ГУНАС Ігор Валерійович

 

Народився  22 січня 1966 у м. Умань Черкаської області.

Доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної академії інтегративної антропології (МАІА), виконавчий директор МАІА, член анатомічного товариства Німеччини та Нідерландів, член редакційних колегій журналів «Вісник морфології», «Biomedical and biosocial anthropology», «Вісник Вінницького національного медичного університету», «Світ медицини і біології».

Член спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова,

член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Тема докторської дисертації:  «Реакції печінки щурів на пошкодження, яке індуковане локальною гіпер- та гіпотермією шкіри».

Шифр наукової спеціальності: 14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікував  понад 260 праць.

Підготував 5 докторів і 19 кандидатів наук.

Напрями наукових інтересів:  біомедична антропологія та функціональна морфологія.

Робоча адреса:  21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.

Електронна пошта: igor.v.gunas@gmail.com

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading