#ATLAS Sobotta – Атлас анатомії людини Соботта

Атлас анатомії людини. У двох томах. Йоганнес Соботта.

За редакцією Г. Путца та Р. Пабста

Мова видання – українська.

Усі анатомічні терміни відповідають сучасній Міжнародній анатомічній номенклатурі — українському стандарту.

Видавництво – “Український медичний вісник”

Сторінок – Том 1: 416 стор.; Том 2: 398 стор.

Український авторизований переклад 22-го німецького видання «Атласу анатомії людини» Йоганнеса Соботти. Поруч із анатомічними ілюстраціями подані зображення, які одержані за допомогою високотехнологічних методів прижиттєвого дослідження (рентгенограми, комп’ютерні томограми, магнітно-резонансні знімки тощо), що забезпечує порівняльне подання матеріалу та клінічну спрямованість атласу. Всі анатомічні терміни відповідають сучасній Міжнародній анатомічній номенклатурі – українському стандарту.
Атлас призначений для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, лікарів, співробітників та широкого кола зацікавлених.

Loading