АРХИПОВИЧ Анатолій Аврамович

archipovich

АРХИПОВИЧ АНАТОЛІЙ АВРАМОВИЧ
(08.05.1925-13.04.2015)
Анатом, доктор медичних наук (1974), професор (1976)

Закінчив Київський стоматологічний інститут (1951), працював: старшим лаборантом (1951-1955), від 1955 р. –  асистентом, з 1962 р. – доцентом. З 1977 р. – професор кафедри нормальної анатомії Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.
У 1974 р. захистив докторську дисертацію на тему «Микроваскуляризационная система твердой оболочки головного мозга человека». Вихованець Київської анатомічної школи, учень професора М.С. Спірова.
Автор понад 60 наукових праць, присвячених вивченню судинного русла різноманітних органів у нормі та в експерименті: колатерального лімфообігу при експериментальному стенозі грудної протоки і морфології лімфатичних капілярів.
Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами Слави III ступеня, Вітчизняної війни і медалями.

razdelitel

ARKHYPOVYCH ANATOLIY AVRAMOVYCH

(08.05.1925-13.04.2015)

Anatomist, Doctor of Medical Sciences (1974), Professor (1976)

Anatoliy Arkhypovych, having graduated from the Kyiv Dental Institute (1951), worked as: senior laboratory technician (1951-1955), assistant (from 1955), associate professor (from 1962). From 1977 – Professor of the Department of Normal Anatomy at Bogomolets Kyiv Medical Institute.

In 1974  he defended the doctoral thesis “On the Micro Cardiovascular System of the Human Brain Dura Mater”. He was the alumnus of Kyiv anatomy school, the disciple of Professor M.S. Spirov.

Anatoliy Avramovych is the author of about 60 research papers, which are devoted to the study of blood-stream of different organs under normal and experimental conditions: collateral lymph circulation in case of experimental thoracic duct stenosis and lymphatic capillaries morphology.

He participated in the Great Patriotic War, was awarded the Order of Glory 3rd  class, the Order of the Patriotic War and the medals.

razdelitel

 

Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons із зазначенням автора / розповсюдження на тих самих умовах

Loading