ДЄДУХ Нінель Василівна

Доктор біологічних наук (1989), професор (1994).

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.607.01 ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», 14.01.21 –травматологія та ортопедія.

Член редакційних рад фахових журналів України «Ортопедия, травматология и протезирование», «Проблеми остеології», «Боль, суставы, позвоночник».

Народилась  28 березня 1943 року у м. Бузулук Оренбургської обл.

Освіта: Харківский державний університет ім. О. М. Горького (1972)

Місце роботи та посада: провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»  (м. Київ).

Нагороджено медалью “Ветеран праці” (1986).

Досвід професійної діяльності:

 • молодший науковий співробітник (1969), старший науковий співробітник (1976), професор (1994), завідувачка  лабораторії морфології сполучної тканини з 1990  до 2017 року ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.И.Ситенка НАМН України» (м. Харків).

Тема докторської дисертації: «Морфологічні аспекти впливу гормонів на суглобовий хрящ в онтогенезі» (1989)

Шифр наукової спеціальності:  16.00.02 – патологія, онкологія, морфологія тварин, 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Опублікувала  421 роботу, у тому числі: 11 монографій, 3 посібника, маю 23 авторських свідоцтва та патентів. Серед них:

МОНОГРАФІЇ
 • Остеопороз: эпидемиология, клиника, диагностика и лечение: Монография / Под. ред. Н.А. Коржа, В.В. Поворознюка, Н.В. Дедух, И.А. Зупанца// – Акад. мед. наук. Украины Х.: Золотые страницы, 2002. – С. 10-29
 • The practice of minimally invasive spinal technique// Ed. Savitz M.H., Chiu C, Raushning W. et al./ «Histological Changes in Faset Joint and Disc Degeneration», V.Radchenko, Dedukh, S. Malyshkina. – AAMISS PRESS, New City, New York, 2005. P. 75-82.
 • Остеоартроз: консервативная терапия: Монография / Акад. мед. наук. Украины; Под. ред. Н.А. Коржа, Н.В. Дедух, И.А. Зупанца. – Х.: Золотые страницы, 2007. – С. 48-75
 • Поворознюк В.В. Экспериментальный остеопороз / В.В. Поворознюк, Н.В. Дедух, Н.В. Григорьева, И.В. Гопкалова. – Киев, 2012. – 228 с.
 • Патология табедренного сустава у детей. Теоретическое, экспериментальноек и биомеханическое обоснование Монография. Под редакцией А.И.Королькова, З.М.Мителевой /гл 8. Экспериментальное моделирование на животных патологий тазобедренного сустава/ А.И. Корольков, А.Б. Громов, Н.В.Дедух, Н.И Люткевич // Харьков, 2016.– 274 с.
 ПІДРУЧНИКИ
 • Руководство по гистологии/ под. редакцией Данилова Р.К. // Скелетные ткани /Дедух Н.В.
        Панков Е.Я// Спецлит. С-Пб. – 2002. – Т.1, С. 284-328.
 • Руководство по гистологии / под. редакцией Данилова Р.К. // Опорно-двигательный апарат / Н.В.Дедух, Е.Я.Панков//  Спецлит. С-Пб. – 2002. – Т.2, С. 693-699.
 • Руководство по гистологии. Издание 2, исп. и доп. Скелетные ткани и органы / В.Г. Гололобов, Н.В. Дедух // с. 238-301. Позвоночный столб / Н.В. Дедух // с.301-306. – СПб: СпецЛит, 2010.– т.1 .– 831 с.
СТАТТІ
 • Дедух Н.В. Артроз /Дедух Н.В.//Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012.–№ 2 (6). – С. 37-41.
 • Корж Н.А. Остеопороз и остеоартроз: патогенетически взаимосвязанные заболевания? (обзор литературы) / Н.А. Корж, Н.В. Дедух, Н.Н. Яковенчук //Ортопедия, травматология и протезирование – 2013. – № 4. – С.102-110.
 • Дедух Н.В. Остеопороз: механизм лечебного действия бисфосфонатов и клинические перспективы / Н.В. Дедух // Травма, 2013. – т. 14, № 2. С. 1-7
 • Дедух Н.В. Костная ткань в норме и при остеопорозе/ Н.В. Дедух., Е.А. Побел.// Ортопедия, травматология и протезирование – 2013. – № 3. – С. 73 –83.
 • Povoroznyuk V. Effect of aging on fracture healing /V. Povoroznyuk, N. Dedukh, A. Makogonchuk// Gerontologija, Vilnius. – 2014, т 15, №2. C. 97-102.
 • Modern Techniqin spine surgery/ Monograf. Ed: A.Bhave./ Lumbar facet syndrome // V.Radchenko, N. Dedukh, S.Malyshkina/ The healh sciences publisher – 2014. – C.222-232.
 • Morphological aspects of experimental lumbar spinal stenosis modeling / L.M. Bengus, N.V.Dedukh, O.P. Shmanko et al.// Inter Medical Journal.- 2014. – № 1. Р. 102-104.
 • Dedukh N. Bone mineral density of patients with low-energy fractures / N.Dedukh, E.Pobel., V. Maltseva // Materials World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases. – 2–5 April 2014. Seville, Spain. – P. 354-355.
 • Дедух Н.В. Биоиндикация материала на основе углерода в исследованиях in vitro и in vivo / Н.В.Дедух, Лу Чжоу, И.В. Вишнякова// Вісник проблем біології і медицини.– 2016.–Т.1, № 3. – 82-85
 • Regeneration of intervertebral disc by way using of allogeneic chondrocytes cultivated in vitro in the light of concept for restabilization of the spine (experimental investigation) / V.A. Radchenko, N. Dedukh, S.V. Malyshkina, O.M. Kostytska //Ортопедия, травматология и протезирование – 2016. – № 3. – С.27-33.
 • Морфологічні зміни в хребтових рухових сегментах поперекового відділу хребта кролів після їх стабілізації ригідними імплантатами / Дедух Н.В, Бенгус Л.М., Левшин О.А.et al.// Ортопедия, травматология и протезирование.–2017.– № 1 (606).– С. 21-26.

Підготувала: 1 доктора та 10 кандидатів наук.

Напрями наукових інтересів: регенерація кістки під впливом екзогенних та ендогенних чинників, регенерація  суглобового хряща та міжхребцевого диску, визначення механізмів порушення ремоделювання кістки при остеопорозі та остеопоротичних переломах, експериментально-морфологічне обґрунтуванні підходів до профілактики та лікування остеопорозу, морфологія артроза, остеохондроза; біосумісніть  та остеоінтеграція біоматеріалів.

Робоча адреса: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська , 67, відділ клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».

Електронна адреса:  dedukh_ninel@ukr.net

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading