АШУКІНА Наталія Олександрівна

Кандидат біологічних наук (2002)

Народилася 13 лютого 1971 року в м. Харків.

Освіта

 • 1993 – Харківський державний університет за фахом «Біологія».

Досвід професійної діяльності

 • 1992-1995 – лаборант лабораторії патогістоморфології, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

 • 1995-2000 – молодший науковий співробітник, лабораторія морфології сполучної тканини, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

 • 2000-2004 – науковий співробітник, лабораторія морфології сполучної тканини, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

 • 2004-2016 – старший науковий співробітник, лабораторія морфології сполучної тканини, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

 • 2016-2017 – провідний науковий співробітник, лабораторія морфології сполучної тканини, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

 • з 2017 – завідуюча лабораторією морфології сполучної тканини, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

 

Дисертаційні праці

 • 2002 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Регенерація кістково-хрящової рани при використанні кальцій-фосфатних керамік»

Шифр наукової спеціальності:  03.00.11 – цитологія, гістологія.

Наукові інтереси:

 • структура тканин опорно-рухової системи в нормі та за умов патології

 • регенерація кістки, суглобового хряща, міжхребцевого диска

 • реакція кісткової тканини на імплантацію нових синтетичних пластичних матеріалів та металів з різним покриттям, культивованих скелетогенних клітин

Основні наукові праці:

Автор (співавтор) понад 80 наукових праць, серед яких:

 СТАТТІ
 • Porous calcium phosphate ceramic granules and their behaviour in differently loaded areas of skeleton / Zyman Z, Glushko V, Dedukh N, Malyshkina S, Ashukina N // J. Mater. Sci. Mater. Med. – 2008. – Vol. 19(5). – P. 2197-2205.
 • Ашукіна Н.О. Вплив підвищеного рівня тиреоїдних гормонів на кістку / Н.О. Ашукіна, Н.В.Дєдух, І.В. Гопкалова // Проблеми ендокринної патології. – 2009. – № 2. – С.107-113.
 • Морфология костной ткани тел позвонков у самцов крыс после орхиэктомии и введения L-тироксина / И.В. Гопкалова, Н.В. Дедух, Н.А. Ашукина, Л.М. Бенгус // Проблеми ендокринної патології. – 2009. – № 4. – С.94-102.
 • Перебіг репаративного остеогенезу при моделюванні варусної деформації стегнової кістки щурів / Н.В. Дєдух, Н.О. Ашукіна, К.К. Романенко, Л.Д.  Горидова // Український медичний альманах. – Т.13, №3. – 2010. – С. 67-70.
 • Ашукіна Н.О. Морфологічні особливості регенерації стегнової кістки щурів в умовах екзогенного L-тироксину / Н.О. Ашукіна, Л.М. Бенгус // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 2. – С. 230-234.
 • Ашукіна Н.О. Морфологія стегнової кістки щурів в умовах екзогенного L-тироксину / Н.О. Ашукіна // Український морфологічний альманах. – 2011. – Т. 9, № 2. – С. 8-10.
 • Ашукіна Н.О. Морфологія кісткового дефекту в умовах моделювання гіпотиреозу / Н.О. Ашукіна // Український морфологіч-ний альманах. – 2012. – Т. 10, № 2. – С. 6-8.
 • Морфологические особенности тканей в зоне межтелового спондилодеза при экспериментальном моделировании у крыс /Д.Е. Петренко, Н.А. Ашукина, Г.В. Иванов, А.А. Мезенцев // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2012. – № 4. – С. 45-49.
 • Ашукіна Н.О. Особливості репаративного остеогенезу в діафізарних дефектах стегнових кісток щурів за умов моделювання гіпотиреозу / Н.О.Ашукіна, Н.В.Дєдух, М.М. Гелета // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т. 16, № 1, Ч. (61). – С. 9-12.
 • Особенности формирования, структурно-механические свойства фибрин-кровяного сгустка и его значение для регенерации кости / Попсуйшапка А.К., Литвишко В.А., Ашукина Н.А., Данищук З.Н. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2013. – № 4. – С. 5-12.
 • Изучение морфологических особенностей зоны межтелового инструментального спондилодеза с применением костного аутотрансплантата в эксперименте / Д.Е. Петренко, Н.А. Ашукина, Г.В. Иванов, А.А. Мезенцев // Харківська хірургічна школа. – 2013. – № 5 (62). – С.47-51.
 • Структурные особенности паравертебральных мышц в норме и при дегенеративных заболеваниях поясничного отдела позвонгочника (обзор литературы) / В.А. Радченко, Н.В. Дедух, Н.А. Ашукина, А.Г. Скиданов // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2014. – № 4. – С. 122–127.
 • Попсуйшапка О.К. Клініко-морфологічні стадії процесу зрощення відламків кістки / О.К. Попсуйшапка, В.О. Літвішко, Н.О. Ашукіна // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2015. – № 1. – С. 12-20.
 • Структурні особливості багатороздільного м’яза щурів після транспедикулярної фіксації хребців за умов різної рухової активності / Скіданов А. Г., Ашукіна Н. О., Данищук З. М., Батура І. О., Радченко В. О. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2015. – № 2 (599). – С. 85-91.
 • Романенко К.К. Структурні особливості чотириголового м’яза стегна щурів за умов формування деформації стегнової кістки / Романенко К.К., Ашукіна Н.О., Прозоровський Д.В. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 1 (602). – С. 89-94.
 • Формування заднього спондилодезу залежно від різної фізичної активності тварин / Радченко В. О., Скіданов А. Г., Ашукіна Н. О., Данищук З. М., Левицький П. Б. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 2 (603). – С. 55-59.
 • Морфологія суглобового хряща колінного суглоба щурів за умов позасуглобової деформації стегнової кістки / Романенко К. К., Ашукіна Н. О., Батура І. О., Прозоровський Д.В. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 1 (606). – С. 63-71.
 • Локалізація фактора росту ендотелію судин і трансформувального фактора росту-β в тканинах навколовідламкової зони після переломів довгих кісток кінцівок у людини / Григор’єв В. В., Попсуйшапка О. К., Ашукіна Н. О., Галкін Ф. М. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 2 (607). – С. 62-69

Місце роботи:

 • завідуюча лабораторією морфології сполучної тканини, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

Робоча адреса:

вул. Пушкінська, 80

м. Харків

Україна

61024

 

Електронна адреса: nataliya.ashukina@gmail.com

Профілі:

rid_logo

orcid-logo

RG

Бібліометрика української науки

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading