encephali
Question 3 Explanation: 
Стовбур головного мозку складається з довгастого мозку, моста і середнього мозку. З одного боку, він є поширенням спинного мозку вгору, в порожнину черепа, оскільки містить моторні і сенсорні ядра, що виконують рухові і чутливі функції для областей обличчя і голови. Також забезпечує багато важливих функцій організму: 1) регуляцію дихання; 2) регуляцію серцево-судинної системи; 3) регуляцію функції шлунково-кишкового тракту; 4) регуляцію багатьох стереотипних рухів тіла; 5) регуляцію рівноваги; 6) регуляцію рухів очей.
Question 4

У хворої 28-ми рокiв виявлена пухлина яєчника i показана операцiя по його видаленню. При здiйсненнi її необхiдно розтинати зв’язку, що з’єднує яєчник з маткою. Яку зв’язку повинен перерiзати хiрург?

A
Lig. umbilicale laterale
B
Lig. cardinali
C
Lig. latum uteri
D
Lig. ovarii proprium
E
Lig. suspensorium ovarii
Question 4 Explanation: 
Власна зв'язка яєчника починається в ділянці кута матки. Прямуючи вниз і назад від початку маткової труби, вона йде до маткового кінця яєчника. У зазначеній зв'язці містяться кровоносні судини й утворюються анастомози між матковою та яєчниковою артеріями.
Question 5

У дiтей часто можна спостерiгати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмiрним розвитком лiмфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликiв може спричинити це явище?

 

A
Tonsilla lingualis
B
Tonsilla pharyngea
C
Tonsilla tubaria
D
Tonsilla palatina
Question 5 Explanation: 
На задньо-верхній стінці носо­глотки є скупчення лімфоїдної тканини, яка утворює глотковий мигдалик. У дітей до 5-6 років цей мигдалик часто збільшується (аденоїди) так, що перекриває собою просвіт хоан та утруднює носове дихання. З віком глотковий мигдалик зменшується і на період статевого дозрівання залишається у вигляді розлитого скупчення лімфоїдної тканини, що незначно виступає над поверхнею слизової оболонки та вкриває склепіння носоглотки.
Question 6

У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливостi з протилежного боку це призведе?

A
cutanea et proprioceptica
B
optica
C
acustica
D
acustica et optica
E
olfactoria et gustatoria
Question 6 Explanation: 
Задня центральна звивина – поля за Бродманом – 1, 2, 3 – кірковий центр всіх видів шкірної та пропріоцептивної чутливості. Вона має такі особливості: 1. Проекція протилежної сторони тіла розміщена вниз головою. 2. Має місце соматотопічна організація для кожної частини тіла. 3. Поля шкірної чутливості неоднозначні за площею, так, проекційні поля для обличчя, губ, кистей рук займають найбільшу площу.
Question 7

Пацiєнта турбують полiурiя (7л на добу) i полiдипсiя. При обстеженнi невиявлено нiяких розладiв вуглеводного обмiну. Дисфункцiя якої ендокринної залози може бути причиною даних порушень?

A
Glandula thyroidea
B
Glandula suprarenalis
C
Neurohypophysis
D
Adenohypophysis
E
Pancreas
Question 7 Explanation: 
Нейрогіпофіз накопичує два гормони, що синтезуються гіпоталамусом окситоцин і вазопресин. Нейрогіпофіз накопичує два гормони, що синтезуються гіпоталамусом окситоцин і вазопресин. Недостатність останнього зменшує реабсорбцію води, що призводить до виникнення поліурії. Гіпосекреція вазопресину призводить до нецукрового діабету центрального походження, для якого характерним є зменшення реабсорбції води в дистальних канальцях і збиральних трубочках, що призводить до виникнення поліурії (збільшення сечі до 3 – 20 л/добу); полідипсії (збільшення введення води в організм завдяки розвитку спраги).
Question 8

Постраждалому з колотою раною передньої стiнки шлунка надається хiрургiчна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вмiст шлунка?

 
A
Bursa pregastrica
B
Bursa subcutanea
C
Bursa hepatica
D
Bursa subfascialis
Question 8 Explanation: 
Передшлункова сумка (bursa pregastrica), що відокремлюється від печінкової сумки (bursa hepatica) серпоподібною зв’язкою печінки (lig. falciforme hepatis) і охоплює передню стінку шлунка (paries anterior gastris), ліву частку печінки (lobus hepatis sinister) та селезінку (splen).
Question 9

Хвора 40-а рокiв надiйшла до iнфекцiйного вiддiлення лiкарнi з високою температурою тiла. Об’єктивно: вираженi менiнгеальнi симптоми. Проведено спинномозкову пункцiю. Яке анатомiчне утворення було пропунктовано?

 
A
Spatium subdurale
B
Cisterna cerebellomedullaris posterior
C
Cavum trigeminale
D
Spatium subarachnoideum
E
Spatium epidurale
Question 9 Explanation: 
Підпавутинні простори головного та спинного мозку (spatia subarachnoidea encephali et medullae spinalis) сполучаються між собою і містять спинномозкову рідину (liquor cerebrospinalis), яка потрапляє в ці простори з четвертого шлуночка (ventriculus quartus) через його отвори. Між павутинною та м’якою оболонами міститься підпавутинний простір; підм’якооболонний простір (spatium subarachnoideum; spatium leptomeningeum), що заповнений спинномозковою рідиною (liquor cerebrospinalis). Підпавутинний простір (spatium subarachnoideum) розташований глибоко в зовнішньому шарі м’якої мозкової оболони і має павутинні перекладки (trabeculae arachnoideae). Він обмежований зсередини (із внутрішнього боку) зовнішнім шаром судинної мозкової оболони, тому найточнішим є термін порожнина м’якої мозкової оболони (spatium leptomeningeum). Підпавутинний простір (spatium subarachnoideum) утворює такі розширення, або підпавутиннiцистерни (cisternae subarachnoideae): - задню мозочково–мозкову цистерну; велика цистерна (cisterna cerebellomedullaris; cisterna magna); - бічну мозочково–мозкову цистерну (cisterna cerebellomedullaris lateralis); - цистерну перехрестя (cisterna chiasmatica); - міжніжкову цистерну (cisterna interpeduncularis); - цистерну бічної ямки великого мозку (cisterna fossae lateralis cerebri); - оточну цистерну (cisterna ambiens); - мосто–мозочкову цистерну (cisterna pontocerebellaris); - навколомозолисту цистерну (cisterna pericallosa); - чотиригорбкову цистерну; цистерна великої вени великого мозку (cisterna quadrigeminalis; cisterna venae magnae cerebri); - цистерну кінцевої пластинки (cisterna laminae terminalis). Підпавутинні простори головного та спинного мозку (spatia subarachnoidea encephali et medullae spinalis) сполучаються між собою і містять спинномозкову рідину (liquor cerebrospinalis), яка потрапляє в ці простори з четвертого шлуночка (ventriculus quartus) через його отвори. Spatium subarachnoideum краніально сполучається з однойменним простором головного мозку (що є дуже важливим для циркуляції liquor cerebrospinalis), а каудально в ділянці кінського хвоста утворює кінцевий шлуночок. Саме з цього шлуночка одержують спинномозкову рідину, коли здійснюють з діагностичною або лікувальною метою пункцію. Без ризику пошкодити спинний мозок (він закінчується на рівні І поперекового хребця) виконувати пункцію найкраще між ІІІ та IV поперековими хребцями.
Question 10

З метою диференцiйної дiагностики менiнгiтiв проводять дослiдження спинномозкової рiдини. В якому мiсцi люмбальна пункцiя є безпечною?

   
A
Th XII - L I
B
L I - L II
C
L II - L III
D
L III - L IV
E
L V - S I
Question 10 Explanation: 
Люмбальна (поперекова) пункція - введення голки в субарахноїдальний простір спинного мозку на поперековому рівні. Проводиться з метою діагностики складу спинно-мозкової рідини, а також з лікувальною або анестезіологічної метою. Найбільш зручним місцем для пункції є проміжки між III і IV хребців.
Question 11

У хворого спостерігається пухлина тканин очної ямки (орбіти) позаду очного яблука. Зазначено порушення акомодації та звуження зіниці ока. Яке анатомічне утворення ушкоджено?

A
N. trochlearis
B
Ganglion ciliare
C
N. opticus
D
N. lacrimalis
E
N. nasociliaris
Question 11 Explanation: 
Завузлові парасимпатичні волокна війкового вузла у складі коротких війкових нервів (nn. ciliares breves) прямують до очного яблука, пронизують склеру й іннервують війковий м’яз та м’яз-звужувач зіниці. Ganglion ciliare — маленький довгастий парасимпатичний вузол (розмір 1-2 мм) розташований в ділянці очної ямки. Він розміщений позаду очного яблука на відстані 2 см, між прямим латеральним м’язом і зоровим нервом в товщі жирової клітковини. Через вузол проходять чутливі, симпатичні і парасимпатичні волокна. Останні тут переключаються на завузлові. Для чутливих і симпатичних волокон цей вузол є лише транзитною станцією.
Question 12

Під час операції на головному мозку помічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку звивину діяли подразники?

A
Gyrus parahippocampalis
B
Sulcus frontalis superior
C
Gyrus postcentralis
D
Sulcus cinguli
E
Sulcus precentralis
Question 12 Explanation: 
В постцентральній звивині закінчуються шляхи поверхневої та глибокої чутливості та знаходиться первинна соматосенсорна кора.
Question 13

До травматологiчного вiддiлення госпiталiзовано чоловiка 35-ти рокiв з травмою лiвої кистi. Об’єктивно: рiзана рана долонної поверхнi лiвої кистi; середнi фаланги II-V пальцiв не згинаються. Якi м’язи пошкодженi?

 
A
M. flexor digitorum superficialis
B
Mm. interossei palmares
C
Mm. lumbricales
D
Mm. interossei dorsales
E
M. flexor digitorum profundus
Question 13 Explanation: 
Поверхневий м'яз-згинач пальців (m. flexor digitorum superficialis) починається від присереднього надвиростка плечової кістки і верхньої третини променевої кістки. Спускається дистально у вигляді м'язового пласта, що розпадається на чотири сухожилки які проникаючи через канал зап'ястка, підходять до II-V пальців. Функція: згинає кисть, проксимальні і середні фаланги II-V пальців.
Question 14

У пацiєнта внаслiдок черепно-мозкової травми знижена шкiрна чутливiсть. Яка дiлянка кори великого мозку може бути ураженою?

A
Gyrus postcentralis
B
Uncus
C
Regio occipitalis
D
Gyrus cinguli
E
Gyrus precentralis
Question 14 Explanation: 
В зацентральній звивині розташована первинна соматосенсорна кора, основна ділянка, в якій відбувається процес сприйняття тактильної чутливості.
Question 15

Під час обстеження у хворої встановлене ураження дорсальної частини мосту, порушена функція жування. Ядро якого нерва уражене?

   
A
Nucleus nervi facialis
B
Nucleus mesencephalicus nervi trigemini
C
Nucleus motorius nervi trigemini
D
Nucleus principalis nervi trigemini
E
Nucleus spinalis nervi trigemini
Question 15 Explanation: 
Жувальні м’язи іннервує рухове ядро трійчастого нерва (nucleus motorius nervi trigemini). Pухове ядро трійчастого нерва (nucleus motorius nervi trigemini) є руховим і розміщене в мосту присередніше чутливих ядер та іннервує жувальні м’язи.
Question 16

В гiстологiчному препаратi визначається орган, стiнка якого утворена трьома оболонками. Внутрiшня оболонка складається з ендотелiю i тонкого пiдендотелiального шару. Зовнiшня оболонка найтовстiша. Який орган представлений у препаратi?

A
Ureter
B
Uterus
C
Vena
D
Cor
E
Arteria
Question 16 Explanation: 
Вени безм'язового типу побудовані з ендотелію з хвилястішими, ніж в інших кровоносних судинах, межами клітин та базальної мембрани, на якій розташований ендотелій. Середньої оболонки тут немає. Зовнішня оболонка цих вен зрощена зі сполучнотканинними прошарками органів, у яких вони знаходяться. До таких вен належать вени твердої та м'якої мозкових оболонок, сітківки ока, кісток, селезінки, плаценти.
Question 17

У ходi хiрургiчної операцiї на нирцi iз заднього доступу (з боку спини) виникла необхiднiсть перетиснути ниркову артерiю. У якiй послiдовностi розташованi елементи ниркової нiжки у її воротах ззаду наперед?

 
A
Ureter, arteria, vena
B
Arteria, ureter, vena
C
Vena, ureter, arteria
D
Vena, arteria, ureter
E
Arteria, vena, ureter
Question 17 Explanation: 
На присередньому краї нирки (margo medialis renis) розміщені ниркові ворота (hilum renale), через які входять ниркові артерія і нерви (arteria et nervi), а виходять ниркова вена, лімфатичні судини і ниркова миска (vena, vasa lymphatica et pelvis renalis), що переходить у сечовід (ureter). Якщо дивитись ззаду наперед, то у воротах послідовно розташовані сечовiд, ниркова артерiя, ниркова вена.
Question 18

Стоматолог пiд час огляду порожнини рота на межi середньої i задньої третини спинки язика виявив запаленi сосочки. Якi сосочки язика запаленi?

 
A
Papillae filiformes
B
Papillae conicae
C
Papillae fungiformes
D
Papillae vallatae
E
Papillae foliatae
Question 18 Explanation: 
Жолобуваті сосочки (papillae vallatae) найбільші за розміром. Їх налічується приблизно 7-12, вони розташовані на межі тілом і коренем язика попереду межової борозни у вигляді римської цифри V.
Question 19

Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв у хворого пошкоджений?

A
Nervus facialis
B
Nervus opticus
C
Nervus trochlearis
D
Nervus oculomotorius
E
Nervus abducens
Question 19 Explanation: 
VI пара черепних нервів – відвідний нерв (n. abducens) є руховим, іннервує прямий м’яз очного яблука. При ураженні VI пари виникає парез або параліч бічного прямого м’яза, який проявляється обмеженням або неможливістю руху очного яблука назовні.
Question 20

Запалення барабанної порожнини (гнiйний середнiй отит) у хворого ускладнилося запаленням комiрок соскоподiбного вiдростка. Через яку стiнку барабанної порожнини проникнув гнiй до комiрок?

 
A
Paries medialis
B
Paries posterior (mastoideus)
C
Paries lateralis
D
Paries posterior
E
Paries anterior
Question 20 Explanation: 
Задня стінка барабанної порожнини (Paries mastoideus) межує з соскоподібним відростком. Вона є найдовшою стінкою-довжина її досягає 15 мм, а висота 13-14 мм. У верхньому відділі стінка відсутня, її замінює aditus ad antrum. Під ним стінка нерівна, тут є вдавление, до якого прилягає короткий відросток ковадла, трохи нижче, на зовнішній поверхні пірамідального виступу знаходиться отвір, через яке в порожнину вступає барабанна струна, що відходить від лицевого нерва перед самим виходом його з шилососцевидного отвори. Сам пірамідальний виступ, що відходить від задньої стінки нижче адітуса, описаний разом з медіальної стінкою барабанної порожнини. Задня стінка нерідко відмежовується від дна барабанної порожнини за допомогою prominentia styloidea, невеликого кісткового виступу, що утворюється за рахунок того, що апофіз шиловідного відростка піднімає стінку барабанної порожнини. В глибині задньої стінки проходить канал лицевого нерва і навколишні його клітини.
Question 21

У чоловiка при обстеженнi виявлено порушення кровообiгу мiокарда лiвого передсердя. У басейнi якої артерiї вiдбулись порушення кровообiгу?

A
A. coronaria dextra
B
A. coronaria sinistra et dextra
C
A. coronaria sinistra
D
Ramus interventricularis anterior arteriae coronariae sinistrae
Question 21 Explanation: 
Кровообiг мiокарда лiвого передсердя забезпечує ліва вінцева артерія.
Question 22

У пацiєнта розвинулися порушення рухової активностi: тремор, атаксiя та асинергiя рухiв, дизартрiя. Яка структура найбiльш вiрогiдно уражена?

 

A
Cerebellum
B
Medulla oblongata
C
Truncus cerebri
D
Ganglia basalis
E
Systema limbica
Question 22 Explanation: 
Мозочок є центром рівноваги і координації рухів тіла, забезпечує підтримання тонусу м’язів та контроль складних і автоматично виконуваних рухових актів. При пошкодженні мозочка виникає ряд рухових розладів. 1. Розлад ходи або так звана “п’яна” хода є результатом не тільки порушення рівноваги, але і асинергії. 2. Тремтіння спостерігається при русі і у спокої. 3. Ністагм очних яблук; 4. Адіадохокінез виявляється при спробі швидко здійснювати поперемінно протилежні рухи. 5. Дисметрія або гіперметрія рухів. 6. Мимопопадання або промахування. 7. Розлад мови є приватний прояв розладу мозочка рухів; мова втрачає плавність, стає скандованою, вибуховою, сповільненою.
Question 23

Людина пiсля травми головного мозку втратила зiр. Пошкодження яких зон кори головного мозку може бути причиною цього?

A
Temporalis
B
Frontalis
C
Temporalis et parietalis
D
Parietalis
E
Occipitalis
Question 23 Explanation: 
Функція потиличної частки пов'язана зі сприйняттям і переробкою зорової інформації, організацією складних процесів зорового сприйняття. При цьому в ділянці клина проектується верхня половина сітківки ока, яка сприймає світло від нижніх полів зору; в області язичкової звивини знаходиться нижня половина сітківки ока, яка сприймає світло від верхніх полів зору. Функція потиличної частки пов'язана зі сприйняттям і переробкою зорової інформації, організацією складних процесів зорового сприйняття.
Question 24

У жінки, що хворiє на остеохондроз, з’явився рiзкий бiль у плечовому суглобi, який посилювався при вiдведеннi плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомiв?

A
N. axillaris
B
N. dorsalis scapulae
C
N. thoracodorsalis
D
N. pectoralis medialis
E
Nn. scapularis
Question 24 Explanation: 
Пахвовий нерв (nervus axillaris) за функцією — мішаний, короткий, товстий. Утворившись, проходить крізь чотирикутний отвір, огинає хірургічну шийку плечової кістки і входить у внутрішню поверхню дельтоподібного м'яза. Іннервує цей м'яз, а також плечовий суглоб та шкіру передньобічної ділянки плеча.
Question 25

У хворого сечокам’яна хвороба.При видаленнi конкременту з правого сечоводу хiрург розрiзав стiнку сечоводу. В яке анатомiчне утворення потрапить сеча?

A
Canalis lateralis sinister
B
Sinus mesenterius dexter
C
Canalis lateralis dexter
D
Spatium retroperitoneale
Question 25 Explanation: 
Заочеревинний простір (spatium retroperitoneale) — анатомічна зона, що обмежена задньою частиною парієтальної очеревини та внутрішньоочеревинної фасцією та розташована між діафрагмою та малим тазом. Воно заповнене жировою клітковиною, у якій знаходяться заочеревинні органи: нирки з наднирковими і сечоводами, великі судини (черевна аорта, нижня порожниста вена і ін), лімфатичні вузли, симпатичні ганглії.
Question 26

У лабораторному експериментi на собацi вивчали будову центральних вiддiлiв слухової сенсорної системи. Була зруйнована одна з структур середнього мозку. Собака втратив орiєнтувальний рефлекс на звуковi сигнали. Яка структура була зруйнована?

A
Substantia nigra
B
Nucleus ruber
C
Nuclei formatio reticulares
D
Colliculi superiores laminae tecti (quadrigeminae)
E
Colliculi inferiores laminae tecti (quadrigeminae)
Question 26 Explanation: 
Верхні горбки сполучаються з бічними колінчастими тілами і складають підкіркові центри зору; нижні горбки з присередніми колінчастими тілами складають підкіркові центри слуху. Пластинка покрівлі (чотиригорбикова пластинка) – (lamina tecti) – це нервова пластинка з чотирма горбками, розміщена на дорзальній поверхні мозкового стовбура. Розрізняють верхні і нижні горбки, що розділені поздовжньою і поперечною борознами.Від горбиків відходять по одному пучку нервових волокон, які з'єднуються з колінчастими тілами проміжного мозку. Верхні горбки сполучаються з бічними колінчистими тілами і складають підкіркові центри зору; нижні горбки з присередніми колінчастими тілами складають підкіркові центри слуху.
Question 27

У чоловiка з’явилися бiль, набряк та почервонiння шкiри у передньоверхнiй частинi стегна та великого пальця стопи. Якi лiмфатичнi вузли нижньої кiнцiвки вiдреагували на запальний процес?

 
A
Nodi limphatici inguinales profundus
B
Nodi limphatici inguinales superficiales
Question 27 Explanation: 
Поверхневі пахвинні вузли (nodi inguinales superficiales) розташовуються вздовж пахвинної зв’язки (lig. inguinale) і лежать на поверхневому листку широкої фасції стегна (lamina superficialis fasciae latae).Їх виносні судини впадають до глибоких пахвинних вузлів (nodi inguinales profundi), а потім лімфа потрапляє до зовнішніх клубових вузлів (nodi iliaci externi), які супроводжують однойменні артерії (aa. iliacae externae).
Question 28

Хворий скаржиться на запаморочення i втрату слуху. Який нерв ушкоджений?

A
N. trochlearis
B
N. hypoglossus
C
N. trigeminus
D
N. vestibulocochlearis
E
N. vagus
Question 28 Explanation: 
Нерв спеціальної чутливості , що відповідає за передачу слухових імпульсів, а також імпульсів, що виходять з вестибулярного відділу внутрішнього вуха. Присінково-завитковий нерв (nervus vestibulocochlearis), VIII пара черепно-мозкорих нервів, відноситься до нервів спеціальної чутливості і складається з двох частин: vestibularis і cochlearis, що починаються усередині камянистої частини скроневої кістки у внутрішньому вусі.
Question 29

Під час операції холецистектомії у хірурга виникла необхідність визначити топографію загальної жовчної протоки. Злиттям яких проток утворюється дана анатомічна структура?

 
A
Ductus hepaticus communis, ductus hepaticus sinister
B
Ductus hepaticus communis, ductus cysticus
C
Ductus hepaticus sinister, ductus cysticus
D
Ductus hepaticus communis, ductus hepaticus dexter
E
Ductus hepaticus dexter, ductus hepaticus sinister
Question 29 Explanation: 
Загальна жовчна протока утворюється завдяки злиттю ductus hepaticus communis та ductus cysticus.
Question 30

У чоловiка вiдмiчається випадiння функцiї медiальних половин сiткiвки. Який вiддiл провiдного шляху зорового аналiзатора уражений?

A
Chiasma opticus
B
N. opticus dexter
C
Tractus opticus sinister
D
N. opticus sinister
E
Tractus opticus dexter
Question 30 Explanation: 
Зорове перехрестя складається головним чином із волокон зорових нервів, при неповному перехресті яких утворюється пластинка чотирикутної форми. Її задні кути продовжуються в зорові шляхи, які огинають ніжки мозку і закінчуються в біч­них колінчастих тілах, подушці та верхньому горбку покриву середнього мозку. Всі ці структури належать до підкіркових зорових центрів.
Question 31

У жiнки 37 рокiв пiд час оперативного втручання на органах малого тазу виникла необхiднiсть перев’язати маткову артерiю. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?

 
A
Urethra
B
Lig. teres uteri
C
Tuba uterina (salpinx)
D
V. iliaca interna
E
Ureter
Question 31 Explanation: 
Обидві яєчникові артерії (aа. ovaricae, dextra et sinistra) відходять відпередньої поверхні аорти зараз нижче ниркових артерій (в ряді випадків і від ниркових артерій); нерідко відходять від аорти загальним стовбуром (a. ovarica communis). Прямуючи вниз і латерально, по передній поверхні великого поперекового м'яза, кожна яєчникова артерія перетинає спереду сечовід.
Question 32

У хворого коса пахвинна грижа. Яке анатомiчне утворення стало слабким мiсцем передньої черевної стiнки?

A
Fossa inguinalis medialis
B
Fossa supravesicales
C
Fossa inguinalis lateralis
D
Fossa femoralis
Question 32 Explanation: 
Латеральна пахова ямка (fossa inguinalis lateralis) знаходиться латерально від plica umbilicalis lateralis, якраз відповідає глибокому пахвинному кільцю.
Question 33

До лікаря звернувся чоловік 27-ми років. При огляді було виявлено збільшення кистей, стоп та нижньої щелепи. Крім того спостерігалися деформація суглобів (kiphosis), гормональні порушення (імпотенція, атрофія яєчок). Функція якої залози порушена?

 
A
Glandulae suprarenales
B
Glandulae parathyroideae
C
Glandula thyroidea
D
Adenohypophisis
E
Glandula pinealis; Corpus pineale
Question 33 Explanation: 
Через підвищення секреції соматотропного гормону аденогіпофізом розвивається захворювання акромегалія, що характеризується збільшенням кистей, стоп та нижньої щелепи. Акромегалія - захворювання, яке проявляється в надмірному рості кісток, м'яких тканин та внутрішніх органів. В основі акромегалії лежить надмірне розростання клітин передньої частки гіпофіза, в зв'язку з чим підвищується секреція гормона росту - соматотропного гормона.
Question 34

Внаслiдок ДТП у потерпiлої 37-ми рокiв виникло неутримання сечi. Якi сегменти спинного мозку пошкодженi?

A
Th2 - Th5
B
S2 - S4
C
Th1 - Th5
D
L1 - L2
E
Th1 - L1
Question 34 Explanation: 
Акт сечовипускання відбувається рефлекторно внаслідок імпульсів у центр сечовипускання, що знаходиться в крижовому відділі S2-S4 спинного мозку і пере­буває під контролем кори головного мозку.
Question 35

У пораненого кровотеча iз гiлок сонної артерiї. Для тимчасового припинення кровотечi сонну артерiю треба притиснути до горбика поперечного вiдростка шийного хребця. До якого саме хребця притискається артерiя у таких випадках?

 

A
IV
B
III
C
II
D
V
E
VI
Question 35 Explanation: 
Біля переднього краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза відповідно до рівня зазначеного хряща вглибині визначають поперечний відросток VI шийного хребця (сонний горбок). До нього притискають загальну сонну артерію, щоб спинити кровотечу з її гілок.
Question 36

Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці під дією світла. З ураженням яких структур головного мозку це пов’язано?

A
Nuclei reticulares mesencephali
B
Nuclei reticulares medullae oblongatae
C
Nuclei nervi oculomotorii
D
Nuclei rubri mesencephali
E
Nuclei hypothalami
Question 36 Explanation: 
Вегетативні ядра III пари черепно-мозкових нервів відповідають за рух очного яблука, підняття повік, реакцію зіниць на світло. Окоруховий нерв (n. oculomotorius), є еферентним (руховим) нервом . Більша частина волокон нерва починається від рухового ядра – ядра окорухового нерва (nucleus nervi oculomotorii), яке розміщене під вентральною стінкою водопроводу середнього мозку на рівні верхніх горбків lamina tecti. Менша частина нерва чутливий корінець (сполучна гілка носовійкового нерва з війковим вузлом), починається від парасимпатичного додаткового ядра окорухового нерва (nucleus accessorius nervi oculomotorii), ядра Якубовича, від якого відходять передвузлові волокна.
Question 37

У чоловiка 33-х рокiв внаслiдок спинномозкової травми порушена больова та температурна чутливiсть, що обумовлено пошкодженням таких висхiдних шляхiв:

 
A
Tr. spinocorticalis lateralis
B
Tr. spinocerebellaris anterior
C
Tr. spinocerebellaris posterior
D
Tr. spinocorticalis medialis
E
Tr. spinothalamici
Question 37 Explanation: 
Спинномозково-таламічні шляхи розташовуються в бічних канатиках вентрально та попереду від попередніх, сприймають тактильну, больову, температурну чутливість.
Question 38

Хворий 34-х рокiв страждає на туберкульоз легень з дитинства. Йому призначена операцiя. Пiд час операцiї у хворого була видалена середня доля частка правої легенi. Якi сегменти були видаленi?

 
A
segmenti laterale et mediale
B
segmenti posterior et anterior
C
segmenti superior et anterior
Question 38 Explanation: 
Латеральний сегмент (segmentum laterale) з боку медіальної поверхні легені проектується тільки у вигляді вузької смуги вищекосої міжчасткової щілини. Сегментарний бронх спрямований назад, тому сегмент займає задню частину середньої частки і видно з боку реберної поверхні. Медіальний сегмент (segmentum mediale) видно як на реберній, так і на медіальній поверхнях середньої частки. Перша межа збігається з передньою частиною горизонтальній щілині , друга - з косою щілиною. На реберної поверхні також є дві міжсегментарні кордону.Одна лінія починається на середині передньої частини горизонтальній щілині і опускається до кінцевої частини косою щілини. Друга межа відділяє медіальний сегмент від переднього сегмента верхньої частки і збігається з положенням передній горизонтальній щілині
Question 39

Внаслiдок черепно-мозкової травми у хворого розвинулись наступнi симптоми: iнтенцiйний тремор, дисметрiя, адiадохокiнез, дизартрiя. Яка структура головного мозку ушкоджена?

A
Striatum
B
Cortex motoria
C
Substantia nigra
D
Cerebellum
E
Globus pallidus
Question 39 Explanation: 
Мозочкові порушення: геміатаксія, адіадохокінез, дисметрія, геміасинергія.
Question 40

При операцiї правосторонньої лобектомiї хiрург пiдiйшов до кореня правої легенi з метою окремого видiлення i обробки його складових. Вкажiть порядок розмiщення елементiв кореня правої легенi з якими лiкар зустрiнеться при видiленнi та обробцi в напрямку зверху вниз?

 
A
Bronchus, a. pulmonalis, n. phrenicus
B
n. phrenicus, bronchus, a. pulmonalis, vv. pulmonales
C
Bronchus, a. pulmonalis, vv. pulmonales
D
a. pulmonalis, bronchus, vv. pulmonales
E
vv. pulmonales, a. pulmonalis, bronchus
Question 40 Explanation: 
Ворота легень розміщені на рівні VI міжребер'я. Через них проходить корінь легень. Розміщення його елементів у правій і лівій легенях неоднакове. У лівій легені при розгляді кореня у фронтальній площині найвище положення займає легенева артерія, найнижче - вена, а між ними - бронх (АБВ). У правій легені найкраніальніше розміщений бронх, нижче - артерія, а ще нижче - легеневі вени (БАВ).
Question 41

П’ятирічна дитина – правша після черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатність розмовляти, але через тривалий час ця здатність у неї відновилась. Яка півкуля була травмована й за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?

A
hemispherium dextr, motorium
B
hemispherium sinistrum, "plastichnyst"
C
hemispherium sin et dext, "inertnist"
Question 41 Explanation: 
Пластичність нервової системи - здатність до функціональних мозкових перебудов у відповідь на дію значних зовнішніх та внутрішніх факторів. інертність - поняття, що використовується в психофізіології для позначення низької рухливості нервової системи, при якій характерні труднощі в перемиканні подразників умовних з позитивного модусу на гальмівній, і навпаки.
Question 42

У хворого 30 рокiв з рiзаною раною передплiччя виникло порушення розгинання пальцiв кистi. Про пошкодження якого нерва це свiдчить?

   
A
N. ulnaris
B
N. radialis
C
N. medianus
D
N. musculocutaneus
Question 42 Explanation: 
Рецептори променевого нерва розташовуються в капсулі тилу променево-зап'ясткового суглоба, кісткової мембрані і м'язах-розгиначах кисті. Їх нервові волокна формують міжкістковий тильний нерв, який проходить по міжкісткової мембрани і нижнього краю m. supinator з'єднується з глибокої гілки променевого нерва. У шкірі тилу I, II і половини III пальця також є багато рецепторів. Променевий нерв (n. radialis) змішаний, великий, формується з заднього пучка плечового сплетення і лежить між a. axillaris і n. axillaris. Він іннервує медіальну та латеральну головки триголового м’яза плеча руки, а також усі 12 м’язів заднього відділу передпліччя та пов’язані з ним суглоби та шкіру, що лежить вище. Променевий нерв (n.radialis), з С5-Th1, мішаний, найтовщий з нервів плечового сплетення, є продовженням заднього пучка плечового сплетення, лежить між a. axillaris і n. axillaris . Дещо нижче рівня бічного надвиростка плечової кістки променевий нерв розгалужується на поверхневу (r.superficialis) та глибоку (r. profundus) гілки. При ураженні променевого нерва хворий не може розігнути руку в ліктьовому, променево-зап’ястковому та п’ястково-фалангових суглобах, відвести великий палець, а також не може відвертати кисть та передпліччя.
Question 43

Пiсля травми хворий не може розiгнути руку в лiктьовому суглобi. Порушення функцiї якого з основних м’язiв може це спричинити?

A
M. levator scapulae
B
M. teres major
C
M. infraspinatus
D
M. triceps brachii
E
M. subscapularis
Question 43 Explanation: 
Триголовий м'яз плеча (musculus triceps brachii) - м'яз-розгинач задньої групи плеча, займає весь задній бік плеча.
Question 44

Пiд час оперативного втручання на малому тазi жiнки виникла необхiднiсть перев’язати яєчникову артерiю. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?

 

A
Tuba uterina
B
Lig. teres uteri
C
V. iliaca interna
D
Ureter
Question 44 Explanation: 
Кожна яєчникова артерія перетинає спереду сечовід (ureter).
Question 45

При бактерiоскопiчному дослiдженнi носоглоткового слизу дитини 2,5 рокiв, хворої на назофарингiт, виявленi грамнегативнi диплококи, схожi за формою на кавовi зерна. Якi структури органiзму дитини найбiльш iмовiрно будуть ураженi, якщо цi мiкроорганiзми проникнуть у кров?

A
Meningea cerebri
B
Valvae cordis
C
Glomerulae renalis
D
Nodi lymphatici
Question 46

До приймального вiддiлення доставлено чоловiка з рiзаною раною пiдошви правої стопи. У постраждалого обмежене пiдняття латерального краю стопи. Пiд час обробки виявлено пошкодження сухожилка м’яза. Який м’яз ушкоджений?

 
A
M. fibularis brevis
B
M. triceps surrae
C
M. tibialis anterior
D
M. fibularis (peroneus) longus
Question 46 Explanation: 
M. fibularis (peroneus) longus згинає стопу (flexio pedis), піднімає бічний край стопи (margo lateralis pedis), укріплює поперечне та поздовжні склепіння стопи (arcus pedis transversus et arcus pedis longitudinales).
Question 47

У чоловiка 30 рокiв методом непрямої калориметрiї встановлено, що його основний обмiн на 30% менше вiд належного. Знижена секрецiя гормонiв якої залози (яких залоз) є причиною цього?

 

A
Glandulae suprarenales
B
Glandula parathyroidea
C
Corpus pineale
D
Glandula thyroidea
E
Pancreas
Question 47 Explanation: 
Основні гормони щитоподібної залози: • Тироксин (Т4) • Трийодтиронін (Т3) • Кальцитонін Тироксин вільний (fТ4) – один з двох головних гормонів щитовидної залози, основною функцією якого є регуляція енергетичного і пластичного обміну в організмі. Вільний тироксин – біологічно активна частина загального тироксину, яка відіграє важливу роль в обміні речовин. Щитоподібна залоза в свою чергу також контролюється вищим органом ендокринної регуляції - гіпофізом, що розташований в головному мозку. Гормони щитоподібної залози тироксин та трийодтиронін регулюють обмін речовин в організмі, визначають швидкість всіх процесів.
Question 48

Чоловiк середнього вiку виїхав до iншої країни на обiцяну йому роботу, але працевлаштуватися тривалий час йому не вдавалося. Які з ендокринних залоз були виснаженi у цiєї людини найбiльше?

A
Glandulae suprarenales
B
Glandula thyroidea
C
Pancreas
D
Glandulae parathyroideae
E
Thymus
Question 48 Explanation: 
Надниркова залоза складається з двох структур — кіркової речовини і мозкової речовини. Мозкова речовина служить основним джерелом катехоламінових гормонів організму — адреналіну і норадреналіну. Деякі з клітин кіркової речовини належать до системи «гіпоталамус — гіпофіз — кора надниркової залози» і служать джерелом кортикостероїдів. Кіркова речовина темно-бурого кольору, віділяє життєвоважливі гормони: мінералокортикоїди та статеві гормони.
Question 49

До клiнiки швидкої допомоги надiйшов хворий з ножовим пораненням лiвої поперекової дiлянки. У ходi операцiї хiрург встановив, що внутрiшнi органи не пошкодженi, але лезо ножа пошкодило один iз м’язiв ниркового ложа. Назвiть цей м’яз:

A
M. psoas major
B
M. obliquus externus abdominis
C
M. iliacus
D
Musculus erector spinae
Question 49 Explanation: 
Великий поперековий м'яз (m.psoas major) - це товстий, довгий, веретеноподібний м'яз, що розташований на задній стінці порожнини живота і прилягає до тіл поперекових хребців. Початок: від бічної поверхні тіл, міжхребцевих дисків і поперечних відростків XII грудного, I-V поперекових хребців. М'яз прямує вниз, перетинає поперед межову лінію таза і з'єднується з клубовим м'язом
Question 50

При проникаючому пораненнi передньої черевної стiнки раневий канал пройшов над малою кривиною шлунка. Яке утворення очеревини найвiрогiднiше пошкоджене?

 

A
Ligamentum hepatoduoduodenale
B
Ligamentum hepatorenale
C
Ligamentum gastrocolicum
D
Ligamentum triangulare sinistrum
E
Ligamentum hepatogastricum
Question 50 Explanation: 
Шлунково-печінкова зв'язка включає три різні частини: - щільну частину (pars condensa), - слабку частину (pars llaccida), - печінково-дванадцятипалу зв'язку. 1. Щільна (верхня, частина) - найбільш тверда в шлунково-печінкової зв'язці. 2. Слабка частина шлунково-печінкової зв'язки - це найбільша частина, розташована між щільною частиною і печінково-дванадцятипалої зв'язкою. Ця частина складається з двох листків очеревини, що формують тонкий, практично безсудинних шар, який легко руйнується пальцями. 3. Печінково-дванадцятипала зв'язка - найбільш низько розташована частина шлунково-печінкової зв'язки. Вона становить передню стінку отвори Winslow. У цій зв'язці проходять елементи воріт печінки. В її передній частині праворуч розташовується загальний печінковий протік, ліворуч - печінкова артерія. Печінково-дванадцятипала зв'язка сполучає проксимальну, або рухому, частина верхньої горизонтальної частини дванадцятипалої кишки з нижньою поверхнею печінки.
Question 51

Пiд час операцiї у пацiєнта було видалено частину легенi, яка вентилюється бронхом третього порядку, що супроводжується гiлками легеневої артерiї та iнших судин. Яка частина легенi була видалена?

 
A
Lobulus
B
Alveola
C
Segmentum
D
Lobus
Question 51 Explanation: 
Бронхолегеневі сегменти представляють частину паренхіми, куди входять сегментарний бронх і артерія. На периферії сегменти зрощені один з одним і в протилежність легеневих часточок чітких прошарків сполучної тканини не містять. Кожен сегмент має конусоподібну форму, верхівка якого звернена до воріт легені, а підстава - до його поверхні. У міжсегментарних стиках проходять гілки легеневих вен. У кожній легені розрізняють по 10 сегментів.
Question 52

У хворого під час комп’ютерної томографії грудної клітки діагностовано пухлину заднього нижнього середостіння. Яка з перерахованих структур стиснута пухлиною?

A
Arcus aortae
B
N. phrenicus
C
Trachea
D
Aorta thoracica
E
Vena cava superior
Question 52 Explanation: 
Заднє середостіння обмежене стінкою перикарда спереду і хребтовим стовбуром ззаду. До органів заднього середостіння відносяться грудна частина низхідної аорти, непарна і напівнепарна вени, відповідні відділи лівого і правого симпатичних стовбурів, нутрощевих нервів, блукаючих нервів, стравоходу, грудної лімфатичної протоки, задні середостінні і передхребтові лімфатичні вузли.
Question 53

Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на утруднення рухів язика. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що у хворої крововилив в нижньому відділі довгастого мозку. Про пошкодження якого ядра довгастого мозку у хворої можна думати?

A
Nucleus ambiguus
B
Nucleus nervi accessorii
C
Nucleus salivatorius inferior
D
Nucleus intermedius solitarius
E
Nucleus nervi hypoglossi
Question 53 Explanation: 
Рухове ядро під’язикового нерва (nucleus nervi hypoglossi), яке проектується на нижній кут ромбоподібної ямки в трикутнику під’язикового нерва. Це ядро прилягає до сітчастої формації і продовжується до рівня II шийного сегмента спинного мозку. Відростки нейронів цього ядра формують волокна під’язикового нерва, що іннервує всі м’язи язика.
Question 54

У потерпілого перелом у ділянці бічної поверхні променево-зап’ясткового суглоба. Де найімовірніше відбувся перелом?

A
Os hamatum
B
Processus styloideus radii
C
Processus styloideus ulnae
D
Corpus humeri
E
Os capitatum
Question 54 Explanation: 
Cуглобові поверхні променево-зап’ясткового суглоба утворені суглобовою поверхнею шилоподібного відростка променевої кістки та трьома проксимальними поверхнями трьох зап’ясткових кісток першого ряду.
Question 55

До реанiмацiйного вiддiлення надiйшов чоловiк з пораненням задньої дiлянки шиї (regio nuchae). Який з м’язiв тiла займає цю дiлянку?

A
M. rhomboideus minor
B
M. trapezius
C
M. latissimus dorsi
D
M. scalenus anterior
E
M. sternocleidomastoideus
Question 55 Explanation: 
Трапецієвидний мʼяз (musculus trapezius) - один з великих поверхневих м'язів, розташований на задній поверхні шиї й верхній частині спини. Бере участь у рухах лопатки, шиї, верхніх кінцівок.
Question 56

Після перелому нижньої щелепи постраждалий відзначає втрату чутливості шкіри у ділянці підборіддя і нижньої губи. Який нерв був пошкоджений?

 
A
Infraorbitalis
B
Maxillaris
C
Mentalis
D
Buccalis
E
Facialis
Question 56 Explanation: 
N. mentalis віддає: - підборідні гілки (rr. mentales) – іннервують шкіру підборіддя, - губні гілки (rr. labiales) – іннервують шкіру та слизову оболонку нижньої губи, - ясенні гілки (rr. gingivales) – іннервують щічну поверхню ясен.
Question 57

Хворий не розумiє змiсту слiв, а також не розумiє власної мови (словесна глухота). Яка iз структур кори великих пiвкуль головного мозку уражена?

A
gyrus temporalis media
B
gyrus temporalis superior
C
gyrus temporalis inferior
D
gyrus frontalis superior
Question 57 Explanation: 
Основний функціональний центр верхньобічної поверхні скроневої частки знаходиться у верхній скроневій звивині (gyrus temporalis superior). Тут розташовується слуховий, або гностичний, центр мовлення (центр Верніке). У верхній скроневій звивині і на внутрішній поверхні скроневої частки знаходиться слухова проекційна ділянка кори.
Question 58

При оглядi лiкарем у хворого виявлена стегнова кила. Через яке анатомічне утворення вона виходить пiд шкiру?

 
A
Canalis adductorius
B
Anulus inguinalis superficialis
C
Lacuna musculorum
D
Anulus femoralis
E
Hiatus saphenus
Question 58 Explanation: 
Зовнішнім отвором стегнового каналу стає hiatus saphenus, який обмежує margo falciformis з двома ніжками: cornu superius et inferius. Через hiatus saphenus проходить v. saphena magna.
Question 59

У гiстопрепаратi представлений паренхiматозний орган, що має кiркову i мозкову речовину. Кiркова утворена тяжами епiтелiоцитiв, мiж якими проходять кровоноснi капiляри. Тяжi формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафiноцитiв i венозних синусоїдiв. Який орган має данi морфологiчнi ознаки?

A
Ren
B
Thymus
C
Glandula suprarenalis
D
Nodus lymphaticus
E
Glandula thyroidea
Question 59 Explanation: 
Надниркові залози вкриті товстою капсулою з щільної сполучної тканини. Від капсули в кіркову речовину відходять тонкі трабекули, що містять судини і нерви. Паренхіма її складається із двох частин - поверхневої кіркової речовини та центральної мозкової. Кіркові ендокриноцити формують тяжі, проміжки між якими заповнені прошарками пухкої сполучної тканини, в якій проходять кровоносні капіляри і нервові волокна. Мозкова речовина утворена хромафінними, гангліозними і підтримуючими клітинами. Надниркова залоза (glandula suprarenalis) – парний ендокринний орган, розміщений над верхнім полюсом нирки. Зовні надниркові залози вкриті сполучнотканинною капсулою. Паренхіма її складається із двох відмінних за походженням, будовою та функцією частин – поверхневої кіркової та центральної мозкової. Кіркова речовина містить три зони: поверхневу клубочкову, середню пучкову і глибоку сітчасту. Мозкова речовина побудована з великих клітин округлої або полігональної форми, які за характером синтезованих ними речовин поділяються на епінефроцити та норепінефроцити.
Question 60

До хiрургiчного вiддiлення доставлено чоловiка 35-ти рокiв з гнiйною раною на шиї попереду трахеї (в дiлянцi передвiсцерального простору). Куди може розповсюдитись iнфекцiя, якщо хворому термiново не зроблять операцiю?

A
Spatium extraperitoneale
B
Mediastinum posterius
C
Mediastinum medium
D
Spatium perichoroideum
E
Mediastinum anterius
Question 60 Explanation: 
Передвісцеральній простір (spatium previscerale) - локалізується на рівні гортані та трахеї позаду грудинно-під"язикових і попереду грудинно-щито-видних м'язів. Переднє середостіння (mediastinum anterius)має виляд вузької щілини між тілом груднини і передньою стінкою осердя.У ньому розміщені праві і ліві внутрішні грудні аретрії та вени, а також пригруднинні лімфатичні вузли, сполучнотканинна клітковина.
Question 61

У хворого на тимому (пухлину загруднинної (вилочкової) залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м’яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?

A
V. cava superior
B
V. jugularis interna
C
V. jugularis externa
D
V. jugularis anterior
E
V. subclavia
Question 61 Explanation: 
Верхня порожниста вена (vena cava superior) - що йде від голови коротка вена, впадає в праве передсердя і збирає венозну кров від верхньої частини тіла (від голови, шиї і верхніх кінцівок, а також венозну кров від легень і бронхів через бронхіальні вени, які впадають спочатку в v. azygos et v. hemiazygos; частково збирає кров і від стінок черевної порожнини за рахунок впадання в неї непарної вени).
Question 62

При ультразвуковому обстеженнi дитини був виявлений дивертикул Меккеля. Аномалiю розвитку якої кишки дiагностовано?

 
A
Colon
B
Caecum
C
Ileum
D
Rectum
E
Jejunum
Question 62 Explanation: 
Дивертикул Меккеля - локальне мішкоподібне випинання стінки клубової кишки, що утворилося внаслідок неповного зрощення жовткового протоки; бере участь в харчуванні зародка, на відстані 10-100 см від або ілеоцекального кута. Цю аномалію відкрив Йоганн Фрідріх Меккеля молодший німецький анатом (1781 - 1833 рр..) Дивертикул Меккеля (дивертикул клубової кишки) є вродженою аномалією тонкої кишки, пов'язаної з порушенням зворотного розвитку проксимального відділу жовткового протоки (протоку між пупком і кишечником), коли залишається необлітерірованной (незакритих) його проксимальна частина. Дивертикул Меккеля вважають істинним дивертикулом, так як його стінка містить всі верстви кишки. Середня довжина - 5-7 см, але бувають дивертикули і більшого розміру. Дивертикул Меккеля є найбільш частою вродженою аномалією розвитку травної системи.
Question 63

Після проведеної операції на шиї хворий втратив чутливість в її передній ділянці. Яка гілка шийного сплетення була пошкоджена під час операції?

A
Nn. supraclaviculares
B
N. occipitalis minor
C
Ansa cervicalis
D
N. transversus colli
E
N. auricularis magnus
Question 63 Explanation: 
Шийний поперечний нерв (n. transversus colli) складається з волокон С3, огинає зовнішню поверхню m. sternocleidomastoideus і прямує вперед до os hyoideum. Нерв поділяється на верхні та нижні гілки, які проходять через підшкірний м’яз шиї, але не іннервують його. Верхні гілки (rr. superiores) іннервують шкіру шиї вище рівня під’язикової кістки; нижні гілки (rr. inferiores) іннервують шкіру нижче під’язикової кістки.
Question 64

У студента 18-ти рокiв пiд час фiзичного навантаження реографiчно зареєстровано перерозподiл кровотоку органiв. У яких судинах кровотiк пiдвищився найбiльшою мiрою?

A
Musculi skeletales
B
Organa digestoria
C
Renes
D
Hepar
E
Encephalon
Question 64 Explanation: 
Скелетні м’язи при фізичних навантаженнях найбільше потребують кисню, тож в них спостерігається підвищений кровотік. Cкелетні м'язи значно збільшуються при фізичних навантаженнях.
Question 65

У хворої пiд час профiлактичного обстеження на медiальнiй стiнцi лiвої пахвової западини виявлений збiльшений лiмфовузол метастатичного походження. Вкажiть найбiльш вiрогiдну локалiзацiю первинної пухлини:

 
A
Glandula submandibularis
B
Pulmo
C
Mamma
D
Gaster
E
Glandula thyroidea
Question 65 Explanation: 
Лімфатичні судини від молочної залози (mamma) йдуть від зовнішнього і нижньої ділянок органу уздовж зовнішнього краю великого грудного м'яза і збираються в пахвових лімфатичних вузлах. Вони раніше за інших збільшуються в розмірах при зростанні ракової пухлини молочної залози.
Question 66

Пiд час судово-медичної експертизи жiнки, яка загинула у автокатастрофi, знайдено ембрiон на стадiї ранньої гаструли. Назвiть мiсце його локалiзацiї при умовi нормального розвитку:

A
Ampula tubae uterinae
B
Paries uteri
C
Cavitas peritoneale
D
Ovarium
E
Pars uterinae tubae uterinae
Question 66 Explanation: 
Гаструляція - це фаза ембріонального розвитку більшості тварин після бластуляції, під час якої одношарова бластула реорганізовується в багатошарову гаструлу. Під час гаструляції утворюються три зародкові шари: ектодерма, мезодерма, ентодерма. Локалізація гаструли: стінка матки (paries uteri).
Question 67

У постраждалого в дорожнiй пригодi лiкар виявив перелом лiвої ключицi та порушення кровообiгу в кiнцiвцi (немає пульсацiї променевої артерiї). Стиснення якої судини є причиною порушення кровообiгу в кiнцiвцi?

A
A. axillaris
B
A. vertebralis
C
V. subclavia
D
V. axillaris
E
A. subclavia
Question 67 Explanation: 
Підключична артерія — це парна судина. Права підключична артерія виходить з плечоголовного стовбура, а ліва підключична артерія (довша за праву) виходить з дуги аорти. Артерія біля зовнішнього краю першого ребра продовжується в пахвову артерію, остання переходить у плечову артерію, а плечова вже ділиться на дві кінцеві гілки — променеву артерію, що йде зовні, і ліктьову, розташовану присередньо.
Question 68

Хворому проведено субтотальну субфасцiальну резекцiю щитоподiбної залози. У пiсляоперацiйному перiодi тривалий час зберiгається охриплiсть голосу. Який нерв ушкоджено в ходi операцiї?

A
N. hypoglossus
B
N. laryngeus superior
C
N. laryngeus recurrens
D
N. mandibularis
E
N. lingualis
Question 68 Explanation: 
Зворотний гортанний нерв (nervus laryngeus recurrens) — гілка блукаючого нерва, що постачає рухові та чутливі волокна до гортані та іннервує голосові зв'язки. При односторонньому ураженні — виникає хрипота, проте порушення голосу компенсовані. Двобічне ураження нерву призводить до порушень акту дихання та втрати голосу.
Question 69

У хворого запалення легень ускладнилось ексудативним плевритом. В якому з перелiчених анатомiчних утворень переважно може накопичуватися рiдина?

 
A
Sinus costodiaphragmaticus pleurae
B
Sinus obliquus pericardii
C
Sinus costomediastinalis pleurae
D
Sinus phrenicomediastinalis pleurae
E
Sinus transversus pericardii
Question 69 Explanation: 
Ексудативний плеврит - це запальне ураження плеври, що супроводжується скупченням рідини у плевральній порожнині. Реберно-діафрагмальна пазуха (recessus costodiaphragmaticus) є найглибшою. Реберно-діафрагмальна пазуха (recessus costodiaphragmaticus) найглибша, утворюється між реберноюі діафрагмальною частинами парієтальної плеври і розташована на рівні діафрагми у вигляді півкола від хряща VI ребра до хребта.
Question 70

Внаслiдок iнсульту (крововилив в головний мозок) у хворого вiдсутнi вольовi рухи м’язiв голови i шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в колiнi внутрiшньої капсули. Який провiдний шлях пошкоджено у хворого?

A
Tr.cortico-nuclearis
B
Tr.cortico-spinalis
C
Tr.cortico-fronto-pontinus
D
Tr.thalamo-corticalis
Question 70 Explanation: 
Кірково-ядерний шлях - руховий, представлений ланцюжком з двох нейронів і є складовою частиною пірамідної системи. За допомогою цього шляху забезпечується усвідомлене управління поперечно-смугастою мускулатурою голови і частково шиї.
Question 71

Оглядаючи черевну порожнину потерпiлого з проникним пораненням передньої черевної стiнки, хiрург помiтив пошкодження малого сальника, з якого витiкала яскраво-червона (артерiальна) кров. Яка артерiя виявилася пошкодженою?

 
A
A. hepatica propria
B
A. gastroepiploica dextra
C
A. gastroepiploica sinistra
D
A. hepatica communis
E
A. lienalis
Question 71 Explanation: 
А. hepatica propria (власна печінкова артерія) направляється до воріт печінки, розташовуючись між двома листками lig. hepatoduodenal, причому в зв'язці вона лежить наперед від v. portae і ліворуч від ductus choledochus. У воротах печінки a. hepatica propria ділиться на ramus dexter і ramus sinister; ramus dexter біля місця з'єднання ductus hepaticus communis з ductus cysticus віддає артерію жовчного міхура, a. cystica. Від a. hepatica communis або a. hepatica propria відходить гілка до- малій кривизні шлунка, a. gastrica dextra, що направляється справа наліво назустріч a. gastrica sinistra.
Question 72

Хворий скаржиться на бiль при рухах у лiвiй половинi шиї. Найкраще положення, при якому хворий не вiдчуває болю - нахил шиї влiво з одночасним пiдняттям голови i поверненням обличчя в протилежний бiк. Функцiя якого м’яза порушена?

 
A
M. trapezius
B
M. sternocleidomastoideus
C
M. sternothyroideus
D
M. sternohyoideus
Question 72 Explanation: 
M. sternocleidomastoideus тягне голову вниз чи назад і повертає в протилежний бік. При одночасовому скороченні обох м'язів нахиляється вперед голова і згинається шийна частина хребта. ГРУДНИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСКОПОДІБНИЙ (m. sternocleidomastoideus) — найсильніший м'яз шиї. Починається двома голівками від ручки грудини і грудинного кінця ключиці, прикріплюється до соскоподібного відростка скроневої і частково до потиличної кістки. Функція - тягне голову вниз чи назад і повертає в протилежний бік. При одночасовому скороченні обох м'язів нахиляється вперед голова і згинається шийна частина хребта.
Question 73

У постраждалого в автомобiльнiй аварiї припинилося грудне дихання при збереженнi дiафрагмального. На якому рiвнi найбiльш iмовiрно пошкоджено спинний мозок?

A
Segmentes lumbales I-II
B
Segmentes cervicales VI-VII
C
Segmentes sacrales I-II
D
Segmentes thoracici XI-XII
E
Segmentes cervicales I-II
Question 74

Чоловiк 30-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргою на розлади жування, у нього виникає бiль при вiдтягуваннi щелепи назад. Запалення якого з жувальних м’язiв найiмовiрнiше встановить лiкар?

 
A
M. masseter
B
M. temporalis (fibrae anterior)
C
M. pterygoideus lateralis
D
M. temporalis (fibrae posterior)
E
M. pterygoideus medialis
Question 74 Explanation: 
Скроневий м'яз (m. temporalis) утворений трьома пучками, що сходяться разом й утворюють товстий сухожилок, який проходить під виличною дугою і кріпиться до вінцевого відростка нижньої щелепи. При двобічному скороченні скроневого м'яза нижня щелепа піднімається догори. Допоміжною функцією цього м'яза є відтягування нижньої щелепи трохи назад. Скроневий м'яз (m. temporalis) має віялоподібну форму, починається від лускової частини скроневої кістки трьома пучками: переднім, що має нахил уперед, середнім, що має майже вертикальний нахил, і заднім, волокна якого мають горизонтальний напрямок. Ці пучки сходяться разом й утворюють товстий сухожилок, який проходить під виличною дугою і кріпиться до вінцевого відростка нижньої щелепи. При двобічному скороченні скроневого м'яза нижня щелепа піднімається догори (основна функція). Допоміжною функцією цього м'яза є відтягування нижньої щелепи трохи назад при скороченні задніх пучків.
Question 75

Пiд час лапаротомiї хiрург виявив гангренозне ураження низхiдної ободової кишки. Тромбоз якої артерiї зумовив цей стан?

 
A
A. rectalis superior
B
A. colica media
C
A. colica dextra
D
A. colica sinistra
Question 75 Explanation: 
Від нижньої брижової артерії до лівого відділу ободової кишки відходять ліва ободова (a. colica sinistra), сигмоподібні (аа. sigmoideae) та верхня прямокишкова (a. rectalis superior) артерії. Ліва ободова артерія біля лівого згину ободової кишки ділиться на висхідну та низхідну гілки.
Question 76

Жiнка похилого вiку госпiталiзована зi скаргами на рiзкий бiль, набряк в дiлянцi правого кульшового суглоба, що з’явилися пiсля падiння. Об’єктивно: стегно приведене досередини, рухи в кульшовому суглобi порушенi. Перелом якої кiстки або її частини визначив лiкар?

A
Fovea capitis femoris
B
Caput femoris
C
Trochanter minor
D
Collum femoris
E
Tuberculum quadratum
Question 76 Explanation: 
У верхній частині стегнової кістки розташована головка, нижче головки стегнової кістки розташована більш тонка шийка. Шийка стегнової кістки з'єднується з тілом під кутом. Зовні в місці їх з'єднання знаходяться виступи (великий і малий вертлюг).
Question 77

У хворого пiд час комп’ютерної томографiї грудної клiтки дiагностовано пухлину заднього нижнього середостiння. Яка з перерахованих структур стиснута пухлиною?

A
Trachea
B
Arcus aortae
C
Aorta thoracica
D
N. phrenicus
E
Vena cava superior
Question 77 Explanation: 
Нижнє середостіння ділиться на переднє, заднє і середнє. У передньому (між тілом грудини і передньою стінкою перикарду) розташовані внутрішні грудні артерії, вени і білягрудинні лімфатичні судини. В середньому розташоване серце із своїми судинами. Заднє (між хребтом і задньою стінкою перикарду) містить грудну частину аорти, непарну і напівнепарну вени, нерви, стравохід, лімфатичні вузли. Аорта (aorta) розташована ліворуч від серединної стрілової (сагітальної) площини і складається із трьох частин: висхідна частина, дуга аорти і низхідна частина, яка у свою чергу поділяється на грудну і черевну частини. Грудна аорта розташована в задньому нижньому середостінні і прилягає до хребтового стовпа.
Question 78

У хворого з розладом мозкового кровообiгу порушений акт ковтання, вiн може поперхнутися при прийомi рiдкої їжi. Який вiддiл мозку уражений?

A
Cerebellum
B
Medulla oblongata
C
Regio cervicalis medullae spinalis
D
Diencephalon
E
Mesencephalon
Question 78 Explanation: 
В довгастому мозку знаходиться частина ретикулярної формації, а також дихальний і серцево-судинний нервові центри і центри рефлексів чхання, кашлю, ковтання, гикання, блювання та смоктання.
Question 79

До лікарні потрапив футболіст з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Похідним якої анатомічної структури вони є?

A
Aponeurosis m. obliquus abdominis externus
B
Aponeurosis m. transversus abdominis
C
Fascia propria addominis
D
Aponeurosis m. obliquus abdominis internus
Question 79 Explanation: 
Поверхневе пахвинне кільце (лат. anulus inguinalis superficialis) зовнішній отвір пахвинного каналу, розташований на його передній стінці (вихід з пахвинного каналу). Пахвинний канал (canalis inguinalis) має 2 кільця: поверхневе пахвинне кільце (anulus inguinalis superficialis), обмежене бічною ніжкою (crus laterale) і присередньою ніжкою (crus mediale) апоневрозу зовнішнього косого м’яза живота, міжніжковими волокнами (fibrae intercrurales) і поверненою зв’язкою (ligamentum reflexum); глибоке пахвинне кільце (anulus inguinalis profundus) являє собою заглибину в задній стінці каналу. Кільця пахвинного каналу є слабкими місцями передньої черевної стінки разом з білою лінією живота та пупковим кільцем, де можуть виходити грижі. Виявляється поверхневе пахвинне кільце, в апоневрозі зовнішнього косого м'яза живота, безпосередньо над гребенем лобкової кістки, 1 сантиметр вище і збоку від лобкового горбка.
Question 80

У хворого з аневризмою правої пiдключичної артерiї спостерiгається осиплiсть голосу. З подразненням якого нерву це може бути пов’язане?

A
N. laryngeus reccurens dexter
B
N. laryngeus inferior sinister
C
N. laryngeus superior sinister
D
N. laryngeus reccurens sinister
E
N. laryngeus superior dexter
Question 80 Explanation: 
Правий поворотний гортанний нерв (n. laryngeus recurrens dexter) починається від блукаючого нерва та віддає нижній гортанний нерв (n. laryngeus inferior) – іннервує всі м’язи гортані, крім m. cricothyroideus, слизову оболонку гортані нижче голосової щілини, а також щитоподібну та прищитоподібні залози, лімфатичні вузли шиї.
Question 81

До лікарні надійшов пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини хірург під час операції повинен ретельно обстежити?

A
Bursa pregastrica
B
Bursa hepatica
C
Sinus mesentericus dexter
D
Bursa omentalis
E
Recessus hepatorenalis
Question 81 Explanation: 
За шлунком розташована чепцева сумка (bursa omentalis) – щілиноподібна вузька порожнина, що розміщена у лобовій площині. Верхньою межею чепцевої сумки є хвостата частка печінки, а нижньою – задня пластинка великого чепця, що зрослася з брижею поперечної ободової кишки. Передню стінку чепцевої сумки утворюють задня стінка шлунка і малий чепець, а задню – пристінкова очеревина, що покриває аорту, нижню порожнисту вену, верхній кінець лівої нирки, ліву надниркову залозу і підшлункову залозу.
Question 82

У дорослої людини системний артерiальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з за значених органiв звуження судин буде найменшим?

A
Cutis
B
Intestinum
C
Cor
D
Hepar
E
Musculus
Question 82 Explanation: 
У другій фазі систоли шлуночків, фазі вигнання, скорочення міокарду шлуночків підвищило тиск у них до того рівня, що він вищий, ніж тиск у легеневому стовбурі і аорті. Кров відкачується з серця, відкриваючи легеневий і аортальний півмісяцеві клапани. Тиск, що створюється лівим шлуночком, буде значно більшим, ніж тиск, який генерує правий шлуночок, оскільки тиск що існує в аорті, набагато вищий. Проте обидва шлуночки прокачують однакову кількість крові.
Question 83

Пiд час ревiзiї порожнини очеревини з приводу перитонiту виявлений обмежений гнiйник у кореня брижi сигмоподiбної кишки. У якому утвореннi очеревини знаходиться гнiйник?

 
A
Recessus intersigmoideus
B
Canalis lateralis dexter
C
Sinus omentalis sinister
D
Sinus omentalis dexter
Question 83 Explanation: 
Сигмоподібна ободова кишка (colon sigmoideum) повністю вкрита очеревиною, біля основи брижі її розміщене міжсигмоподібне заглиблення (recessus intersigmoideus). У зв'язку з тим, що іноді сигмоподібна ободова кишка має велику брижу, вона може зміщуватися вниз, догори, а найчастіше вправо, аж до сліпої та висхідної ободової кишок. Кишка на великому протязі стикається з великим сальником і з петлями тонких кишок, а іноді може бути зрощена з ними досить міцними спайками. Петлі сигмоподібної ободової кишки можуть стикатися з усіма органами черевної порожнини і малого таза, за винятком підшлункової залози.
Question 84

У хворого пухлина грудного відділу стравоходу. Куди можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини?

A
Nodi hepatici
B
Nodi mediastinales
C
Nodi intercostales
D
Ductus thoracicus
E
Nodi gastrici
Question 84 Explanation: 
В Ductus thoracicus можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини грудного відділу стравоходу
Question 85

У людини крововилив у задню центральну звивину призвiв до порушення чутливостi з протилежного боку. Який вид чутливостi порушений?

 

A
"Shkirna i proprioceptyvna"
B
"Sluhuva"
C
"Zorova"
D
"Nyuhova ta smakova"
E
"Sluhova i zorova"
Question 85 Explanation: 
Задня центральна звивина – поля за Бродманом – 1, 2, 3 – кірковий центр всіх видів шкірної та пропріоцептивної чутливості. Вона має такі особливості: 1. Проекція протилежної сторони тіла розміщена вниз головою. 2. Має місце соматотопічна організація для кожної частини тіла. 3. Поля шкірної чутливості неоднозначні за площею, так, проекційні поля для обличчя, губ, кистей рук займають найбільшу площу.
Question 86

У пораненого перев’язали плечову артерiю в нижнiй третинi плеча. За рахунок яких артерiй можливе вiдновлення кровопостачання передплiччя i кистi?

 
A
A. profunda brachii, a. collateralis ulnaris
B
A. collateralis ulnaris superior
C
A. brachialis, rami profundi
Question 86 Explanation: 
Є лише три артерії, що продовжують плечову артерію і надалі живлять шкіру, суглоби і м’язи: глибока артерія плеча (a. profunda brachii), верхня ліктьова обхідна артерія (a. collateralis ulnaris superior) та нижня ліктьова артерія (a. collateralis ulnaris inferior). Плечова артерія (a. brachialis) продовжує пахвову артерію і розгалужується на судини, що живлять шкіру і м'язи плеча, плечовий і ліктьовий суглоби. Це: 1) глибока артерія плеча (a. profunda brachii) є найбільшою гілкою плечової артерії, що огинає плечову кістку ззаду і поставляє кров задній групі м'язів плеча і самої плечової кістки. Глибока артерія плеча переходить в променеву обхідну артерію (a. collateralis radialis), яка анастомозує з поворотною артерією (a. recurrens) від променевої артерії; 2) верхня ліктьова обхідна артерія (a. collateralis ulnaris superior) вона забезпечує кров'ю ліктьовий м'яз, медіальну головку триголовий м'яза плеча і шкіру цій галузі; 3) нижня ліктьова колатеральних артерія (a. collateralis ulnaris inferior), що живить ліктьовий суглоб, м'язи плеча і частково передпліччя.
Question 87

Дослiджуються рецептори, iнформацiя вiд яких прямує до кори без участi таламусу. Якi це рецептори?

 
A
Olfactorii
B
Optici
C
Gustatorii
D
Acustici
Question 87 Explanation: 
У таламусі розміщені всі (крім нюхового) чутливі підкіркові центри, тобто вся інформація (окрім нюхової), що прямує до кори головного мозку, обов’язково проходить через цей утвір. Нервові волокна нюхових клітин проходять крізь отвори решітчастої кістки в порожнину черепа до нюхових цибулин головного мозку. Звідси імпульси, що виникли в рецепторах, йдуть по нюховому тракту через стовбур головного мозку в кору великих півкуль, не зачіпаючи таламус, де здійснюється аналіз інформації і формуються відчуття того чи іншого запаху. Таламус - це парний утвір, що належить до проміжного мозку і який складається переважно із сірої речовини. Функція таламуса: в ньому розміщені всі (крім нюхового) чутливі підкіркові центри, тобто вся інформація (окрім нюхової),що прямує до кори головного мозку, обов’язково проходить через таламус. Нюховий аналізатор забезпечує здатність організму сприймати і розрізняти різноманітні запахи. Він здійснює аналіз газоподібних хімічних речовин зі складу повітря, що вдихується, та їжі. 
Аналізатор нюху складається з нюхових рецепторів, провідних шляхів і кіркового (центрального) відділу. Нюхові рецептори є первинними рецепторами, хемо-рецепторами. Це біполярні сенсорні клітини, тобто нейрони, які мають по два відростки – один периферичний, що сприймає ароматичне подразнення, другий – центральний, що йде до кори головного мозку.
Question 88

Пiсля травми на рентгенограмi постраждалого визначається перелом плеча у дiлянцi гребеня великого горбика. Функцiя якого м’яза буде у цьому випадку порушена?

 
A
M. pectoralis minor
B
M. serratus anterior
C
M. subclavius
D
M. pectoralis major
E
M. deltoideus
Question 88 Explanation: 
Великий грудний м'яз (m. pectoralis major) - належить до трункопетальних м'язів. Це великий м'язовий пласт трикутної форми, який відходить від двох присередніх третин ключиці (ключична частина), капсули груднинно-ключичного суглоба, передньої поверхні груднини, хрящів II —VII ребер (груднинно-реброва частина) і верхньої ділянки піхви прямого м'яза живота (черевна частина).Звідси м'язові пучки, конвергуючи, прямують у бік і апоневротичним сухожилком прикріплюються до гребеня великого горбка плечової кістки. Функція: разі фіксації грудної клітки приводить, дещо згинає і пронує плече. При фіксованому плечі (руки на стегнах, опора на поруччя тощо) розширює грудну клітку (додаткова дихальна мускулатура). Іннервація: присередній і бічний грудні нерви плечового сплетення (CV — CVII).
Question 89

Чоловiку 40-ка рокiв за вимогою дiагностичних тестiв зробили лiмфографiю органiв грудної порожнини. Хiрург встановив, що пухлина вразила орган, з лiмфатичних судин якого лiмфа безпосередньо переходить в грудну протоку. Який це орган?

 
A
Esophagus
B
Pericardium
C
Trachea
D
Cor
E
Bronchus
Question 89 Explanation: 
Виносні лімфатичні судини від лімфатичних вузлів останнього етапу впадають в крупні лімфатичні судини або прямо в лімфатичні стовбури, а з них через відповідні лімфатичні протоки лімфа відтікає у систему верхньої порожнистої вени. Тільки стравохід є винятком, від середньої його частини лімфатичні судини впадають безпосередньо в грудну протоку, що лежить поруч, минаючи лімфатичні вузли. Топографічні відношення стравоходу: 1. У шийному відділі стравохід розміщений ззаду від трахеї.; зліва він дотикається до лівої загальної сонної артерії. 2. У грудному відділі стравохід межує з такими анатомічними утвореннями: спереду до рівня четвертого хребця він прилягає до задньої стінки трахеї, нижче – до дуги аорти, лівого бронха, задньої поверхні лівого передсердя. Ззаду стравохід від хребта відділений пухкою клітковиною, в якій проходять грудна протока, непарна вена, міжхребетні судини. Нижче кореня легень на задній стінці стравоходу лежить правий блукаючий нерв.Зліва на зовнішній поверхні стравоходу розміщена грудна протока і ліва загальна сонна артерія, нижче 8-9 хребця – низхідна аорта. Над діафрагмою стравохід покритий середостінною плеврою.Справа на рівні від 4-8 хребців стравохід прикритий правою середостінною плеврою, на рівні коренів легень відділений від плеври непарною веною.
Question 90

Внаслiдок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орiєнтувальнi рефлекси у вiдповiдь на сильнi свiтловi подразники. Якi структури було зруйновано?

A
Colliculi superiores (Lamina tecti; Lamina quadrigemina)
B
Nuclei ruber
C
Colliculi inferiores (Lamina tecti; Lamina quadrigemina)
D
Nuclei vestibulares
E
Substantia nigra
Question 90 Explanation: 
Пластинка покрівлі (чотиригорбикова пластинка) – (lamina tecti) – це нервова пластинка з чотирьма горбками, розміщена на дорзальній поверхні мозкового стовбура. Розрізняють верхні і нижні горбки, що розділені поздовжньою і поперечною борознами. Від горбиків відходять по одному пучку нервових волокон, які з'єднуються з колінчастими тілами проміжного мозку. Верхні горбки сполучаються з бічними колінчистими тілами і складають підкіркові центри зору; нижні горбки з присередніми колінчастими тілами складають підкіркові центри слуху.
Question 91

У хворого пiд час трахеотомiї виникла виражена кровотеча. Яка артерiя була травмована пiд час операцiї?

A
A. laryngea superior
B
A. thyroidea inferior
C
A. laryngea inferior
D
A. thyroidea superior
E
A. thyroidea ima
Question 91 Explanation: 
Непарна щитоподібна артерія (a. thyroidea ima) — це артерія, що кровопостачає нижні полюси долей щитоподібної залози; непарна щитоподібна артерія може відгалужуватись від однієї з наступних судинних структур: дуги аорти, плечеголовного стовбуру або внутрішньої грудної артерії; в деяких випадках може відходити від аорти, правої загальної сонної артерії або підключичної артерії. Від точки відгалуження непарна щитоподібна артерія прямує до нижньої частини часток або перешийка щитоподібної залози.
Question 92

Жінка скаржиться на біль, в правій частині живота в ділянці клубової кістки. Яка кишка пальпується в цій ділянці?

A
Caecum
B
Rectum
C
Colon sigmoideum
D
Colon ascendens
E
Jejunum
Question 92 Explanation: 
В regio inguinalis dexter проектується купол сліпої кишки.
Question 93

У хворого запалення присереднього надвиростка плечової кістки (епіконділіт). Який нерв залучений у процес?

A
N. medianus
B
N. radialis
C
N. ulnaris
D
N. musculocutaneus
E
N. axillaris
Question 93 Explanation: 
Ліктьовий нерв (n. ulnaris), з С8–Тh1, змішаний нерв, бере початок від присереднього пучка плечового сплетення і лягає у sulcus bicipitalis medialis. Приблизно на початку середньої третини плеча ліктьовий нерв зміщується присередніше від a. brachialis, проходить крізь septum intermusculare mediale і виходить на задню поверхню присереднього надвиростка плечової кістки, де він лежить в однойменній борозні поверхнево під шкірою і доступний для пальпації. На передпліччі ліктьовий нерв проходить у ліктьовій борозні і разом з однойменними артерією та венами йде до зап’ястка, де переходить у свою кінцеву долонну гілку.
Question 94

У хворого лiкар виявив накопичення рiдини в плевральнiй порожнинi справа над куполом дiафрагми. У якому анатомiчному утворi накопичилась рiдина?

 
A
Recessus costomediastinalis
B
Recessus costodiaphragmaticus dexter
C
Recessus diaphragmomediastinalis
D
Recessus costodiaphragmaticus sinister
Question 94 Explanation: 
В реброво-діафрагмовому закутку може накопичуватися рідина (гній, кров).
Question 95

На електроннiй мiкрофотографiї представленi структури у виглядi вiдкритих мiхурцiв, внутрiшня поверхня яких вистелена одношаровим епiтелiєм, який утворений респiраторними та секреторними клiтинами. Якi це структури?

A
Bronchioli
B
Alveoli
C
Acini
Question 95 Explanation: 
Альвеоли вистелені зсередини одношаровим плоским епітелієм, що лежить на тонкій базальній мембрані.
Question 96

Пiсля перелому нижньої щелепи постраждалий вiдзначає втрату чутливостi шкiри у дiлянцi пiдборiддя i нижньої губи. Який нерв був пошкоджений?

A
Infraorbitalis
B
Mentalis
C
Facialis
D
Maxillaris
E
Buccalis
Question 96 Explanation: 
Уражений n. mentalis. Це чутливий нерв, який забезпечує відчуття передньої частини підборіддя та нижньої губи, а також губних ясен передніх зубів нижньої щелепи та премолярів. Це одна з гілок нижньощелепного відділу трійчастого нерва (V).
Question 97

До клiнiки госпiталiзована пацiєнтка iз скаргами на кровохаркання, пiтливiсть. Рентгенологiчно виявлено вогнище туберкульозу у верхнiй частцi правої легенi. Показана операцiя. Яку кiлькiсть сегментiв можна видалити в складi верхньої частки правої легенi?

A
3
B
5
C
4
D
2
E
1
Question 97 Explanation: 
Права легеня має три частки: - верхню (lobus superior) з 3 сегментами, - середню (lobus medius) з 3 сегментами, - нижню (lobus inferior) - 5 сегментів; а ліва — дві: верхню (5) і нижню (5).
Question 98

При травмi в областi тазу у хворого на рентгенологiчному знiмку виявлено некроз головки стегнової кiстки. Пiд час травми кульшового суглоба було пошкоджено зв’язку:

A
Ligamentum capitis femoris
B
Ligamentum ileofemoralis
C
Ligamentum pubicofemoralis
D
Ligamentum ischiadicofemoralis
Question 98 Explanation: 
Кульшовий суглоб укріплений міцними внутрішньокапсульними та позакапсульними зв’язками. Внутрішньокапсульна зв’язка головки стегна (lig. capitis femoris), що вкрита синовіальною перетинкою, прикріплюється до ямки головки стегнової кістки і до кульшової кістки. У цій зв’язці проходить артерія, що кровопостачає головку стегнової кістки.
Question 99

На гiстологiчному препаратi представлено кровоносну судину. Внутрiшня оболонка складається з ендотелiю, пiдендотелiю та внутрiшньої еластичної мембрани. Середня оболонка збагачена гладенькими мiоцитами. Вкажiть, для якої судини характернi данi морфологiчнi ознаки:

A
Arteria muscularis
B
Venula
C
Arteria elastica
D
Vas capillare
E
Vasa nervorum
Question 99 Explanation: 
Артерії м’язового типу містять в середній оболонці гладкі міоцити. Це дозволяє артеріям регулювати приплив крові до органів і підтримувати нагнітання крові, що важливо для кровопостачання органів, розташованих на великій відстані від серця. Внутрішню оболонку стінки цих артерій утворюють ендотелій, що лежить на базальній мембрані, підендотеліальний шар і внутрішня еластична мембрана, проте в дрібних артеріях внутрішня еластична мембрана виражена слабо.
Question 100

У потерпiлого 35-ти рокiв з травмою голови у скроневiй дiлянцi дiагностовано епiдуральну гематому. Яка з артерiй найiмовiрнiше пошкоджена?

A
A. temporalis superficialis
B
A. meningea media
C
A. meningea posterior
D
A. meningea anterior
Question 100 Explanation: 
Епідуральні гематоми зустрічаються в 05-08% від усієї ЧМТ і характеризуються скупченням крові між внутрішньою поверхнею кісток черепа і твердою мозковою оболоною. Сама «улюблена» локалізація епідуральних гематом - скронева і суміжні з нею галузі. Її розвиток відбувається в місці додатка травмуючого агента (удар палицею, пляшкою, каменем або при падінні на нерухомий предмет), коли травмуються судини твердої мозкової оболонки кісткових уламків. Найчастіше страждає середня оболонна артерія і її гілки, рідше - вени і синуси.азрив стінки судини призводить до швидкого локального скупчення крові (зазвичай від 80 до 150 мл) в епідуральному просторі.
Question 101

У рiзнороба 55-ти рокiв, який 28 рокiв пропрацював на хiмiчному заводi в цеху зi шкiдливими умовами виробництва, спостерiгаються частi кровотечi iз слизової оболонки носової порожнини. За рахунок яких артерiй це вiдбувається?

 

A
aa. ethmoidales anterior et posterior
B
a. ophtalmica
C
a. ciliares
D
a. cerebri anterior
E
a. supraorbitales
Question 101 Explanation: 
Передня i задня решiтчастi артерiї (aa. ethmoidales anterior et posterior) відходять від очної артерії (a. ophtalmica), що належить до системи внутрішньої сонної артерії. Передня i задня решiтчастi артерiї кровопостачають слизову оболонку, хрящову і кісткову тканину носової перегородки та слизову оболонку і тканини носової порожнини.
Question 102

Хворий 35-ти рокiв звернувся до лiкаря iз скаргами на сильний нежить та втрату вiдчуття запахiв протягом тижня. Об’єктивно: в носовiй порожнинi велика кiлькiсть слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовiй порожнинi розташованi цi рецептори?

A
Concha nasalis inferior
B
Vestibulum nasi
C
Concha nasalis communis
D
Concha nasalis media
E
Concha nasalis superior
Question 102 Explanation: 
Нюховий аналізатор — орган нюху (organum olfactus) розташований у верхньому носовому ході, верхній носовій раковині (concha nasalis superior), в районі горизонтальної пластинки решітчастої кістки.
Question 103

У хворого виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові симпатичні волокна для неї?

A
Ganglion submandibulare
B
Ganglion cervicothoracicum
C
Ganglion pterygopalatinum
D
Ganglion cervicale superius
E
Ganglion oticum
Question 103 Explanation: 
Верхній шийний вузол (ganglion cervicale superius) найбільший з усіх вузлів симпатичного стовбура (завдовжки до 2 см і більше), має веретеноподібну форму і розміщується спереду поперечних відростків ІІ–ІІІ шийних хребців позаду a. carotis interna. Від верхнього шийного вузла відходять: яремний нерв, внутрішній сонний нерв, зовнішні сонні нерви, гортанно-глоткові гілки, верхній шийний серцевий нерв.
Question 104

Пацiєнт звернувся до лiкаря з приводу втрати здатностi розрiзняти смаки на коренi язика. Лiкар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого?

A
Nervus vagus [X]
B
Nervus facialis [VII]
C
Nervus accessorius [XI]
D
Nervus hypoglossus [XII]
E
Nervus glossopharyngeus [IX]
Question 104 Explanation: 
Язикоглотковий нерв (n. glossopharyngeus) — IX пара черепно-мозкорих нервів, є змішаним, з переважанням чутливої частини, утворює нервове сплетіння, гілки якого направляються до слизової оболонки барабанної порожнини та слухової трубки язикові гілки (rr. linguales) — іннервують задню третину язикаглоткові гілки (rr. pharyngei
Question 105

При проведеннi операцїї на тонкiй кишцi лiкар виявив дiлянку слизової оболонки, де на фонi колових складок була присутня поздовжня складка. Який вiддiл тонкої кишки має таку будову?

 
A
Ileum
B
Pars ascendens duodeni
C
Pars horizontalis duodeni
D
Jejunum
E
Pars descendens duodeni
Question 105 Explanation: 
В низхідній частині дванадцятипалої кишки є велика кількість колових складок і також є поздовжня складка дванадцятипалої кишки.
Question 106

Хворий 50-ти рокiв потрапив до лiкарнi зi скаргами на бiль за грудниною, задуху при фiзичних навантаженнях. Пiсля ангiографiї виявленi патологiчнi змiни в заднiй мiжшлуночковiй гiлцi правої вiнцевої артерiї. Якi дiлянки серця ураженi?

   
A
Paries posterior venriculi dexrer et sinister
B
Valva atrioventricularis dextra
C
Paries anterior venriculi dexrer et sinister
D
Atrium sinister
E
Atrium dexter
Question 106 Explanation: 
Від задньої міжшлуночкової гілки перпендикулярно відходять гілки до правого шлуночка, а також короткі гілки до задньої третини міжшлуночкової перегородки, які анастомозують з подібними гілками, що відходять від передньої міжшлуночкової артерії лівої вінцевої артерії. Права вінцева артерія починається від правого синуса аорти. Найбільшою гілкою правої вінцевої артерії є задня міжшлуночкова гілка, що проходить по однойменній борозні серця у бік його верхівки. Гілки правої вінцевої артерії постачають кров'ю передню і задню стінки правого шлуночка, частково — задню стінку лівого шлуночка, праве передсердя, верхню половину міжпередсердної перегородки, синусний і АВ-вузли, а також задню частину міжшлуночкової перегородки та задній сосочковий м'яз.
Question 107

Пiсля побутової травми у пацiєнта 18-ти рокiв з’явились постiйнi запаморочення, нiстагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свiдчить про порушення функцiї:

A
Cortex motoria
B
Cerebellum
C
Nuclei vestibularis
D
Ganglii basales
E
Substantia nigra
Question 107 Explanation: 
Якщо казати про порушення функцій мозочка, треба пам’ятати правило 4А: - астазія, - астенія, - атонія, - атаксія. Мозочок (cerebellum) відповідає за координацію рухів, регуляцію рівноваги і м'язового тонусу. Мозочок відповідає за корекцію рухів, орієнтування у просторі, утворює зв’язки з окоруховими ядрами середнього мозку для орієнтування при переміщенні у просторі, регулює мовлення і рухи м’язів ротового апарату, забезпечує відчуття відстані до предметів.
Question 108

Внаслiдок стресу у похилої людини пiдвищився артерiальний тиск. Причиною цього є активацiя:

 

A
Systema sympatoadrenalis
B
N. vagus
C
Cortex glandulae suprarenales
D
Hypophisis
E
Glandula thyroidea
Question 108 Explanation: 
При стресі симпато-адреналова система швидко реагує, сприяючи мобілізації механізмів адаптації та резистентності організму.
Question 109

Хвора скаржиться на набряк нiг,посинiння шкiри, невеличкi виразки збоку латерального виростку. При обстеженнi вiдмiчено: припухлiсть, збiльшення розмiрiв вен, утворення вузлiв. З боку якої вени вiдмiчається патологiя?

A
V. iliaca externa
B
V. femoralis
C
V. profunda femoris
D
V. saphena magna
E
V. saphena parva
Question 109 Explanation: 
V. saphena parva - мала підшкірна вена ноги, починається на латерально, на дорсальній поверхні стопи, огинає знизу і ззаду латеральну кісточку і піднімається далі по задній поверхні гомілки.
Question 110

До лiкаря звернулася мати, син якої за лiто вирiс на 18 см. При обстеженнi хлопця 12 рокiв: зрiст – 180 см, вага 68 кг. З гiперфункцiєю якої ендокринної залози це може бути пов’язано?

 
A
Pancreas
B
Glandula suprarenalis
C
Glandula thyroidea
D
Hypophisis
E
Glandula pinealis
Question 110 Explanation: 
Передня частка гіпофіза відповідає за ріст і розвиток завдяки соматотропному гормону. Відповідно з розвитком гіпофіза з двох різних зачатків в органі розрізняють дві частки - передню і задню. Передня частка впливає на ріст і розвиток всього тіла (соматотропний гормон). При її пухлинах відбувається посилений ріст пальців, носа і губ (акромегалія).
Question 111

При обстеженнi жiнки виявили перелом однiєї з кiсток черепа, ускладнений кровотечею з поперечної пазухи твердої оболонки мозку. Назвiть кiстку, на якiй розташовується борозна цiєї пазухи:

A
Os parietale
B
Os frontale
C
Os sphenoidale
D
Os temporale
E
Os occipitale
Question 111 Explanation: 
Поперечна пазуха (sinus transversus) - парна, знаходиться в поперечній борозні кісток черепа, розташовуючись вздовж заднього краю палатки мозочка. Вона проходить вздовж внутрішньої поверхні потиличної кістки.
Question 112

При переведеннi погляду на близько розташований об’єкт, заломна сила оптичних середовищ ока збiльшилася на 10 дiоптрiй. Це є результатом змiни стану такої структури ока:

 
A
Lens
B
Corpus vitreum
C
Cornea
Question 112 Explanation: 
Кришталик (lens) - це двовипукла лінза, що володіє оптичною силою до 15-18 діоптрій. Розташовується між райдужкою і скловидним тілом, утримується за допомогою циннових зв'язок. Кришталик здатний миттєво фокусуватися на предмети різної дальності. Еластичний, але з віком ця властивість зменшується. Як і рогівка, кришталик є частиною складної системи світлоприломлювального апарату ока, до якого також входять: рогівка, волога передньої камери і склоподібне тіло.
Question 113

Чоловiк з колотою раною в дiлянцi чотирьохстороннього отвору звернувся до лiкаря. При обстеженнi виявлено, що потерпiлий не може вiдвести руку вiд тулуба. Який нерв вiрогiдно ушкоджений?

A
N.subclavius
B
N.medianus
C
N.ulnaris
D
N.radialis
E
N.axillaris
Question 113 Explanation: 
Пахвовий нерв (nervus axillaris) за функцією — змішаний. Утворившись, огинає хірургічну шийку плечової кістки і входить у внутрішню поверхню дельтоподібного м'яза. Іннервує цей м'яз, а також плечовий суглоб та шкіру передньобічної ділянки плеча.
Question 114

Пiсля травми передньої поверхнi верхньої третини передплiччя у хворого утруднення пронацiї, послаблення долонного згинання кистi та порушення чутливостi шкiри 1-3 пальцiв на долонi. Який нерв ушкоджено?

A
N. radialis
B
N. ulnaris
C
N. medianus
D
N. musculocutaneus
E
N. cutaneus antebrachii medialis
Question 114 Explanation: 
Серединний нерв (n. medianus) іннервує глибокі м’язи переднього відділу передпліччя – особливо м’язи що беруть участь у згинанні кисті та пронації. Долонна гілка (r. palmaris) серединного нерва іннервує шкіру долонної поверхні кисті з променевого боку.
Question 115

Хворий 35-ти рокiв звернувся зi скаргами на бiль та набряк в дiлянцi дна ротової порожнини. Дiагностовано запальний процес у дiлянцi вивiдної протоки пiднижньощелепної слинної залози. Куди вiдкривається ця протока?

 
A
Recesus gingivalis
B
Foramen caecum linguae
C
Caruncula sublingualis
D
Vestibulum oris
E
Plica fimbriata
Question 115 Explanation: 
Піднижньощелепна залоза (glandula sublingualis) відкривається разом з великою під’язиковою протокою невеликим отвором на під’язиковому мясці поруч з вуздечкою язика. Піднижньощелепна залоза (glandula sublingualis) є складною розгалуженою трубчасто-альвеолярною залозою масою 13-16 г,має еліпсоїдну форму; виділяє серозно-слизовий секрет. Залоза розташована в ділянці піднижньощелепного трикутника; зовні залоза вкрита поверхневою пластинкою шийної фасції і шкірою; присередня поверхня прилягаєдо підязиково-язикового і шило-язикового мязів, верхня - до піднижньощелепної ямки на внутрішній поверхні тіла нижньої щелепи, нижня частина залози виходить з-під нижнього краю щелепи. Невеликий відросток залози спереду лежить на задньому краї щелепного-підязикового мяза.Звідси з залози виходить піднижньощелепна протока - протока Вартона, що проходить вперед і огинає задній край щелепно-підязикового мяза і проходить під слизовою оболонкою дна ротової порожнини вздовж внутрішньої поверхні підязикової залози. Протока відкривається разом з великою підязиковою протокою невеликим отвором на підязиковому мясці поруч з вуздечкою язика.
Question 116

До офтальмолога звернувся пацiєнт зi скаргами на рiзi в очах. При обстеженнi встановлена ерозiя рогiвки вiдсутнiсть поверхневого i шипуватого шарiв епiтелiю. Якi клiтини будуть забезпечувати регенерацiю ушкодженого епiтелiю?

A
"BAZALNI"
B
"ROGOVOGO SHARU"
Question 116 Explanation: 
Клітини базального шару кубічні або призматичні, серед них є стовбурові клітини, що зберігають здатність до мітозу; саме завдяки поділу цих клітин популяція епітеліоцитів відновлюється.
Question 117

У пацiєнта пiсля травми виникли паралiчi, розлади дотикової чутливостi з правого боку; злiва паралiчi вiдсутнiй, але порушена больова та температурна чутливiсть. Яка причина цього явища, що пошкоджено?

A
Cerebellum
B
Truncus encephali
C
Medulla spinalis - pars dextra
D
Medulla spinalis - pars sinistra
Question 117 Explanation: 
При однобiчному пошкодженні спинного мозку з правого боку виникають паралiчi, розлади дотикової чутливостi з цього ж боку; з іншої сторони паралiчi вiдсутнi, але порушена больова та температурна чутливiсть.
Question 118

У хворого глибока рiзана рана на заднiй поверхнi плеча в середнiй його третинi. Про ушкодження якого м’яза можна думати?

 
A
M. coracobrachialis
B
M. triceps brachii
C
M. brachialis
D
M. biceps brachii
E
M. anconeus
Question 118 Explanation: 
Триголовий м’яз плеча (musculus triceps brachii) розташований у задній плечовій ділянці (regio brachii posterior), має довгу головку (caput longum), бічну головку (caput laterale) та присередню головку (caput mediale). Функція musculus triceps brachii: розгинає передпліччя (extensio antebrachii) в ліктьовому суглобі (articulatio cubiti), а довга головка (caput longum) розгинає плече в плечовому суглобі та приводить його до тулуба (extensio et adductio brachii).
Question 119

Швидкою допомогою до приймального вiддiлення доставлений хворий з кривавим блюванням. В анамнезi - цироз печiнки. Пошкодження яких вен найбiльш вiрогiдне у даному випадку?

 
A
Vv. esophageae
B
V. lienalis
C
V. mesenterica inferior
D
Vv. hepatici
E
V. mesenterica superior
Question 119 Explanation: 
Внаслідок цирозу печінки порушується притік до неї крові через портальну вену і виникає портальна гіпертензія. Від нижніх 1/3 стравоходу венозна кров відтікає у ліву шлункову вену, яка є притокою портальної. Таким чином, підвищується тиск і в стравохідних венах, що призводить до їх варикозного розширення. Можливий розрив стінок вен і кровотеча.
Question 120

При гiстологiчному дослiдженнi нирки у кiрковiй речовинi визначається каналець, вистелений одношаровим кубiчним облямiвчастим епiтелiєм, цитоплазма якого забарвлена оксифiльно. Який сегмент нефрону виявлений у препаратi?

A
Petlia Henle
B
Tubulus contortus proximalis
C
Tubulus rectus distalis
D
Tubulus contortus distalis
E
Tubulus renalis colligens
Question 120 Explanation: 
Стінка проксимального звивистого канальця нефрона утворена одним шаром високих кубічних клітин, що лежать на базальній мембрані. Апікальний полюс цих клітин містить щіткову облямівку, що утворена мікроворсинками, а базальний полюс – базальну посмугованість, що утворена впорядкованим розташуванням паличкоподібних мітохондрій перпендикулярно до базальної мембрани між глибокими інвагінаціями цитолеми базальної частини клітини.
Question 121

У хворого 45-ти рокiв з пiдозрою на запалення оболонок мозку потрiбно було отримати спинномозкову рiдину. Зроблено дiагностичну пункцiю мiж дугами поперекових хребцiв (L3 L4). Через яку зв’язку пройшла голка пiд час пункцiї?

A
Lig. longitudinale anterius
B
Lig. longitudinale posterius
C
Lig. iliolumbale
D
Ligg. flava
E
Ligg. intertransversaria
Question 121 Explanation: 
Ligg. flava сприяють випрямленню хребетного стовпа і прямоходінню завдяки тому, що відповідають за пружність міжхребцевих дисків та зближення дисків.
Question 122

У хворого спостерiгається зниження тактильної та смакової чутливостi слизової оболонки задньої третини спинки язика. З патологiєю якого нерва це пов’язано?

   
A
N. facialis
B
N. hypoglossus
C
N. trigeminus
D
N. glossopharyngeus
Question 122 Explanation: 
Язикоглотковий нерв (n. glossopharyngeus) — IX пара черепно-мозкорих нервів, є змішаним, з переважанням чутливої частини. Чутливі волокна починаються від чутливих вузлів, що у сфері яремного отвору, через який язикоглотковий нерв виходить із черепа, а рухові, як і блукаючий нерв, - від клітин подвійного ядра, що залягає в ромбовидній ямці.Чутливі нерви включають:барабанний нерв (лат.n. tympanicus), що прямує в барабанну порожнину, де він утворює нервове сплетіння, гілки якого направляються до слизової оболонки барабанної порожнини та слухової трубкиязикові гілки (лат.rr. linguales) — іннервують задню третину язикаглоткові гілки (лат.rr. pharyngei) — прямують до слизової оболонки глоткигілки мигдалини (лат.rr. tonsillares) — підходять до слизової оболонки піднебінних мигдалин і дужок.Рухові нерви включають:гілку шилоглоткового м'язу (r. musculi stylopharyngei) — іннервують шилоглотковий м'яз;глоткові гілки (rr. pharyngei) — об'єднуючись з блукаючим нервом, направляються до м'язів глотки.
Question 123

Постраждалого в аварiї водiя госпiталiзовано до стацiонару з ушкодженням медiального надвиростка плечової кiстки. Який нерв при цьому може бути ушкоджений?

A
N. radialis
B
N. ulnaris
C
N. axillaris
D
N. muscolocutaneus
E
N. medianus
Question 123 Explanation: 
Ліктьовий нерв (nervus ulnaris) йде по медіальній двоголовій борозні,
 медіальний задній ліктьовій борозні, на ліктьовий борозні передпліччя, через 
ліктьовий канал зап'ястка на кисть; Іннервує передню групу м'язів передпліччя
(ліктьовий згинач зап'ястка, частково глибокий згинач пальців), м'язи кисті, шкіру долонної поверхні кисті (½ 4-го та 5-го пальців), шкіру тильної
поверхні кисті (5, 4 та ½ 3-го пальців).)
Question 124

До лiкаря-невропатолога звернулася хвора 52-х рокiв iз скаргами на втрату чутливостi шкiри правої половини обличчя в дiлянцi нижньої повiки, спинки носа та верхньої губи. Вкажiть, яка гiлка якого нерва при цьому ушкоджена:

 
A
N. ophtalmicus (V1)
B
N, petrosus major
C
N. mandibularis (V3)
D
Chorda tympani
E
N. maxillaris (V2)
Question 124 Explanation: 
Друга гілка трійчастого нерва, верхньощелепний нерв (n. maxillaris)розходиться на кінцеві гілки, які іннервують шкіру нижньої повіки, бокової поверхні носа і верхньої губи.
Question 125

Жiнцi виконана операцiя з приводу позаматкової (трубної) вагiтностi. Гiлки яких артерiй має перев’язати хiрург пiд час операцiї?

 
A
A. uterinae et a. cystica superior
B
A. cystica superior et a. ovarica
C
A. uterinae et a. ovarica
D
A. cystica inferior et a. ovarica
E
A. uterinae et a. cystica inferior
Question 125 Explanation: 
Яєчник отримує артеріальну кров з двох джерел: від маткової і яєчникової артерій. Проте переважно кровопостачання яєчника здійснюється за рахунок маткової артерії, яка навіть в ділянці воріт яєчника має значно більший діаметр, ніж яєчникова артерія.
Question 126

У хворого дiагностовано ураження стулок правого передсердно-шлуночкового клапана. Внаслiдок запального процесу якої анатомiчної структури серця вiдбулися змiни у стулках?

 

A
Endocardium
B
Epicardium
C
Pericardium serosus
D
Miocardium
E
Pericardium fibrosus
Question 126 Explanation: 
Ендокард утворений ендотелієм, й вкритий ззовні сполучною тканиною з гладенькими м'язовими волокнами. Тобто саме він відповідає за утворення клапанів та легкому потокові крові. Ендокард - внутрішній шар оболонки стінки серця; тонка оболонка, яка вистилає порожнину серця (його передсердя й шлуночки).
Question 127

У хворого з довготривалим запаленням слизової оболонки носової порожнини з’явилися симптоми ураження слизової оболонки верхньощелепної пазухи (гайморит). Через яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження інфекції?

 
A
Cellulae ethmoidales
B
Foramen (hiatus) maxillaris
C
Foramen sphenopalatinum
D
Infundibulum ethmoidale
E
Excavatio sphenoethmoidale
Question 127 Explanation: 
Середній носовий хід (meatus nasi medius) проходить між середньою і нижньою носовими раковинами. У середній носовий хід відкриваються передні і середні решітчасті комірки, отвір лобової пазухи за допомогою решітчастої лійки, верхньощелепна пазуха через верхньощелепний розтвір (foramen maxillaris).
Question 128

Хворий госпiталiзований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної дiлянки в порожнину черепа. Крiзь яке анатомiчне утворення можливе це поширення?

A
Foramen spinosum
B
Foramen rotundum
C
Canalis condylaris
D
Foramen ovale
Question 128 Explanation: 
На нижній поверхні кожної бічної частини потилочної кістки розташовується парний еліпсоїдної форми потиличний виросток (condylus occipitalis). Виростки своєю опуклою поверхнею зчленовуються з верхніми суглобовими поверхнями атланта.Через кожну бічну частину над виростком проходить капал під'язикового нерва (canalis nervi hypoglossi), у якому проходить під'язиковий нерв (XII черепний нерв). Відразу за потиличним виростком міститься виросткова ямка (fossa condylaris), на дні якої відкривається непостійний отвір - виростковий канал (canalis condylaris), у якому проходить виросткова випускна вена.
Question 129

У хворого не розгинається колiнний суглоб, вiдсутнiй колiнний рефлекс, порушена чутливiсть шкiри на переднiй поверхнi стегна. Який нерв уражений?

 
A
N. gluteus superior
B
N. obturatorius
C
N. femoralis
D
N. gluteus inferior
Question 129 Explanation: 
Стегновий нерв (n. femoralis) виходить з м'язової лакуни і в стегновому трикутнику лежить назовні від судин. Глибокі гілки стегнового нерва іннервують головки чотириголового м'яза і гребінець м'яз.Поверхневі гілки стегнового нерва, rr. cutanei anteriores, прободают широку фасцію через футляр кравецькій м'язи і йдуть до шкіри. Стегнові судини супроводжує лише одна, найдовша гілка стегнового нерва - n. saphenus.
Question 130

При визначеннi повiтряної та кiсткової провiдностi звуку було встановлено, що у пацiєнта лiве вухо краще сприймає звук при кiстковому його проведеннi, що могло бути пов’язане з захворюванням:

A
Auris interna sinistra
B
Auris externa sinistra
C
Auris media sinistra
D
Auris interna dextra
E
Auris media dextra
Question 130 Explanation: 
Середнє вухо (auris media) - частина слухової системи ссавців, що розвинулася з кісток нижньої щелепи і забезпечує перетворення коливань повітря на коливання рідини, що наповнює внутрішнє вухо. Середнє вухо (барабанна порожнина) – це невелика заповнена повітрям і вистелена слизовою оболонкою порожнина у скроневій кістці. З одного боку вона обмежена барабанною перетинкою, а з іншого – кістковою стінкою із двома отворами: овальним та круглим вікном внутрішнього вуха.
Question 131

У хворої 53-х рокiв внаслiдок тупої травми живота дiагностований розрив печiнки. У якому анатомiчному утвореннi збереться кров, що вилилася?

A
sinus sagittalis inferior
B
Excavatio rectouterina
C
sinus sagittalis superior
D
Excavatio vesicouterina
E
Bursa omentalis
Question 131 Explanation: 
У жінок при переході очеревини з сечового міхура на матку, з матки на пряму кишку утворюються заглибина прямокишково-маткова (Дугласовий простір). Це найнижча точка черевної порожнини. Саме тут може скопичуватись патологічна рідина при запальних процесах у черевній порожнині або кров при розриві маткової труби (позаматкова вагітність). При пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви можна одержати рідину, що дає можливість уточнити діагноз при патології.
Question 132

У нейрохірургічне відділення надійшов 54-річний чоловік зі скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановив запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить з черепа ця гілка?

A
Fissura orbitalis superior
B
Foramen lacerum
C
Foramen spinosus
D
Foramen ovale
E
Foramen rotundum
Question 132 Explanation: 
Через foramen rotundum проходить друга гілка трійчастого нерва, що забезпечує чутливість шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні носа, верхньої губи. Верхньощелепний нерв (n. maxillaris) що відходить від трійчастого нерва проходить через круглий отвір.
Question 133

У чоловiка 50-ти рокiв запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхiдне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хiрург пiд час операцiї?

 
A
Fascia cremasterica
B
Tunica dartos
C
Lamina parietalis tunicae vaginalis testis
D
Fascia spermatica interna
E
M. cremaster
Question 133 Explanation: 
Піхвова оболонка яєчка (tunica vaginalis testis) утворена пристінковою (lamina parietalis) і нутрощевою пластинками (lamina visceralis). Між цими листками розташована щілиноподібна порожнина, яка має значення при розвитку такого патологічного стану, як водянка яєчка. Піхвова оболонка яєчка (tunica vaginalis testis) утворена очеревиною, що в процесі розвитку проникла в калитку. Вона утворена пристінковою, (lamina parietalis) і нутрощевою пластинками (lamina visceralis). Пристінкова пластинка прилягає до внутрішньої сім'яної фасції, нутрощева вкриває яєчко і зростається з його білковою оболонкою. Між цими листками розташована щілиноподібна порожнина, яка має значення при розвитку такого патологічного стану, як водянка яєчка.
Question 134

У чоловiка 41-го року вiдзначаються перiодичнi напади серцебиття (пароксизми), сильне потовидiлення, напади головного болю. При обстеженнi виявлена гiпертензiя, гiперглiкемiя, пiдвищення основного обмiну, тахiкардiя. При якiй патологiї наднирникiв (НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ) спостерiгається подiбна картина?

 
A
HIPOFUNCTIO CORTEX RENALIS
B
HYPERFUNCTIO CORTEX RENALIS
C
ALDESTERONISM PRIMARIA
D
HYPERFUNCTIO MEDULLA RENALIS
E
HIPOFUNCTIO MEDULLA RENALIS
Question 134 Explanation: 
Клітини мозкового шару надниркових залоз виробляють катехоламіни, до яких відносіть гормони – адреналін та норадреналін. Ці гормони є частиною симпатичної автономної нервової системи і виробляються під дією стресу. Дія цих гормонів призводить до звуження кровоносних судин, збільшення сили та частоти серцевих скорочень, мобілізації енергетичних ресурсів.
Question 135

У людини виявлена пухлина одного з вiддiлiв головного мозку, внаслiдок чого в неї порушена здатнiсть пiдтримувати нормальну температуру тiла. Яка структура головного мозку пошкоджена?

A
Hypothalamus
B
Substantia nigra
C
Thalamus
D
Striatum
E
Cerebellum
Question 135 Explanation: 
У передньому гіпоталамусі є нейрони, активність яких чутлива до зміни температури, тож є своєрідним інтегративним центром терморегуляції. Гіпоталамус бере участь у регуляції вегетативних функцій організму, які відповідають за артеріальний тиск, проникність судин, теплорегуляцію та тепловіддачу, апетит, обмінні процеси, регуляцію сну та психічної діяльності. Багато структур ЦНС приймає участь в роботі «термостата» організму. У передньому гіпоталамусі є нейрони, активність яких чутлива до зміни температури. У гіпоталамусі розташовані центри спраги, голоду, центри, що регулюють температуру тіла, емоції і поведінку людини, сон і неспання і т. д. Гіпоталамус є важливим інтегративним центром вегетативних, соматичних та ендокринних функцій, який відповідає за реалізацію складних гомеостатичних реакцій і входить в ієрархічно організовану систему відділів головного мозку, які реалізують вісцеральні функції із забезпеченням гомеостазу. Також він є інтегративним центром терморегуляції.
Question 136

Пацiєнт 22-х рокiв скаржиться на пiдвищену больову чутливiсть задньої третини язика i на порушення смаку в цiй дiлянцi. Ураження якого нерва має мiсце?

 
A
N. glossopharyngeus
B
N. facialis
C
N. trigeminus
D
N. hypoglossus
E
N. accessorius
Question 136 Explanation: 
Язикоглотковий нерв (n. glossopharyngeus) — IX пара черепно-мозкорих нервів, є змішаним, з переважанням чутливої частини. Чутливі волокна починаються від чутливих вузлів, що у сфері яремного отвору, через який язикоглотковий нерв виходить із черепа, а рухові, як і блукаючий нерв, - від клітин подвійного ядра, що залягає в ромбовидній ямці.Чутливі нерви включають:барабанний нерв (лат.n. tympanicus), що прямує в барабанну порожнину, де він утворює нервове сплетіння, гілки якого направляються до слизової оболонки барабанної порожнини та слухової труби язикові гілки (лат.rr. linguales) — іннервують задню третину язика глоткові гілки (лат.rr. pharyngei) — прямують до слизової оболонки глотки мигдаликові гілки (лат.rr. tonsillares) — підходять до слизової оболонки піднебінних мигдалин і дужок.Рухові нерви включають:гілку шилоглоткового м'язу (r. musculi stylopharyngei) — іннервують шилоглотковий м'яз; глоткові гілки (rr. pharyngei) — об'єднуючись з блукаючим нервом, направляються до м'язів глотки.
Question 137

У чоловiка пiсля черепно-мозкової травми виникла правобiчна косоокiсть, що сходиться. Пошкодження якого черепно-мозкового нерва призвело до таких наслiдкiв?

 
A
N. trochlearis
B
N. trigeminus
C
N. oculomotorius
D
N. abducens
E
N. facialis
Question 137 Explanation: 
Відвідний нерв (n. abducens) - VI пара черепномозкових нервів, який іннервує бічний прямий м'яз (m. rectus lateralis), відповідає за відведення ока назовні.
Question 138

У вагiтної жiнки 29-ти рокiв лiкар визначив розмiри таза. За допомогою циркуля була вимiряна вiдстань мiж двома верхнiми переднiми клубовими остями. Який розмiр великого таза був визначений?

 
A
Conjugata vera
B
Distantia trochanterica
C
Conjugata anatomica
D
Distantia cristarum
E
Distantia spinarum
Question 138 Explanation: 
Distantia spinarum - відстань між передньоверхніми остями клубових кісток. Тазомір притискають до зовнішніх країв передніх верхніх остей клубової кістки. Цей розмір зазвичай становить 25-26 см.
Question 139

При оперативному втручаннi з приводу каменiв жовчних ходiв хiрург повинен знайти загальну печiнкову протоку. Мiж листками якої зв’язки вона знаходиться?

A
Lig. hepatoesophageale
B
Lig. hepatocolicum
C
Lig. hepatoduodenale
D
Lig. hepatogastricum
Question 139 Explanation: 
Печінково-дванадцятипала зв'язка (lig. hepatoduodenale) простягається від воріт печінки до верхньої горизонтальної частини дванадцятипалої кишки.
Question 140

В гiстологiчному препаратi органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговiлим епiтелiєм, а задня поверхня  багаторядним вiйчастим епiтелiєм. Що це за орган?

 
A
Gingiva
B
Pallatum durum
C
Pallatum molle
D
Bucca
E
Labium
Question 140 Explanation: 
М'яке піднебіння (palatum molle) утворює задню третину піднебіння; складається з піднебінного апоневрозу, слизової оболонки, м'язів, містить слинні залози та лімфоїдну тканину. Піднебінний апоневроз прикріплюється до заднього краю горизонтальних пластинок піднебінних кісток. Слизова оболонка є продовженням слизової оболонки твердого піднебіння і порожнини носа. Перша вкрита багатошаровим плоским епітелієм, який не роговіє, друга — псевдобагатошаровим війчастим епітелієм. Передня частина м'якого піднебіння розташована горизонтально, вона менш рухлива, задня — рухлива, у розслабленому стані звисає майже вертикально, утворюючи піднебінну завіску (velum palatinum). Задній край м'якого піднебіння обмежує зів, що веде до ротової частини глотки. По середній лінії цього краю звисає невеликий заокруглений відросток — піднебінний язичок (uvula palatina). Під слизовою оболонкою м'якого піднебіння, з боку порожнини рота, розташована велика кількість піднебінних слинних залоз (gll. раlatinae), основна маса яких міститься в бічних відділах піднебіння.
Question 141

Оперуючи на наднирковiй залозi, хiрург зупиняє кровотечу з артерiї, що вiдходить до надниркової залози вiд черевної аорти. Назвiть цю артерiю:

A
A. phrenica inferior
B
A. suprarenalis media
C
A. renalis
D
A. suprarenalis superior
E
A. suprarenalis inferior
Question 141 Explanation: 
Надниркова залоза кровопостачається трьома артеріями: - верхня наднирникова артерія відходить від нижньої діафрагмової артерії, - середня – від стовбура черевної аорти, - нижня – від ниркової артерії.
Question 142

При огляді хворого хірург встановив поранення в області двох верхніх третин правої нирки. Цілісність якого органу слід перевірити при цьому, беручи до уваги синтопію правої нирки?

 
A
Colon descendens
B
Intestinum tenue
C
Pancreas
D
Gaster
E
Hepar
Question 142 Explanation: 
Синтопія правої нирки: до її передньої поверхні прилягає печінка та правий згин ободової кишки, до присереднього краю нирки - низхідна частина дванадцятипалої кишки. На верхньому кінці правої нирки розташовується права надниркова залоза.
Question 143

При рентгенологiчному дослiдженнi кiсток основи черепа виявлено збiльшення порожнини турецького сiдла, витончення переднiх нахилених вiдросткiв, руйнування рiзних дiлянок турецького сiдла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кiсток?

 

A
Corpus pineale
B
Glandula thyroidea
C
Glandulae suprarenales
D
Thymus
E
Hypophisis
Question 143 Explanation: 
Гіпофіз (hypophysis, s. glandula pituitaria) знаходиться в гіпофізарній ямці турецького сідла клиноподібної кістки і відділений від порожнини черепа відростком твердої оболонки головного мозку, утворюючим діафрагму сідла. Передня частка впливає на ріст і розвиток всього тіла. При її пухлинах відбувається посилений ріст пальців, носа і губ. Передня частка також стимулює діяльність інших залоз внутрішньої секреції: щитовидної, кори наднирника і статевих залоз. Задня частка підсилює роботу гладкої мускулатури судин, підвищуючи кров'яний тиск, і матки, а також впливає па реабсорбцію води в нирці.
Question 144

У пацiєнта дiагностовано компресiйний перелом поперекового хребця. При цьому рiзко збiльшилась кривизна лордозу поперекового вiддiлу хребта. Ушкодженням якої зв’язки може супроводжуватись така змiна кривизни хребта?

A
Lig. longitudinale anterius
B
Lig. cruciforme atlantis
C
Ligg. alaria
D
Ligg. transversa
E
Lig. longitudinale posterius
Question 144 Explanation: 
Передня поздовжня зв'язка проходить по передній поверхні тіл хребців. Хребці скріплені між собою за допомогою зв’язок. Передня поздовжня зв’язка (lig. longitudinale anterius) розташована по передній поверхні тіл хребців і дисків і простягається від передньої дуги атланта до тазової поверхні кряжів, де вплітається в окістя. Зв’язка прикріплюється до міжхребцевих дисків і країв тіл хребців, які виступають.
Question 145

Хвора звернулася зi скаргами на болi у правiй латеральнiй дiлянцi живота. Пiд час пальпацiї визначається щiльне, нерухоме, пухлиноподiбне утворення. У дiлянцi якого вiддiлу травної трубки можлива наявнiсть пухлини?

 
A
Caecum
B
Colon descendens
C
Colon sigmoideum
D
Colon ascendens
E
Colon transversum
Question 145 Explanation: 
Висхідна ободова кишка (colon ascendens) розміщена вертикально в правій латеральній черевній ділянці і оточена очеревиною з трьох боків (мезоперитонеально), брижі не має.
Question 146

Пiсля перенесеного запального процесу хворий став помiчати слабкiсть при згинаннi кистi в дiлянцi 1, 2, 3 i 4 пальцiв, зменшення об’єму м’яза пiдвищення великого пальця. При обстеженнi виявлено порушення больової i температурної чутливостi в дiлянцi поверхнi долонi 1, 2, 3 i променевої поверхнi четвертого пальцiв. Який iз нервiв уражений?

 
A
N. radialis
B
N. musculocutaneus
C
N. medianus
D
N. ulnaris
Question 146 Explanation: 
Серединний нерв (n. medianus) відходить від медіального і латерального пучків двома корінцями, які охоплюють спереду a. axillaris, потім він йде в sulcus bicipitalis medialis разом з плечовою артерією. В ліктьовому згині нерв підходить під m. pronator teres і поверхневий згинач пальців і йде далі між останнім і m. flexor digitorum profundus, потім - в однойменній борозенці, sulcus medianus, посередині передпліччя на долоню.N. medianus виходить на долоню через canalis carpi разом з сухожиллями згиначів і ділиться на три гілки, nn. digitales palmares communes, які йдуть вздовж першого, другого і третього міжпястних проміжків під долонним апоневрозом у напрямку до пальців. Перша з них іннервує м'язи thenar, за винятком m. adductor pollicis і глибокої головки m. flexor pollicis brevis, які іннервуються ліктьовим нервом. Nn. digitales palmares communes в свою чергу діляться на сім nn. digitales palmares proprii, які йдуть до обох сторонах I-III пальців і до променевої стороні IV пальця. Від цих же гілок забезпечується і шкіра променевої боку долоні; пальцеві нерви іннервують також червоподібні м'язи.
Question 147

У хворого хронічний нежить. Набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють в передню черепну ямку?

A
Lamina cribrosa os ethmoidale
B
Foramen ethmoidale anterior
C
Foramen ethmoidale posterior
D
Foramen sphenopalatinum
E
Foramen incisivum
Question 147 Explanation: 
Через lamina cribrosa os ethmoidale волокна нюхового нерва потрапляють в передню черепну ямку. Нюхові рецепторні клітини мають довгі центральні і короткі периферичні відростки. Центральні відростки — аксони — збираються у нюхові нитки (20-40). Вони проходять у череп крізь решітчасту кістку (os ethmoidale) до нюхової цибулини (другі нейроцити), після чого формується нюховий тракт.
Question 148

Після травми на рентгенограмі тазу виявлена тріщина кістки, яка має затульну борозну. Яка це кістка?

A
Os ilium
B
Os pubis
C
Os coccygis
D
Os sacrum
E
Os ischii
Question 148 Explanation: 
Затульна борозна (sulcus obturatorius) є тільки на нижній поверхні верхньої гілки лобкової кістки.
Question 149

Водій автомобіля дістав травму грудної клітки внаслідок удару об рульове колесо. Яка з перерахованих артерій найімовірніше може бути ушкодженою?

A
A. thyroidea superior
B
A. thoracica interna
C
A. suprascapularis
D
A. vertebralis
E
A. subscapularis
Question 149 Explanation: 
Внутрішня грудна артерія (a. thoracica interna) відходить від нижньої поверхні підключичної артерії (a. subclavia), проходить вперед уздовж внутрішньої поверхні хрящів І-VII ребер біля груднини.
Question 150

На плановий прийом до педiатра батьки привели дитину вiком 13 мiсяцiв. Пiд час повного огляду лiкар перевiрив розвиток II сигнальної системи дитини. Назвiть перiод, коли у людини вперше з’являються ознаки розвитку II сигнальної системи:

A
3 - 5 years
B
2 - 2,5 years
C
6 - 12 month
D
1,5 - 2 years
E
2,5 - 3 years
Question 150 Explanation: 
Друга сигнальна система – це сукупність нервових процесів, що виникають у корі великого мозку як реакція на слова й позначені ними поняття. Анатомічною основою другої сигнальної системи є мовно-руховий аналізатор, тісно пов’язаний із зоровим та слуховим аналізаторами. З 6-го місяця дитина шляхом наслідування вимовляє окремі склади (ма-ма та ін.), а потім пов’язує їх з предметами або діями (дай-дай та ін.). з 10-11 місяця з’являються реакції на самі слова (вже незалежно від ситуації та інтонації говорить). До кінця першого року з’являються перші слова.
Question 151

У жінки 30-ти років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові в літрах проходить у неї за 1 хвилину крізь судини легень?

A
1,5
B
3,75
C
2,0
D
2,5
E
5
Question 151 Explanation: 
Хвилинний об’єм кровотоку – обсяг крові, що проходить крізь поперечний переріз аорти і легеневого стовбура за хвилину. У дорослої людини хвилинний об’єм приблизно становить 5-7 літрів.
Question 152

Хворий 45 рокiв госпiталiзований до лiкарнi зi скаргами на високу температуру, бiль пiд час дихання, задишку та кашель. Пiсля обстеження, лабораторної та рентгенодiагностики було встановлено дiагноз - плеврит. Для евакуацiї ексудату була призначена плевральна пункцiя. В якому мiсцi плевральної порожнини буде знаходитися найбiльша кiлькiсть ексудату?

A
Radix pulmonalis
B
Recessus (sinus) costodiaphragmaticus
C
Cupula pleurae
D
Recessus (sinus) phrenicomediastinalis
E
Recessus costomediastinalis
Question 152 Explanation: 
Реброва і середостінна частини плеври внизу переходить у діафрагмову частину плеври, що покриває м’язову і сухожильну частини діафрагми. Верхня частина пристінкової плеври утворює купол, в якому розташовується верхівка легені. Місця переходу частин пристінкової плеври один в одного називають плевральними закутками! (синусами); навіть при самому глибокому вдиху вони не заповнюються легенями. Реберно-діафрагмовий закуток розташовується між ребровою і діафрагмовою частинами плеври. В ділянці переходу реберної плеври в середостінну знаходяться вертикально орієнтовані реброво-середостінні закутки, між середостінною і діафрагмовою частинамиплеври – сагітально орієнтований діафрагмово-середостінний закуток. Між нутрощевою і пристінковою плеврою є вузька щілина – плевральна порожнина, в якій міститься 1-2 мл рідини, що забезпечує ковзання плевральних листків відносно один одного під час дихальних рухів і їх зчеплення. Площа серозного покриву плевральної порожнини близько 22 000 см2.
Question 153

Пiд час операцiї на пахвинному каналi з приводу грижi, хiрург пошкодив його вмiст. Що саме пошкодив хiрург?

A
Lig. teres uteri
B
Funiculus spermaticus
C
Urarchus
D
Lig. inguinale
Question 153 Explanation: 
Сім'яни́й кана́тик (funiculus spermaticus) парний, округлої форми тяж завдовжки до 15-20 см, що проходить у чоловіків в пахвинному каналі, прямує з черевної порожнини до кожного яєчка.
Question 154

На електроннiй мiкрофотографiї представлена клiтина макрофагiчно природи, вздовж вiдросткiв якої розташовуються еритроцити на рiзних стадiях диференцiювання. Клiтина якого органу представлена?

A
Thymus
B
Splen; Lien
C
Medulla ossium rubra
D
Nodus lymphoideus; Nodus lymphaticus; Lymphonodus
E
Tonsilla
Question 154 Explanation: 
Еритроцити, так само як інші форменні елементи крові, утворюються в кістковому мозку. Кістковий мозок – м'яка тканина, що міститься у внутрішніх порожнинах кісток. У дорослої людини це основний орган, що здійснює гемопоез – процес утворення клітин крові. Маса кісткового мозку становить 4% маси тіла, тобто близько 2,6 кг у дорослих.
Question 155

У чоловiка 29-ти рокiв з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первиннiй обробцi рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподiбного м’яза. Визначте цю судину:

A
A. carotis externa
B
V. jugularis anterior
C
V. jugularis interna
D
A. carotis interna
E
V. jugularis externa
Question 155 Explanation: 
Зовнішня яремна вена утворюється позаду вушної раковини, йде косо вниз та медіально, перетинає грудинно-ключично-соскоподібний м'яз, прямує до ділянки великої підключичної ямки, де впадає в кут між підключичною і внутрішньою яремною венами в венозному куті.
Question 156

В експерименті на ссавці зруйнували певну структуру серця, що призвело до припинення проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?

A
Atrioventrykulyarnyy vuzol
B
Nizhky puchka Hisa
C
Volokna Purkin'ye
D
Puchok Hisa
E
Synoatrial'nyy vuzol
Question 156 Explanation: 
Передсердно-шлуночковий вузол (nodus atrioventricularis) або вузол Ашоффа-Тавари є водієм ритму серця або пейсмекером, який може генерувати велику частоту збуджень, ніж інші ділянки провідної системи. Вузол розташований у міжпередсердній перегородці в ділянці перегородкової стулки правого передсердно-шлуночкового клапана і побудований з провідних кардіоміоцитів другого типу – перехідних клітин. Від цього вузла імпульси збудження передаються на передсердно-шлуночковий пучок.
Question 157

У хворого пухлина грудного вiддiлу стравоходу. Куди можуть безпосередньо метастазувати пухлиннi клiтини?

A
Nodi intercostales
B
Ductus thoracicus
C
Nodi gastrici
D
Nodi mediastinales
E
Nodi hepatici
Question 158

В препаратi представлений порожнистий орган. Слизова оболонка вкрита дворядним вiйковим епiтелiєм, що переходить в однорядний. М’язова пластинка слизової добре розвинена по вiдношенню до товщини всiєї стiнки. Хряща i залоз немає. Який орган представлений в препаратi?

A
Trachea
B
Serednii Bronkh
C
Dribnyi Bronkh
D
Pharynx
E
Vesica urinaria
Question 158 Explanation: 
Малі бронхи мають дві оболонки: внутрішню слизову та зовнішню адвентиційну. Слизова оболонка має виражену м'язову пластинку, хрящі відсутні. Епітелій одношаровий, двохрядний, кубічний, війчастий. Наявні секретуючі клітини Клара та лімфоцити.
Question 159

До лiкарнi пiсля автокатастрофи надiйшов юнак 18-ти рокiв. У травматологiчному вiддiленнi виявленi численнi травми м’яких тканин обличчя в дiлянцi медiального кута ока, якi призвели до масивної кровотечi. Який артерiальний анастомоз мiг бути пошкоджений у цьому регiонi?

A
A. carotis externa et a. carotis interna
B
A. carotis interna et a. ophthalmica
C
A. carotis interna et a. subclavia
D
A. subclavia et a. ophthalmica
E
A. carotis externa et a. subclavia
Question 159 Explanation: 
Однією з найбільших гілок зовнішньої сонної артерії є a. facialis, кінцева гілка якої - a. angularis у присередньому куті ока, яка анастомозує з a. dorsalis nasi; остання є гілкою a. ophthalmica, що відходить від carotis interna.
Question 160

У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурiя (немає виділення сечі). Які анатомiчнi структури найімовірнішє було пошкоджено при операції?

A
Urethra
B
Sphincter urethrae externus
C
Sphincter urethrae internus
D
M. bulbospongiosus
E
Ureter
Question 160 Explanation: 
Причиною гострою анурії може стати наявність каменів в сечоводах, пошкодження сечоводів, що виникло в процесі лікування, пухлини, які здавлюють сечоводи, рубці, запальні інфільтрати. Сечовід – парний орган довжиною 25-З0 см, який лежить за очеревиною (ретроперитонеально) в позаочеревинному просторі (spatium extraperitoneale). У сечоводах (ureteres) розрізняють: черевну частину (pars abdominalis), тазову частину (pars pelvica), внутрішньостінкову частину (pars intramuralis). У жінок тазова частина проходить за яєчником, а потім огинає шийку матку і залягає між передньою стінкою піхви і сечовим міхуром.
Question 161

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?

A
Nucleus reticularis intermedius
B
Nuclei vestibulares
C
Substantia nigra
D
Nucleus ruber
E
Lamina tecti
Question 161 Explanation: 
Орієнтовні рефлекси середнього мозку будуються у чотиригорбковій пластинці – покрівлі середнього мозку – у відповідь на зорові й слухові подразнення. Від ядер покрівлі започатковується тектоспінальний шлях. У верхніх горбиках середнього мозку розташовані первинні зорові центри, активація яких впливає на зіничні рефлекси та рухи очних яблук; у нижніх – слухові центри, які є центром рефлекторних дуг слухових рефлексів (зокрема, повертання вушних раковин у напрямі дії звукового сигналу). Між верхніми і нижніми горбиками існують зв'язки. Саме ці центри реагують на дію зорових і слухових подразників таким чином, що рефлекторно відбувається повертання вушних раковин, очних яблук і голови у напрямку дії відповідних подразників. Поворот голови супроводжується перерозподілом тонусу м'язів тулуба і кінцівок і створенням постави, що характерна для сторожового рефлексу.
Question 162

Iзольована клiтина серця людини автоматично генерує iмпульси збудження з частотою 60 разiв за хвилину. З якої структури серця отримано цю клiтину?

 

A
Fasciculus atrioventricularis (Giss)
B
Ventriculus
C
Nodus atrioventricularis
D
Nodus sinoatrialis
E
Atrium
Question 162 Explanation: 
Пазухо-передсердний вузол (nodus sinuatrialis), або вузол Кіса – Флєка, розташований під епікардом правого передсердя між місцем впадіння верхньої порожнистої вени і основою правого вушка. Цій ділянці правого передсердя топографічно відповідає трикутник пазухо-передсердного вузла (trigonum nodi sinuatrialis). У центрі пазухо-передсердного вузла розміщені провідні кардіоміоцити першого типу – пейсмейкерні клітини (Р-клітини), або водії ритму. Пейсмейкерні клітини багатокутної форми з діаметром до 10 мкм, в них міститься невелика кількість міофібрил, Т-трубочки відсутні. Р-клітини здатні спонтанно генерувати (відбувається деполяризація їх клітинних мембран) приблизно 70 електричних імпульсів за хвилину і передавати ці імпульси збудження іншим типам провідних та скоротливих кардіоміоцитів, тому ці клітини називають водіями ритму. В умовах фізіологічної норми синоатріальний вузол викликає збудження, яке потім, завдяки провідній системі, послідовно охоплює передсердя і шлуночки. Тому він є водієм ритму серця або пейсмекером, який може генерувати велику частоту збуджень, ніж інші ділянки провідної системи. Найбільшою здатністю до автоматії володіє синоатріальний вузол. В умовах фізіологічної норми саме в ньому виникає збудження, яке потім, завдяки провідній системі, послідовно охоплює передсердя і шлуночки. Тому синоатріальний вузол називають водієм ритму серця або пейсмекером. Пейсмекер може генерувати велику частоту збуджень, ніж інші ділянки провідної системи. Він пригнічує автоматію інших волокон цієї системи. Лише при припиненні активності синоатріального вузла (через його пошкодження або блокади) через короткий час може проявитися активність нижчерозташованих ділянок провідної системи. Час від моменту припинення збудження в провідному осередку автоматії до моменту прояву автоматії нижчого вогнища називають передавтоматичною паузою. Її тривалість зазвичай знаходиться в межах 5-20 с. Чим вона коротше, тим краще для хворої людини.
Question 163

В умовному експериментi повнiстю iнгiбовано розвиток клiтин мезенхiми. Порушення розвитку якої м’язової тканини при цьому буде спостерiгатися?

A
"Smooth muscle"
B
Musculus ectodermalis
C
Musculus cardiacus
D
Musculus epidermalis
E
Musculus osseus
Question 163 Explanation: 
Гладенька мускулатура (непосмугована м'язова тканина, гладенька м'язова тканина) — один із типів м'язової тканини, що складається із великих веретеноподібних клітин. Гладенька мускулатура розвивається із мезенхіми за рахунок розмноження та ущільнення її клітин. Гладенька м'язова тканина складається з дуже дрібних (до 500 мкм) видовжених клітин. Ядро таких міоцитів розташовується в центральній частині, а тонкі міофібрили тягнуться від одного кінця клітини до іншого. Гладенька м'язова тканина утворює стінки кровоносних і лімфатичних судин, внутрішніх органів (травного тракту, сечового міхура, матки). Вона забезпечує перистальтику кишечника, зміну серцевих судин, пологи, сечовипускання та інші життєво важливі процеси.
Question 164

У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?

 
A
A. superficialis temporalis
B
A. cerebri media
C
A. meningea anterior
D
A. auricularis posterior
E
A. meningea media
Question 164 Explanation: 
Епідуральна гематома є скупченням крові між твердою мозковою оболонкою і кістками черепа. A. meningea media кровопостачає тверду оболонку середньої черепної ямки, скроневу ділянку.
Question 165

У чоловiка 75-ти рокiв, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсiї у правiй тiм’яно-скроневої дiлянцi головного мозку виявлено вогнище неправильної форми, млявої консистенцiї, сiрого кольору. Тромбоз якої судини є причиною розвитку цього процесу?

A
A. basilaris
B
A. cerebri media dextra
C
A. cerebri posterior dextra
D
A. cerebri anterior dextra
Question 165 Explanation: 
Середня мозкова артерія (a. cerebri media) гілка внутрішньої сонної артерії живить верхньобічні поверхні півкулі, а також лобову, тім'яну, скроневу частки.
Question 166

Пiд час обстеження у хворого виявлено абсцес крило-пiднебiнної ямки. Куди може розповсюдитись iнфекцiя при несвоєчасному наданнi медичної допомоги?

 
A
Cavitas nasi
B
Cavum tympani
C
Sinus frontalis
D
Fossa infratemporalis
E
Orbita
Question 166 Explanation: 
Крило–піднебінна ямка (fossa pterygopalatina) має шість отворів, через які сполучається: - присередньо – з носовою порожниною (cavitas nasi) через клино–піднебінний отвір (foramen sphenopalatinum); - угорі та ззаду – із середньою черепною ямкою (fossa cranii media) через круглий отвір (foramen rotundum); - ззаду – із зовнішньою основою черепа (basis cranii externa) в ділянці рваного отвору (foramen lacerum) через крилоподібний канал (canalis pterygoideus); - унизу – з ротовою порожниною (cavitas oris) через великий піднебінний канал (canalis palatinus major); - допереду – через нижню очноямкову щілину (fissura orbitalis inferior) з очною ямкою (orbita); - збоку – з підскроневою ямкою (fossa infratemporalis).
Question 167

Хворому тривалий час вводили високi дози гiдрокортизону, внаслiдок чого настала атрофiя однiєї з зон кори надниркових залоз. Яка це зона?

A
Glomerularis et reticularis
B
Glomerularis
C
Fascicularis
D
Reticularis
Question 167 Explanation: 
Пучкова зона кори надниркових залоз виділяє помірні рівні кортизола, але можуть бути і спалахи підвищеного виділення у відповідь на адренокортикотропний гормон з передньої частки гіпофіза.
Question 168

У хворого гнiйне запалення клиноподiбної пазухи. В яку частину носової порожнини витiкає гнiй?

A
Meatus nasi medius
B
Meatus nasi superior
C
Meatus nasi inferior
D
Meatus nasi communis
Question 168 Explanation: 
Верхній носовий хід (meatus nasi superior) проходить між верхньою і середньою носовими раковинами, він коротки і розташований у задній частині носової порожнини. У верхній носовий хід відкривається задні решітчасті комірки (cellulae ethmoidale posteriores), а в клино-решітчастий закуток (recessus sphenoethmoidalis),що розміщений над задньою ділянкою верхньої носової раковини, відкривється отвір клиноподібної пазухи(aperture sinus shpenoidalis).
Question 169

У гiстологiчному препаратi визначаються рецепторна зона сенсоепiтелiального органа чуттiв. Клiтини даної зони лежать на базальнiй мембран i включають наступнi види: зовнiшнi та внутрiшнi сенсорнi, зовнiшнi та внутрiшнi фаланговi, стовбуровi, зовнiшнi межовi i зовнiшнi пiдтримуючi. Вкажiть, якому органу чуттiв належить зазначена рецепторна зона:

A
Organum vestibularis
B
Organum auricularis
C
Organum visus
D
Organum gustatorium
E
Organum olfactorium
Question 169 Explanation: 
Вухо як орган слуху забезпечує сприйняття звукових коливань. Завдяки слуху розрізняють звуки навколишнього середовища. Людина спроможна визначити напрямок звуку з джерела, що дає змогу орієнтування в навколишньому середовищі, а також висоту, тембр, силу звуку. Слух є одним із чуттів людини, які сприяють психічному розвитку повноцінної особистості. З слухом пов'язані звукові, мовні спілкування. Орган слуху розташований в отворі слухового проходу скроневої кістки черепа. Він складається з трьох основних відділів: 1) зовнішнього вуха, 2) середнього вуха, 3) внутрішнього вуха. Перші два беруть участь тільки в проведенні звукових коливань, а третій відділ містить звукосприймальний і вестибулярний апарат.
Question 170

Чоловiк 54-х рокiв госпiталiзований до нейрохiрургiчного вiддiлення зi скаргами на вiдсутнiсть чутливостi шкiри нижньої повiки, латеральної поверхнi носа, верхньої губи. Лiкар при оглядi встановив запалення другої гiлки трiйчастого нерва. Через який отвiр виходить iз черепа ця гiлка?

 

A
Fissura orbitalis superior
B
Foramen ovale
C
Foramen rotundum
D
Foramen spinosus
E
Foramen lacerum
Question 170 Explanation: 
Fissura orbitalis superior (I гілка n.ophtalmicus), foramen rotundum (II гілка n.maxillaris), foramen ovale (III гілка n.mandibularis).
Question 171

У хворого пухлина черевної порожнини, що стискає нижню порожнисту вену. Який кава-кавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові?

A
V. epigastrica superior et V. epigastrica inferior
B
V. vertebralis et V. umbilicalis
C
V. rectalis superior et V. rectalis inferior
D
V. azygos et V. hemiazygos
E
V. umbilicalis et V. epigastrica superior
Question 171 Explanation: 
Передній каво-кавальний анастомоз здійснюється через епігастральні вени. Венозна кров від нижньої порожнистої вени відтікає до → загальної клубової вени → зовнішньої клубової вени → та у нижню епігастральну вену, потім у верхню епігастральну вену → внутрішню плечоголовну вену → плечоголовну вену → та у верхню порожнисту вену.
Question 172

У тварини в експериментi перерiзали заднi корiнцi спинного мозку. Якi змiнi вiдбуватимуться в зонi iннервацiї?

A
Vtrata Rukhovykh Funktsii
B
Vtrata Chutlyvosti
C
Pidvyshchennia Tonusu Miaziv
D
Vtrata Chutlyvosti I Rukhovykh Funktsii
E
Znyzhennia Tonusu Miaziv
Question 172 Explanation: 
Задні коріння містять аферентні (відцентрові) нервові волокна, що проводять чутливі імпульси від периферії, тобто від усіх тканин та органів тіла, в центральній нервовій системі. Задній корінець утворений волокнами чутливих (доцентрових) клітин, тіла яких розташовуються в спинномозкових вузлах. Через задні корінці збудження передається із периферії в спинний мозок. Це - чутливі корінці.
Question 173

При оглядi хворого хiрург встановив поранення в областi двох верхнiх третин правої нирки. Цiлiснiсть якого органу слiд перевiрити при цьому, беручи до уваги синтопiю правої нирки?

A
Gaster
B
Intestinum tenue
C
Colon descendens
D
Pancreas
E
Hepar
Question 173 Explanation: 
Синтопiя правої нирки: до передньої поверхні правої нирки прилягають печінка і правий (печінковий) згин ободової кишки, до її присереднього краю – низхідна частина дванадцятипалої кишки.
Question 174

У хворого діагностовано інфаркт задньої частини міжшлуночкової перегородки. В ділянці якої кровоносної судини виникло порушення кровообігу?

A
R. interventricularis posterior
B
R. marginalis dexter
C
R. marginalis sinister
D
R. circumflexus
E
R. atrialis intermedius
Question 174 Explanation: 
Права вінцева артерія (a. coronaria dextra) проходить вправо під праве вушко (auricula dextra), лягає в праву частину вінцевої борозни (sulcus coronarius) і прямує по задній міжшлуночковій борозні (sulcus interventricularis posterior), де анастомозує з гілкою лівої вінцевої артерії (a. coronaria sinistra). Від цієї артерії відходить задня міжшлуночкова гілка, що живить задню частину міжшлуночкової перегородки, а також задню стінку правого шлуночка та передсердя.
Question 175

У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої дiлянки плеча. При обстеженнi встановлена втрата активного згинання в лiктьовому суглобi i чутливостi шкiри передньобiчної поверхнi передплiччя. Порушення функцiї якого нерва має мiсце?

A
N.Radialis
B
N. musculocutaneus
C
N.Ulnaris
D
N.Medialis
E
N. axillaris
Question 175 Explanation: 
М'язово-шкірний нерв (n. muscutaneus) розміщений вздовж латерального краю плеча; він іннервує м'язи-згиначі плеча і передпліччя (двоголовий м'яз і плечовий м'яз), а також ліктьовий суглоб. На передпліччі він спускається у вигляді шкірного нерва, який іннервує шкіру передньолатеральної поверхні передпліччя)
Question 176

На препараті представлено орган ендокринної системи, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органа відходять перегородки, що ділять його на часточки. Кожна часточка складається з двох видів клітин - нейросекреторних пінеалоцитів - полігональних клітин з відростками, локалізованих центрально, та гліоцитів (астроцитів) - на периферії. Що за орган представлено на препараті?

 
A
Hypophysis
B
Glandula pinealis
C
Medulla glandulae suprarenalis
D
Hypothalamus
E
Glandula thyroidea
Question 176 Explanation: 
Glandula pinealis - ендокринна залоза нейрогенної групи, представлена ​​невеликим шишкоподібним тілом сірувато-червонуватого кольору, розташованим в ділянці чотиригорбкового тіло середнього мозку. Кожна часточка складається з двох видів клітин - нейросекреторних пінеалоцитів - полігональних клітин з відростками, локалізованих центрально, та гліоцитів (астроцитів) - на периферії. Продукує мелатонін, серотонін, адреногломерулотропін, діметілтріптамін. Часто шишкоподібну залозу називають ЕПІФІЗОМ, що є не термінологічним.
Question 177

До лiкарнi доставлено пораненного вогнепальною зброєю з сильною кровотечею. При оглядi хiрургом установлено, що кульовий канал пройшов через передню стiнку живота, склепiння шлунка i вийшов на рiвнi IХ ребра по лiвiй середнiй пахвовiй лiнiї. Який орган постраждав разом з пораненням шлунка?

A
Lien
B
Colon transversum
C
Ren sisnistra
D
Pancreas
E
Lobus sinister hepatis
Question 177 Explanation: 
Селезінка, lien (грец. splen) розташована в лівому підребер’ї на рівні від IX до XI ребра, довжина її спрямована зверху вниз і назовні і трохи вперед майже паралельно нижніх ребер в їх задніх відділах.
Question 178

У дитини 2-х рокiв виникли судоми внаслiдок зниження концентрацiї iонiв кальцiю в плазмi кровi. Функцiя якого ендокринного органу знижена?

 
A
Glandula pinealis
B
Thymus
C
Glandulae parathyroideae
D
Glandulae suprarenalis
E
Hypophisis
Question 178 Explanation: 
Гормон прищитоподібних залоз - паратгормон - регулює обмін і кількість кальцію та фосфору в організмі. Дія паратгормону подібна до дії кальциферолів (вітамінів групи D). Нормальна кількість кальцію в крові дорослої людини становить 2,25-2,75 ммоль/л (9-11 мг%). При недостатній функції прищитоподібних залоз (гіпопаратиреозі) внаслідок зниження рівня кальцію в крові розвиваються напади судом (тетанія).
Question 179

У хворої паралiч мiмiчної мускулатури, розлад сприйняття смаку в переднiх 2/3 язика, зменшення слиновидiлення. Який з черепних нервiв уражений?

 

A
N. hypoglossus
B
N. trigeminus
C
N. glossphapyngeus
D
N. vagus
E
N. facialis
Question 179 Explanation: 
N. facialis (лицевий нерв) є змішаним нервом; в якості нерва другої зябрової дуги іннервує розвинуті із неї м'язи - всі мімічні і частина під'язикові. У його складі проходять також смакові (аферентні) і секреторні (еферентні) волокна, що належать проміжному нерву (n. intermedius).
Question 180

Потерпiлий 19-ти рокiв доставлений до травматологiчного вiддiлення з рiзаною раною трапецiєподiбного м’яза. Яка з фасцiй шиї формує пiхву для даного м’яза?

 
A
Lamina prevertebralis fasciae colli
B
Lamina profunda fasciae colli propria
C
Lamina superficialis fasciae colli propria
Question 180 Explanation: 
Поверхневий листок власної шийної фасції (lamina superficialis fasciae colli propriae) починається від передньої поверхні груднини і ключиці знизу, а вгорі – від нижнього краю нижньої щелепи, охоплює всю шию і прикріплюється до остистих відростків шийних хребців. Утворює піхву для груднино-ключично-соскоподібного і трапецієподібного м’язів. Проходячи над поперечними відростками шийних хребців, він віддає до них фронтальну пластинку, яка відділяє передню шийну ділянку від задньої.
Question 181

У мiкропрепаратi спинного мозку необхiдно проаналiзувати стан ядра, нейрони якого утворюють моторнi закiнчення в скелетнiй мускулатурi. Про яке ядро спинного мозку йде мова?

 
A
Nucleus proprius (substantia grisea)
B
Nucleus intermedius lateralis
C
Nucleus proprius (cornu posterior)
D
Nucleus thoracicus
E
Nucleus proprius (cornu anterior)
Question 181 Explanation: 
Передній ріг включає такі провідні шляхи: 1) передній корково-спинномозковий (пірамідний) шлях - передає імпульси рухових реакцій від кори півкуль головного мозку до передніх рогів спинного мозку; 2) передній спинномозково-таламічний шлях - забезпечує проведення імпульсів відчуття; 3) присінково-спинномозковий шлях - бере початок від вестибулярних ядер VIII пари черепних нервів, розташованих в довгастому мозку. За волокнам шляху йдуть імпульси, що підтримують рівновагу і здійснюють координацію руху.
Question 182

Пiд час гiстологiчного дослiдження бiопсiйного матерiалу шлунка виявили малу кiлькiсть чи повну вiдсутнiсть парiєтальних клiтин у залозах. Слизову оболонку якої дiлянки шлунку вивчали?

 
A
Pars cardiaca
B
Pars pylorica
C
Fundus
D
Corpus
Question 182 Explanation: 
Парієтальні екзокриноцити розміщені поодиноко між головними екзокриноцитами в ділянці дна і тіла власних залоз шлунку. Ці клітини виділяють іони водню та хлору, з яких у просвіті шлунка утворюється соляна кислота. Окрім, того ці клітини продукують внутрішній антианемічний фактор, який з’єднується в шлунку з вітаміном В12,що потім всмоктується в тонкій кишці
Question 183

У внутрiшньоутробному перiодi розвитку в судиннiй системi плода функцiонує крупна артерiальна (боталова) протока, яка пiсля народження перетворюється в lig. arteriosum. Що з’єднує ця протока?

 
A
Vena cava superior et Aorta
B
Vena cava inferior et Truncus pulmonalis
C
Aorta et Truncus pulmonalis
D
Truncus pulmonalis et Vena cava superior
Question 183 Explanation: 
Ductus arteriosus між аортою та легеневою артерією перетворюється на сполучнотканинний тяж - lig. arteriosum.
Question 184

Пiд час статевого дозрiвання клiтини чоловiчих статевих залоз починають продукувати чоловiчий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Якi клiтини чоловiчих статевих залоз продукують цей гормон?

 
A
Sertoli cells
B
endocrynocytus interstitiales testis (Leidig)
C
Sustentociti
D
Spermatozoidi
Question 184 Explanation: 
Клітини Лейдіга (endocrynocytus interstitiales testis) синтезують основний чоловічий статевий гормон — тестостерон. Клітини Лейдіга названі в честь німецького анатома та гістолога Франца Лейдіга[ Клітини Лейдіга розташовуються невеликими, різними за розмірами, скупченнями у прошарках сполучної тканини між звивистими сім'яними канальцями яєчка. Всього в яєчках чоловіка міститься приблизно 200х106 клітин Лейдіга. Функція ендокриноцитів полягає у виробленні тестостерону та його похідних, яке відбувається під дією гормональних сигналів згідно механізму зворотнього звязку між гіпоталамусом та гіпофізом. За синтез тестостерону відповідає лютеїнізуючий гормон (ЛГ), що виробляється в передній долі гіпофіза.
Question 185

Хворий надiйшов до віддiлення з нападом задухи, зумовленої спазмом гладенької мускулатури дихальних шляхiв. Назвiть вiддiли повiтроносних шляхiв, змiна стану яких, в основному, спричинила даний напад:

A
Arbor bronchialis
B
Bronchi intrasegmentales
C
Bronchus lobaris
D
Bronchus segmentalis
Question 185 Explanation: 
У бронхах малого калібру епітелій Війчастий дворядний, а потім однорядний, хрящів і залоз немає, м'язова пластинка слизової оболонки стає більш потужною по відношенню до товщини всієї стінки. Тривале скорочення м'язових пучків при патологічних станах, наприклад при бронхіальній астмі, різко зменшує просвіт дрібних бронхів і утруднює дихання. Отже, дрібні бронхи виконують функцію не тільки проведення, а й регуляції надходження повітря в респіраторні відділи легень.
Question 186

Хворий не може відвести від тулуба верхню кінцівку. Який м’яз НЕ ВИКОНУЄ свою функцію?

A
M. orbicularis minor
B
M. latissimus dorsi
C
M. orbicularis major
D
M. deltoideus
Question 186 Explanation: 
Дельтоподібний м’яз бере участь у згинанні і розгинанні плеча, відведенні руки в сторону. На нього також покладено завдання зупинити вивих і травму плечової кістки при перенесенні важких вантажів.
Question 187

У важкоатлета при пiдйомi штанги вiдбувся розрив грудної лiмфатичної протоки. Вкажiть найбiльш вiрогiдне мiсце пошкодження:

A
Angulus venosus
B
Mediastinum posterior
C
Regio colli
D
Ostium aorticum Diaphragmae
Question 187 Explanation: 
Аортальний отвір ( hiatus aorticus ) утворено сухожильними краями правої і лівої внутрішніх ніжок діафрагми. Спереду воно обмежене сухожильной дугою (lig. arcuatum),що з’єднує краю медіальних ніжок діафрагми , ззаду – хребетним стовпом. Через аортальний отвір , крім аорти , проходить початковий відділ грудного лімфатичного протоку.
Question 188

У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?

A
Folikulostymulyuyuchyy hormon
B
Lyutropin
C
Estrogen
D
Folistatyn
E
Progesteron
Question 188 Explanation: 
Естрогени — група стероїдних гормонів, що виробляється в основному фолікулярним апаратом яєчників у жінок.
Question 189

У хворого кровотеча з поперечної ободової кишки. Чим кровопостачається цей відділ товстої кишки?

A
Arteria sigmoidea
B
Arteria mesenterica inferior
C
Arteria lienalis
D
Arteria ileocolica
E
Arteria colica media
Question 189 Explanation: 
Середня ободовокишкова артерія (a. colica media) живить стінку поперечної ободової кишки, а також правого і лівого згинів ободової кишки.
Question 190

При штовханнi штанги спортсмен закидає голову назад для максимального пiдвищення тонусу м’язiв-розгиначiв верхнiх кiнцiвок. Де розташованi центри рефлексiв, якi при цьому виникають?

 
A
Cortex motorii
B
Medulla spinalis
C
Nuclei ruber
D
Gangliae basales
E
Nuclei Deiters
Question 190 Explanation: 
Ядра Дейтерса безпосередньо пов'язано з вестибулярним апаратом, що сприймає положення голови в поле тяжіння і зміни цього становища.
Question 191

Ви щаслива людина?

A
100%
B
TAK
Question 191 Explanation: 
Ви відповіли - Ви щаслива людина!
Question 192

У препаратi трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50 товстих мембран, якi мають хвилясту форму i складають основу середньої оболонки органу. Який це орган?

A
Trachea
B
Aorta
C
Esophagus
D
Paries cordis
Question 192 Explanation: 
Середня оболонка аорти утворює основну частину її стінки, складається з декількох десятків еластичних закінчень мембран, які мають вигляд циліндрів, вставлених один в одного. Вони пов'язані між собою еластичними волокнами і утворюють єдиний еластичний каркас разом з еластичними елементами інших оболонок. Між мембранами середньої оболонки аорти залягають гладкі м'язові клітини, косо розташовані по відношенню до мембран, а також фібробласти. Така будова середньої оболонки робить аорту високоеластичною і пом'якшує поштовхи крові
Question 193

У хворого виявлено змiну функцiї привушної слинної залози. Який з вузлiв вегетативної нервової системи вiддає пiслявузловi симпатичнi волокна для неї?

A
Ganglion pterygopalatinum
B
Ganglion submandibulare
C
Ganglion oticum
D
Ganglion cervicale superius
E
Ganglion cervicothoracicum
Question 193 Explanation: 
Верхній шийний вузол (ganglion cervicale superius) віддає симпатичні нервові волокна, що йдуть через внутрішнє сонне сплетення до привушної залози та іннервує її.
Question 194

Хворий 18-ти років звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об’єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

A
Ostium pharyngeum tubae auditivae
B
Ostium tympanicum tubae auditivae
C
Aditus laryngis
D
Fauces
E
Choanae
Question 194 Explanation: 
Слухова труба (tuba auditiva) відкривається глотковим отвором слухової труби (ostium pharyngeum tubae auditivae; ostium pharyngeum tubae auditoriae) у носову частину глотки (pars nasalis pharyngis) з’єднуючи її з барабанною порожниною.
Question 195

Пiд час операцiї видалення матки з яєчниками i матковими трубами лiкар перев’язує зв ’язку, що пiдвiшує яєчник. Якi судини перев’язав лiкар в цiй зв’язцi?

 
A
A. et v. uteri
B
A. iliaca interna
C
A. et v. tubariae
D
A. et v. ovaricae
E
A. iliaca externa
Question 195 Explanation: 
Брижа яєчника містить артеріальні анастомозуючі гілки маткової та яєчникової артерій, венозне сплетення і латеральний кінець власної зв’язки яєчника. Власна зв’язка яєчника є вузеньким, коротким фіброзним валиком, що проходить від нижнього полюса яєчника до матки.Зв’язка, що підвішує яєчник, або лійкотазова зв’язка, утворює верхньо-бічну частину широкої зв’язки матки.Лійкотазова зв’язка містить яєчникові артерію, вену і нерви і проходить від верхнього полюса яєчника до бічної стінки таза.Кожна яєчникова артерія бере початок безпосередньо від аорти нижче рівня відходження ниркових артерій.Вона опускається в ретроперитонеальному просторі, пересікає передню поверхню m. psoas major та внутрішні клубові судини, потім входить у лійкотазову зв’язку і досягає брижі яєчника (мезоваріума) в широкій зв’язці матки. Яєчникові судини входять у ворота яєчника. Яєчникові вени супроводжують однойменні артерії. Ліва яєчникова вена впадає в ліву ниркову вену, тимчасом як права яєчникова вена сполучається безпосередньо з нижньою порожнистою веною.
Question 196

Хворiй проводиться операцiя на щитоподiбнiй залозi. Гiлки яких артерiй має перев’язати хiрург пiд час операцiї?

 
A
Aa. thyroideae superior et inferior
B
Aa. profunda et ascendens coli
C
A. thyroidea superior et truncus thyrocervicalis
D
Aa. laryngeae superior et inferior
Question 196 Explanation: 
Кровопостачання щитоподібної залози дуже рясне, здійснюється двома верхніми (arteria thyroidea superior), що відходять від зовнішньої сонної артерії (arteria carotis externa), і двома нижніми щитовидними артеріями (arteria thyroidea inferior), що відходять від щито-шийного стовбура (truncus thyrocervicalis) підключичної артерії (arteria subclavia). Додатково як варіант: a. thyroidea ima від дуги аорти.
Question 197

У людини, яка обертається на каруселi, збiльшилися частота серцевих скорочень, потовидiлення, з’явилася нудота. З подразненням яких рецепторiв, перш за все, це пов’язано?

A
Opticus
B
Vestibullaris
C
Audis
D
Vestibullaris ampullaris
E
Prorrii
Question 197 Explanation: 
Ампулярні рецептори локалізовані на кристах ампул (cristae ampullares) трьох півколових проток, які розташовані у вза'ємно перпендикулярних площинах.. Ампулярні рецептори представлені опорними і сенсорними волосовими клітинами I і II типів, що не мають істотних структурних відмінностей від аналогічних клітин в макули мішечків передодня. Загальна кількість сенсорних клітин трьох ампулярних рецепторів приблизно 16000-17000.
Question 198

До вiддiлення нейрохiрургiї було доставлено чоловiка з втратою слуху внаслiдок травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?

A
Lobus insullaris
B
Lobus parietalis
C
Lobus occipitalis
D
Lobus frontalis
E
Lobus temporalis
Question 198 Explanation: 
У верхній скроневій звивині розташовується слуховий, або гностичний, центр мовлення (центр Верніке). У верхній скроневій звивині і на внутрішній поверхні скроневої частки знаходиться слухова проекційна ділянка кори.
Question 199

У хворого 65-ти рокiв пiд час неврологiчного обстеження виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зонi кровопостачання якої артерiї воно знаходиться?

 

A
A. cerebri posterior
B
A. communicans anterior
C
A. cerebri media
D
A. basilaris
E
A. cerebri anterior
Question 199 Explanation: 
Середня мозкова артерія (a. cerebri media) — це кровоносна судина, що бере участь в кровопостачанні головного мозку та є найбільшою гілкою внутрішньої сонної артерії. Середня мозкова артерія відгалужується від внутрішньої сонної артерії в глибині латеральної борозни півкулі головного мозку. В цій ділянці артерія віддає багато гілок, що кровопостачають ділянки верхньолатеральної поверхні півкулі, а також лобову, тім'яну, скроневу ділянки.
Question 200

У гiстологiчному препаратi паренхiма органа представлена лiмфоїдною тканиною, яка утворює лiмфатичнi вузлики; останнi розташовуються дифузно i мiстять центральну артерiю. Яке анатомiчне утворення має таку морфологiчну будову?

A
Medulla ossium rubra
B
Tonsilla
C
Nodus lymphoideus; Nodus lymphaticus; Lymphonodus
D
Thymus
E
Lien
Question 200 Explanation: 
Кровопостачання селезінки здійснюється селезінковою артерією, яка пронизує білу пульпу селезінки по центру. А сама біла пульпа утворена лімфоїдною тканиною, лімфатичними вузликами (фолікулами) і лімфатичними періартеріальними піхвами.
Question 201

У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?

 
A
A. coronaria dextra
B
Ramus interventricularis anterior a. coronariae sinistrae
C
A. coronaria sinistra
D
A. coronaria sinistra et dextra
Question 201 Explanation: 
Ліва вінцева артерія бере початок у задньовнутрішній пазусі цибулини аорти, проходить між лівим передсердям та лівим шлуночком, кровопостачаючи їх. Передсердні гілки цієї артерії живлять стінку лівого передсердя. А. coronaria sinistra - гілка початкового відділу аорти, лежить між початком легеневого стовбура та вушком лівого передсердя і ділиться на передню міжшлуночкову та огинаючу гілки. Кровопостачає стінку лівого шлуночка з сосочковими м'язами, велику частину міжшлуночкової перегородки , передню стінку правого шлуночка, а також стінку лівого передсердя .
Question 202

Запальний процес видозмiненої пiдсерозної основи навколо шийки матки спричинив iнтенсивний больовий симптом у пацiєнтки. Патологiчний процес якої дiлянки статевих органiв встановив лiкар?

A
Perimetrium
B
Myometrium
C
Endometrium
D
Mesometrium
E
Parametrium
Question 202 Explanation: 
Будова стінки матки: I) внутрішня оболонка - слизова (endometrium) - складається з двох шарів: - функціонального, який відділяється при менструації; - базального, за рахунок якого відновлюється функціональний шар; II) середня оболонка- м'язова (myometrium) - основна частина стінки матки, складається з трьох шарів: поздовжнього, кільцевого і поздовжнього; III) зовнішня оболонка - серозна (perimetrium). Матка вкрита очеревиною, має брижу (mesometrium), між листками якої є жирова тканина (parametrium).
Question 203

У хворого спостерiгається iшемiя тканин нижче колiнного суглоба, що супроводжується "перемiжною кульгавiстю". Про оклюзiю якої артерiї слiд думати?

 
A
Arteria poplitea
B
Arteria tibialis posterioris
C
Arteria fibularis
D
Arteria tibialis anterioris
Question 203 Explanation: 
Підколінна оклюзія виникає внаслідок закупорки судини. Поразка підколінної артерії вважається найбільш небезпечною формою оклюзії. Під час неї спостерігається періодичне виникнення при ходьбі парестезії і болю в гомілках, які змушують хворого зупинитися. Напади переміжної кульгавості можуть спостерігатися після переміщення на різні відстані. Накульгування може початися як при подоланні перших 25 метрів, так і через багато кілометрів шляху. Підколінна артерія (arteria poplitea) є безпосереднім продовженням стегнової артерії (a. femoralis) після виходу останньої через нижній (задній) отвір привідного каналу, проходить попереду великогомілкового нерва (n. tibialis) та підколінної вени (v. poplitea). Артерія спускається зверху донизу, розташовуючись у глибині підколінної ямки, де її супроводжує однойменна вена (проходить більш поверхнево) і великогомілковий нерв, який лежить безпосередньо під фасцією. і на рівні нижнього краю підколінного м’яза (margo inferior musculi poplitei) розгалужується на: - передню великогомілкову артерію (a. tibialis anterior); - задню великогомілкову артерію (a. tibialis posterior). Від підколінної артерії відходять гілки: - бічна верхня колінна артерія (a. superior lateralis genus); - присередня верхня колінна артерія (a. superior medialis genus); - середня колінна артерія (a. media genus); - бічна нижня колінна артерія (a. inferior lateralis genus); - присередня нижня колінна артерія (a. inferior medialis genus); - литкові артерії (aa. surales).
Question 204

На препарат представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лiмфатичнi вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?

A
Medulla ossium rubra
B
Splen
C
Nodus lymphoideus
D
Tonsillae
E
Thymus
Question 204 Explanation: 
Кожен лімфатичний вузол покритий сполучнотканинною капсулою, кірковій речовині розташовуються лімфатичні вузлики, що містять переважно імунокомпетентні клітини (В-лімфоцити), мозкова речовина представлена тяжами, які є зоною скупчення В-лімфоцитів, пов'язаних з виробленням гуморального імунітету. Лімфатичний вузол вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. Розрізняють кіркову речовину, де містяться лiмфатичнi вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Лімфатичний вузол (nodus lymphoideus) – паренхіматозний орган. Його паренхіма утворена лімфоїдною тканиною. Груба строма представлена сполучнотканинною капсулою. Ніжна строма утворена ретикулярною тканиною. У лімфатичному вузлі розрізняють кіркову та мозкову речовини. Кіркова речовина утворює зовнішню частину органа. Включає фолікулярну частину, яка складається з лімфоїдних вузликів (фолікулів) та дифузну частину, у якій розрізняють міжфолікулярну та глибоку зони. Мозкова речовина лімфатичного вузла утворена мозковими тяжами.
Question 205

У хворого 53 рокiв пiсля поранення в дiлянку промежини вiдмiчається довiльне сечовидiлення. Який з м’язiв найбiльш вiрогiдно ушкоджений?

 

A
M. bulbospongiosus
B
M. ischiocavernosus
C
M. transversus perinei profundus
D
M. sphyncter uretrae
E
M. transversus perinei superficialis
Question 205 Explanation: 
Мимовільний сфінктер – m. sphincter urethrae
Question 206

У пацієнта має місце пошкодження волокон дев’ятої пари черепних нервів (язикоглотковий нерв). Формування якого відчуття буде порушено?

A
Hirke
B
Usi smakovi vidchuttya
C
Solone
D
Solodke
E
Kysle
Question 206 Explanation: 
Волокна язикоглоткового нерва відповідають за смакове сприйняття із задньої 1/3 язика, а вона якраз найбільш чутлива до гіркого смаку.
Question 207

Чоловiк 70-ти рокiв пiд час голiння зрiзав гнiйник в дiлянцi соскоподiбного вiдростка. Через 2 доби вiн був доставлений до лiкарнi з дiагнозом запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом iнфекцiя потрапила в порожнину черепа?

 

A
Vv. auriculares
B
V. facialis
C
V. emissariae mastoideae
D
Vv. tympanicae
E
Vv. labyrinthi
Question 207 Explanation: 
V. emissaria mastoidea йде через соскоподібний отвір скроневої кістки і з'єднує sinus sigmoideus з v. occipitalis або v. auricularis posterior.
Question 208

У хворої встановлено порушення видiлення тиреотропного гормону гiпофiза. Зi зниженням функцiй якої частки гiпофiза це пов’язано?

 
A
Lobus anterior
B
Pars intermedia
C
Infundibulum
D
Lobus posterior
Question 208 Explanation: 
Передня частка гіпофіза (lobus anterior) або аденогіпофіз виробляє сім власних гормонів (соматотропний гормон (СТГ), тиреотропний гормон (ТТГ), фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, лактогенний гормон (пролактин) і адренокортикотропний гормон (АКТГ). Аденогіпофіз за своєю архітектонікою є залозою, яка утворена тяжами епітеліальних клітин (аденоцитів). Розрізняють такі аденоцити: соматотропоцити,лактотропоцити, тиреотропоцити, кортикотропоцити, гонадотропоцити, фолікулстимулюючі, лютеінізуючі. Тиреотропоцити – розташовані дифузно по всій залозі поблизу капілярів, однак в центральній зоні аденогіпофіза вони зустрічаються частіше. Клітини виробляють тиротропний гормон (тиротропін, ТТГ), який діє на щитоподібну залозу.
Question 209

До травматологiчного пункту звернувся чоловiк 38-ми рокiв з травмою правої кистi. При оглядi встановлено:рiзана рана в дiлянцi пiдвищення великого пальця правої кистi; дистальна фаланга I пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A
M. abductor pollicis longus
B
M. adductor pollicis
C
M. opponens pollicis
D
M. extensor pollicis longus
E
M. flexor pollicis longus
Question 209 Explanation: 
Довгий м'яз-згинач великого пальця (m. flexor pollicis longus) згинає І палець і частково кисть.
Question 210

У потерпiлого в аварiї спостерiгається кровотеча з м’яких тканин попереду вiд кута нижньої щелепи. Яку судину необхiдно перев’язати для зупинки кровотечi?

A
A. alveolaris inferior
B
A. carotis interna
C
A. lingualis
D
A. facialis
E
A. temporalis superficialis
Question 210 Explanation: 
Лицева артерія (a .faciаlis) відходить від зовнішньої сонної артерії на рівні кута нижньої щелепи, на 3-5 мм вище язикової артерії. В ділянці піднижньощелепного трикутника лицева артерія прилягає до піднижньощелепної залози (або проходить крізь неї), віддаючи їй залозисті гілки (rr. glandulаres), потім перегинається через край нижньої щелепи на обличчя (попереду жувальної м'язи) і йде вгору і вперед, в сторону кута рота , а потім до ділянки медіального кута ока. Лицева артерія прилягає до піднижньощелепної залози, віддаючи їй залозисті гілки (rr. glandulаres), потім перегинається через край нижньої щелепи на обличчя.
Question 211

У жінки 52-х років артеріальна гіпертензія ускладнилась правобічною геміплегією і втратою мови. Яка зона головного мозку є імовірно найбільш ураженою?

A
Lobus temporalis sin.
B
Gyrus precentralis dext.
C
Lobus occipitalis
D
Gyrus precentralis sin.
E
Gyrus precentralis sin. et lobus temporalis sin.
Question 211 Explanation: 
Ліва передня звивина і ліва скронева частка відповідають перетворення звуків мови в нейронні коди слів.
Question 212

У хворого при томографiчному обстеженнi було виявлено пухлину вiддiлу мозку з ушкодженням ядер XI та XII пар черепних нервiв. Який це вiддiл мозку?

 
A
Metencephalon
B
Diencephalon
C
Myelencephalon
D
Telencephalon
E
Mesencephalon
Question 212 Explanation: 
У довгастому мозку містяться ядра ІХ, Х, ХІ, ХІІ пар черепних нервів.
Question 213

У потерпiлого 35-ти рокiв встановлено гнiйне запалення жовчного мiхура. В який вiддiл очеревинної порожнини потрапить гнiй пiд час розриву жовчного мiхура при його типовому положеннi?

A
Recessus duodenalis inferior
B
Bursa hepatica
C
Bursa pregastrica
D
Recessus duodenalis superior
E
Bursa omentalis
Question 213 Explanation: 
У верхньому поверсі очеревинної порожнини (cavitatis peritonealis) розташована печінкова сумка (bursa hepatica), яка охоплює праву частку печінки (lobus hepatis dexter) і жовчний міхур (vesica biliaris.) Печінкова сумка (bursa hepatica) охоплює праву частку печінки (lobus hepatis dexter) і жовчний міхур (vesica biliaris).
Question 214

До травматологiчного пункту доставлено хворого з ушкодженням нижньої кiнцiвки внаслiдок прямого удару по внутрiшнiй поверхнi середньої третини гомiлки. Перелом якого анатомiчного утворення найбiльш вiрогiдний?

 
A
Epiphysis proximalis fibulae
B
Epiphysis distalis fibulae
C
Diaphysis tibiae
D
Epiphysis proximalis fibulae
E
Epiphysis distalis tibiae
Question 214 Explanation: 
Великогомілкова кістка має: - проксимальний наросток, епіфіз (epiphysis proximalis), або проксимальний кінець (extremitas proximalis); - дистальний наросток, епіфіз (epiphysis distalis), або дистальний кінець (extremitas distalis); - тіло великогомілкової кістки, діафіз (corpus tibiae; diaphysis tibiae). Перелом діафіза великогомілкової кістки є результатом прямої чи непрямої травми.
Question 215

Молода людина пiд час активного пiдтягування на перекладинi вiдчула рiзкий бiль у спинi. Об’єктивно: бiль при спробах руху верхньою кiнцiвкою, обмеження функцiй приведення та пронацiї. Розтягнення якого м’яза, найбiльш вiрогiдно, вiдбулося?

A
Musculus rhomboideus major
B
Musculus latissimus dorsi
C
Musculus trapezius
D
Musculus rhomboideus minor
Question 215 Explanation: 
Найширший м’яз спини (musculus latissimus dorsi) приводить плече до тулуба і привертає його (пронує), розгинає плече, опускає руку, тягне її назад і присередньо, опускає лопатку. При фіксованих верхніх кінцівках обидва м’яза піднімають тулуб.
Question 216

Пiд час виконання оперативного втручання на гомiлцi хiрург видiляє задню стiнку canalis cruropopliteus. Яка анатомiчна структура її утворює?

A
M. plantaris
B
M. tibialis anterior
C
M. soleus
D
M. gastrocnemius
E
M. tibialis posterior
Question 216 Explanation: 
Із підколінної ямки (fossa poplitea) між поверхневими та глибокими м’язами заднього відділу гомілки проходить аж донизу гомілково-підколінний канал (canalis cruropopliteus), або канал Грубера. Цей канал обмежений: попереду – заднім великогомілковим м’язом (m.tibialis posterior) і довгим м’язом-згиначем великого пальця (m.flexor halluces longus), а позаду – камбалоподібним м’язом (m.soleus).
Question 217

Хворий 32-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії ІІ і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена?

A
Mm. lumbricales
B
M. palmaris brevis
C
Mm. interossei dorsales
D
Mm. interossei palmares
E
M. abductor digiti minimi
Question 217 Explanation: 
Mm. interossei palmares згинають проксимальні фаланги пальців і випрямляють середні і дистальні фаланги другого та четвертого пальців і мізинця. Приводять їх до серединної лінії.
Question 218

У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслiдок ураження пухлиною дорзальної артерiї язика. Яку судину повинен перев’яза ти лiкар для зупинки кровотечi?

   
A
A. dorsalis linguae
B
A. lingualis
C
A. facialis
D
A. profunda linguae
Question 218 Explanation: 
Язикова артерія (a. lingualis) — кровоносна судина, що відходить від загальної сонної артерії на рівні великих рогів під'язикової кістки.
Question 219

У потерпiлого травма м’яких тканин голови та тiм’яних кiсток в дiлянцi їх з’єднання мiж собою, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене?

   
A
Sinus transversus
B
Sinus petrosus superior
C
Sinus sagittalis superior
D
Sinus sagittalis inferior
E
Sinus rectus
Question 219 Explanation: 
Пазухи твердої мозкової оболони (венозні синуси, синуси головного мозку) - венозні колектори, розташовані між листками твердої мозкової оболони. Отримують кров з внутрішніх і зовнішніх вен головного мозку, беруть участь у реабсорбції ліквору з субарахноїдального простору. Стінки синусів утворені твердою мозковою оболонкою, вистеленої ендотелієм. У порожнині пазухи розташовуються покриті ендотелієм волокнисті перегородки. З пазух кров надходить у внутрішні яремні вени, крім цього існує зв'язок з венами зовнішньої поверхні черепа. В результаті травми твердої мозкової оболони, яка може бути обумовлена переломом кісток черепа, можливий розвиток тромбозу пазухи. Також тромбоз пазухи може розвинутися в результаті неопластического або інфекційного процесу в черепі. У свою чергу, тромбоз пазухи може стати причиною геморагічного інфаркту мозку.
Question 220

Дитина 3-х рокiв надiйшла до клiнiки з дiагнозом отит. Є вiрогiднiсть розповсюдження гною iз барабанної порожнини через задню стiнку. Куди найвiрогiднiше може потрапити гнiй?

   
A
Porus acusticus externus
B
Auris internum
C
Tuba auditiva
D
Antrum mastoideum
E
Fossa cranii posterior
Question 220 Explanation: 
Соскоподібна печера (antrum mastoideum) сполучається з численними соскоподібними комірками (cellulae mastoideae), які розміщені у товщі соскоподібного відростка.
Question 221

Людина за призначенням лiкаря тривалий час приймала препарат з групи глюкокортикоїдних гормонiв. Секрецiя якого (яких) з наведених гормонiв буде пригнiчена внаслiдок цього?

 

A
Korticotropniy
B
Statevyh
C
Thyrotropniy
D
Mineralocorticoidy
E
Somatotropniy
Question 221 Explanation: 
Адренокортикотропний гормон, або АКТГ, кортикотропін, адренокортикотропіну, кортикотропного гормон (лат. adrenalis-надниркової, лат. cortex-кора і грец. tropos - напрямок) - тропний гормон, що виробляється еозинофільними клітинами передньої долі гіпофіза. За хімічною будовою АКТГ є пептидним гормоном. Кортикотропін контролює синтез і секрецію гормонів кори надниркових залоз. В основному кортикотропін впливає на синтез і секрецію глюкокортикоїдів - кортизола, кортизону, кортикостерону. Попутно підвищується синтез наднирковими прогестерону, андрогенів і естрогенів.
Question 222

У хворого пiсля перелому верхньої третини плечової кiстки розвинувся паралiч задньої групи м’язiв плеча i передплiччя. Який нерв пошкоджено?

A
N. axillaris
B
N. ulnaris
C
N. radialis
D
N. medianus
Question 222 Explanation: 
Глибока гілка (ramus profundus) променевого нерва, яка складається майже виключно з рухових волокон, пронизуючи m. supinator, переходить на тил передпліччя між глибокими та поверхневими розгиначами і іннервує всі розгиначі передпліччя. Променевий нерв (n. radialis) проходить у каналі променевого нерва (canalis nervi radialis) та іннервує усі м’язи задньої групи плеча та передпліччя і шкіру над ними.
Question 223

У жiнки, що хворiє на остеохондроз, з’явився рiзкий бiль у плечовому суглобi, який посилювався при вiдведеннi плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомiв?

A
N. thoracodorsalis
B
N. subclavius
C
N. axillaris
D
N. subscapularis
E
N. dorsalis scapulae
Question 223 Explanation: 
Пахвовий нерв, котрий містить рухові волокна, що іннервують дельтовидний м'яз, переходить в піддельтовидний простір з пахвової області у супроводі судинного пучка, огинаючи ззаду наперед хірургічну шийку плечової кістки. N. Ахillarisдає також вітки до плечового суглоба і шкіри. Окрім задньої, в піддельтовидний простір проходить аналогічна передня гілка пахвової артерії.
Question 224

При обстеженнi у хворого виявлене порушення чутливостi шкiри в дiлянцi передньої поверхнi шиї. Який нерв уражений?

A
N. transversus coli
B
Ansa cervicalis
C
N. occipitalis minor
D
Nn. supraclaviculares
E
N. auricularis magnus
Question 224 Explanation: 
Поперечний нерв шиї (n. transversus colli) –прямує вперед, проникає через підшкірній м'яз шиї, анастомозує з шийної гілкою лицьового нерва, де утворює поверхневу шийну петлю. Іннервує шкіру передньої ділянки шиї.
Question 225

Постраждалий доставлений до хiрургiчного вiддiлення iз проникним пораненням у лiвiй бiчнiй дiлянцi живота. Який вiддiл товстої кишки, найiмовiрнiше, ушкоджений?

 
A
Colon descendens
B
Rectum
C
Colon ascendens
D
Caecum
E
Colon transverses
Question 225 Explanation: 
Низхідна ободова кишка, colon descendens, розташовується в лівій частині порожнини живота. Від лівого вигину вона йде вниз і на рівні гребеня лівої клубової кістки переходить в сигмоподібну кишку. На передню черевну стінку кишка проектується в лівій бічній ділянці живота. Довжина низхідної ободової кишки коливається від 10 до 30 см.
Question 226

Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?

A
Colon transversum
B
Colon descendens
C
Colon ascendens
D
Caecum
E
Colon sigmoideum
Question 226 Explanation: 
У правій латеральній ділянці живота є Colon ascendens
Question 227

Чоловiк 42-х рокiв з ураженням лiктьового нерва не може звести до серединної лiнiї II i V пальцi. Функцiя яких м’язiв при цьому порушена?

 
A
Mm. interossei dorsales
B
Mm. lumbricales
C
Mm. interossei palmares
D
Mm. abductor digiti minimi
E
Mm. palmares breves
Question 227 Explanation: 
Долонні міжкісткові м’язи (mm. interоssei palmаres) – це три короткі плоскі м’язи, що залягають у другому, третьому і четвертому міжкісткових проміжках, закриваючи їх з боку долоні. Початок: перший (бічний) міжкістковий м’яз – від присереднього (ліктьового) краю II п’ясткової кістки; другий і третій долонні міжкісткові м’язи – від бічного (променевого) краю основи IV і V п’ясткових кісток. Прикріплення: м’язові пучки переходять у тонкі сухожилки, що прикріплюються до тильної поверхні проксимальних фаланг II, IV і V пальців, а також до капсул п’ястково-фалангових суглобів і міжсухожилкових зв’язок ІІ, IV і V пальців. Перший міжкістковий долонний м’яз прикритий привідним м’язом великого пальця кисті, інші розміщені під сухожилками глибокого м’яза-згинача пальців. Функція: приводять II, IV і V пальці до ІІІ (середнього) пальця, а також беруть участь у згинанні проксимальної та розгинанні середньої і кінцевої фаланг ІІ, IV і V пальців. Кровопостачання: arcus palmaris profundus. Іннервація: n. ulnaris (CVIII-ThI).
Question 228

Жiнка 45-ти рокiв, перукар, скаржиться на болi у ногах, що з’являються пiсля роботи, ввечерi та вночi.При оглядi хворої виявлено варикозне розширенi вени на присереднiй поверхнi гомiлки та стегна. Яка вена та її безпосереднi протоки розширенi?

 
A
V. profunda femoris
B
V. femoralis
C
V. saphena magna
D
V. saphena parva
Question 228 Explanation: 
Велика підшкірна вена (v. saphena magna) - найдовша вена людини - збирає кров з 2/3 поверхні кінцівки. Вона піднімається по передньо-внутрішній поверхні нижньої кінцівки і в пахвинній ділянці вливається в стегнову вену. У верхній третині стегна велика підшкірна вена має дві крупні протоки: vv. saphena accessoria medialis et lateralis. Перед впадінням вони можуть зливатися в один стовбур або є окремими маленькими стовбурами (від 1 до 5-6 і більше) та відіграють важливу роль у розвитку післяопераційних рецидивів варикозного розширення вен.
Question 229

В експериментi електричними iмпульсами подразнюють нерв, що призводить до видiлення привушною залозою великої кiлькостi рiдкої слини. Який нерв стимулюють?

 

A
N. facialis
B
N. glossopharyngeus
C
N. trigeminus
D
N. vagus
E
N. sympathicus
Question 229 Explanation: 
Язико-глотковий нерв (n. glossopharyngeus) - IX пара черепно-мозкових нервів, є змішаним, з переважанням чутливої частини. Язикоглотковий нерв є змішаним, оскільки містить у своєму складі рухові, чутливі (у тому числі смакові) та парасимпатичні волокна. Слиновидільні, волокна нерва починаються в нижньому слиновидільному ядрі, що відповідає за виділення сльози, слиновиділення.
Question 230

Внаслідок травми низу передньої стінки живота у хворої ушкоджена зв’язка, що розташована у пахвинному каналі. Яка це зв’язка?

A
Ligamentum latum uteri
B
Ligamentum ovarium proprium
C
Ligamentum inguinale
D
Ligamentum teres uteri
E
Ligamentum lacunare
Question 230 Explanation: 
Кругла зв'язка матки (ligamentum teres uteri) перед тим, як розгалузитись в тканинах, проходить через пахвинний канал. Кру́гла зв'я́зка ма́тки (ligamentum teres uteri) прямує в товщі широкої зв'язки матки до бічної стінки малого таза, далі вгору і вперед до глибокого пахвинного кільця. На своєму шляху вона перетинає затульні судини і нерв (vasa obturatoria et nervus obturatorius), бічну пупкову складку (plica umbilicalis lateralis), зовнішню клубову вену (v. iliaca externa), нижні надчеревні судини (vasa epigastrica inferiora). Після проходження через пахвинний канал, вона виходить через його поверхневе кільце і розгалужується в тканинах великих статевих губ, лобкового підвищення.
Question 231

Пiд час аналiзу електрокардiограми встановлено збiльшення тривалостi i амплiтуди зубця S. Деполяризацiя якої дiлянки серця порушена у хворого?

   
A
Paries lateralis ventriculi
B
Apex cordis
C
Atrium
D
Regiones basalis ventriculi
Question 231 Explanation: 
Зубець S. Відбиває закінчення розподілу збудження через міжшлуночкової перегородки. Шлуночковий комплекс QRS відображає деполяризацію шлуночків. Зубець S – кінцевий напрямок деполяризації обох шлуночків, є негативним, вплив направлений в бік основи лівого шлуночка, де ще залишилась поляризована ділянка міокарда. Амплітуда коливається в широких межах, тривалість 0, 06 c. Зубець P — збудження передсердь; зубець Q — деполяризація міжшлуночкової перегородки; зубець R — поширення збудження по основі шлуночків; зубець S — повне охоплення збудженням шлуночків; зубець Т — реполяризація міокарда.
Question 232

Після перенесеного ГРЗ у хворої спостерігається утруднене носове дихання, підвищена температура, головний біль, сльозовиділення, болючість під час пальпації в ділянці fossa canina справа. Запаленням якої пазухи ускладнилося захворювання?

A
Cellulae ethmoidales anteriores
B
Sinus maxillaris dexter
C
Cellulae ethmoidales posteriores
D
Sinus frontalis dexter
E
Sinus sphenoidalis dexter
Question 232 Explanation: 
Верхньощелепна пазуха (sinus maxillaris) відкривається в середній носовий хід (meatus nasi medius) через верхньощелепний розтвір (hiatus maxillaris) і проектується на підочноямкову ділянку де також розташована іклова ямка (Fossa canina). При різноманітних захворюваннях інфекція може потрапляти в верхньощелепну пазуху, внаслідок чого з'являються неприємні відчуття в носі та навколоносовій ділянці, підвищення температури тіла до 38 °C і вище.
Question 233

Пiд час рентгенологiчного дослiдження кiсток основи черепа виявлено збiльшення турецького сiдла та деструкцiя окремих його дiлянок. Пухлинне розростання якого анатомiчного утворення може спричинити таке руйнування кiстки?

   
A
Thalamus
B
Glandula pinealis
C
Corpora quadrigemina
D
Hypophysis
E
Corpora geniculatum
Question 233 Explanation: 
Гіпофіз (hypophysis) лежить на дні гіпофізарної ямки турецького сідла клиноподібної кістки і відокремлений від порожнини черепа відростком твердої мозкової оболонки, який утворює діафрагму сідла. Через отвір в цій діафрагмі гіпофіз з'єднаний з лійкою гіпоталамусу проміжного мозку. Зовні гіпофіз покритий капсулою. Гіпофіз складається із передньої та задньої часток. Аденогіпофіз продукує дві групи гормонів. До першої групи належать гормони, які впливають на процеси обміну, регулюють ріст та розвиток організму. Це соматотропін, або гормон росту, ліпопротеїни і пролактин. Друга група включає тропні гормони. їх основна роль полягає у регуляції функції периферичних залоз. До них належать: адренокортикотропін, тиреотропін, гонадотропні (лютеїнізуючий і фолікулостимулюючий) гормони. Інкреторні клітини ядер гіпоталамуса продукують антидіуретичний гормон і окситоцин. Ці гормони транспортуються по аксонах, що становлять гіпоталамо-гіпофізарний тракт, до задньої частки гіпофіза (нейрогіпофіза). З нейрогіпофіза ці гормони потрапляють у кров. Гіпофіз (hypophysis, s. glandula pituitaria) знаходиться в гіпофізарній ямці турецького сідла клиноподібної кістки і відділений від порожнини черепа відростком твердої оболонки головного мозку, утворюючим діафрагму сідла. Через отвір в цій діафрагмі гіпофіз з'єднаний з лійкою гіпоталамуса проміжного мозку. Маса гіпофіза у чоловіків дорівнює приблизно 0,5 г, у жінок - 0,6 г. Зовні гіпофіз покритий капсулою. Відповідно з розвитком гіпофіза з двох різних зачатків в органі розрізняють дві частки - передню і задню. Аденогіпофіз, або передня частка (adenohypophysis, s.lobus anterior), більша, становить 70-80% від усієї маси гіпофіза. Вона більш щільна, ніж задня частка. В передній долі виділяють дистальну частину (pars distalis), яка займає передню частину гіпофізарної ямки, проміжну частину (pars intermedia), розташовану на кордоні з задньої часток, і трубна частина (pars tuberalis), що йде вгору і з’єднується з лійкою гіпоталамуса.Передня частка впливає на ріст і розвиток всього тіла (соматотропний гормон). При її пухлинах відбувається посилений ріст пальців, носа і губ (акромегалія). Передня частка також стимулює діяльність інших залоз внутрішньої секреції: щитовидної (тіреотропний гормон), кори надниркової залози (адренокортикотропний гормон) і статевих залоз (гонадотропний гормон). Задня частка підсилює роботу гладкої мускулатури судин, підвищуючи кров'яний тиск (вазопресин), і матки (окситоцин), а також впливає на реабсорбцію води в нирці (антидіуретичний гормон).
Question 234

До клiнiки надiйшов хворий зi скаргами на бiль у правiй пiдребернiй дiлянцi, блювання з кров’ю. При дослiдженнi було встановлено збiльшення печiнки, розширення пiдшкiрних вен передньої стiнки живота. В якiй судинi утруднений кровотiк?

A
V. portae
B
V. cava superior
C
Aorta abdominalis
D
V. cava inferior
E
Vv. hepaticae
Question 234 Explanation: 
Ворітна вена (v. portae) збирає кров від непарних органів черевної порожнини (шлунок, тонка і товста кишки, підшлункова залоза і селезінка) і представляє найбільшу вену внутрішніх органів.
Question 235

При травмі в області тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Під час травми кульшового суглоба було пошкоджено зв’язку:

A
Lig. capitis femoris
B
Lig. iliofemorale
C
Lig. ischiofemorale
D
Lig. pubofemorale
Question 235 Explanation: 
В lig. capitis femoris проходить ramus acetabularis від затульної артерії, яка кровопостачає головку стегнової кістки. На середині головки стегнової кістки є ямка головки стегнової кістки (fоvea cаpitis fеmoris) – місце прикріплення зв’язки головки стегнової кістки.
Question 236

У хворого на жовчокам’яну хворобу розвинулася механiчна жовтяниця. Пiд час обстеження встановлено, що камiнь знаходиться у загальнiй жовчнiй протоцi. Якi жовчовивiднi протоки утворюють обтуровану протоку?

   
A
Ductus hepaticus communis et ductus choledochus
B
Ductus hepaticus communis et ductus cysticus
C
Ductus hepaticus dexter et sinister
D
Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus
E
Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus
Question 236 Explanation: 
Загальна жовчна протока утворена злиттям міхурової та загальної печінкової протоки. Вони можуть з'єднуватися під гострим, прямим і тупим кутом. Загальна печінкова протока (ductus hepaticus communis) утворюється шляхом злиття правої і лівої печінкових проток. Довжина загальної печінкової протоки коливається від 1,5 до 4 см, діаметр - від 0,5 до 1 см. Іноді загальна печінкова протока формується з трьох або з чотирьох жовчних проток. В окремих випадках спостерігається висока злиття міхурової протоки з жовчними протоками за відсутності загального печінкового протоку. Іноді обидві печінкові протоки або один з них відкривається безпосередньо в жовчний міхур в області його ложа. Позаду загальної печінкової протоки розташовується права гілка печінкової артерії; в окремих випадках вона проходить вперед від протоки. Міхурова проток (ductus cysticus) має довжину 1-5 см, в середньому 2-3 см, діаметр 0,3-0,5 см. Він проходить у вільному краї печінково-дванадцятипалої зв'язки і зливається із загальним печінковим протокою, утворюючи загальну жовчну протоку. Міхурова і загальна печінкова протоки можуть з'єднуватися під гострим, прямим і тупим кутом. Іноді міхурова протока спірально огинає загальну печінкову протоку.
Question 237

При дослiдженнi гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у дiапазонi низьких частот i майже нормальну гостроту слуху в дiапазонi високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?

A
Organum spirale - helicotrema
B
Organum spirale - fenestra ovalis
C
Organum spirale - pars medialis
D
Musculi auris medialis
E
Membrana tympanica
Question 237 Explanation: 
Пояснення: сприйняття звуків низької частоти здійснюється рецепторами кортієвого органа, які розташовані ближче до гелікотреми. Спіральний орган (organum spirale) – орган Кортія, який належить до периферійної частини слухового аналізатора і містить епітеліальні волоскові рецепторні клітини, що сприймають звукові коливання. Орган Кортія лежить на основній мембрані, що коливається відповідно до частоти звуку: високочастотні звуки спричиняють коливання мембрани біля овального вікна, а звуки низької частоти – біля гелікотреми.
Question 238

Хвора 75-ти рокiв доставлена до офтальмологiчного вiддiлення лiкарнi зi скаргами на погiршення зору. При об’єктивному дослiдженнi встановлена наявнiсть пухлини мозку, розташованої в дiлянцi лiвого зорового тракту. При цьому у хворої спостерiгається випадiння поля зору в:

A
"Pravykh i livykh polovynakh sitkivok obokh ochei"
B
"Livykh polovynakh sitkivky obokh ochei"
C
"Pravykh i livykh polovynakh sitkivky livoho oka"
D
"Pravykh polovynakh sitkivky obokh ochei"
E
"Pravykh i livykh polovynakh sitkivky pravoho oka"
Question 238 Explanation: 
При ураженні зорового тракту праворуч випадають ліві половини полів зору - однойменна лівостороння геміанопсія. Ураження лівого зорового тракту викличе несприйнятливість до світла зовнішньої половини сітківки лівого ока і внутрішньої половини сітківки правого ока, що призведе до випадання правих половин полів зору. Такий розлад носить назву однойменної правобічної геміанопсії. При ураженні зорового тракту праворуч випадають ліві половини полів зору - однойменна лівостороння геміанопсія).
Question 239

Для морфологiчного дослiдження представлена ендокринна залоза, паренхiма якої складається з епiтелiю та нервової тканини. В епiтелiальних трабекулах виявляється два типи клiтин:хромофiльнi та хромофобнi. Визначте даний орган:

A
Hypophysis; Glandula pituitaria
B
Glandula thyroidea
C
Glandula suprarenalis
D
Hypothalamus
E
Glandula parathyroidea
Question 239 Explanation: 
Гіпо́фіз ( hypophysis, синонім — нижній придаток мозку) — залоза внутрішньої секреції, масою всього 0.5-0.6 г, розміщена в головному мозку в гіпофізарній ямці турецького сідла клиноподібної кістки черепа. Гіпофіз відноситься до центральних органів ендокринної системи і до проміжного мозку.
Question 240

Пункцію сечового міхура через передню черевну стінку, не займаючи очеревину, можливо виконати:

A
Til'ky u cholovikiv
B
Til'ky u zhinok
C
Pry napovnenomu sechovomu mikhuri
D
Pry pustomu sechovomu mikhuri
E
Til'ky u ditey
Question 240 Explanation: 
Наповнений сечовий міхур знаходиться вище лобкового симфізу. Тільки у жінок, при пустому сечовому міхурі, при наповненому сечовому міхурі, тільки у дітей, тільки у дорослих????
Question 241

При виконаннi оперативного втручання в дiлянцi пахвової порожнини, хiрургу необхiдно видiлити артерiальну судину, що оточена пучками плечового сплетення. Яка це артерiя?

 

A
A. transversa colli
B
A. axillaris
C
A. subscapularis
D
A. profunda brachii
E
A. vertebralis
Question 241 Explanation: 
Пахвова артерія оточена пучками плечового сплетення.
Question 242

Чоловiку 44-х рокiв за вимогою дiагностичних тестiв зробили лiмфографiю органiв грудної порожнини. Хiрург встановив, що пухлина вразила орган, з лiмфатичних судин якого лiмфа безпосередньо переходить у грудну протоку. Який це орган?

A
Oesophagus
B
Cor
C
Pericardium
D
Trachea
E
Bronchi
Question 243

Пiсля черепно-мозкової травми у хворого спостерiгається втрата можливостi виконувати знайомi до травми складно-координованi рухи (апраксiя). В якiй дiлянцi кори великих пiвкуль найiмовiрнiше локалiзується ушкодження?

A
Gyrus lingualis
B
Gyrus paracentralis
C
Gyrus angularis
D
Gyrus parahippocampalis
E
Gyrus supramarginalis
Question 243 Explanation: 
Кірковий центр аналізатора праксії розміщений у gyrus supramarginalis. Праксія – це комплекс цілеспрямованих комбінованих складних рухів, які набуваються у ході індивідуального навчання. Наприклад, у ході навчання водити автомобіль, тримати ложку, вилку і їсти з ножем, професійних навичок і т.д. При ураженні ядра праксії, розвивається апраксія. Людина ходить, бігає, стрибає, але виконувати складні завчені рухи не може.
Question 244

Пiд час хiрургiчного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?

 
A
Medulla oblongata
B
Mesencephalon
C
Medulla spinalis
D
Diencephalon
Question 244 Explanation: 
У довгастому мозку розміщені життєво важливі центри – дихальний і серцево-судинний, що і відповідає за цей рефлекс.
Question 245

В результатi травми хворий не може пiдняти руку до горизонтального рiвня. Який м’яз постраждав?

A
M. triceps
B
M. biceps brachii
C
M. latissimus dorsi
D
M. deltoideus
Question 245 Explanation: 
Дельтоподібний м’яз (M. deltoideus) відводить руку до горизонтального рівня; згинає плече, обертаючи його досередини, опускає підняту руку; розгинає плече, обертаючи його назовні.
Question 246

Лікар встановив у хворого наявність ураження парасимпатичного ядра IX пари черепних нервів. Яке ядро уражене в даному випадку?

A
Nucleus salivatorius inferior
B
Nucleus salivatorius superior
C
Nucleus ambiguus
D
Nucleus tractus solitarii
Question 246 Explanation: 
Nucleus salivatorius inferior – ядро, розташоване в нижньому відділі ромбовидної ямки; нейрони, що входять у слиновидільне нижнє ядро, посилають прегангліонарні волокна у складі язикоглоткового нерва до вушного ганглія, іннервуючи привушну залозу.
Question 247

В експериментi дослiджували порiг сили подразника клiтин рiзних тканин. Де вiн виявився найменшим?

A
Cellulae glandullares
B
Miocellullae muscules skeletales
C
Cardiomiocellullae
D
Motoneurones medullae spinales
Question 247 Explanation: 
Моторні нейрони (мотонейрони) – це великі мультиполярні клітини (діаметр 100-140 мкм). Загальна їх кількість становить 2-3 млн. Кожен моторний нейрон іннервує від одиниць до тисяч м’язових волокон, утворюючи рухову одиницю.
Question 248

Хвора страждає від болю в ногах та набряків. В ході обстеження хворої на медіальній поверхні стегна спостерігається набряк, збільшення розміру вен, утворення вузлів. З боку якої вени спостерігається патологія?

A
V saphena magna
B
V femoralis
C
V saphena parva
D
V profunda femoris
E
V tibialis
Question 248 Explanation: 
Велика підшкірна вена (v. saphena magna) є продовженням присередньої крайової вени і має кілька клапанів. Вона прямує догори в підшкірній клітковині по передньому краю присередньої кісточки, а на гомілці – вздовж присереднього краю великогомілкової кістки разом з підшкірним нервом, приймаючи численні поверхневі вени з передньоприсередньої поверхні гомілки. У колінній ділянці вена огинає позаду присередній виросток стегнової кістки і переходить на передньоприсередню поверхню стегна, прямує вверх понад шкірною фасцією. Досягнувши підшкірного розтвору, велика підшкірна вена повертає вглиб крізь дірчасту фасцію, огинаючи нижній ріг серпоподібного краю підшкірного розтвору, і впадає у стегнову вену.
Question 249

У пацієнта перфоративна виразка передньої стінки шлунка. В яке похідне очеревини попаде вміст шлунка?

A
Sinus mesentericus sinister
B
Bursa omentalis
C
Bursa pregastrica
D
Sinus mesentericus dexter
E
Bursa hepatica
Question 249 Explanation: 
Bursa pregastrica охоплює ліву частку печінки, передню поверхню шлунка та селезінку; по задньому краю лівої частки печінки проходить ліва частина вінцевої зв'язки; селезінка з усіх боків покрита очеревиною, і лише в області воріт її очеревина переходить із селезінки на шлунок, утворюючи lig. gastrolienale, і діафрагму — lig. phrenicolienale.
Question 250

Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати для підтвердження діагнозу?

A
Fossa ischiorectalis
B
Processus vaginalis peritonei
C
Excavatio rectouterina
D
Excavatio rectovesicalis
E
Excavatio vesicouterina
Question 250 Explanation: 
При переході з матки на пряму кишку очеревина утворює прямокишково-маткову заглибину (excavatio rectouterina) – простір Дугласа, обмежований з боків прямокишково-матковими складками (plicae rectouterinae). У товщі кожної з цих складок очеревини проходить прямокишково-маткова зв’язка (lig. rectouterinum) і прямокишково-матковий м’яз (m. rectouterinus). М’яз починається від задньої поверхні шийки матки, обходить збоку пряму кишку і прикріплюється до окістя крижової кістки.
Question 251

Куди треба провести катетер для забору лiмфи з грудної лiмфатичної протоки?

 
A
V. cava inferior
B
V. cava superior
C
Angulus venosus dexter
D
V. iliaca communis sinistra
E
Angulus venosus sinister
Question 251 Explanation: 
Основним колектором, який збирає лімфу з відвідних лімфатичних судин, є грудна протока (ductus thoracicus), яка розвивається в ранньому ембріогенезі з дорзальних лімфатичних мішків. Він починається непарним мінливим розширенням, або цистерною лімфи (cisterna chyli), на рівні ТХІ хребця (іноді нижче) попереду правої ніжки діафрагми і разом з аортою проникає до грудної порожнини. Тут грудна протока проходить перед хребтом і позаду аорти, спочатку праворуч від серединної площини, а потім відхиляється ліворуч і, утворивши на рівні CVII хребця випуклу догори дугу, впадає в лівий венозний кут, утворений злиттям лівих підключичної і яремної вен.
Question 252

На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновило їх із частотою у 2 рази меншою за вихідну?

A
Fibrae purkinjense
B
Nodus atrioventricularis
C
Fasciculus atrioventriculalis
D
Nodus sinoatrialis
E
Fasciculus atrioventriculalis: crus dextrum et crus sinistrum
Question 252 Explanation: 
Синоатріальний вузол є основним електричним годинником дії серця. Він складається зі спеціальних м’язових пейсмейкерних клітин і знаходиться в правому передсерді (atrium dextrum) серця близько гирла верхньої порожнистої вени, так званої синусової порожнистої вени. Це частина провідної системи серця. Синусовий ритм створюється синусовим вузлом. У здоровому серці вузол постійно виробляє потенціали дії, задаючи ритм серця, і тому відомий як природний кардіостимулятор.
Question 253

У хворого, що страждає на порушення мозкового кровообiгу, встановлено порушення функцiї лiмбiчної системи. Порушення кровопостачання у якiй артерiї мозку викликало цi симптоми?

 
A
A. vertebralis
B
A. cererbri posterior
C
A. cererbri media
D
A. cererbri anterior
E
A. choroidea anterior
Question 253 Explanation: 
Передня мозкова артерія кровопостачає присередні ділянки півкуль до рівня тім'яно-потиличної борозни, ділянку верхньої лобної звивини, ділянку тім'яної частки, а також ділянки нижніх медіальних відділів очноямкових звивин.
Question 254

У потерпiлого з травмою голови у скроневiй дiлянцi дiагностовано епiдуральну гематому. Яка з артерiй найвiрогiднiше пошкоджена?

A
A. auricularis posterior
B
A. cerebri media
C
A. temporalis superficialis
D
A. meningea anterior
E
A. meningea media
Question 254 Explanation: 
Функція скроневої частки пов'язана з сприйняттям слухових, смакових, нюхових відчуттів, аналізом і синтезом мовних звуків, механізмами пам'яті. Основний функціональний центр верхньобічної поверхні скроневої частки знаходиться у верхній скроневій звивині. Тут розташовується слуховий, або гностичний, центр мовлення (центр Верніке). У верхній скроневій звивині і на внутрішній поверхні скроневої частки знаходиться слухова проекційна ділянка кори. Нюхова проекційна ділянка знаходиться в гіппокамповой звивині, особливо в її передньому відділі (так званому гачку). Поруч з нюховими проекційними зонами знаходяться і смакові.
Question 255

Хворий госпiталiзований до хiрургiчного вiддiлення з пiдозрою на запалення дивертикулу Меккеля. Обстеження якого вiддiлу кишок кишечнику необхiдно провести для виявлення дивертикулу пiд час операцiї?

 

A
Jejunum
B
Colon ascendens
C
Duodenum
D
Ileum
E
Caecum
Question 255 Explanation: 
Дивертикул Меккеля (дивертикул клубової кишки) є вродженою аномалією тонкої кишки, пов'язаної з порушенням зворотного розвитку проксимального відділу жовткового протоки (протоку між пупком і кишечником), коли залишається необлітерірованной (незакритих) його проксимальна частина.
Question 256

При розтинi тiла померлого чоловiка 65-ти рокiв, який страждав на захворювання легень, патологiчний процес переважно був локалiзований у бронхах, де при гiстологiчному дослiдженнi були чiтко виднi залози, хрящовi острiвцi та багаторядний цилiндричний миготливий епiтелiй. В яких бронхах вiдбулися змiни?

A
Bronchi terminales
B
Bronchi media
C
Bronchi majores
D
Bronchi minores
E
Bronchi principales
Question 256 Explanation: 
За калібром бронхи поділяються на головні, великі, середні, малі та кінцеві бронхіоли. У стінці середніх бронхів є читко видні залози, а волокнисто-хрящева оболонка представлена окремими хрящевими острівцями з гіалінового та еластичного хряща. В стінці великих бронхів гіалінова хрящова тканина утворює протяжні пластинки, з’єднані один з одним колагеновими волокнами і пучками гладких міоцитів;а в бронхах середнього калібру хрящ представлений дрібними острівцями і стає еластичним;в дрібних бронхах, що лежать найбільш глибоко, хрящова тканина зникає. Разом з тим, у міру ділення бронхів і зменшення їх калібру стає більш вираженою циркулярна гладком’язових пластинка, розміщена на кордоні слизової оболонки і підслизової основи.
Question 257

При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клубочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органу представлена скупченнями хроматофінних клітин. Визначте орган:

A
Glandula thyroidea
B
Hepar
C
Glandula suprarenalis
D
Hypophysis
E
Epiphysis
Question 257 Explanation: 
Надниркова залоза (glandula suprarenalis) – парна ендокринна залоза, яка лежить на верхньому кінці правої та лівої нирок (extremitas superior renis dextri et sinistri) на рівні ХІ-ХІІ грудних хребців (vertebrae thoracicae). Надниркова залоза (glandula suprarenalis) складається з кіркової речовини (cortex) та мозкової речовини (medulla). У кірковій речовині (cortex) виробляються: у клубочковій зоні (zona glomerulosa) – мінералокортикоїди;у пучковій зоні (zona fasciculate) – глюкокортикоїди; у сітчастій зоні (zona reticularis) – статеві гормони. Мозкова речовина надниркових залоз (medulla glandularum suprarenalium) складається з хроматофінних клітин та виробляє: адреналін; норадреналін.
Question 258

Внаслідок аварії у постраждалого виникли сильний бiль та набряк передньої поверхнi гомiлки; тильне згинання ступнi утруднене. Функцiя якого з названих м’язiв гомiлки постраждала?

 
A
M. peroneus brevis
B
M. peroneus longus
C
M. flexor hallucis longus
D
M. tibialis anterior
E
M. flexor digitorum longus
Question 258 Explanation: 
Передній великогомілковий м’яз (musculus tibialis anterior) бере початок від бічного виростка і верхньої частини бічної поверхні тіла великогомілкової кістки та йде до підошвової поверхні присередньої клиноподібної кістки і до основи I плеснової кістки. Функція: розгинає стопу в надп'ятково-гомілковому суглобі і відвертає її, піднімає присередній край стопи і обертає стопу назовні, зміцнює поздовжні склепіння стопи. При фіксованій стопі нахиляє вперед гомілку, сприяє утримуванню тіла у вертикальному положенні.
Question 259

У пацiєнта 60-ти рокiв виявлено збiльшення порогу сприймання звукiв високої частоти. Змiна функцiй яких структур слухового аналiзатора зумовлює виникнення цього порушення?

A
Membrana tympanica
B
Musculi auris medials
C
Organum spirale - helicotrema
D
Organum spirale - fenestra ovalis
Question 259 Explanation: 
Звуки високої частоти мають малу довжину хвилі і викликають коливання основної мембрани ближче до овального вікна, що призводить до активації слухових рецепторів, розташованих на мембрані в основі завитка. Спіральний орган має овальне вікно, яке прикрите основою стремінця і при порушенні його роботи і/або щільності прилягання і перекриття овального вікна виникає погіршення слуху. Звуки низької частоти мають довшу хвилю, яка викликає коливання основної мембрани і активацію слухових рецепторів, розташованих на ній ближче до гелікотреми — верхівки завитка.
Question 260

Оперуючи молочну залозу, хiрурги надають перевагу радiальним розрiзам. З особливостями будови яких анатомiчних структур пов’язана така технiка операцiї?

 
A
"Osnovi chastochok zverneni do soska"
B
"Chastochki zalozi roztashovani poperechno"
C
"Chastochki zalozi roztashovani vertikal`no"
D
"Verkhivki chastochok skhodyat`sya do soska"
Question 260 Explanation: 
Частки грудної залози (lobi glandulae mammariae) розміщені стосовно грудного соска (papilla mammaria) радіально, а молочні протоки (ductus lactiferi) відкриваються на верхівці соска (apex papillae).
Question 261

Для постiйного внутрiшньовенного ведення лiкiв хворому краще встановити пiдключичний катетер. В якому анатомiчному утвореннi на шиї потрiбно шукати пiдключичну вену?

 
A
Spatium suprasternale
B
Spatium interscalenum
C
Spatium antescalenum
D
Fossa retromandibularis
Question 261 Explanation: 
Spatium antescalenum обмежений спереду грудинопід'язиковим і грудинощитовидним м'язами, містить підключичну вену (v. subclavia).
Question 262

Пiд час обстеження хворої виникла пiдозра на наявнiсть гнiйного випоту в прямокишково-матковому заглибленнi. Через яке анатомiчне утворення найкраще пропунктувати дане заглиблення?

 
A
Fornix vaginae anterior
B
Fornix vaginae posterior
C
Paries anterior vaginae
D
Diaphragma pelvis
E
Ampula recti
Question 262 Explanation: 
У жінок при переході очеревини з сечового міхура на матку, з матки на пряму кишку утворюються заглибина прямокишково-маткова (Дугласовий простір). Це найнижча точка черевної порожнини. Саме тут може скопичуватись патологічна рідина при запальних процесах у черевній порожнині або кров при розриві маткової труби (позаматкова вагітність). При пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви можна одержати рідину, що дає можливість уточнити діагноз при патології.
Question 263

У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомiлки у колiнному суглобi. Функцiя якого м’яза при цьому порушена?

 
A
M. biceps femoris
B
M. semitendinosus
C
M. quadriceps femoris
D
M. semimembranosus
E
M. triceps surrae
Question 263 Explanation: 
Чотириголовий м’яз стегна (musculus quadriceps femoris) складається з таких чотирьох м’язів: - прямого м’яза стегна (musculus rectus femoris), - бічного широкого м’яза (musculus vastus lateralis), - присереднього широкого м’яза (musculus vastus medialis) - проміжного широкого м’яза (musculus vastus intermedius). Функція чотириголового м’яза стегна (musculus quadriceps femoris): розгинає гомілку (extensio cruris) в колінному суглобі (articulatio genus); а прямий м’яз (musculus rectus femoris) згинає стегно (flexio femoris) у кульшовому суглобі (articulatio coxae).
Question 264

У хворого вiдзначаються болi у дiлянцi кореня язика, зiву, пiднебiнних мигдаликiв, у верхньому вiддiлi глотки, вусi, втрачений смак у дiлянцi задньої третини язика. Ураженням якого нерва викликанi цi порушення?

 
A
Chorda tympani
B
N. glossopharyngeus
C
N. lingualis
D
N. vagus
E
N. petrosus major
Question 264 Explanation: 
Чутливі нерви язикоглоткового нерва (n. glossopharyngeus) включають: - барабанний нерв (n. tympanicus), що прямує в барабанну порожнину, де він утворює нервове сплетіння, гілки якого направляються до слизової оболонки барабанної порожнини та слухової труби язикові гілки (rr. linguales) — іннервують задню третину; - язикоглоткові гілки (rr. pharyngei) — прямують до слизової оболонки глотки - мигдаликові гілки (rr. tonsillares) — підходять до слизової оболонки піднебінних мигдалин і дужок. Рухові нерви включають: - гілку шилоглоткового м'язу (r. musculi stylopharyngei) — іннервує шилоглотковий м'яз; - глоткові гілки (rr. pharyngei) — об'єднуючись з блукаючим нервом, направляються до м'язів глотки. Язикоглотковий нерв (n. glossopharyngeus) — IX пара черепно-мозкорих нервів, є змішаним, з переважанням чутливої частини. Чутливі волокна починаються від чутливих вузлів, що у сфері яремного отвору, через який язикоглотковий нерв виходить із черепа, а рухові, як і блукаючий нерв, - від клітин подвійного ядра, що залягає в ромбовидній ямці. Чутливі нерви включають: - барабанний нерв (n. tympanicus), що прямує в барабанну порожнину, де він утворює нервове сплетіння, гілки якого направляються до слизової оболонки барабанної порожнини та слухової труби язикові гілки (rr. linguales) — іннервують задню третину - язикоглоткові гілки (rr. pharyngei) — прямують до слизової оболонки глотки - мигдаликові гілки (rr. tonsillares) — підходять до слизової оболонки піднебінних мигдалин і дужок. Рухові нерви включають: - гілку шилоглоткового м'язу (r. musculi stylopharyngei) — іннервує шилоглотковий м'яз; - глоткові гілки (rr. pharyngei) — об'єднуючись з блукаючим нервом, направляються до м'язів глотки.
Question 265

Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехiдним епiтелiєм, утворює поздовжнi складки. М’язова оболонка складається з двох шарiв у верхнiй половинi i трьох у нижнiй. Який це орган?

 
A
Ureter
B
Rectum
C
Tuba uterina
D
Vesica urinaria
E
Esophagus
Question 265 Explanation: 
М’язова оболонка (tunica muscularis) сечовода складається з трьох шарів: - внутрішнього подовжнього, - середнього циркулярного, - зовнішнього подовжнього. При цьому останній не суцільною, а представлений окремими пучками, яких більше в нижній частині сечоводу.
Question 266

У хворого 40-ка років, доставленого в травматологічне відділення, виявлено поранення правої кисті на долонній поверхні. Під час обстеження травмований не може самостійно звести розведені II, IV та V пальці. Які м’язи пошкоджені?

A
M. palmaris brevis
B
Mm. lumbricales
C
Mm. interossei dorsales
D
Mm. interossei palmares
E
M. palmaris longus
Question 266 Explanation: 
Міжкісткові м’язи кисті (musculi interossei palmares manus). Початок: перший (бічний) міжкістковий м'яз - від присереднього (ліктьового) краю II п'ясткової кістки; другий і третій долонні міжкісткові м'язи - від бічного (променевого) краю основи IV і V п'ясткових кісток. Прикріплення: м'язові пучки переходять у топкі сухожилки, що прикріплюються до тильної поверхні проксимальних фаланг II, IV і V пальців, а також до капсул п'ястково-фалангових суглобів і міжсухожилкових зв'язок II, IV і V пальців. Перший міжкістковий долонний м'яз прикритий привідним м'язом великого пальця кисті, інші розміщені під сухожилками глибокого м'яза-згинача пальців. Функція: приводять II, IV і V пальці до III (середнього) пальця, а також беруть участь у згинанні проксимальної та розгинанні середньої і кінцевої фаланг II, IV і V пальців. Кровопостачання: гілки глибокої долонної дуги. Іннервація: ліктьовий нерв (C7-Th1).
Question 267

До хiрургiчного вiддiлення надiйшов чоловiк 35 рокiв з гнiйною раною шиї попереду трахеї (у дiлянцi передвiсцерального простору). Куди може поширитися iнфекцiя, якщо термiново не буде проведене оперативне втручання?

A
Mediastinum anterior
B
Mediastinum posterior
C
Mediastinum inferior
D
Mediastinum superior
E
Mediastinum media
Question 267 Explanation: 
В передньому середостінні (ЗА ХІРУРГІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ) розташовуються серце з крупними судинами, що виходять і впадають в нього, перикард, дуга аорти, тимус, діафрагмові нерви, діафрагмово-осердні кровоносні судини, внутрішні грудні кровоносні судини, пригруднинні, середостінні і верхні діафрагмові лімфатичні вузли. У верхньому середостінні (ЗА МАН) розташовуються тимус, права і ліва плечо-головні вени, верхня частина верхньої порожнистої вени, дуга аорти і судини, що відходять від неї (плечо-головний стовбур, ліва спільна сонна і ліва підключична артерії), трахея, верхня частина стравоходу і відповідні відділи грудної (лімфатичної) протоки, правого и лівого симпатичних стовбурів, блукаючих і діафрагмових нервів.
Question 268

У хворого порушена моторна функцiя язика. З патологiєю якого нерва це пов’язано?

 
A
N. vagus
B
N. accessorius
C
N. glossopharyngeus
D
N. facialis
E
N. hypoglossus
Question 268 Explanation: 
Під'язиковий нерв (n. hypoglossus) руховий, іннервує всі м`язи язика, які сполучають його з скелетом, м'язи шиї, розташовані нижче під'язикової кістки.
Question 269

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в кульшовому суглобі та у всіх привідних м’язах і шкірі над ними при рухах. Який нерв ушкоджено?

A
N. cutaneus femoris lateralis
B
N. cutaneus femoris posterior
C
N. ilioinguinalis
D
N. femoralis
E
N. obturatorius
Question 269 Explanation: 
Затульний нерв (n. obturatorius), що виходить з–під присереднього краю великого поперекового м’яза, який через затульний канал (canalis obturatorius) виходить на стегно. Він іннервує: зовнішній затульний м’яз (m. obturatorius externus); капсулу кульшового суглоба (capsula articulationis coxae); всю присередню групу м’язів стегна та шкіру над ними.
Question 270

При медичному обстеженнi у вiйськкоматi у юнака 18-ти рокiв виявлено опускання головки надп’яткової кiстки, що призвело до плоскостопостi. Зi слабкiстю якої зв’язки стопи це пов’язано?

A
Lig. bifurcatum
B
Lig. calcaneonaviculare plantare
C
Lig. cuneocuboideum
D
Lig.talonaviculare
Question 270 Explanation: 
Підошвова п'ятково-човноподібна зв'язка (lig. calcaneonaviculare plantare) тримає головку надп'яткової кістки.
Question 271

Хворому призначена ендоскопія 12-палої кишки. В результаті виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення?

A
Pars descendens
B
Pars horizontalis
C
Bulbus
D
Pars ascendens
E
Pars superior
Question 271 Explanation: 
На присередній стінці низхідної частини дванадцятипалої кишки слизова оболонка відкривається великий сосочок дванадцятипалої кишки (papilla duodeni major), котрий розміщений у кінці складки і на якому відкривається печінково-підшлункова ампула (ampulla hepatopancreatica), що утворилася внаслідок злиття: спільної жовчної протоки (ductus choledochus) та протоки підшлункової залози (ductus pancreaticus).
Question 272

У результатi поранення у чоловiка 35-ти рокiв настав повний розрив спинного мозку на рiвнi першого шийного сегменту. Як змiниться характер дихання?

 

A
NE ZMINYTSYA
B
ZUPYNYTSYA
Question 272 Explanation: 
Шийне сплетення (plexus cervicalis) утворене передніми гілками чотирьох верхніх шийних спинномозкових нервів і залягає під груднино-ключично-соскоподібним м’язом (m. sternocleidomastoideus). Від шийного сплетення відходить змішаний нерв – діафрагмовий нерв (n. phrenicus), який заходить у грудну порожнину (cavitas thoracis), лягає під осердя (pericardium) і своїми чутливими гілками іннервує плевру (pleura) та осердя (осердна гілка – r. pericardiacus). Рухові гілки діафрагмового нерва (n. phrenicus) іннервують: діафрагму – діафрагмово–черевні гілки (rr. phrenicoabdominales).
Question 273

Хірург під час операції на щитоподібній залозі перев’язав верхню щитоподібну артерію. Гілку якої судини перев’язав лікар?

A
A. facialis
B
A. carotis interna
C
A. carotis externa
D
A. pharyngea ascendens
E
A. lingualis
Question 273 Explanation: 
До верхніх кінців обох часток підходять права і ліва верхні щитоподібні артерії, які відходять від зовнішніх сонних артерій. До нижніх кінців часток підходять права і ліва нижні щитоподібні артерії з щитошийних стовбурів підключичних артерій. Верхня щитоподібна артерія (a. thyroidea superior), що здійснює кровопостачання щитоподібної залози (glandula thyroidea), належить до передньої групи гілок зовнішньої сонної артерії (rami anteriores arteriae carotidis externae). Зовнішня сонна артерія поділяється на 4 групи гілок. Група передніх гілок: - Верхня щитовидна артерія, - Язикова артерія, - Лицева артерія. Група задніх гілок: - Грудино-ключично-соскоподібна гілка, - Потилична артерія, - Задня вушна артерія. Група медіальних гілок: - Висхідна глоткова артерія. Група кінцевих гілок: -Верхньощелепна артерія, -Поверхнева скронева артерія.
Question 274

На препаратi м’якої мозкової оболонки виявляється судина, у стiнцi якої вiдсутня середня оболонка, зовнiшня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрiшня оболонка побудована iз базальної мембрани та ендотелiю. Що це за судина?

 

A
"Arteriya zmishanogo tipu"
B
"Vena voloknistogo tipu"
C
"Arteriya m'yazovogo tipu"
D
"Vena m'yazovogo tipu zi slabkim rozvitkom m'yazovikh elementiv"
E
Arteriola
Question 274 Explanation: 
Розрізняють два типи вен: безм’язового (волокнистого) і м’язового типів. Безм’язові вени зрощені з сполучнотканинними структурами органів і тому не спадаються. Ендотеліоцити, що вистеляють такі вени, мають звивистіші межі (контури) у порівнянні з артеріями, середня оболонка відсутня. Базальна мембрана безпосередньо прилягає до тонкої зовнішньої оболонки, що побудована з пухкої волокнистої сполучної тканини.
Question 275

При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язано з захворюванням:

 
A
Auris externa (zprava)
B
Auris interna (zliva)
C
Auris interna (zprava)
D
Auris media (zprava)
E
Auris media (zliva)
Question 275 Explanation: 
Середнє вухо (auris media) складається з барабанної порожнини, слухової труби та комірок соскоподібного відростка скроневої кістки. В барабанній порожнині містяться слухові кісточки (молоточок, коваделко, стремінце), м’язи, зв’язки, судини і нерви. Стінки її вистелені слизовою оболонкою, яка вкриває в більшій або меншій мірі названі органи, утворює певні складки і продовжується в слухову трубу та в комірки соскоподібного відростка скроневої кістки.
Question 276

Хвора страждає вiд болю в ногах та набрякiв. В ходi обстеження хворої на медiальнiй поверхнi стегна спостерiгається набряк, збiльшення розмiру вен, утворення вузлiв. Збоку якої вени спостерiгається патологiя?

A
V. saphena parva
B
V. tibialis
C
V. saphena magna
D
V. femoralis
Question 276 Explanation: 
Велика підшкірна вена (v. saphena magna) є продовженням присередньої крайової вени і має кілька клапанів. Вона прямує догори в підшкірній клітковині по передньому краю присередньої кісточки, а на гомілці – вздовж присереднього краю великогомілкової кістки разом з підшкірним нервом, приймаючи численні поверхневі вени з передньоприсередньої поверхні гомілки. У колінній ділянці вена огинає позаду присередній виросток стегнової кістки і переходить на передньоприсередню поверхню стегна, прямує вверх понад шкірною фасцією. Досягнувши підшкірного розтвору, велика підшкірна вена повертає вглиб крізь дірчасту фасцію, огинаючи нижній ріг серпоподібного краю підшкірного розтвору, і впадає у стегнову вену.
Question 277

У чоловiка, що хворiє на остеохондроз, з’явився рiзкий бiль у м’язах живота (бiчних та переднiх). При об’єктивному обстеженнi лiкар констатував пiдвищену больову чутливiсть шкiри пiдчеревної дiлянки. Ураження якого нерва могло спричинити цiй бiль?

A
N. genitofemoralis
B
Foramen obturatum
C
N. iliohypogastricus
D
N. femoralis
Question 277 Explanation: 
Клубово-підчеревний нерв (n. iliohypogastricus) утворений гілками корінців ThXII і LI. М'язові гілки цього нерва іннервують поперечний і внутрішній косий м'язи живота.

Question 278

Пiд час пальпацiї молочної залози у хворої виявлено ущiльнення у виглядi вузла у нижньому медiальному квадрантi. У якi лiмфатичнi вузли можуть поширитися метастази при цьому?

 
A
Nodi lymphatici parasternales
B
Superior phrenicae
C
Mediastinales posterior
D
bronchopulmonalis
E
Profundus lateralis colli
Question 278 Explanation: 
Пригруднинні лімфатичні вузли (nodi lymphatici parasternales), що розташовані загруднинно вздовж внутрішньої грудної артерії, надходить лімфа від нижньовнутрішніх квадрантів і центральних відділів грудної залози.
Question 279

У дитини 2-х рокiв пiсля грипу з’явилися скарги на бiль у вусi. Лiкар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом iнфекцiя потрапила до середнього вуха?

 
A
Canalis nasolacrimalis
B
Atrium mastoideum
C
Foramen jugularis
D
Canalis caroticus
E
Tuba auditiva
Question 279 Explanation: 
Слухова труба (труба Євстахія), tuba auditiva (Eustachii, звідси назва запалення труби - євстахіїт) служить для доступу повітря з глотки в барабанну порожнину, підтримується рівновага між тиском в цій порожнині і зовнішнім атмосферним тиском, що необхідно для правильного проведення до лабіринту коливань барабанної перетинки.
Question 280

У студента 19-ти рокiв запальний процес у крилопiднебiннiй ямцi. Iнфекцiя поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомiчне утворення розповсюдилась iнфекцiя?

 
A
Canalis palatinus minor
B
Foramen sphenopalatinum
C
Canalis palatinus major
D
Foramen rotundum
E
Canalis ptherygoideus
Question 280 Explanation: 
Foramen rotundum - круглий отвір в клиноподібної кістки черепа, який з'єднує середню черепну ямку і крилопіднебінну ямку.
Question 281

В хірургічне відділення доставлено пацієнта з різаною раною медіального краю передпліччя. При обстеженні виявлено, що в хворого перерізано ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка і ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка. Які з рухів кисті будуть порушені у хворого?

 

A
Flexio
B
Extensio
C
Abductio
D
Adductio
E
Extensio Supinatio
Question 281 Explanation: 
Ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка (flexor carpi ulnaris) та ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка (m. extensor carpi ulnaris) є м’язами-антагоністами. Обидва вони приводять кисть у променево- зап'ястковому суглобі: перший згинає кисть, а другий розгинає.
Question 282

До лiкаря звернувся хворий iз скаргами на бiль у лiвiй половинi шиї, який посилюється при рухах голови. Положення при якому бiль не турбує - це нахил голови лiворуч з поверненим обличчям праворуч. Ураження якого м’яза спричиняє бiль у даному випадку?

 
A
M. longus colli
B
M. sternocleidomastoideus sinister
C
Platysma
D
M. sternocleidomastoideus dexter
Question 282 Explanation: 
Лівий груднинно-ключично-соскоподібний м'яз відповідає за поворот голови в правий бік і незначне згинання.
Question 283

У хворого 60 рокiв виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та пiдшкiрних вен передньої черевної стiнки. Система якої вени ушкоджена?

 
A
V. portae hepatis
B
V. cava superior
C
V. cava inferior
Question 283 Explanation: 
Притоками або коренями ворітної печінкової вени є три крупні судини: верхня брижова вена, селезінкова вена і нижня брижова вена. Верхня брижова вена збирає венозну кров від стінок брижової частини тонкої кишки, сліпої кишки і червоподібного відростка, висхідної і поперечної ободових кишок, дванадцятипалої кишки, шлунка, підшлункової залози, великого чепця і брижових лімфатичних вузлів. Селезінкова вена збирає кров від селезінки, шлунка, підшлункової залози і великого чепця. Нижня брижова вена збирає кров від стінок верхньої частини прямої кишки, сигмоподібної і низхідної ободових кишок. При обтурації/непрохідності v. Portae hepatis спосрерігаються розширення венозних анастомозів: стравохідний, прямокишковий, ободовокишковий, підшкірних вен черевної порожнини ("голова медузи"). Ворітна печінкова вена (vena portae hepatis) розташована у товщі печінково–дванадцятипалокишкової зв’язки (lig. hepatoduodenale) між спільною жовчною протокою (ductus choledochus) та власною печінковою артерією (a. hepatica propria) і формується позаду головки підшлункової залози (caput pancreatis) при злитті: верхньої брижової вени (v. mesenterica superior); нижньої брижової вени (v. mesenterica inferior); селезінкової вени (v. splenica). Вона збирає венозну кров від непарних органів черевної порожнини (cavitas abdominis), окрім печінки (hepar). До входження у ворота печінки (porta hepatis) у ворітну печінкову вену (v. portae hepatis) входять такі притоки: міхурова вена (v. cystica); права шлункова вена (v. gastrica dextra); ліва шлункова вена (v. gastrica sinistra); передворотарна вена (v. prepylorica); припупкові вени (vv. paraumbilicales). Ці притоки у воротах печінки (porta hepatis) впадають у ворітну печінкову вену (vena portae hepatis), іноді безпосередньо у печінку.
Question 284

Хворий 61-го року страждає на цироз печiнки. Варикознi розширення яких вен з системи порто-кавальних анастомозiв можуть мати мiсце у хворого?

 
A
V. circumflexa ilium profunda
B
V. epigastrica superficialis
C
Vv. intercostales posteriores
D
V. subcostalis
E
V. femoralis
Question 284 Explanation: 
Портокавальні анастомози утворені між: ворітною печінковою веною (v. portae hepatis);верхньою порожнистою веною (v. cava superior); нижньою порожнистою веною (v. cava inferior). Навколо пупка існує порто-кавальний анастомоз між: верхньою надчеревною веною (v. epigastrica superior) – система верхньої порожнистої вени (v. cava superior); припупковими венами (vv. paraumbilicales) – система ворітної печінкової вени (v. portae hepatis); нижньою надчеревною веною (v. epigastrica inferior) – система нижньої порожнистої вени (v. cava inferior); поверхневою надчеревною веною(v. epigastrica superficialis) – система нижньої порожнистої вени (v. cava inferior).
Question 285

Пiд час пiдготовки пацiєнта до операцiї проведено вимiрювання тиску в камерах серця. В однiй з них тиск протягом серцевого циклу змiнювався вiд 0 до 120 мм рт.ст. Назвiть цю камеру серця:

A
Ventriculus sinister
B
Atrium dexter
C
Ventriculus dexter
D
Atrium sinister
Question 285 Explanation: 
Лівий шлуночок (ventriculus sinister) камера в якій починається велике коло кровообігу. Кров, збагачена киснем, надходить в лівий шлуночок з лівого передсердя через мітральний клапан і закачується в аорту через аортальний клапан. У порожнині лівого шлуночка, як і в порожнині правого, розрізняють два відділи: задній - власне порожнину шлуночка, і передній, що є продовженням вверх порожнини лівого шлуночка. Задній відділ порожнини шлуночка сполучається з порожниною лівого передсердя за допомогою лівого венозного отвору, ostium venosum sinistrum (s. atrioventriculare), форма якого при розгляданні його з боку лівого передсердя більш округла, але вже на настільки, як у правому шлуночку. Передній відділ порожнини лівого шлуночка - артеріальний конус (лат.conus arteriosus) з'єднується артеріальним отвором (лат.ostium arteriosum) з аортою. Артеріальний конус лівого шлуночка розташовується позаду артеріального конуса правого шлуночка і, піднімаючись вправо, перехрещує його. Пацієнт в стресі - підвищується сила скорочення шлуночків.
Question 286

У хворої виявлена ракова пухлина шийки матки. У які регіонарні (ділянкові) лімфатичні вузли можливе розповсюдження метастазів?

A
Nodi lymphatici mesenterici superiores et inferiores
B
Nodi lymphatici lumbales et renalis
C
Nodi lymphatici inguinalis et ilii
D
Nodi lymphatici lumbales et paravesicales
Question 286 Explanation: 
Лімфа з різних сегментів матки потрапляє до різних лімфатичних вузлів. Лімфа від шийки матки збирається переважно до внутрішніх клубових лімфовузлів, які розміщуються поблизу біфуркації загальних клубових судин. Лімфа від тіла матки розподіляється до кількох груп лімфовузлів: внутрішніх клубових, поперекових і, після приєднання лімфи з яєчникової ділянки — до парааортальних лімфатичних вузлів. Інколи метастази раку тіла матки знаходять у верхніх пахвинних лімфовузлах (метастазування через лімфатичні судини круглої зв’язки матки).
Question 287

На препаратi одного з вiддiлiв дихальної системи виявлений трубчастий орган, в якому визначається невисокий епiтелiй, добре розвинена м’язова оболонка, вiдсутнi залози та хрящ. Назвiть цей орган:

 
A
Larynx
B
Trachea
C
Bronchi medius
D
Bronchi minor
Question 287 Explanation: 
Діаметр малих бронхів від 2 до 0,5 мм. Епітелій стає дворядним. М'язова пластинка у малих бронхах добре розвинена. У цих бронхах відсутні залози, а також хрящі. Отже, малі бронхи мають лише слизову і зовнішню адвентиційну оболонки або відповідно чотири пластинки: епітеліальну, власну, м'язову та адвентиційну.
Question 288

У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливiсть структур ротової порожнини. Про ураження якого нерва це свiдчить?

 
A
N. glossopharyngeus
B
N. trigeminus
C
N. vagus
D
N. hypoglossus
Question 288 Explanation: 
N. trigeminus, трійчастий нерв є змішаним. Трійчастий нерв також є провідником чутливості від рецепторів слизових оболонок рота, носа, вуха і кон'юнктиви ока, крім тих відділів їх, які є специфічними рецепторами органів чуття (які іннервуються з I, II, VII, VIII і IX пар).
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 288 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
126127128129130
131132133134135
136137138139140
141142143144145
146147148149150
151152153154155
156157158159160
161162163164165
166167168169170
171172173174175
176177178179180
181182183184185
186187188189190
191192193194195
196197198199200
201202203204205
206207208209210
211212213214215
216217218219220
221222223224225
226227228229230
231232233234235
236237238239240
241242243244245
246247248249250
251252253254255
256257258259260
261262263264265
266267268269270
271272273274275
276277278279280
281282283284285
286287288End
Return