ЧЕРНО Валерій Степанович


Доктор медичних наук (2015), професор (2018)

Голова Миколаївського осередку товариства АГЕТ України.

Народився  6 липня 1965 року в місті Миколаєві.

Освіта: Полтавський медичний стоматологічний інститут (1994)

Місце роботи та посада: завідувач кафедри анатомії, гістології, клінічної анатомії і оперативної хірургії та патоморфології ЧНУ ім. П. Могили (м. Миколаїв). 

Нагороджений багатьма грамотами різних рівнів державних установ. Має подяку командування Нацгвардії за волонтерський рух. Нагороджений МОН України знаком «Відмінник освіти». В 2017 році нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом».

Досвід професійної діяльності:

 • аспірант (1995-1998), доцент (2003), завідувач кафедри біології (2006-2009), декан біологічного факультету (2009-2015), професор (2018), завідувач кафедри анатомії, гістології, клінічної анатомії і оперативної хірургії та патоморфології (з 2018 року)

Тема докторської дисертації: “Порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку людини та лабораторних тварин ” (2015)

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікував понад 150 робіт, у тому числі: 3 монографії, 7 навчально-методичних і навчальних посібників. Серед них:

 
СТАТТІ
 1. Черно В.С. Індивідуальна морфометрична мінливість поперечних пазух твердої оболони головного мозку у дорослих людей в залежності від типу будови черепа // Експериментальна і клінічна медицина. – 2014. – №2 (63). – С. 169-173.
 2. Черно В.С. Індивідуальна морфометрична характеристика пазушного стоку у дорослих людей в залежності від типу будови черепу / В.С. Черно, Ю.М. Вовк // Актуальні питання медичної науки та практики: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2015. Випуск 82, Т.2, ч. 2. – С. 489-495.
 3. Пшиченко В.В., Черно В.С., Волобуєв М.А. Структурно-функціональна характеристика епіфізу щурів за умов хронічного стресу та цілодобового освітлення // Клінічна анатомія та оперативна хірургія: науково-практичний медичний журнал. – 2015. – Т. 14, №1 (51). – С. 90-92.
 4. Черно В.С., Вовк Ю.М., Алексашина І.В. Індивідуальна краніотопографічна та морфометрична мінливість сигмоподібних пазух твердої оболони головного мозку у дорослих людей залежно від типу будови черепа // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – Т. 15-№1 (55). – С. 6-10.
 5. Черно В.С. Порівняльна морфометрична характеристика пазушно-венозних утворень твердої оболони головного мозку людини та собак / В.С. Черно, Ю.М. Вовк // Вісник проблем біології та медицини. ВДНЗУ «УМСА», 2016. – Випуск 2-Т.2 (129). – С. 364-371.
 6. Вплив інгібітора ядерного фактора кВ на біохімічні маркери синдрому за умов гіпопінеалізму та призначення висококалорійної вуглеводно-ліпідної дієти / Бєлікова О.І., Френкель Ю.Д, Черно В.С., Костенко В.А. // Світ медицини та біології. – 2017. – №3 (61). – С. 80-82.
 7. Черно .В.С. Макро-мікроскопічна топографоанатомічна та морфометрична характеристика особливостей формування стоку пазух собаки / В.С. Черно, Л.Ю. Ковальчук, І.В. Пироженко, О.О.Силенко та ін. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Біологічні науки: збірник наукових праць. – № 1(8), травень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського,2017. – С. 63-68.
 8. Морфологічні особливості легеневої тканини за умов карагінан-індукованого плевриту та цілодобового освітлення / Ларичева О.М., Черно В.С., Чеботар Л.Д., Гільмутдинова М.Ш // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, Т. 2 (140). – С. 95-98.
 9. Влияние ингибитора ядерного фактора кВ на биохимические маркеры синдрома инсулинорезистентности в условиях гипопинеализма и назначения высококалорийной углеводной-липидной диеты / Бєлікова О.І., Френкель Ю.Д, Черно В.С., Костенко В.А. // Світ медицини та біології. – 2017. – №3 (61). – С. 80-82.
 10. Пшиченко В.В., Черно В.С. Морфологічні особливості кровопостачання шишкоподібного тіла в залежності від його локалізації в головному мозку щурів // Світ медицини та біології. – 2018. – №1 (63).
 11. Гільмутдінова М. Ш., Черно В. С., Кошарний В.В. Рівень первинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів за умов різноманітної функціональної активності скелетних м’язів в комбінації зі змінами фотоперіоду // Світ медицини та біології. – 2018. – № 3. – С. 215-218.
 12. Черно В.С. Вплив хронічного стресу на морфометричні показники пінеальних клітин щурів / В.С, Черно, В.В. Пшиченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2018. – Вип. 4, Т. 2 (147). – С. 298-300.
 13. Анасевич Я. М., Черно В. С. Вплив кверцетину і тріовіту на стан про- та антиоксидантної системи тонкої кишки щурів при запаленні, індукованому карагінаном на тлі нестачі мелатоніну // Фізіол. журн., 2019. Т. 65, №1. – С. 81-85.
МОНОГРАФІЇ
 1. Вовк Ю.М., Черно В.С. Порівняльна анатомія пазух твердої оболонки головного мозку : монографія. – Миколаїв: «Іліон», 2014. – 389 с.
 2. Морфофункціональні особливості будови та розвитку клапанів аорти легеневого стовбура в онтогенезі : монографія / В.В. Кошарний, Л.В. Абдул-Огли, Г.О. Козловська, В.С. Черно та ін. – Дніпропетровськ: «Середняк Т.К.», 2015. – 140 с.
 3. Органні ефекти мелатоніну : монографія / Л.Д. Чеботар, О.О. Цвях, О.М. Ларичева та ін. ; за ред. д-ра мед. наук В.С. Черно. – Миколаїв: «Іліон», 2018. – 236 с.
 
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 1. Чеботар Л.Д., Ларичева О.М., Черно В.С. Фізіологія людини та тварин: навч. посібник. – Миколаїв: «Іліон», 2014. – 284 с.
 2. Пшиченко В.В., Черно В.С. Цитологія : навч. посібник – Миколаїв: Іліон, 2017. – 120 с.3
 3. Черно В.С., Хилько Ю.К., Вовк О.Ю. Теоретичний матеріал лекційного курсу з анатомії людини. Частина перша. Опорно-руховий апарат : навч. посібник. – Миколаїв: «Іліон», 2018. – 220 с.

 

Підготував 5 кандидатів наук.

Напрями наукових інтересів: просторова та структурна організація пазух твердої оболони головного мозку хребетних.

Робоча адреса: 54003, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця 68 Десантників, 10, кафедра анатомії, гістології, клінічної анатомії і оперативної хірургії та патоморфології.

Електронна адреса: cherno1965@gmail.com

Loading