Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

STEP-1 – Anatomy – STOMAT (2004-2015)

КРОК-1 - АНАТОМІЯ (СТОМАТ) УКРАЇНСЬКОЮ (БАЗА!)

Please wait while the activity loads. If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.
If loading fails, click here to try again
Start
Congratulations - you have completed КРОК-1 - АНАТОМІЯ (СТОМАТ) УКРАЇНСЬКОЮ (БАЗА!). You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1

Поранений робітник поступив у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з  артеріальною кровотечею. Яка артерія імовірно пошкоджена?

A
a. brachialis
B
a. subscapularis
C
a. profunda brachii
D
a. axillaris
E
a. radialis
Question 1 Explanation: 
Плечова артерія (лат. а. brachialis) — є безпосереднім продовженням пахвової артерії, проходить у складі судинно-нервового пучка (тут її супроводжують дві вени і серединний нерв, з яким вона огорнута спільною сполучнотканинною піхвою, утвореною фасцією плеча) і розташована в ділянці присередньої борозни двоголового м'яза плеча. У межах ліктьової ямки плечова артерія ділиться на дві кінцеві гілки — променеву артерію, що йде зовні, і ліктьову, розташовану присередньо.
Question 2

У хворої , 34 років, виразка шлунка. Для того, щоб більш точно описати розташування виразки, лікар повинен знати з яких частин складається шлунок ?

     
A
pars cardiaca, fundus, corpus gastricum,pars pilorica
B
pars cardiaca, fundus, pars pilorica
C
pars cardiaca, fundus, pars pilorica
D
corpus gastricum, apex,pars cardiaca,
E
fundus, corpus gastricum
Question 2 Explanation: 
У шлунку виділяють кардіальну, фундальну і пілоричну частини (складається з антрального відділу і пілоричного каналу), шлунка, передню і задню стінки, велику й малу його кривизну.
Question 3

Чоловік звернувся до хірурга з варікозним  розширенням вен лівої ноги. Вузли вен розташовані на задній поверхні шкіри гомілки, на задній та передній поверхні шкіри стегна. Які поверхневі вени здійснюють відтік  від нижньої кінцівки?

         
Question 3 Explanation: 
Підшкірні вени на периферії утворюють густу сітку й анастомозують між собою і з глибокими венами. Велика підшкірна вена (v. saphena magna) -найдовша вена людини - збирає кров з 2/3 поверхні кінцівки. Вона піднімається по передньо-внутрішній поверхні нижньої кінцівки і в пахвинній ділянці вливається в стегнову вену. У верхній третині стегна велика підшкірна вена має дві крупні протоки: vv. saphena accessoria medialis et lateralis. Біля місця впадання їх у велику підшкірну вену в неї вливаються v. pudenda externa superficialis, v. epigastrica superficialis et v. citcumflexa ilium superficialis. Перед впаданням вони можуть зливатися в один стовбур або являють собою окремі маленькі стовбури (від 1 до 5-6 і більше) та відіграють важливу роль у розвитку післяопераційних рецидивів варикозного розширення вен. Глибокі вени гомілки по дві супроводжують однойменні артерії. У підколінній ямці вони зливаються в крупну підколінну вену, яка переходить у стегнову, а під пахвинною зв'язкою - у зовнішню клубову (мал. 14.2).
Question 4

Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?

     
Question 4 Explanation: 
До кіркових центрів смаку відноситься — приморсько-конникова звивина, гіпокамп і гачок.
Question 5

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дотикання ріжучих країв  верхніх та нижніх різців . Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

         
Question 5 Explanation: 
Прямий прикус характеризується прямим розміщенням ріжучих країв фронтальної групи зубів, зуби будуть контактувати з ріжучими краями верхніх фронтальних зубів, а не з оральними горбами. (всі інші ознаки з оклюзією).
Question 6

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований медіальний горбик на ріжучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:

   
Question 6 Explanation: 
На змикальній поверхні піднімаються чотири горбки: щічно-мезіальний (параконус), щічно-дистальний (метаконус), язиково-мезіальний (протоконус) і язиково-дистальний (гіпоконус).
Question 7
Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого вехнього моляра. Цей горик називається:    
A
Метаконус. 
B
Протоконус.
C
Мезоконус. 
D
Гіпоконус. 
E
Параконус. 
Question 8
Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність тригону на жувальній поверхні першого верхнього лівого моляра. Тригон це є злиття:  
A
Пара-,мета- і протоконуса. 
B
Гіпо-, пара- і метаконуса. 
C
Пара-, мета- і гіпоконуса. 
D
Мета-, пара- і гіпоконуса
E
Прото-, пара- і гіпоконуса. 
Question 9
З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?  
A
L III -L IV 
B
L II -L III 
C
L I –L II 
D
Th XII - L I 
E
L V - S I 
Question 10
У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза  пошкоджена?  
A
Передміхурова залоза. 
B
Цибулино-сечівникова залоза
C
Яєчко. 
D
Придаток яєчка. 
E
Сімяний міхурець. 
Question 11
Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган хворий?    
A
Передміхурова залоза. 
B
Яєчко. 
C
Сечовий міхур. 
D
Придаток яєчка. 
E
Сім’яні міхурці. 
Question 12
У пацієнта аспермія. Який орган не працює?  
A
Яєчко. 
B
Сімяні міхурці. 
C
Простата. 
D
Передміхурова залоза. 
E
Придаток яєчка.
Question 13
У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?  
A
Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.  
B
Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої артерії. 
C
Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії. 
D
Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії. 
E
Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії. 
Question 14
Яку артерію можна  пошкодити при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?  
A
Нижня альвеолярна артерія. 
B
Середня оболонна артерія. 
C
Щічна артерія. 
D
Криловидні гілки. 
E
Язикова артерія. 
Question 15
Є потреба катетеризації сечового міхура. В якій частині уретри або структурі може виникати опір катетеру?  
A
Перетинчастій. 
B
Внутрішньому отворі сечівника. 
C
Зовнішньому отворі сечівника.
D
Губчастій. 
E
Простатичній. 
Question 16
При трепанації соскоподібного відростка скроневої кістки з приводу гнійного отиту для хірурга стоматолога існує можливість пошкодження каналу лицeвого нерва та кровотечі. Яка артеря проходить разом з лицeвим нервом в каналі?  
A
a. stylomastoidea 
B
a. facialis 
C
a. auricularis posterior 
D
a. meningea media 
E
a. occipitalis 
Question 17
Хірург-стоматолог у жінки 24 років діагностував гнійне запалення клиноподібної пазухи. Зроблено все можливе, щоб запобігти втягненню в процес стінки артерії, яка лежить в печеристій пазусі та тим самим уникнути смертельної кровотечі. Яка це артерія?  
A
a. carotis interna 
B
a. carotis externa 
C
a. ophthalmica 
D
a. supraorbitalis 
E
a. infraraorbitalis 
Question 18
Вивчаючи жувальні м’язи, студент зрозумів, що не піднімає нижню щелепу  тільки:  
A
Зовнішній крилоподібний м’яз 
B
Середні  пучки скроневого м’яза 
C
Передні пучки скроневого м’яза 
D
Жувальний м’яз 
E
Внутрішній крилоподібний м’яз 
Question 19
У хворої дитини 10 днів від народження провели операцію з приводу розщеплення верхньої губи (“заяча  губа”). Розщеплення верхньої губи є наслідком:    
A
Незрощення лобового і верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги 
B
Незрощення піднебінних валиків верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги 
C
Незрощення другої зябрової дуги  
D
Незрощення третьої зябрової дуги 
E
Незрощення верхньо- і нижньощелепних відростків І-ої зябрової дуги 
Question 20
У хворого відкритий рот, він не може закрити рота і членороздільно говорити. Яке ураження у хворого?    
A
Вивих нижньої щелепи. 
B
Параліч жувальних м’язів. 
C
Ураження рухового центру мови. 
D
Перелом нижньоїщелепи. 
E
Стрес. 
Question 21
Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобові. Порушення функції якого основного м’язів може це визвати?  
A
Musculus triceps brachii
B
Musculus infraspinatus 
C
Musculus levator scapule 
D
Musculus teres major 
E
Musculus subscapularis 
Question 22
У травмованого субдуральна гематома у висковій ділянці. Яка артерія пошкоджена?  
A
Середня оболонна артерія.  
B
Середня мозкова артерія. 
C
Задня сполучна артерія. 
D
Передня оболонна артерія. 
E
Передня мозкова артерія. 
Question 23
Хворому на злоякісну пухлину язика хірург перев’язує   а. Lingualis в ділянці трикутника Пирогова, він особливу увагу звертає на:  
A
n. hypoglossus 
B
n. lingualis 
C
n. sublingualis 
D
n. glossopharynseus
E
Ansa cervicalis 
Question 24
У відділення хірургічної стоматології поступила новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхатись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком І-ої зябрової дуги. В якій ділянці піднебіння знаходилась розщілена? Між:  
A
Os incisivum et processus palatinus maxillae 
B
Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae 
C
Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum 
D
Processus palatinus maxillae  et lamina horizontalis os palatinum 
E
В ділянці canalis incisivus 
Question 25
До стоматолога звернулася жінка зі скаргою на синець і припухлість під оком. При обстеженні виявлено, що у хворої під підоочноямковою анестезією кілька днів тому вирвали перший малий кутній зуб, а через кілька днів з’явилась гематома в ділянці foramen  intraorbitale. Гілка якої артерії була травмована?  
A
Верхньощелепної 
B
Жувальної 
C
Верхньої губної 
D
Поверхневої скроневої 
E
Лицевої 
Question 26
Чоловік 65 років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений м’яз:  
A
Скроневий 
B
Жувальний 
C
Бічний крилоподібний 
D
Присередній крилоподібний
E
Двочеревцевий 
Question 27
Хворий звернувся до стоматолога зі скаргою на сухість ділянки під язиком справа. Лікар встановив, що ущімлена chorda tympani при її виході в праву підскроневу ямку через fissura:  
A
Petrotympanica 
B
Рetroocipitalis 
C
Sphenopetrosa 
D
Petrosguamosa 
E
Tympanomastoidea 
Question 28
З травмою в ділянці шиї до відділення хірургічної стоматології потрапив хворий чоловік з розривом arcus venosus juguli, яка знаходиться в spatium:  
A
Interaponeuroticum suprasternale 
B
Interscalenum 
C
Antescalenum 
D
Retropharyngeale 
E
Previscerale 
Question 29
Для уточнення діагнозу  у хворого 15 років потрібно зробити сіалографію привушної залози. Де знаходиться отвір, через який буде введена рентген контрастна маса:  
A
На щоці в ділянці напроти ІІ-го верхнього великого кутнього зуба 
B
На щоці в ділянці напроти ІІ-го нижнього великого кутнього зуба 
C
На щоці в ділянці напроти верхнього ІІ-го малого кутнього зуба 
D
На caruncula sublingualis 
E
На plica sublingualis 
Question 30
Хворий втратив здатність впізнавати предмети за характерними для них звуками (годинник, колокол, музика). Яка частка мозку ушкоджена?  
A
lobus temporalis
B
lobus occipitalis 
C
lobus frontalis 
D
lobus parietalis 
E
insula 
Question 31
У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоідітом. Надалі виникла загроза  гнойного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?  
A
Сигмоподібної 
B
Поперечної 
C
Верхньої сагітальної 
D
Нижньої кам’янистої 
E
Прямої 
Question 32
У новонародженної дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?    
A
Атрезія заднього проходу  
B
Атрезія стравохіду 
C
Заяча губа 
D
Дивертікул порожньої кишки
E
Дивертікул стравохіду 
Question 33
Хворий не може на одній половині обличчя підняти брову, закрити повністю око, оголити зуби. Який нерв уражений?  
A
Лицевий нерв 
B
Очний 
C
Верхньощелепний 
D
Нижньощелепний 
E
Окоруховий 
Question 34
У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої артерії виникло порушення кровообігу?  
A
Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії
B
Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії 
C
Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії 
D
Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії 
E
Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої артерії 
Question 35
У травмованого епідуральна гематома у скроневій ділянці. Яка артерія пошкоджена?  
A
Середня оболонна артерія 
B
Середня мозкова артерія 
C
Задня сполучна артерія 
D
Передня оболонна артерія 
E
Передня мозкова артерія 
Question 36
У хворого знижений слух. При огляді виявлено сірчані корки. В якій частині органа слуху зміни?  
A
У зовнішньому вусі 
B
У середньому вусі
C
У внутрішньому вусі 
D
У барабанній перетинці 
E
У слуховій трубі 
Question 37
У хворого судоми. Про гіпофункцію якої ендокринної залози можна думати?  
A
Прищитоподібної залози 
B
Шишкоподібного тіла 
C
Гіпофіза 
D
Статевих залоз 
E
Наднирникових залоз 
Question 38
У хворого після застудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?  
A
Трійчастий 
B
Під'язиковий 
C
Додатковий
D
Блукаючий 
E
Язикоглоткового
Question 39
При досліджені хворого лікар визначив, що його язик не рухається вперед (не висувається з рота). Який м’яз пошкоджений?  
A
Підборідно-язиковий. 
B
Підязиково-язиковий. 
C
Поздовжний м’яз язика. 
D
Шило-під’язиковий. 
E
Поперечний м’яз язика. 
Question 40
Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального  клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердь?  
A
Вивертаються в порожнину шлуночка
B
Притискаються до стінок передсердя
C
Вивертаються в порожнину передсердя
D
Притискаються до стінки судин
E
Стуляються, закриваючи просвіт отвору
Question 41
Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?  
A
Лівий шлуночок
B
Ліве передсердя
C
Правий шлуночок
D
Праве передсердя
E
Венозний синус
Question 42
Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило  навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?    
A
Правого шлуночка
B
Лівого шлуночка
C
Правого передсердя
D
Лівого передсердя
E
Венозного синуса
Question 43
Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття смаку передньою частиною язика, слиновиділення та сльозовиділення. Подразненням якого нерва це викликано?  
A
Лицевого 
B
Під’язикового. 
C
Нижньощелепного. 
D
Блукаючого. 
E
Барабанного.  
Question 44
В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?  
A
ІХ
B
XII
C
V
D
VIII
E
Х
Question 45
У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобову пазуху?    
A
із середнього носового ходу
B
із верхнього носового ходу
C
із нижнього носового ходу
D
із присінка носової порожнини
E
із решітчасто-клиноподібної кишені
Question 46
Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії  виявлено  руйнування і збільшення ямки  турецького сідла.  Яка кісткова  порожнина при цьому вражена?  
A
Пазуха клиновидної кістки. 
B
Сонний канал. 
C
Зоровий канал. 
D
Барабанна порожнина. 
E
Лицевий канал.  
Question 47
У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка з стінок зруйнована?  
A
Paries mastoideus
B
Paries membranaceus
C
Paries labyrinthicus
D
Paries jugularis  
E
Paries tegmentalis
Question 48
При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Яка судина втягнена в  патологічний процес?    
A
а. carotis interna
B
а. carotis externa
C
а. meningea media
D
а. auricularis posterior
E
а. temporalis superficsalas
Question 49
При обстеженні хворого, який звернувся у неврологічне відділення, виявлено зглаженість лобних складок, неможливість примружити очі, кут рота опущений, ”парусить” щоки. Який нерв пошкоджений?  
A
Лицевий
B
Окоруховий
C
Трійчастий
D
Блукаючий
E
Додатковий
Question 50
При обстеженні хворого, який звернувся у неврологічне відділення, виявлено зглаженість лобних складок, неможливість примружити очі, кут рота опущений, ”парусить” щоки. Який нерв пошкоджений?  
A
Лицевий
B
Окоруховий
C
Трійчастий
D
Блукаючий
E
Додатковий
Question 51
При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість,розширена зіниця, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв  пошкоджений?  
A
Окоруховий
B
Очний
C
Блоковий
D
Відвідний
E
Зоровий
Question 52
В лікарню звернулася хвора К. 38 років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть яка з гілок якого нерва при цьму була уражена?  
A
Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва
B
Язикові гілки язикогорлового нерва
C
Язикові гілки під’язикового нерва
D
Барабанна струна лицевого нерва
E
Верхній гортанний нерв блукаючого нерва
Question 53
До лікаря-невропатолога звернулася хвора Л.52 років із скаргами на втрату чутливості шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи.  Вкажіть яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена:  
A
Верхньощелепний нерв трійчастого нерва
B
Великий кам’янистий нерв лицевого нерва
C
Очний нерв трійчастого нерва
D
Нижньощелепний нерв трійчастого нерва
E
Барабанна струна лицевого нерва
Question 54
Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?    
A
Лицевого.
B
М'язово-трубного.
C
Барабанного.
D
Канальця барабанної струни.
E
Сонного.
Question 55
Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?  
A
Лицевого.
B
Сонного.
C
М'язово-трубного.
D
Барабанного.
E
Канальця барабанної струни.
Question 56
Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову  порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.    
A
Вовча паща.
B
Викривлення носової перегородки вправо.
C
Викривлення носової перегородки вліво.
D
Заяча губа
E
Перелом основи черепа.
Question 57
У хворого 60-и років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?  
A
Ворітної.
B
Нижньої порожнистої вени.
C
Непарної вени.
D
Верхньої порожнистої вени.
E
Верхньої брижової.
Question 58
У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений?  
A
m. Sternocleidomastoideus
B
m. Mylohyoideus
C
m. Sternohyoideus
D
m. Platisma
E
m. Omohyoideus
Question 59
У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути сонну артерію для тимчасової зупинки кровотечі?  
A
До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.
B
До хребта у верхній частині шиї.
C
До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.
D
До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.
E
До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.
Question 60
Дитина поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання почалось з запалення носоглотки. Встановлено, що інфекція потрапила в барабанну порожнин через слухову трубу, яка лежить в:  
A
canalis musculotubarius.
B
canaliculus tympanicus.
C
canalis caroticus.
D
canaliculus chordae tympani.
E
canaliculi carotici tympanici.
Question 61
При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне відділення лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:  
A
spatium interaponeuroticum suprasternal-E
B
spatium pretracheal-E.
C
spatium retropharyngeal-E.
D
spatium interscalenum.
E
spatium antescalenum.
Question 62
Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози блоковано гематомою?  
A
привушна
B
щічна
C
губна
D
піднижньощелепна
E
під’язикова
Question 63
Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?  
A
слизова
B
м’язова
C
серозна
D
еластична мембрана
E
м’язова і серозна
Question 64
Який нерв вражено, якщо у хворого права носогубна складка розглажена, розширена права очноямкова щілина (її не вдається закрити під час примружування, тому що повіки не змикаються), виникають затруднення під час розмови і приймання їжі (їжа застряє між щокою і зубами)?  
A
n. facialis dexter.
B
n. abduceus dexter.
C
n. glossopharyngeus sinister.
D
n. vagus dexter.
E
n. trigeminus dexter.
Question 65
До лікаря звернувся хворий з периодонтом нижнього кутного зуба. Встановлено, що  запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими втягнуті в запальний процес?  
A
Піднижньощелепні
B
Бічні шийні
C
Підборідні
D
Передні шийні
E
Лицеві
Question 66
Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік яких відділів травної системи перш за все буде відбуватися?  
A
Порожнина рота, ротоглотки
B
Порожнина рота та гортаноглотки.
C
Глотки, шлунку
D
Стравоходу та шлунку.
E
Глотки та стравоходу.
Question 67
В зв'язку з наяністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому місці легко знайти язичную артерію і перев'зати її?  
A
Трикутнику Пирогова.
B
В сонному трикутнику.
C
Влопаточно-підключичному трикутнику
D
В лопаточно-трапецієвидному трикутнику.
E
В лопаточно-трахейному трикутнику.
Question 68
 До стоматолога звернулась жінка зі скаргою на втрату смаку на верхівці язика. Лікар виявив, що внаслідок безперервного паління сигарет загинули смакові рецептори, які лежать в  papillae:  
A
Fungiformes 
B
Lentiformes 
C
Foliatae 
D
Filiformes 
E
Vallatae 
Question 69
До стоматолога звернувся хворий зі скаргою на спотворене обличчя, на асіметрію лиця. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок, віко вужче, очне яблуко виступає вперед. Який нерв уражений?  
A
VII пари 
B
I пари 
C
V пари 
D
VI пари 
E
IV пари 
Question 70
Під час гінекологічного обстеження пацієнтці був виставлений діагноз ендометриту (запалення ендометрію). Яка частина маткової стінки уражена запальним процесом?  
A
Слизова оболонка 
B
Серозна оболонка 
C
М'язова оболонка
D
Адвентиційна оболонка 
E
Навколоматкова клітковина 
Question 71
У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці  грудинно-ключично-соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?  
A
Зовнішня яремна вена 
B
Передня яремна вена 
C
Внутрішня яремна вена 
D
Задня вушна вена 
E
Пеперечна вена шиї. 
Question 72
При гнійному отиті гноєм розрушено верхню стінку барабанної порожнини. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?  
A
В середню черепну ямку 
B
В задню черепну ямку 
C
В передню черепну ямку 
D
В очну ямку
E
В крило-піднебінну ямку 
Question 73
При лабораторному дослідженні в крові хворого відмічено підвищення рівня цукру. Яка з ендокринних залоз уражена?    
A
Insulae pancreaticae 
B
Glandula supratenalis 
C
Glandula thyroidea 
D
Glandula parathyroidea 
E
Glandula pineale 
Question 74
Після травми хворий не може відвести плече. Порушення функції яких м’язів може це визвати?  
A
Musculus deltoideus 
B
Musculus infraspinatus 
C
Musculus levator scapule 
D
Musculus teres major 
E
Musculus subscapularis 
Question 75
Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі справа. У який носовий хід виділяється гній?  
A
У правий середній носовий хід 
B
У правий нижній носовий хід 
C
У правий верхній носовий хід 
D
У правий загальний носовий хід 
E
У правий носоглотковий хід 
Question 76
На прийом до лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кісткі (етмоідіт). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання. Гілками якої артерії  кровопостачаються решітчасті комірки в нормі?    
A
A. ophtalmica 
B
A. infraorbitalis 
C
A. facialis 
D
A. cerebri anterior 
E
A. transversa faciei 
Question 77
При обстеженні хворого з порушенням інервації шкіри та слизових оболонок обличча,  було виявлено запалення трійчастого вузла та порушення його кровопостачання. Гілкою якої артерії він кровопостачається в нормі?  
A
A. meningea media 
B
A. carotis interna 
C
А. infraorbitalis 
D
A. sphenopalatina 
E
A. ophtalmica 
Question 78
У жінки  розвився неврит лицевого нерва, який призвів до параліча мімічних м’язів та погіршення слуху. Погіршення слуху було наслідком параліча:  
A
Стремінцевого м’яза 
B
Переднього вушного м’яза  
C
Верхнього вушного м’яза 
D
Заднього вушного м’яза 
E
Носового м’яза 
Question 79
Хворий  скаржиться на втрату смакової чутливості. Яка  ділянка кори ушкоджена?  
A
Гачку
B
Гіпокампі (морському конику) 
C
Підмозолистому полі 
D
Кутовій звивині 
E
Прецентральній звивині
Question 80
Потерпілого доставлено у травмпункт. Необхідно здійснити катетеризацію  підключичної вени. У якій топографо-анатомічній ділянці  будемо проводити пункцію?    
A
Переддрабинчастому проміжку 
B
Міждрабинчастому проміжку 
C
Сонному трикутнику 
D
Мала надключична ямка
E
Лопатково-трахеальному трикутнику 
Question 81
При обстеженні у хворого виявлено порушення функції змикання очної щілини.  Пошкодження якого м‘яза можна запідозрити?  
A
m. orbicularis oculi 
B
m. depressor supercilii 
C
m. corrugater supercilii 
D
m. orbikularis oris 
E
m. procerus 
Question 82
У хворого встановлене зниження гостроти зору, пов’язане з патологією артеріальних судин очного яблука. Яка з перелічених артерій є головним джерелом кровопостачання сітківки?    
A
a. centralis retinae 
B
aa. ciliares i
C
aa. conjunctivales   
D
a. lacrimalis
E
aa. episclerales 
Question 83
Хворий не може підняти опущену нижню щелепу. Які м’язи не виконують своїх функцій?  
A
Жувальні м’зи  
B
М’яз-підіймач кута рота   
C
Коловий м’яз рота   
D
Мімічні м’язи  
E
Надчерепний м’яз   
Question 84
Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?  
A
N. Ulnaris 
B
N. radialis 
C
N. medianus  
D
N. musculocutaneus 
E
N. cutaneus antebrachii medialis 
Question 85
У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації в променевій артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш ймовірна?  
A
Здавлення підключичної артерії.
B
Здавлення пахвової артерії.
C
Здавлення підключичної вени.
D
Здавлення хребтової артерії.
E
Здавлення пахвової вени
Question 86
У хворого запалення верхньощелепного нерва. В якому отворі черепа проходить цей нерв?  
A
Круглий  
B
Яремний  
C
Остистий  
D
Овальний  
Question 87
У хворого порушений процес акомодації ока. Який м’яз пошкоджений?  
A
Musculus ciliaris
B
Musculus sphincter pupillae
C
Musculus dilatator pupillae
D
Musculus rectus superior
E
Musculus rectus inferior
Question 88
Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність якого м'яза блоковано?  
A
Musculus sphincter pupillae
B
Musculus ciliaris     
C
Musculus dilatator pupillae
D
Musculus rectus superior
E
Musculus rectus inferior
Question 89
У хворого спостерігаються погіршення відчуття смаку з передніх 2/3 частин язика. Функція якого нерва порушена?  
A
Барабанна струна
B
Язиковий нерв
C
Нижній луночковий нерв
D
Великий кам‘янистий нерв
E
Малий кам‘янистий нерв
Question 90
У чоловіка внаслідок поранення ділянки передньої поверхні плеча рука не згинається у ліктьовому суглобі. Який з названих м’язів вірогідно постраждав?  
A
m.biceps brachii
B
m.anconeus
C
m.triceps brachii
D
m.pectoralis major
E
m.deltoideus
Question 91
У дитини природжене спастичне скорочення м’язів на одній стороні шиї, або “кривошия”.  Який м’яз при цьому страждає?  
A
Грудинно-ключично-соскоподібний
B
Підшкірний
C
Грудинно-під’язиковий
D
Грудинно-щитоподібний
E
Лопатково-під’язичний
Question 92
У хворого відсутня чутливість в передній ділянці шиї. Який нерв із шийного сплетіння пошкоджено?  
A
Поперечний шийний
B
Великий вушний
C
Малий потиличний
D
Надключичний
E
Шийна петля
Question 93
У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мімічних м’язів  порушена?  
A
m.orbicularis oculi
B
m.procerus
C
m.corrugator supercilli
D
m.occipitofrontalis [venter frontalis]
E
m.zygomaticus major
Question 94
У хворого спостерігається порушення функції білявушної слинної залози. Який нерв посилює її секрецію?  
A
n.petrosus minor
B
n.petrosus major
C
n.petrosus profundus
D
n.auricularis minor
E
n.auricularis major
Question 95
У хворого стався тромбоз нижньої брижової артерії. Які відділи кишківника можуть бути враженими?  
A
Сигмовидна кишка 
B
Дванадцятипала кишка 
C
Клубова кишка 
D
Червоподібний відросток 
E
Шлунок 
Question 96
У 60 річного хворого на заглотковий абсцес внаслідок розповсюдження гною по міжфасціальному простору шиї виникло запалення органів заднього середостіння. Цим міжфасціальним простором є :  
A
Заочеревенний простір 
B
Надгруднинний міжапоневротичний простір 
C
Передчеревний простір 
D
Передтрахейний простір 
E
Піхва сонної артерії 
Question 97
У хворого 12 років запальний прцес у внутрішньому вусі викликав розлите ураження оболон мозку. Лікар припустив, що процес розповсюдився через сполучення між  субарахноїдальним простсром головного мозку та перилімфатичним простором внутрішнього вуха. Через яке анатомічне утворення розповсюджилось запалення?  
A
Аqueductus vestibuli 
B
Fossa subarcuata 
C
Hiatus canalis n. petrosi  majoris 
D
Hiatus canalis n. petrosi minoris 
E
Fissura petrosquamosa 
Question 98
При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої травми, він не може опустити донизу нижню щелепу. Пошкодження якого м’язу може бути причиною вказаної патології?  
A
підборідно-під’язикового 
B
жувального 
C
скроневого 
D
медіального криловидного 
E
латерального криловидного
Question 99
У хворого спостерігається біль та відчуття оніміння в слизовій ясен верхньої щелепи.  Які з нервів можуть бути ушкоджені?  
A
Nn. alveolaris superiores  (n.maxillaris). 
B
N.alveolaris inferior
C
N. buccalis
D
N. lingualis
E
N.facialis 
Question 100
В результаті  травми черепа з пошкодженням верхньої стінки vї очної ямки  потерпілий втратив  можливість  піднімати  верхню повікуv і дивитися угору. Який нерв вірогідно  пошкоджений?  
A
R. superior n.oculumotorius.
B
R. inferior n.oculumotorius. 
C
N. trochlearis 
D
N. abducens
E
N. ophthalmicus. 
Question 101
У хворого  при  висуванні  язика  спостерігається  відхилення  його верхівки вліво. Рухова інервація якого черепного нерву порушена у цьому випадку?  
A
N.hypoglossus dexter.
B
N.glossopharyngeus dexter. 
C
N. vagus dexter. 
D
N. trigeminus sinister. 
E
N.facialis sinister 
Question 102
У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад сприймання смаку в передній частині язика. Який з нервів постраждав?  
A
n.facialis.
B
n.trigeminus.
C
n.vestibulo-cochlearis.
D
n.vagus.
E
n.glossopharyngeus.
Question 103
До травматологічного відділення доставлено чоловіка з закритою травмою живота праворуч та підозрою на розрив печінки. В якому з приведених утворень очеревини слід чекати скопичення крові?  
A
В прямокишково-міхуровій заглибині 
B
В верхньому клубово-сліпокишковому закутку. 
C
В міжсигмовидному закутку. 
D
В сальниковій сумці. 
E
В лівій приободовій борозні. 
Question 104
Після травми  м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка  плеча у  постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя.   Який з названих нервів знаходиться в зоні ушкодження?  
A
N.ulnaris.
B
N. musculocutaneus.  
C
N. dorsalis scapularis
D
N. subscapularis.  
E
N.radialis. 
Question 105
До лікаря  звернувся  пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація  позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати таку кліничну картину?    
A
N. auricularis magnus.
B
n. transversus colli.
C
n. occipitalis minor.
D
n. supraclaviculares.
E
n. vagus.
Question 106
При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону в V міжреберному просторі по середньоключичній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?  
A
Двостулкового 
B
Тристулкового 
C
Клапана аорти 
D
Клапана легеневого стовбура 
E
Клапана верхньої порожнистої вени 
Question 107
При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону на основі мечоподібного  відростка грудини. Патологія якого клапана вислухав лікар?  
A
Тристулкового 
B
Двостулкового  
C
Клапана аорти 
D
Клапана легеневого стовбура 
E
Клапана верхньої порожнистої вени 
Question 108
При аускультації серця був визначений діастолічний шум в ІІ міжреберному проміжку по правій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?
A
Клапана аорти  
B
Двостулкового  
C
Тристулкового 
D
Клапана легеневого стовбура
E
Клапана верхньої порожнистої вени 
Question 109
При аускультації серця був визначений систолічний шум в ІІ міжреберному проміжку по лівій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?  
A
Клапана легеневого стовбура  
B
Двостулкового  
C
Тристулкового 
D
Клапана аорти 
E
Клапана верхньої порожнистої вени
Question 110
Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки,  припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?  
A
Велика підшкірна вена 
B
Мала підшкірна вена 
C
Стегнова вена 
D
Підколінна вена 
E
Великогомілкова вена 
Question 111
У лікарню поступила хвора на гіпертонічну хворобу 61 року, у якої  виявлено аневрізму  a.communicans posterior артеріального кола великого мозку. Які судини цього кола вона з’єднує в нормі?  
A
A. carotis interna et a. cerebri posterior 
B
A. carotis interna et a. cerebri media 
C
A. carotis externa et a. cerebri anterior 
D
A. cerebri anterior et a. cerebri media 
E
A. cerebri media et a. cerebri posterior 
Question 112
У військкоматі , на УЗ-діагностиці у хлопчика 19 років було виявлено опущення нирки. На рівні яких хребців розташовані нирки  в нормі?  
A
11 грудного та 3 поперекового
B
9-10 грудних 
C
4-5 поперекових 
D
12 грудного та 1 поперекового 
E
9-12 грудних 
Question 113
У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореня носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?  
A
Печериста пазуха 
B
Верхня сагітальна пазуха          
C
Потилична пазуха 
D
Сигмовидна пазуха 
E
Верхня кам’яниста пазуха 
Question 114
Хворому  проведено лобектомію правої середньої частки легені. Які сегменти були ураженні?  
A
Бічний та присередній
B
Верхівковий,  передній
C
Присередній і передній основні 
D
Задній і бічний основні 
E
Верхівково-задній   та передній
Question 115
При втручанні з метою лікування вивіху нижньої щелепи, лікар повинен пам’ятати про м’яз, який   при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижнещелепного суглобу. Який це м’яз?  
A
M. pterygoideus lateralis 
B
M. masseter
C
M. pterygoideus medialis 
D
M. temporalis 
E
M. mylohyoideus 
Question 116
У хворого виявлено порушення секреторної функції  піднижньощелепної  слинної залози. Який з нервів забезбечує її  вегетативну іннервацію ?  
A
Сhorda tympani
B
N. auriculotemporalis
C
N. mandibularis
D
N. petrosus major
E
N. petrosus minor
Question 117
При томографічному обстеженні  хворого було встановлено ушкодження ділянки, що має назву trigonum lemnisci. Якому з провідних шляхів належить ця ділянка?  
A
Слуховому шляху  
B
Зоровому шляху
C
Tr. Frontopontinus 
D
Tr. Tectospinalis 
E
Tr. Reticulospinalis 
Question 118
Оглядаючи хворого лікар запропонував йому показати язик, висунувши його з рота. Скорочення якого м‘яза висовує язик з рота вперед?  
A
M. genioglossus. 
B
M. longitudinalis superior. 
C
M. hyoglossus. 
D
M. styloglossus. 
E
M. longitudinalis inferior. 
Question 119
У хворого розвинувся птоз (опущення верхньої повіки). Ураження якого нерва має місце?    
A
Окоруховий 
B
Лицевий. 
C
Трійчастий. 
D
Блоковий
E
Відвідний. 
Question 120
У хворого - запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в носову  порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?    
A
Foramen sphenopalatinum. 
B
Foramen  rotundum. 
C
Canalis palatinus major. 
D
Canalis palatinus minor. 
E
Canalis ptherygoideus. 
Question 121
У хворого порушена функція м’язів гомілки. Він не може утримати своє тіло піднявшись навшпиньки. Функція якого м’яза постраждала?  
A
M. triceps surae
B
M. tibialis posterior 
C
M. extensor digitorum longus 
D
M. flexor digitorum longus 
E
M. tibialis anterior 
Question 122
При обробці фрезою великого кутнього зуба стоматолог інструментом, що зірвався, глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м'яз. Який?  
A
Щічний. 
B
Великий виличний м’яз. 
C
Жувальний. 
D
Коловий м’яз рота.
E
Щелепно – під’язиковий м’яз. 
Question 123
Хворий звернувся до лікаря з гострим зубним болем в нижньому лівому іклі. Поставлено діагноз – пульпіт. Який нерв забезпечує чутливість цього зуба?    
A
Нижній комірковий 
B
Верхній комірковий 
C
Піднебінний 
D
Виличний 
E
Лицевий 
Question 124
Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?  
A
Tr.cortico-nuclearis
B
Tr.cortico-spinalis
C
Тr.cortico-thalamicus
D
Tr.cortico-fronto-pontinus
E
  Tr.thalamo-corticalis
Question 125
Після звільнення з під завалу в постраждалого відзначається затемнення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?  
A
Тім'яна та потилична кістка
B
Клиновидна кістка та нижня щелепа
C
Лобна та носові кістки
D
Скронева кістка та верхня щелепа
E
Вилична кістка та слізна кістка
Question 126
Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердь?  
A
Вивертаються в порожнину шлуночка
B
Притискаються до стінок передсердя
C
Вивертаються в порожнину передсердя
D
   Стуляються, закриваючи просвіт отвору
E
Притискаються до стінки судин
Question 127
Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?  
A
Лівий шлуночок
B
Ліве передсердя
C
Правий шлуночок
D
Праве передсердя
E
   Венозний синус
Question 128
Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на  подразнення?  
A
Правого шлуночка
B
Лівого шлуночка
C
Правого передсердя
D
Лівого передсердя
E
Венозного синуса
Question 129
Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у середню черепну ямку?  
A
Через верхю очноямкову щілину
B
Через передній решітчастий отвір
C
Через задній решітчастий отвір
D
  Через нижню очноямкову щілину
E
  Через вилично-очноямковий отвір
Question 130
Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття смаку передньою частиною язика, слиновиділення та сльозовиділення. Подразненням якого нерва це викликано?  
A
Лицевого 
B
Під’язикового. 
C
Барабанного.  
D
  Блукаючого. 
E
Нижньощелепного. 
Question 131
Потерпілого доставлено у лікарню з переломом нижньої щелепи та значною  кровотечою у ділянці перелому. Пошкодження якої артерії вірогідніше всього маломісце?  
A
Нижньої коміркової артерії
B
Висхідної глоткової артерії
C
Язикової артерії
D
Висхідної піднебінної артерії
E
Верхньої коміркової артерії
Question 132
Дитина 3-х років поступила у лікарню з чужорідним тілом у бронхах. В який бронх вірогідніше всього потрапило інорідне тіло?  
A
в правий головний бронх
B
  в лівий головний бронх
C
в правий сегментарний бронх
D
   в лівий сегментарний бронх
E
в дольковий бронх
Question 133
Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено?  
A
d.Ureter
B
Pelvis renalis
C
Uretra
D
Vesica urinaria
E
  Ren
Question 134
Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі.Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер’я. Ушкодження якого з органів, що проектуются в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу.  
A
Lien
B
Cauda pancreatis
C
Fundus ventriculi
D
Flexura coli sinistra
E
  Ren sinistra 
Question 135
У дітей часто можна спостерігати затруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?    
A
Tonsilla pharyngea 
B
   Tonsilla lingualis 
C
Tonsilla palatina 
D
Tonsilla tubaria 
E
   Усіх  названих мигдаликів 
Question 136
До лікаря  звернувся  пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація  позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу болюча. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?  
A
N. auricularis magnus
B
  N. occipitalis minor
C
N. supraclaviculares
D
   N. vagus
E
   N. transversus colli
Question 137
Чоловік 42-х років звернувся до медпункта з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об’єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з названих м’язів ймовірно ушкоджені у хворого?  
A
M.brachialis, m.biceps brachii
B
M.biceps brachii, m.anconeus
C
M.coracobrachialis, m.supraspinatus
D
M.deltoideus, m.infraspinatus.
E
   M.deltoideus, m.biceps brachii.
Question 138
Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії  виявлено  руйнування і збільшення  ямки турецького сідла.  Яка кісткова  порожнина при цьому вражена?  
A
Пазуха клиновидної кістки. 
B
Сонний канал. 
C
Зоровий канал. 
D
Барабанна порожнина. 
E
Лицевий канал.  
Question 139
У потерпілого є травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці стрілоподібного шва, яка  супроводжується  сильною кровотечею? Яке з утворень вірогідно ушкоджено?  
A
Sinus  sagittalis  superior. 
B
Sinus petrosus superior.
C
Sinus rectus.
D
  Sinus sagittalis inferior.
Question 140
Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці підочноямкового отвору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?  
A
Canalis infraorbitalis.
B
  Canalis pterigoideus.
C
Canalis nosolacrimalis.
D
  Canalis incisivus.
E
Fissura orbitalis inferior
Question 141
При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої  стінки очної ямки.  Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука  на  травмованій  стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?  
A
N.abducens
B
  N.trochlearis
C
  N.oculomotorius
D
N.ophthalmicus
E
   N. infraorbitalis
Question 142
У хворого під час висування язика спостерігається відхилення його верхівки вліво. Рухова інервація якого черепного нерву порушена в цьому випадку?      
A
N.hypoglossus dexter
B
N.glossopharyngeus dexter 
C
N. vagus dexter 
D
  N. trigeminus sinister 
E
      N.facialis sinister 
Question 143
Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики), при збиванні долотом крилоподібного гачка, ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча. Яку артерію ушкоджено?  
A
Низхідну піднебінну артерію.
B
  Висхідну піднебінну артерію.
C
  Висхідну глоткову артерію.
D
  Клиноподібну артерію.
E
Задню верхню альвеолярну артерію
Question 144
До лікаря-невропатолога звернулася хвора Л.52 років із скаргами на втрату чутливості шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої  губи. Вкажіть яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена:  
A
Верхньощелепний нерв трійчастого нерва
B
Великий кам’янистий нерв лицевого нерва
C
Очний нерв трійчастого нерва
D
Барабанна струна лицевого нерва
E
Нижньощелепний нерв трійчастого нерва
Question 145
Хворий скаржиться, на біль в яснах зубах верхньої щелепи. Про запалення якого нерва йде мова?  
A
II гілка V пари 
B
III гілка V пари 
C
I гілка V пари 
D
Під’язикового    
E
Додаткового 
Question 146
Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м’язів вірогідно буде страждати?  
A
m.masseter
B
  m.orbicularis oris
C
m.buccinator
D
  m.procerus
E
m.isorius
Question 147
Хворий скаржиться на неможливість бічних рухів нижньої щелепи. Який з м’язів найвірогідніше ушкоджено?  
A
m.pterygoideus lateralis
B
m.pterygoideus medialis
C
m.buccinator
D
m.masseter
E
m.risorius
Question 148
У хворого утруднене щільне змикання щелеп при жуванні. Відзначається часткова атрофія жувальних м’язів, що розташовані нижче скулової дуги. Гілки якого нерва іннервують вказані м’язи?  
A
N. mandibularis
B
N. maxillaris
C
N. alveolaris inferior
D
Nn. alveolares superiores
E
N. Infraorbitalis
Question 149
У хворого 16 років фурункул у ділянці крила носа праворуч. Процес ускладнивсязбільшенням лімфоїдних вузлів. В які лімфоїдні вузли відбувся відтік з цієї ділянки носа?  
A
nodi lymphoidei submandibulares 
B
nodi lymphoidei occipitales 
C
   nodi lymphoidei mastoidei 
D
nodi lymphoidei parotidei 
E
    nodi lymphoidei cervicalis superficialis
Question 150
Хірург визначив, що найбільший простір для обстеження і виконання оперативних втручань на підшлунковій залозі хворого дає розтин lig. gastrocolicum. В який простір черевної порожнини при цьому потрапляє хірург?  
A
Чепцеву сумку 
B
Правий бічний канал 
C
Лівий бічний канал 
D
  Передшлункову сумку 
E
Печінкову сумку 
Question 151

Пiсля черепно-мозкової травми у хворого 38-ми рокiв вiдсутнє вiдчуття нюху i смаку. Якi корковi центри кiнцевого мозку постраждали?

A
Uncus
B
Operculum frontale
C
Gyrus temporalis superior
D
Gyrus postcentralis
E
Sulcus calcarinus
Question 152

Оглядаючи ротову порожнину у хворого 19-ти рокiв, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхнi лiвого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:

 
A
Hipoconus
B
Metaconus
C
Mesoconus
D
Protoconus
Question 153

При оглядi хворого невропатолог вiдзначає асиметрiю обличчя: згладженiсть складок шкiри лоба, око повнiстю не закривається, на одному боцi очна щiлина ширша, рот перекошений. Який нерв уражений?

A
n. accessorius
B
n. facialis
C
n. maxillaris
D
n. mandibularis
E
n. opticus
Question 154

У хворого вiдкритий рот, вiн не може його закрити i членороздiльно говорити. Вивих якої кістки у хворого?

A
Mandibula
B
Maxilla
C
Os nasale
D
Os zygomaticus
Question 155

Пiд час операцiї закриття природженої щiлини пiднебiння (уранопластики) при збиваннi долотом крилоподiбного гачка ушкоджено великий пiднебiнний канал. Виникла кровотеча. Яку артерiю ушкоджено?

A
A. palatina descendens
B
A. palatina ascendens
C
A. pharyngea ascendens
D
A. alveolaris superior posterior
Question 156

У хворого 60-ти рокiв виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та пiдшкiрних вен передньої черевної стiнки. Система якої вени ушкоджена?

A
V. portae
B
V. cava inferior
C
V. cava superior
D
V. mesenterica inferior
Question 157

У травмованого 27-ми рокiв двостороннiй вивих скронево-нижньощелепного суглоба. Якi основнi зв’язки суглоба будуть ушкодженi?

A
Lig. laterales
B
Lig. intraarticularis
C
Lig. mediale
D
Lig. sthylomandibulare
E
Lig. sphenomandibulare
Question 158

У хворого внаслiдок пошкодження шкiри в середнiй дiлянцi грудинно-ключично-соскоподiбного м’яза виникла повiтряна емболiя. Яка вена шиї була травмована?

A
V. jugularis interna
B
V. jugularis externa
C
V. subclavia
D
V. jugularis anterior
Question 159

 У хворого виникають болi при жуваннi, утруднення при пiдняттi вверх нижньої щелепи (при закриваннi рота). Функцiя яких м’язiв порушена?

A
Temporalis, masseter, pterygoideus medialis
B
Temporalis, pterygoideus medialis et lateralis
C
Masseter, pterygoideus lateralis
D
Masseter, pterygoideus lateralis, temporalis
Question 160

У дитини 2-х рокiв пiсля перенесеного грипу з’явилися скарги на бiль у вусi. Лiкар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Через який утвір iнфекцiя потрапила до середнього вуха?

A
Tuba auditiva
B
Canalis caroticus
C
Canalis nasolacrimalis
D
Foramen jugularis
E
Atrium mastoideum
Question 161

Дослiджуються рецептори, iнформацiя вiд яких прямує до кори головного мозку без участi таламусу. Якi це рецептори?

A
Olfactorii
B
Auditorii
C
Opticii
D
Gustatorii
Question 162

Пiсля руйнування структур ЦНС тварина втратила орiєнтувальнi рефлекси. Що саме зруйнували?

 
A
Nucleus ruber
B
Substantia nigra
C
Corpora quadrigiminea
D
Nuclei reticularis medialis
Question 163

Небезпечно витискувати гноячки на обличчi, особливо вище ротової щiлини. Через анастомози з якими венами обличчя може поширитися iнфекцiя у порожнину черепа?

A
Vv. ophtalmicae
B
V. occipitale
C
Vv. temporalae medialis et profunda
D
Vv. auriculares anteriores
Question 164

Пiд час прийому їжi у новонародженої дитини спостерiгається закидання молока у носову порожнину. Вкажiть на можливу причину виникнення цього порушення.

 
A
Fissura palatina
B
Fractura basis cranii
C
Foramen labium
Question 164 Explanation: 
Fissura palatina - розщеплення піднебіння (вовча паща), fractura basis cranii - перелом основи черепа, foramen labium - розщеплення губи ( заяча губа)
Question 165

У хворого лiкар дiагностував тромбоз селезiнкової артерiї (iнфаркт селезiнки). Звiдки вiдходить уражена артерiя?

A
Truncus coeliacus
B
A. hepatica communis
C
A. gastrica sinistra
D
A. gastrica dextra
Question 166

У хлопчика водянка яєчка (накопичування рiдини мiж оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вмiщує цю рiдину?

 
A
Tunica vaginalis
B
Tunica dartos
C
Tunica albuginea
D
Tunica spermatica interna
E
Tunica spermatica externa
Question 167

У хворого на iнсульт спостерiгається порушення заднього вiддiлу задньої нiжки внутрiшньої капсули. Якi з провiдних шляхiв там проходять?

A
Radiatio acustica et radiatio optica
B
Corticonuclearis
C
Corticospinalis
D
Occipitopontinae
Question 168

При втручаннi з метою лiкування вивиху нижньої щелепи лiкар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченнi вiдтягує назовнi капсулу i суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?

A
M. pterygoideus medialis
B
M. masseter
C
M. pterygoideus lateralis
D
M. temporalis
E
M. mylohyoideus
Question 169

Пiсля перенесеної травми голови у хворого бувають напади iнтенсивного болю в дiлянцi обличчя i судоми жувальних м’язiв. Який нерв найiмовiрнiше травмований?

A
N. trigeminus
B
N. facialis
C
N. oculomotorius
D
N. abducens
Question 170

 У хворого запальний процес у крило-пiднебiннiй ямцi. Iнфекцiя поширилась в носову порожнину. Через яке анатомiчне утворення розповсюдилась iнфекцiя?

A
Foramen rotundum
B
Canalis ptherygoideus
C
Canalis palatinus minor
D
Canalis palatinus major
E
Foramen sphenopalatinum
Question 171

У постраждалого перелом тiла нижньої щелепи. Кровотеча з рани. Яка артерiя ушкоджена?

A
alveolaris inferior
B
lingualis
C
maxillaris
D
carotis externa
Question 172

При оглядi ротової порожнини стоматолог виявив карiозну порожнину на поверхнi коронки другого малого кутнього зуба, яка межує з першим великим кутнiм зубом. Назвiть пошкоджену поверхню коронки:

A
Facies distalis
B
Facies vestibularis
C
Facies lingualis
D
Facies occlusalis
E
Facies mesialis
Question 173

 При оглядi порожнини рота стоматолог виявив карiозну порожнину на поверхнi коронки нижнього iкла, зверненої до першого малого кутнього зуба. Назвiть цю поверхню.

A
Facies distalis
B
Facies vestibularis
C
Facies mesialis
D
Facies occlusalis
Question 174

Чоловiка 29-ти рокiв непокоїть рiзкий бiль шкiри обличчя. Яка пара черепних нервів уражена?

     
A
V
B
III
C
VII
D
IX
E
XII
Question 175

Чоловiк звернувся до стоматолога зi скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього пошкоджений такий м’яз :

 

A
M. temporalis
B
M. masseter
C
M. digastricus
D
M. pterygoideus lateralis
Question 176

При обробцi фрезою великого кутнього зуба стоматолог iнструментом, що зiрвався, глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м’яз. Який?

A
M. buccalis
B
M. orbicularis oris
C
M. geniohyoideus
D
M. masseter
Question 177

При оглядi ротової порожнини стоматолог помiтив появу у дитини перших постiйних бiчних рiзцiв. Скільки років дитині?

A
6
B
9
C
2
D
12
E
8
Question 178

 В умовах експерименту проведено блокаду язико-глоткового нерву. При цьому буде спостерiгатися зниження сприйняття такого подразника:

 
A
1
Question 178 Explanation: 
Гірке
Question 179

 У хворого 35-ти рокiв травма голови викликала втрату тактильних i температурних вiдчуттiв. Яку звивину було пошкоджено внаслiдок травми?

A
Gyrus postcentralis
B
Gyrus angularis
C
Gyrus supramarginalis
D
Gyrus frontalis superior
Question 180

 Сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом конкременту з нирки. Між якими частинами сечоводу, найiмовiрнiше, вiн може зупинитися?

   
A
Pelvica et intramuralis
B
Abdominalis et pelvica
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 180 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
126127128129130
131132133134135
136137138139140
141142143144145
146147148149150
151152153154155
156157158159160
161162163164165
166167168169170
171172173174175
176177178179180
End
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!

 7,635 total views,  16 views today

Exit mobile version