ХОМИЧ Володимир Тимофійович

доктор ветеринарних наук (1992), професор (1994),

академік АН ВО України (2004),

Заслужений працівник ветеринарної медицини України (2008),

Відмінник освіти України (1998),

Державний стипендіат (2017),

Член Європейської асоціації ветеринарних анатомів EAVA (2002).

Народився 24 липня 1942 р. у  селі Гриньки Кашперівської сільської ради Баранівського району Житомирської області.

Освіта: Українська сільськогосподарська академія, спеціальність – «Ветеринарія» (1972).

Місце роботи та посада: професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України(м. Київ).

Нагороджений:

–         ювілейною медаллю «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965)
–         лауреат нарогоди Ярослава мудрого (2007)
–         медаллю АН ВО України «За успіхи у науково-педагогічній діяльності» (2012)
–         медаллю АН ВО України «О.О. Богомольця» (2013)
–         медаллю «20 років АН ВО України» (2014)
–         медаллю АН ВО України «Ярослава Мудрого» (2015)
–         медаллю АН ВО України «Святого Володимира» (2017)
–         медаллю АН ВО України «Микола Дубина» (2017)

Досвід професійної діяльності:

-1972-1975 рр. асистент кафедри анатомії і гістології тварин.

-1975-1978 рр. аспірант кафедри анатомії і гістології тварин.

-1979-1995 рр. асистент, старший викладач, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри анатомії і гістології тварин.

– 1995-2017 рр. завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології

– З 2017 і до теперішнього часу – професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

 

Тема кандидатської дисертації: «Лимфатическая система слизистой оболочки глотки и миндалин глоточного лимфоидного кольца крупного рогатого скота, свиньи и собаки» (1979).

Тема докторської дисертації: «Онтогенез мигдалин и лимфатического русла глотки и мигдалин домашнего быка» (1992).

Шифр наукової спеціальності:  16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин – ветеринарні науки.

Опублікував понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 підручники, 23 навчальних посібники і 3 монографії.

Має наукові публікації у морфологічних журналах Великої Британії, Італії, Німеччини, Португалії, Угорщини, Чехії, Польщі, Росії, Білорусії, Узбекистану, співпрацює з Міжнародними морфологічними науковими товариствами.

Підготував 10 кандидатів та 2 докторів ветеринарних наук.

Напрями наукових інтересів: морфологія, кровопостачання та іннервація органів кровотворення і імуногенезу свійських ссавців та птахів у постнатальному періоді онтогенезу.

Робоча адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони 15, НУБіП України, кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Електронна адреса: gistology_chair@nubip.edu.ua

 

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading