Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

Очна ямка, кісткова носова порожнина. Кісткове піднебіння.

Очна ямка, або орбіта (orbita) – це парна порожнина, що нагадує чотирибічну піраміду з закругленими гранями. Основа орбіти обернена вперед і утворює очноямковий вхід. Верхівка орбіти спрямована назад і при середньо до зорового каналу (canalis opticus). У порожнині очної ямки розташоване очне яблуко, його зовнішні м’язи, сльозова залоза та інші додаткові структури ока. Порожнина очної ямки має чотири стінки: верхню, присередню, нижню і бічну.

Верхня стінка (paries superior) орбіти гладка, злегка увігнута, розташована майже горизонтально. Вона утворена очноямковою частиною лобової кістки, позаду стінка доповнюється малим крилом клиноподібної кістки. На межі верхньої стінки з бічною стінкою є неглибока ямка сльозової залози. Біля при середнього краю верхньої стінки, поблизу лобової вирізки, є малопомітна заглибина – блокова ямка, а іноді й блокова ость.

Присередня стінка (paries medialis) утворена лобовим відростком верхньої щелепи, сльозою кісткою, очноямковою пластинкою решітчастої кістки, тілом клиноподібної кістки (позаду) і при середньою ділянкою очноямкової частини лобової кітски (вгорі). У передньому відділі при середньої стінки міститься ямка сльозового мішка, від якого вниз відходить носо-сльозовий канал, відкриваючись в нижній носовий хід носової порожнини. У шві між лобовою кісткою й очноямковою пластинкою решітчастої кістки, видно два отвори: передній решітчастий отвір (foramen ethmoidale anterius) і задній решітчастий отвір (foramen ethmoidale posterius) для однойменних нервів і судин.

Нижня стінка (paries inferior) утворена очноямковими поверхнями тіла верхньої щелепи і виличної кістки. Позаду цю стінку доповнює очноямковий відросток піднебінної кістки. На нижній стінці орбіти розташована підочноямкова борозна, спереду вона переходить в під очноямковий канал, що відкривається на передній поверхні тіла верхньої щелепи під очноямковим отвором. У цій борозні і каналі проходить під очноямковий нерв.

Бічна стінка (paries lateralis) утворена очноямковими поверхнями великого крила клиноподібної кістки і лобового відростка виличної кістки, а також ділянкою виличного відростка лобової кістки.

На бічній стінці орбіти є вилично-очноямковий отвір (для виличного нерва), що веде в канал, який у глибині  кістки  розгалужується  на  два  канальці. Один відкривається на бічній поверхні виличної кістки вилично-лицевим отвором, другий – на скроневій поверхні вилично-скроневим отвором.

Між бічною і верхньою стінками орбіти розміщена верхня очноямкова щілина, яка обмежена малим і великим крилами клиноподібної кістки. Через цю щілину орбіта сполучається із середньою черепною ямкою. Між бічною і  нижньою  стінками є нижня очноямкова щілина (fissura orbitalis inferior), яка обмежена знизу заднім краєм очноямкової поверхні тіла верхньої щелепи й очноямковим відростком піднебінної кістки, а зверху – нижнім краєм очноямкової поверхні великого крила клиноподібної кістки. Ця щілина сполучає орбіту з крило-піднебінною і підскроневою ямками. Через верхню і нижню очноямкові щілини проходять кровоносні судини і нерви.

 

Кісткова носова  порожнина  (cavitas  nasalis ossea), займаючи центральне положення в лицевому черепі, попереду відкривається грушоподібним отвором (apertura piriformis). Цей отвір обмежений носовими вирізками правої та лівої верхньої щелепи, а зверху – нижнім краєм носових кісток. У нижній частині грушоподібного отвору виступає вперед передня носова ость, яка позаду продовжується в кісткову носову перегородку. Кісткова носова перегородка (septum nasi osseum) утворена перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки і лемешем, поділяє кісткову носову порожнину на дві половини – праву і ліву. Задні носові отвори, або хоани (aperturae nasales posteriores; choanae), сполучають носову порожнину з глоткою. Кожна хоана обмежена з боків присередньою пластинкою крилоподібного відростка, присередньо – лемешем, зверху – тілом клиноподібної кістки, знизу – горизонтальною пластинкою піднебінної кістки. Кісткова носова порожнина має чотири стінки: верхню, нижню і дві бічні.

 

Верхня стінка кісткової носової порожнини утворена носовими кістками, носовою частиною лобової кістки,  дірчастою  пластинкою  решітчастої  кістки і нижньою поверхнею тіла клиноподібної кістки. Зверху в носову порожнину звисають лабіринти решітчастої кістки.

 

Нижня стінка кісткової носової порожнини утворена кістковим піднебінням, що складається з піднебінних відростків верхніх щелеп і горизонтальних пластинок піднебінних кісток. По серединній лінії ці кістки утворюють носовий гребінь, до якого приєднується кісткова носова перегородка, що є присередньою стінкою для правої і лівої половин носової порожнини.

 

Бічну стінку кісткової носової порожнини утворює: носова поверхня тіла і лобовий відросток верхньої щелепи, носова кістка, сльозова кістка, решітчастий лабіринт решітчастої кістки, перпендикулярна пластинка піднебінної кістки, присередня пластинка крилоподібного відростка клиноподібної кістки. На бічній стінці носової порожнини виступають три вигнуті кісткові пластинки – носові раковини, розташовані одна над одною. Верхня і середня носові раковини є частинами решітчастого лабіринту, а нижня носова раковина представлена окремою кісткою.

Носові раковини розділяють бічний відділ правої і лівої половин кісткової носової порожнини на три вузькі поздовжні щілини – верхній, середній і нижній носові ходи.

 

Верхній носовий хід (meatus nasi superior) проходить між верхньою і середньою носовими раковинами. Цей носовий хід короткий, розташований у задній частині носової порожнини, в нього відкриваються задні решітчасті комірки. Над задньою ділянкою верхньої носової раковини розташований клино-решітчастий закуток (recessus sphenoethmoidalis), в який відкривається отвір клиноподібної пазухи.

 

Середній носовий хід (meatus nasi medius) проходить між середньою і нижньою носовими раковинами. Він значно довший і ширший у порівнянні з верхнім носовим ходом. У середній носовий хід відкриваються передні і середні решітчасті комірки, отвір лобової пазухи за допомогою решітчастої лійки, верхньощелепна пазуха через верхньощелепний розтвір. Через клино-піднебінний отвір (foramen sphenopalatinum), розташований за середньою носовою раковиною, носо-глотковий хід сполучається із крило-піднебінною ямкою. Через цей отвір у носову порожнину проникає клино-піднебінна артерія і нерви.

 

Нижній носовий хід (meatus nasi inferior) найдовший і найширший, обмежений зверху нижньою носовою раковиною, а знизу – кістковим піднебінням. У передній відділ нижнього носового ходу відкривається носо-сльозовий канал (canalis nasolacrimalis), який починається в орбіті від ямки сльозового мішка.

Простір у вигляді вузької щілини, який розташований між кістковою носовою перегородкою і присередньою поверхнею усіх носових раковин, називається спільним носовим ходом (meatus nasi communis). Усі носові ходи продовжуються в носоглотковий  хід  (meatus  nasopharyngeus),  який  закінчується хоаною.

 

Кісткове піднебіння (palatum osseum), що відокремлює носову порожнину від ротової порожнини, утворене піднебінними відростками верхніх щелеп і горизонтальними пластинками піднебінних кісток. На черепі з боку його зовнішньої основи добре видно, що ці парні кістки по серединній лінії з’єднані між собою серединним піднебінним швом (sutura palatina mediana). На початку цього шва добре помітний різцевий отвір (foramen incisivum), яким відкривається в ротову порожнину через різцевий канал (canalis incisivus). По лінії з’єднання заднього краю піднебінних відростків верхніх щелеп з горизонтальними пластинками піднебінних кісток утворюється поперечний піднебінний шов (sutura  palatina  transversa). На кінцях цього шва в основі кожної горизонтальної пластинки піднебінних кісток розташовані великий піднебінний отвір (foramen palatinum majus), яким відкривається великий піднебінний канал (canalis palatinus major), і 2–3 малі піднебінні отвори (foramina palatina minora). Через ці отвори, що сполучають ротову порожнину з крило-піднебінною ямкою, проходить великий і малі піднебінні нерви.

Задній край кісткового піднебіння гладкий, має в кінці серединного піднебінного шва виступ – задню носову ость (spina nasalis posterior). Нижня поверхня твердого піднебіння увігнута, нерівна, шорстка.

Тверде (кісткове) піднебіння є нижньою стінкою носової порожнини і верхньою стінкою ротової порожнини. Верхня і нижня коміркові дуги разом із зубами, а також тілом та гілками нижньої щелепи утворюють скелет передньої і бічної стінок ротової порожнини.

 39,782 total views,  5 views today

Exit mobile version