ГАРЕЦЬ Віра Іванівна

Доктор медичних наук (1995), професор (1997).

Член  наукового товариства АГЕТ України (з 1970).

Член  спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03 Дніпропетровської медичної академії МОЗ України зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія (медичні науки), 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія, 14.01.21 – травматологія та ортопедія.

Народилася  28 березня1949 року у м. Дружківка (Донецька область).

Освіта: Дніпропетровський медичний інститут (1975)/

Місце роботи та посада: професор кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (м. Дніпро). 

Досвід професійної діяльності: аспірант (1975),  доцент (1993), професор (1997), завідувач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки  ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» з 2003 по 2014 рік. 

Тема докторської дисертації:  “Закономірності підтримання структурного гомеостазу щитовидної залози” (1995).

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікувала понад 200 робіт, у тому числі: 3 монографії, 12 навчальних посібників. Серед них:

 СТАТТІ
  • Гарець В.І. Експериментальний пошук біоантагоністів ембріотоксичної дії ацетату  свинцю / Вісник Луганського НУ ім. Т. Шевченка. – 2013 – № 19 (278), частина 1. – С. 85-93.
  • Гарець В.І. Морфологічний стан фетальної печінки під впливом  цитратів срібла та золота на тлі свинцевої інтоксикації / В.І.Гарець,  Ю.О.Бельська, В.Ф.Шаторна // Галицький лікарський вісник.- 2015.- Т.22, № 3 (частина 1). – 48-51.
  • Harets Morphology of fetal liver under the influence of silver and gold citrates on a background of lead intoxication in rats / Vira Harets, Shatorna V., Belska I., DemchenkoT. /The Pharma Innovation Journal. – 2016. – 5(2).-P. 5-8.
  • Шаторна В.Ф. Роль наночасток цитратів металів у пошуку нових біоантогоністі ембріотоксичності ацетату свинцю/ Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Нефьодова О.О., Каплуненко В.Г., Чекман І.С.// Монографія/ Дніпропетровськ- 2016.- 118с.
  • Гарец В., Шаторная В., Бельская Ю. Особенности сосудистого русла печени крыс в условиях действия свинца и нанометаллов// Modern Science – Moderni veda. –  2017, №1. – Р. 106-114.
 ПОСІБНИКИ
  • Загальна та медична паразитологія / За ред.. проф. В.І. Гарець  //  Дніпро, АРТ-ПРЕС, 2013.  – 160 с. Гриф ЦМК МОЗ України.
  • Medical biology. Book-protocols for practical lessons / V.I. Harets, N.O.Markhon, V.F.Shatorna  // Dnepropetrovsk, Litograf – 2015, 126p. Approved by Ministry of Education and Science of Ukraine (Record # 1/11-716 / 21.01.2014)

Підготувала 1 кандидата медичних наук.

Напрями наукових інтересів: біологічні основи морфогенезу органів та тканин під впливом  нанометалів в експерименті.

Робоча адреса: 49000, м. Дніпро, вул.Севастопільська, 19, морфологічний корпус ДМА, кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки.

Електронна адреса:  garetsvira@gmail.com

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

 

Loading