ДИШЛЮК Надія Володимирівна

кандидат ветеринарних наук (2000), доцент (2005).

Народилась 13 липня 1974 р. у  м. Києві.

Освіта: Національний аграрний університет, спеціальність – «Ветеринарна  медицина» (1996).

Місце роботи та посада: доцент кафедри  анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ). 

Нагороджена:

Почесною грамотою НТ АГЕТ України (2013);

Почесною грамотою за вагомий внесок у підготовку і видання навчальної літератури з морфології тварин (2017).

Досвід професійної діяльності:

– 1996-1999 рр. навчання в аспірантурі кафедри гістології, цитології та ембріології.

– 1999-2000 рр. асистент кафедри гістології, цитології та ембріології.

– 2000 р. захист кандидатської дисертації в Національному аграрному університеті.

– 2000-2005рр. старший викладач кафедри гістології, цитології та ембріології

– 2005-2017 рр.  доцент кафедри гістології, цитології та ембріології.

– з 2017 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Тема кандидатської дисертації: «Постнатальний період онтогенезу тимуса курей кросу «Ломан Браун» (2000)

Шифр наукової спеціальності:  16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин – ветеринарні науки.

Розробила електронний навчальний курс з дисципліни «Цитологія, гістологія, ембріологія».

Опублікувала понад 200 наукових праць, серед яких є співавтором практикуму  «Цитологія, гістологія та ембріологія свійських тварин», посібників: «Гістологія і ембріологія водних тварин», «Цитологія, ембріологія і гістологія свійських тварин у запитаннях і відповідях». Має наукові публікації у морфологічному журналі Угорщини та у вузівських виданнях Росії і Білорусії.

h– індекс – 3.

Напрями наукових інтересів: морфологія, кровопостачання і іннервація органів кровотворення та імунного захисту птахів у постнатальному періоді онтогенезу.

Робоча адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони 15, НУБіП України, кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Електронна адреса: dushlyuk@ukr.net

 

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading