ГРИНЬ Володимир Григорович

Кандидат медичних наук (2014), доцент (2019)

Член наукового товариства АГЕТ України

Народився 6 березня 1982 року у м. Лохвиця Полтавської області.

Освіта

2007 – закінчив медичний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» за спеціальністю «Лікувальна справа».

Досвід професійної діяльності

2007-2010 – інтернатура з фаху «Хірургія».

2010 – захистив освітньо-кваліфікаційну роботу на здобуття наукового ступеня магістра медицини за спеціальністю «Хірургія» на тему «Сучасний стан проблеми діагностики та лікування перфоративної виразки шлунку та дванадцятипалої кишки».

2010 – лікар-хірург 1-ї міської клінічної лікарні м. Полтава.

2011-2019 – викладач, доцент кафедри анатомії людини «УМСА».

2012 і по теперішній час заступник декана медичного факультету №1 «УМСА».

Дисертаційні праці

2014 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Будова ілеоцекального відділу кишечнику людини з інтактним апендиксом та після апендектомії».

Шифр наукової спеціальності: 14.03.01 – нормальна анатомія.

Наукові інтереси:

нормальна анатомія

гістологія

антропометрія

Напрями наукових інтересів: морфо-функціональні закономірності вікового формування лімфоїдних утворень та залоз слизових оболонок травної системи.

Основні наукові праці

Автор (співавтор) близько 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких 16 розміщені у науково-метричних базах SCOPUS та WEB OF SCIENCE, 2 навчальних посібника з грифами МОН та МОЗ України, 1 навчального наочного посібника з грифом вченої ради «УМСА», 1 монографії, 6 рацпропозицій, 6 патентів України на корисну модель, 6 авторських свідоцтв, 3 нововведень, 2 інформаційних листів. Серед них:

Статті

 1. Костиленко Ю. П. Структурно-функциональная характеристика червеобразного отростка людей в возрастном аспекте / Ю. П. Костиленко, В. Г. Гринь // Світ медицини та біології. – 2012. – № 2. – С. 103–106.
 2. Гринь В. Г. Форма слепой кишки людей преклонного возраста в отдаленные сроки после аппендэктомии / В. Г. Гринь // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т. 10, № 1. – С. 16–19.
 3. Гринь В. Г. Особенности строения слизистой оболочки илеоцекальной заслонки при интактном аппендиксе и после аппендектомии / В. Г. Гринь // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 2, Т. 2 (93). – С. 185–188.
 4. Гринь В. Г. Особенности формы и микроскопического строения отдельных частей илеоцекального отдела толстой кишки и червеобразного отростка у плодов человека / В. Г. Гринь // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. –2012. – Вип. 1¬2 (37–38), Т. 12. – С. 177–180.
 5. Гринь В. Г. Обоснование неправомерности отнесения червеобразного отростка к рудиментарным органам (Библиографический анализ) / В. Г. Гринь, Ю. П. Костиленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип.3, т. 3 (89). – С. 6–9.
 6. Гринь В. Г. Изменчивость формы слепой кишки и червеобразного отростка у людей зрелого и преклонного возраста в пределах ограниченной выборки анатомических препаратов / В. Г. Гринь, Ю. П. Костиленко // Вісник морфології. – 2011. – № 3, Т. 17. – С. 501–505.
 7. Comparative histological structure of the gastrointestinal mucosa in human and white rat: a bibliographic analysis / V. H. Hryn, Yu. P. Kostylenko, Yu. P. Yushchenko [et al.] // Wiadomosci Lekarskie. – 2018. – Т. LXXI, nr. 7. – Р. 1398–1403.
 8. Гринь В. Г. Некоторые особенности анатомического строения толстой кишки белых крыс / В. Г. Гринь, Ю. П. Костиленко, Я. А. Броварник // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 4, т. 2 (147). – С. 265–270.
 9. General comparative anatomy of human and white rat digestive systems: a bibliographic analysis / V. H. Hryn, Yu. P. Kostylenko, Yu. P. Yushchenko [et al.] // Wiadomosci Lekarskie. – 2018. – Т. LXXI, nr. 8. – Р. 1599–1602.
 10. Гринь В. Г. Загальна анатомічна характеристика тонкої кишки білих щурів / В. Г. Гринь // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Вип. 4 (64), т. 18. – С. 88–93.
 11. Hryn V. H. Planimetric correlations between Peyer’s patches and the area of small intestine of white rats / V. H. Hryn // Reports of Morphology. – 2018. – Vol. 24, № 2. – P. 66–72.
 12. Гринь В. Г. Особливості анатомічної будови шлунку білих щурів / В. Г. Гринь, Ю. П. Костиленко, А. І. Ячмінь // Світ медицини та біології. – 2019. – № 1 (67). – С. 133–137.
 13. Features of angioarchitecture of the albino rats stomach and small intestine / V. H. Hryn, Yu. P. Kostylenko, V. P. Bilash, Ya. A. Tarasenko // Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – Т. LXXII, nr 3. – Р. 311–317.
 14. Microscopic structure of albino rats’ small intestine / V. H. Hryn, Yu. P. Kostylenko, V. P. Bilash, O. B. Ryabushko // Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – Т. LXXII, nr. 5, cz. – Р. 733–738.

Навчальні посібники

 1. Svintsytska N. L. Morfofunctional structure of the skull (Study guide) / N. L. Svintsytska, V. H. Hryn. – Полтава, 2016. – 171 р.
 2. Анатомія людини (курс лекцій) : навч. посіб. для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІV рівня акредитації / Ю. П. Костиленко, І. І. Старченко, О. К. Прилуцький, В. Г. Гринь. – Полтава, 2015. – 188 с.
 3. Гринь В.Г. Опорно-руховий апарат людини / В.Г. Гринь, В.П. Білаш. – Полтава, 2019 – 142 с.

Монографії

Особенности ангиоархитектоники кровеносного русла желудка человека : монография / Н. Л. Свинцицкая, О. А. Шерстюк, В. Г. Гринь [и др.]. – Полтава, 2019. – 152 с.

Робоча адреса: 36011, Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка 23, кафедра анатомії людини, тел. (0532)609611

Моб. телефон: +380668126497

Електронна адреса: vogrin034@gmail.com

orcid-logo


завантаження

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

 

Loading