Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

ГЕРАСИМЮК Ілля Євгенович

Доктор медичних наук (2006), професор (2007).

Член-кореспондент Міжнародної академії інтегративної антропології (МАІА).

Член правління наукового товариства АГЕТ України (з 2019).

Член спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія (медичні і біологічні науки), 14.01.03 – хірургія, та 14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки).

Народився  2 серпня 1957 року у м. Збараж, Тернопільської області.

Освіта: Тернопільський медичний інститут (1980)

Місце роботи та посада: завідувач кафедри анатомії людини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль). 

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоровʼя (2006).

Досвід професійної діяльності:

Тема докторської дисертації: “ Морфофункціональна характеристика кровоносного русла легень в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції (експериментальне дослідження)” (2006).

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікував понад 270 робіт, у тому числі: 1 монографія, 5 підручників і навчальних посібників, 39 патентів та авторських свідоцтв на винахід. Серед них:

СТАТТІ

 ПІДРУЧНИКИ

 ПОСІБНИКИ

Підготував 1 доктора та 20 кандидатів медичних наук.

Напрями наукових інтересів: структурно-просторова організація кровоносних судин в нормі та патології.

Робоча адреса: 4601, м. Тернопіль, вул. Руська, 12, кафедра анатомії людини.

Електронна адреса: herasymyuk@ukr.net

Mob. +38(063)7156401

 

 

 2,670 total views,  5 views today

Exit mobile version