ГУРАЛЬСЬКА Світлана Василівна

доктор ветеринарних наук (2017), доцент (2012).

Народилась 06 квітня 1976 року в селі Мульчиці Володимирецького району Рівненської області.

Освіта: Державний агроекологічний університет (м. Житомир), спеціальність – «Ветеринарна  медицина» (2000).

Місце роботи та посада: доцент  кафедри  анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету. 

Нагороджена:

  • Почесною Грамотою за сумлінну працю і особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для аграрного сектора України (2012 р.).
  • Грамотою за високий професіоналізм з нагоди Дня працівників освіти (2016 р.)
  • Грамотою Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України України (2017);
  • Почесною грамотою за вагомий внесок у підготовку і видання навчальної літератури з морфології тварин (2017);
  • Почесною грамотою за сумлінну працю, значний особистий внесок в розвиток факультету ветеринарної медицини (2017).

Досвід професійної діяльності:

– 2002-2005 рр. навчання в аспірантурі кафедри анатомії і гістології.

– 2004-2008 рр. асистент кафедри анатомії і гістології.

– 2006 р. захист кандидатської дисертації в Національному аграрному університеті.

– 2009-2010 рр. старший викладач кафедри анатомії і гістології.

– з 2010 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри анатомії і гістології.

– 2017 р. захист докторської дисертації в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Тема кандидатської дисертації: «Морфофункціональна характеристика органів і тканин свиней при згодовуванні алуніту та каоліну» (2006).

Тема докторської дисертації: «Інфекційний бронхіт курей (патоморфологія та обґрунтування засобів профілактики)» (2017).

Шифр наукової спеціальності:  16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин – ветеринарні науки.

Опублікувала 110 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники, 1 монографія, 2 патенти. Має наукові публікації у вузівських виданнях Росії і Білорусії.

h– індекс – 2.

Напрями наукових інтересіврозвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології.

Робоча адреса: 10008, м. Житомир, Старий бульвар 7, кафедра анатомії і гістології.

Електронна адреса: guralska@ukr.net

 

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading