Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

ФЕДОНЮК Лариса Ярославівна

Доктор медичних наук (2010), професор (2011).

Народилась 22 червня 1974 року у м. Рівне.

Освіта: Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського (1997)

Досвід професійної діяльності:

Тема докторської дисертації: “Структурна організація змін клапанного апарату при набутих вадах серця” (2010)

Шифр наукової спеціальності: 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Опублікувала понад 450 робіт, у тому числі: 6 монографій, 14 підручників і навчальних посібників, отримала 5 патентів на корисну модель. Серед них:

СТАТТІ

МОНОГРАФІЇ

 ПІДРУЧНИКИ

 ПОСІБНИКИ

Підготувала 3 кандидатів наук.

Напрями наукових інтересів:  Гістоархітектоніка передсердно-шлуночкових клапанів серця та морфологічні аспекти сухожилкових струн і кровоносних судин клапанів серця в пренатальному та постнатальному періодах онтогенезу. Життєво-екологічні аспекти патології людини та тварини в умовах глобальної екологічної кризи. Дослідження регенераторного потенціалу мезенхімальних стовбурових клітин при пошкодженні тканин в експерименті та перспективи їх терапевтичного застосування.

Робоча адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Словацького, 2, навчально-науковий інститут медико-біологічних проблем, кафедра медичної біології.

Електронна адреса: Fedonyuk22Larisa@gmail.com

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

 

 3,676 total views,  5 views today

Exit mobile version