ГАСЮК Петро Анатолійович

Народився  11 січня 1981 р. у м. Полтава.

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Член редакційної колегії науково-практичних журналів «Клінічна стоматологія», «Dental science and practice» та Міжнародного науково-практичного журналу «Intermedical journal».

Опублікував понад 240 друкованих праць (в тому числі, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science), 3 підручника, 18 навчальних посібників, 4 монографій (2 з яких видані за кордоном), 8 винаходів, які підтверджені патентами України.

Тема докторської дисертації: «Структурно-функціональна та гістотопографічна організація емалі різних класів зубів та великих слинних залоз людини».

Шифр наукової спеціальності: 14.03.01 – нормальна анатомія.

Напрями наукових інтересів: морфологія тканин порожнини рота.

Робоча адреса:  46003, м. Тернопіль, вул. Чехова, 7.

Електронна пошта: p.gasyuk@gmail.com, gasiukpa@tdmu.edu.ua

 

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading