ГАРАПКО Тетяна Василівна

Доктор медичних наук (2022),  професор (2023).

Член редакційної ради фахового збірника наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету», серія «Медицина».

Народилася  25 січня 1990 року у м. Мукачево.

Освіта: Ужгородський національний університет, медичний факультет (2013)

Місце роботи та посада: доцент кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету (м. Ужгород). 

Досвід професійної діяльності:

 • асистент (2013), кандидат медичних наук (2017), доцент(2017-2023), професор (2023) кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету;

 • присвоєно звання спеціаліста (лікаря) за спеціальністю «Внутрішні хвороби» (2016)

 • присвоєно вчене звання доцента (2019)

 • спеціалізація за спеціальністю «Ультразвукова діагностика» (2019)

 • спеціалізація за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» (2020)

 • присвоєно вчене звання професора (2024)

Тема кандидатської дисертації: “Структурні зміни тимуса при дії на організм опіоїдів (експериментальне дослідження)” (2017)

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікувала 51 роботу, серед них:

СТАТТІ

 • Гарапко Т.В. Субмікроскопічні зміни структурних компонентів тимуса при дії на організм налбуфіну / Т.В. Гарапко, А.С. Головацький // Патологія. – 2017. – Том 14. – № 3 (41). – С. 353–357. DOI14739/2310-1237.2017.3.118760.
 • Harapko T.V. Nalbuphine-induced submicroscopic changes in the components of the thymus vascular bed / T.V. Harapko, A.S. Holovatskyi // Мир Медицины и Биологии» – 2017. – № 4 (62) – 111–116. DOI 10.26724/2079-8334-2017-4-62-111-116.
 • Harapko T.V. Histological changes of structural components in lymph nodes of rats and changes in biochemical blood indices in experimental obesity / T.V. Harapko // World of Medicine and Biology.  – 2020. –  Vol. 71, №1. – P. 169–172.
 • Harapko T.V. Electron microscopic changes of lymph nodes during correction of sodium glutamate action by melatonin / T.V. Harapko // Reports of Morphology.  – 2020. –  Vol. 26, №1.  – P. 59–64. DOI: 10.31393/morphology-journal-2020-26(1)-09.

ПОСІБНИКИ

 • Holovatskyi A.S., Kochmar M.Yu., Harapko T.V. Functional anatomy of projection tracts of the central nervous system and cranial nerves in the scheme: educational  manual. Uzhhorod, 2020. 64 p.

ПАТЕНТИ

 • Патент України на корисну модель UA 144191 U G09B 23/28 (2006.01), G01N 33/50 (2006.01). Cпосіб моделювання експериментального аліментарного ожиріння опосередкованим впливом глутамату натрію / Матешук-Вацеба Л.Р., Гарапко Т.В., Кирик Х.А. та ін. // Власник: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – №2020 02310; заявл. 09.04.2020 р., опубл. 10.09.2020 Бюл.№17.

 

Робоча адреса: 88018, м. Ужгород, вул. Капушанська, 22, Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія Новака, кафедра анатомії людини та гістології.

 

Електронні адреси:

garapkotv@gmail.com

tetyana.harapko@uzhnu.edu.ua

YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCqebvfLiL2baCcNYGi97org

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0596-9622

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=FZz6P-0AAAAJ

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading