Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

Лімфатичні вузли таза, верхньої та нижньої кінцівки,

Лімфатичні судини і ділянкові лімфатичні вузли верхньої кінцівки

Лімфатичні судини верхньої кінцівки

Від лімфокапілярних сіток тканин верхньої кінцівки лімфа відтікає по поверхневих і глибоких лімфатичних судинах до ліктьових і пахвових лімфатичних вузлів.

Поверхневі лімфатичні судини (vasa lymphatica superficialia) утворюють бічну, присередню і середню групи судин, які збирають лімфу від шкіри, підшкірної клітковини і поверхневих фасцій:

–             бічна група лімфатичних судин: бічні поверхневі лімфатичні судини (vasa lymphatica superficialia lateralia), яких є 5–10, приймають лімфу від І–ІІІ пальців, бічного (променевого) краю кисті, передпліччя і плеча. Ці судини прямують вздовж бічної підшкірної вени і впадають у пахвові лімфатичні вузли;

–             присередня  група  лімфатичних  судин:  присередні поверхневі лімфатичні судини (vasa lymphatica superficialia medialia), яких налічується 5–15, приймають лімфу від IV–V пальців, присереднього (ліктьового) краю кисті, передпліччя і плеча.

Ці судини прямують вверх по передньопpисередній ділянці руки і впадають в ліктьові і пахвові лімфатичні вузли:

– середня група лімфатичних  судин:  середні поверхневі лімфатичні судини (vasa lymphatica superficialia media), яких є 3–8, приймають лімфу від передньої зап’ясткової і передплічної ділянок. Судини прямують вверх уздовж проміжної вени передпліччя. Частина цих судин, приєднавшись до присередніх поверхневих лімфатичних судин, впадає в ліктьові лімфатичні вузли, а інші, приєднавшись до бічних поверхневих лімфатичних судин, відкриваються у пахвові лімфатичні вузли.

Глибокі лімфатичні судини (vasa lymphatica prоfunda) приймають лімфу від лімфокапілярних сіток м’язів, сухожилків, глибоких фасцій, суглобових капсул і зв’язок, синовіальних сумок і піхв, окістя, нервів. Ці лімфатичні судини супроводжують глибокі артерії і вени верхньої кінцівки, частина з них впадає у ліктьові лімфатичні вузли, а більшість – у пахвові лімфатичні вузли. У верхній третині передпліччя може бути 1–2 передплічних лімфатичних вузлів (nodi lymphatici antebrachiales), які розташовані вздовж ліктьової артерії.

Ділянкові лімфатичні вузли верхньої  кінцівки

Ділянкові лімфатичні вузли верхньої кінцівки (nodi lymphatici regionales membri superioris) утворюють дві групи ділянкових вузлів – ліктьові і пахвові лімфатичні вузли.

Ліктьові лімфатичні вузли (nodi lymphatici cubitales), яких є 2–3, розташовані в ліктьовій ямці, їх поділяють на поверхневі та глибокі вузли:

–             поверхневі вузли (nodi superficiales) розташовані поверх фасції;

–             глибокі вузли (nodi profundi) розташовані під фасцією.

У цій ділянці може бути декілька надблокових вузлів (nodi supratrochleares), які розташовані дещо вище від ліктьових вузлів.

Ліктьові лімфатичні вузли приймають частину лімфи від кисті і передпліччя, а їхні виносні лімфатичні судини прямують до пахвових лімфатичних вузлів.

Пахвові лімфатичні вузли (nodi lymphatici axillares), яких налічується 15–45, є основними ділянковими лімфатичними вузлами верхньої кінцівки, вони розташовані у жировій клітковині пахвової ямки біля її стінок і вздовж судинно-нервового пучка, утворюючи 5 груп:

  1. Верхівкові лімфатичні вузли (nodi lymphatici apicales), яких є 1–5, розміщені біля пахвових артерії і вени під ключицею вище малого грудного м’яза. Вони приймають лімфатичні судини від прилеглих м’яких тканин, а також від інших пахвових лімфатичних вузлів, що розташовані нижче.
  2. Плечові лімфатичні вузли, або бічні лімфатичні вузли (nodi lymphatici humerales; nodi lymphatici laterales), яких налічується 1–8, залягають на бічній стінці пахвової ямки – на присередній поверхні початкових відділів двоголового м’яза плеча і дзьобоплечового м’яза. Ці вузли першими приймають приносні лімфатичні судини з верхньої кінцівки.
  3. Підлопаткові лімфатичні вузли, або задні лімфатичні вузли (nodi lymphatici subscapulares; nodi lymphatici posteriorеs), яких є 1–13, містяться на задній стінці пахвової ямки, яка утворена найширшим м’язом спини, великим круглим і підлопатковим м’язами, вздовж підлопаткових артерії і вени.
  4. Грудні лімфатичні вузли, або передні лімфатичні вузли (nodi lymphatici pectoralеs; nodi lymphatici anteriores), яких налічується 3–7, залягають на зовнішній поверхні переднього зубчастого м’яза вздовж бічних грудних артерії і вени. У ці вузли впадають поверхневі лімфатичні судини від верхніх відділів передньої черевної стінки, передньої та бічної ділянок грудної клітки, від груді (грудної залози).
  5. Центральні лімфатичні вузли (nodi lymphatici centrales), яких налічується 2–12, залягають на передньоприсередній поверхні   пахвової   вени,   між   нею і присередньою стінкою пахвової ямки, що утворена переднім зубчастим м’язом. Ці вузли приймають переважно лімфатичні судини плеча і задньобічних відділів грудної клітки.

У цій ділянці є ще декілька невеликих груп лімфатичних вузлів:

–             міжгрудні лімфатичні вузли (nodi lymphatici interpectorales), яких є 1–5, розміщені в передній стінці пахвової ямки в клітковині між великим і малим грудними м’язами. У ці вузли впадають приносні лімфатичні судини від прилеглих м’язів, груді (грудної залози), бічних і підлопаткових пахвових лімфатичних вузлів. Виносні лімфатичні судини міжгрудних вузлів прямують до верхівкових пахвових лімфатичних вузлів;

–             дельтоподібно-грудні лімфатичні вузли, або підключичні лімфатичні вузли (nodi lymphatici deltopectorales; nodi  lymphatici  infraclaviculares),  яких є 1–3, містяться в дельтоподібно-грудній борозні позаду поверхневої пластинки дельтоподібної фасції вздовж головної вени. Вони приймають приносні лімфатичні судини від м’яких тканин дельтоподібної ділянки. Їхні виносні лімфатичні судини прямують до пахвових і надключичних лімфатичних вузлів;

–             плечові лімфатичні вузли (nodi lymphatici brachiales), яких налічується 1–3, переважно розміщені на передньоприсередній поверхні двох плечових вен у місці їх з’єднання в один стовбур. У ці вузли впадають ряд приносних лімфатичних судин верхньої кінцівки і від прилеглих м’яких тканин. Їхні виносні лімфатичні судини переважно відкриваються в центральні і підлопаткові пахвові лімфатичні вузли.

Усі пахвові лімфатичні вузли з’єднані між собою численними лімфатичними судинами, утворюючи пахвове лімфатичне сплетення (plexus lymphaticus axillaris). У пахвові лімфатичні вузли відкриваються приносні лімфатичні судини з ділянок верхньої кінцівки, зокрема, пахвової і дельтоподібної ділянок, груді (грудної залози), передніх та бічних ділянок грудної клітки і спини. Від усіх груп пахвових лімфатичних вузлів виносні лімфатичні судини впадають переважно у верхівкові пахвові лімфатичні вузли. Їхні виносні лімфатичні судини утворюють з кожного боку підключичний стовбур, або 2–3 крупні підключичні лімфатичні судини. Правий підключичний стовбур (truncus subclavius dexter) впадає у праву лімфатичну протоку або в одну із вен, що утворюють правий венозний кут. Лівий підключичний стовбур (truncus subclavius sinister) впадає у шийну частину грудної протоки або в одну із вен, що утворюють лівий венозний кут.

Лімфатичні судини і ділянкові лімфатичні вузли нижньої кінцівки

На нижній кінцівці є поверхневі і глибокі лімфатичні судини, між якими існують численні анастомози, які пронизують фасції. Лімфатичні судини беруть свій початок від підошвової і тильної лімфокапілярних сіток стопи. Ділянковими лімфатичними вузлами нижньої кінцівки є підколінні та пахвинні вузли.

Лімфатичні судини нижньої кінцівки

Поверхневі лімфатичні судини (vasa lymphatica superficiales) нижньої кінцівки, які розташовані над поверхневими фасціями, формуються з лімфокапілярних сіток шкіри, підшкірної клітковини і поверхневих фасцій, прямуючи до підколінних і поверхневих пахвинних лімфатичних вузлів. Поверхневі лімфатичні судини поділяють на присередню, задню і бічну групи:

–             судини присередньої групи: присередні поверхневі лімфатичні судини (vasa lymphatica superficialia medialia), яких налічується 8–12, приймають лімфу від І, ІІ, ІІІ пальців, тильної поверхні присереднього краю стопи, присередньої і задньоприсередньої поверхонь гомілки та стегна. Ці судини проходять вздовж великої підшкірної вени і впадають в поверхневі пахвинні лімфатичні вузли;

–             судини бічної групи: бічні поверхневі лімфатичні  судини  (vasa  lymphatica  superficialia  lateralia), яких є 1–6, приймають лімфу від IV і V пальців, бічної частини тилу стопи і бічної поверхні гомілки. Ці судини прямують вверх і нижче колінного суглоба зливаються із судинами присередньої групи;

– судини задньої групи: задні поверхневі лімфатичні судини (vasa lymphatica superficialia posteriora), яких є 3–5, приймають лімфу від шкіри і підшкірної клітковини бічного краю тилу стопи та підошви, п’яткової ділянки, вони прямують вздовж малої підшкірної вени і впадають у підколінні лімфатичні вузли.

Глибокі лімфатичні судини (vasa lymphatica profunda) нижньої кінцівки приймають лімфу з лімфокапілярних сіток м’язів, сухожилків, суглобових капсул, синовіальних сумок і піхв, глибоких фасцій, окістя і нервів. Ці судини супроводжують глибокі артерії і вени стопи, гомілки та стегна, прямують вверх і впадають у підколінні та глибокі пахвинні лімфатичні вузли.

Ділянкові лімфатичні вузли нижньої кінцівки

Ділянкові лімфатичні вузли нижньої кінцівки (nodi lymphatici regionales membri inferioris), представлені підколінними і пахвинними лімфатичними вузлами.

Підколінні лімфатичні вузли (nodi lymphatici poplitei), яких налічується 1–5, розташовані в середньому і нижньому відділах підколінної ямки вздовж підколінних артерії і вени, їх поділяють на поверхневі та глибокі вузли:

–             поверхневі підколінні лімфатичні вузли  (nodi

lymphatici poplitei superficiales) розташовані поверх підколінної фасції. У ці вузли притікає лімфа із поверхневих лімфатичних судин гомілки задньої групи і частково із судин бічної групи;

–             глибокі підколінні лімфатичні вузли (nodi lymphatici poplitei profundi) приймають лімфу від частини глибоких приносних лімфатичних судин гомілки.

У більшості випадків є тільки один підколінний лімфатичний вузол. Іноді у верхній третині гомілки трапляються передній і задній великогомілкові вузли (nodi tibiales anterior et posterior) та малогомілковий вузол (nodus fibularis), які розташовані на шляху глибоких лімфатичних судин гомілки біля однойменних артерій і вен.

Виносні лімфатичні судини підколінних лімфатичних вузлів прямують до пахвинних лімфатичних вузлів.

Пахвинні лімфатичні вузли (nodi lymphatici inguinales) поділяють на поверхневі і глибокі вузли.

Поверхневі пахвинні лімфатичні вузли (nodi lymphatici inguinales superficiales), яких налічується 4–20, розташовані поверх широкої фасції стегна під пахвинною зв’язкою навколо підшкірного розтвору. Серед них виділяють такі вузли:

–             верхньоприсередні лімфатичні вузли (nodi lymphatici superomediales) лежать на дірчастій фасції підшкірного розтвору і навколо устя великої підшкірної вени;

–             верхньобічні лімфатичні вузли (nodi lymphatici superolaterales) розміщені у вигляді  ланцюжка під нижнім краєм пахвинної зв’язки;

– нижні лімфатичні вузли (nodi lymphatici inferiorеs) містяться на широкій фасції нижче нижнього рогу серпоподібного краю підшкірного розтвору.

У поверхневі пахвинні лімфатичні вузли впадають поверхневі приносні лімфатичні судини з нижньої кінцівки, від шкіри і підшкірної клітковини зовнішніх статевих органів, промежини, сідниць і живота. Виносні лімфатичні судини цих вузлів прямують до глибоких пахвинних лімфатичних вузлів.

Глибокі пахвинні лімфатичні вузли (nodi lymphaticі inguinales profundi), яких є 1–7, розташовані під широкою фасцією в клубово-гребінній борозні біля стегнових артерії і вени. У групі глибоких пахвинних лімфатичних вузлів окремо виділяють ближчий, проміжний і дальший вузли, які розміщені у вигляді ланцюжка:

–             ближчий лімфатичний вузол (nodus lymphaticus proximalis) – вузол Розенмюллера – Кльоке – Пирогова, розташований найвище у стегновому кільці на присередній поверхні стегнової вени. Знання топографії цього вузла має клінічне значення, особливо в хірургії, при операціях з приводу стегнової грижі, коли є загроза поранення стегнової вени, тому цю ділянку хірурги називають “зоною смерті” (zona mortis).

–             проміжний лімфатичний вузол (nodus lymphaticus intermedius) розташований під ближчим вузлом;

–             дальший лімфатичний вузол (nodus lymphaticus distalis) міститься найнижче в групі глибоких пахвинних лімфатичних вузлів.

У глибокі пахвинні лімфатичні вузли відкриваються глибокі приносні лімфатичні судини з нижньої кінцівки, зовнішніх статевих органів, тканин сідничної ділянки і передньої стінки живота, а також виносні судини поверхневих пахвинних лімфатичних вузлів. Виносні лімфатичні судини глибоких пахвинних лімфатичних вузлів проходять через судинну затоку і прямують до зовнішніх клубових лімфатичних вузлів.

Лімфатичні судини і ділянкові лімфатичні вузли таза

У порожнині таза і на його стінках містяться численні лімфатичні тазові вузли (nodi lymphatici pelvis), які приймають приносні лімфатичні судини від лімфокапілярних сіток прилеглих органів і стінок. Залежно від розташування тазові лімфатичні вузли поділяють на пристінкові та нутрощеві вузли.

Пристінкові лімфатичні тазові вузли

Пристінкові лімфатичні тазові вузли (nodi lymphatici pelvis parietales) розташовані вздовж крупних кровоносних судин таза і прилягають до його стінок. До пристінкових лімфатичних вузлів таза належать зовнішні, внутрішні і загальні клубові вузли.

Зовнішні клубові лімфатичні вузли (nodi lymphatici iliaci externi), яких налічується 5–12 з кожного боку, розташовані вздовж зовнішніх клубових артерії і вени. У цій групі лімфатичних вузлів виділяють:

– присередні лімфатичні вузли (nodi lymphatici mediales), які містяться на передньоприсередній поверхні зовнішньої клубової вени;  бічні  лімфатичні вузли (nodi lymphatici laterales),  що розміщені на передньобічній  поверхні  зовнішньої  клубової  вени, і проміжні лімфатичні вузли (nodi lymphatici intermedii), які залягають попереду в борозні між зовнішніми клубовими артерією і веною;

–             присередній, проміжний і бічний затокові лімфатичні вузли (nodi lymphatici lаcunares medialis, intermedius et lateralis) розміщені заочеревинно знизу і позаду пахвинної зв’язки, прикриваючи зверху судинну затоку і оточуючи зовнішні клубові артерію і вену;

–             затульні лімфатичні вузли (nodi lymphatici obturatorii), яких є 1–3, розташовані заочеревинно біля входу в затульний канал навколо затульних судин і нерва;

–             міжклубові лімфатичні вузли (nodi lymphatici interiliaci), яких є 1–3, містяться на присередній поверхні початкового відділу зовнішньої клубової артерії, нижче відгалуження внутрішньої клубової артерії.

Зовнішні клубові лімфатичні вузли, що з’єднані між собою численними лімфатичними судинами, утворюють багаторядний каскад. Ці вузли приймають виносні лімфатичні судини з глибоких пахвинних лімфатичних вузлів, які проникають у порожнину таза через судинну затоку. У зовнішні клубові лімфатичні вузли впадають також приносні лімфатичні судини від сечового міхура, а у чоловіків – ще й частина лімфатичних судин від передміхурової залози, пухирчастої (сім’яної) залози і сечівника. Виносні лімфатичні судини зовнішніх клубових лімфатичних вузлів прямують до загальних клубових лімфатичних вузлів.

Внутрішні клубові лімфатичні вузли (nodi lymphatici iliaci interni), яких налічується 5–8, розташовані вздовж внутрішньої клубової артерії і на стінках порожнини малого таза. До них належать такі вузли:

–             сідничні лімфатичні вузли (nodi lymphatici gluteales), яких може бути декілька, містяться на бічній стінці малого таза біля верхньої і нижньої сідничних артерій. Вони приймають приносні лімфатичні судини від тканин задньої стегнової і сідничної ділянок, бічної стінки малого таза;

–             верхні і нижні лімфатичні вузли (nodi lymphatici superiores et inferiores), яких є 2–5, розташовані вздовж внутрішньої клубової артерії, вони приймають лімфу від бічної стінки і частково від внутрішніх органів малого таза;

–             крижові лімфатичні вузли (nodi lymphatici sacrales), яких є 2–3, розташовані на тазовій поверхні крижової кістки, присередньо від її отворів, вздовж серединної крижової артерії. Вони є ділянковими лімфатичними вузлами не тільки для стінок таза, але й для прямої кишки, оскільки прилягають до її задньої  поверхні.

Отже, у внутрішні клубові лімфатичні вузли впадають приносні лімфатичні судини: від тканин стінок малого таза, тканин задньої стегнової і сідничної ділянок; частина приносних лімфатичних судин із сечового міхура, передміхурової залози і матки (ці судини супроводжують внутрішню соромітну вену і нижню міхурову артерію), прямої кишки; виносні лімфатичні судини з нутрощевих тазових лімфатичних вузлів.

Виносні лімфатичні судини внутрішніх клубових лімфатичних вузлів впадають у загальні клубові і частково зовнішні клубові лімфатичні вузли.

Загальні клубові лімфатичні вузли (nodi lymphatici iliaci communes), яких налічується 2–10, розташовані вздовж загальних клубових артерії і вени. До цієї групи лімфатичних вузлів належать:

–             присередні лімфатичні вузли (nodi lymphatici mediales), які розташовані на передньоприсередній поверхні загальної клубової вени;

–             бічні лімфатичні вузли (nodi lymphatici laterales), що містяться на передньобічній поверхні загальної клубової артерії;

–             проміжні лімфатичні вузли (nodi lymphatici intermedii), які залягають попереду в борозні між загальними клубовими артерією і веною;

–             підаортальні лімфатичні вузли (nodi lymphatici subaortici), яких налічується 1–3, містяться під роздвоєнням аорти, вони є спільними для правої і лівої половин таза;

–             лімфатичні вузли мису (nodi lymphatici promontorii), яких є 1–3, розміщені в  ділянці  мису  крижової кістки, на передній поверхні тіла V поперекового хребця.

Усі загальні клубові лімфатичні вузли з’єднані між собою численними лімфатичними судинами, утворюючи своєрідний каскад. У ці лімфатичні вузли впадають виносні лімфатичні судини із зовнішніх і внутрішніх клубових лімфатичних вузлів. Виносні лімфатичні судини правих і лівих загальних клубових лімфатичних вузлів прямують до поперекових лімфатичних вузлів, які розташовані навколо черевної аорти і нижньої порожнистої вени.

Нутрощеві лімфатичні тазові вузли Нутрощеві лімфатичні тазові вузли (nodi lymphatici viscerales pelvis), яких налічується 6–15, розташовані навколо внутрішніх органів малого таза. До цієї групи лімфатичних вузлів належать:

– приміхурові лімфатичні вузли (nodi lymphatici paravesicales), яких є 3–5, у вигляді ланцюжка оточують дно і шийку сечового міхура, тому в цій групі вузлів виділяють: передміхурові лімфатичні вузли (nodi lymphatici prevesicales), заміхурові лімфатичні вузли (nodi lymphatici retrovesicales; nodi lymphatici postvesicales), бічні міхурові лімфатичні вузли (nodi lymphatici vesicales laterales). У приміхурові лімфатичні  вузли  впадає  значна  частина  приносних лімфатичних судин від сечового міхура, які у зовнішній оболонці його стінки утворюють густу лімфатичну сітку. Ці судини беруть початок від лімфокапілярних сіток, які містяться у власній пластинці слизової оболонки міхура, підслизовому прошарку (відсутній в ділянці трикутника міхура), м’язовій оболонці та зовнішній адвентиційній чи в підсерозному прошарку серозної оболонки. В останню сітку збирається лімфа від усіх глибоких лімфокапілярних сіток сечового міхура. У чоловіків у приміхурові вузли впадає ще й частина виносних лімфатичних судин з передміхурової залози, пухирчастих (сім’яних) залоз і сечівника. Виносні лімфатичні судини приміхурових лімфатичних вузлів впадають у внутрішні і зовнішні клубові лімфатичні вузли. Частина виносних судин від сечового міхура та деяких внутрішніх статевих органів (див. вище) безпосередньо відкриваються у внутрішні і зовнішні клубові лімфатичні вузли;

–             припрямокишкові лімфатичні вузли, або відхідниково-прямокишкові лімфатичні вузли (nodi lymphatici pararectales; nodi  lymphatici  anorectales), яких  може  бути  до  десяти,  містяться  на  бічних  поверхнях нижнього відділу прямої кишки. Вони приймають приносні лімфатичні судини від прямої кишки. Ці судини беруть свій початок від лімфокапілярних сіток, що містяться у слизовій оболонці, підслизовій основі, м’язовій і зовнішній оболонках стінки прямої кишки. Виносні лімфатичні судини з припрямокишкових лімфатичних вузлів прямують переважно до крижових та інших внутрішніх клубових лімфатичних вузлів. З відхідника приносні лімфатичні судини йдуть до поверхневих пахвинних лімфатичних вузлів. Від верхнього відділу прямої кишки, в підсерозній основі якої є розвинена лімфокапілярна сітка, приносні лімфатичні судини проходять уздовж верхньої прямокишкової артерії і впадають у верхні прямокишкові лімфатичні вузли (група нижніх брижових лімфатичних вузлів);

–             приматкові  лімфатичні  вузли  (nodi lymphatici

parauterini), яких є декілька з кожного краю тіла матки, містяться в пухкій клітковині між двома листками широкої маткової зв’язки. В ці лімфатичні вузли відкриваються приносні  лімфатичні  судини  переважно від стінок дна і тіла матки, які беруть початок від лімфокапілярних сіток матки. На межі ендометрію і міометрію міститься густа плоска лімфокапілярна сітка, а в міометрії – виражена тривимірна сітка. У периметрії наявні дві плоскі лімфокапілярні сітки, в які збирається лімфа від глибше розташованих лімфокапілярних сіток. Більшість виносних лімфатичних судин від приматкових лімфатичних вузлів прямують в боки між листками широкої маткової зв’язки. До них приєднуються лімфатичні судини від маткових труб і яєчників, утворюючи спільне лімфатичне сплетення. Лімфатичні судини цього сплетення йдуть вздовж яєчникових судин до поперекових і ниркових лімфатичних вузлів (лімфатичні вузли живота). Окрім того, деякі лімфатичні судини від дна і тіла матки прямують до внутрішніх клубових лімфатичних вузлів, а також у складі круглої маткової зв’язки – до глибоких пахвинних лімфатичних вузлів. Деякі лімфатичні судини матки відкриваються в приміхурові лімфатичні вузли;

–             припіхвові лімфатичні вузли (nodi lymphatici paravaginales), яких є декілька,  розташовані  нижче від приматкових лімфатичних вузлів, на бічній поверхні шийки матки і верхньої ділянки піхви. Ці лімфатичні вузли приймають приносні лімфатичні судини від шийки матки і верхніх двох третин піхви. Їхні виносні лімфатичні судини  прямують до внутрішніх і зовнішніх клубових лімфатичних вузлів.

Виносні глибокі лімфатичні судини статевого члена йдуть вздовж глибокої вени статевого члена і прямують до крижових та внутрішніх клубових лімфатичних вузлів. Лімфатичні судини яєчка беруть свій початок від лімфокапілярних сіток паренхіми та  білкової  оболонки  яєчка.  З’єднавшись з лімфатичними судинами оболонок над’яєчка, вони утворюють внутрішнє лімфатичне сплетення, яке у складі сім’яного канатика заходить через пахвинний канал у черевну порожнину. Потім лімфатичні судини яєчкового сплетення йдуть догори вздовж яєчкових кровоносних судин і впадають у поперекові і ниркові лімфатичні вузли.

Переважна більшість виносних лімфатичних судин нутрощевих лімфатичних тазових вузлів впадають у внутрішні і загальні клубові лімфатичні вузли.

 

 39,860 total views,  5 views today

Exit mobile version