КОЗЛОВ Микола Іларіонович

(30.11.1814 — 28.09.1889)

Професор, один із засновників медичного факультету і перший завідувач кафедри анатомії (1841-1844), патологічної анатомії (1845-1853) Університету Св. Володимира. Закінчив медичний факультет Казанського університету (1833), потім Дерптський університет (1837), де здобув ступінь доктора медицини. Захистив дисертацію на тему  “О сочетанных опухолях”.  Працював у Вені, Цюриху, Парижі. З 1841 р. професор анатомії. Також викладав патологію, фармакологію, патологічну хімію, історію медицини. Заснував при Київському університеті патологоанатомічний музей. Розробив гістохімічний аналіз для визначення хворобливих процесів. Наукові праці присвячені анатомії і військовій медицині. Протягом 30 років редагував “Военно-медицинский  журнал”.

razdelitel

KOZLOV Mykola Ilarionovych

(30.11.1814 — 28.09.1889)

Professor, one of the founders of Medical Faculty and the first Head of the Department of Anatomy (1841-1844), of Pathologic Anatomy (1845-1853) of St. Volodymyr University. He completed his studies at Medical Faculty of Kazan University in 1833, in 1837 graduated from University of Dorpat (Tartu), where he took the Doctor of Medicine degree. He has defended the thesis “On the Combined Tumors”. Mykola Kozlov worked in Vienna, Zurich, Paris. In 1841 he became a Professor of anatomy. He also taught pathology, pharmacology, pathological chemistry, the history of medicine.  He also founded anatomicopathological museum at Kyiv University. He was the first to elaborate a histochemical analysis for the identification of disease processes.  His scientific works are devoted to anatomy and military medicine. He edited the Military Medical Journal during 30 years.

 

Рисунок1

 

Loading