ГОРАЛЬСЬКИЙ Леонід Петрович

Доктор ветеринарних наук (2001), професор (2003).

Заслужений діяч науки і техніки України.
Член секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямком №23 «Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство та ветеринарія».
Член спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Народився 17 січня 1960 року на Волині.

Освіта: Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л. Погребняка (1987).

Місце роботи та посада: завідувач кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир), директор науково-інноваційного інституту тваринництва та ветеринарії.

Нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани» (2010), цінним подарунком та подякою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2012).

Досвід професійної діяльності: Асистент кафедри анатомії і гістології Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. П.Л. Погребняка (1988), завідувач лабораторії патоморфології інституту епізоотології (м. Рівне, 1993), завідувач кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету з 2003 року, директор науково-інноваційного інституту тваринництва та ветеринарії з 2012 року.

Тема докторської дисертації: “Гістоморфологія і гістохімія окремих імунних та некровотворних органів при ретровірусних інфекціях (дослідження експериментального лейкозу рогатої худоби та інфекційної анемії коней)” (2000).

Шифр наукової спеціальності: 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин – ветеринарні науки.

Опублікував понад 350 робіт, у тому числі: 8 монографій, 16 підручників та навчальних посібників, 7 патентів. Серед них:

МОНОГРАФІЇ
• Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин/ Горальський Л.П., Хомич В.Т., Сокульський І.М. та інші // Монографія. – Львів: ЗУКЦ, 2016. –296 с.
• Морфологія та імуногістохімія органів кровотворення та імуногенезу курей за інфекційного бронхіту та при вакцинації / Гуральська С.В., Горальський Л.П.// Монографія. – Житомир: Полісся, 2017. – 240 с.
• Панкреатит собак / Горальський Л.П., Тимошенко О.П., Борисевич Б.В., та інші // Монографія. – Житомир: «Полісся», 2017. – 216 с.
ПОСІБНИКИ
• Морфологія собаки: Навчальний посібник / Хомич.В.Т., Горальський Л.П., Ших Ю. – Житомир: видавництво «Рута», 2014. – 472 с. Гриф МОН України.
• Анатомія свійських птахів: Навчальний посібник / Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кот Т.Ф., Гуральська С.В. – Вид. 2-ге. Житомир: Полісся, 2014. – 248 с. Гриф МОН України.
• Патоморфологія незаразних хвороб тварин: Навчальний посібник / Борисевич Б.В., Горальський Л.П., Лісова В.В. – Житомир: Полісся, 2014. – 144 с. Гриф МОН України.
• Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології / Л. П. Горальський, В. Т.Хомич, О. І. Кононський. Навчальний посібник. Видання 4-е, – Житомир: Полісся, 2016. – 288 с. Гриф МАП України.
ПАТЕНТИ
• Патент на винахід № 105982. Спосіб виготовлення гістологічних зрізів для виявлення нуклеїнових кислот /Л.П. Горальський, І.М. Сокульський, С.В. Гуральська, Н.Л. Колеснік. – 2014. – Бюл. № 16.
• Патент на корисну модель № 100223. Спосіб фарбування гістологічних зрізів органів кровотворення для виявлення клітин крові при вивченні їх у нормі та при патології /І.І. Панікар, Л.П. Горальський, О.Ф. Дунаєвська, І.Ю. Горальська, І.М. Сокульський, О.В. Пінський, Є.Я. Прасолов. – 2015. – Бюл. №13.

Підготував 2 докторів та 16 кандидатів наук.
h– індекс – 6.

Напрями наукових інтересів: розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології.

Робоча адреса: 10008, м. Житомир, Старий бульвар 7, кафедра анатомії і гістології.

Електронна адреса: goralsky@ukr.net

 

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading