ХМАРА Тетяна Володимирівна

 

Доктор медичних наук (2008), професор (2011).

Член спеціалізованої Вченої ради К 76.600.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія, 14.01.03 – хірургія.

Член спеціалізованої Вченої ради Д 08.601.03 при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія, 14.01.21 – травматологія та ортопедія, 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

 

Народилася  1 жовтня 1971 року в м. Чернівці.

Освіта: Чернівецький державний медичний інститут (1994)

Місце роботи та посада: професор кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці)

 

Досвід професійної діяльності:

  • асистент (1994-2000), доцент (2000-2008), професор кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» з 2008 року;

  • зав. відділу докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури Буковинського державного медичного університету (2009-2010).

Тема докторської дисертації: “Закономірності морфогенезу і становлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини” (2007)

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікувала понад 370 робіт, у тому числі: 8 монографій, 1 підручник, 9 навчальних посібників, 1 словник і 14 патентів.

Серед них:

МОНОГРАФІЇ
Пішак В.П. Ембріогенез чоловічих статевих органів у нормі та патології / В.П. Пішак, Т.В. Хмара, М.М. Козуб. – Чернівці: Медуніверситет, 2006. – 368 с.
Нариси перинатальної анатомії / [Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, Т.В. Хмара та ін.]; за ред. Ю.Т. Ахтемійчука. – Чернівці: БДМУ, 2011. – 300 с.
Хмара Т.В. Перинатальна анатомія верхнього середостіння / Хмара Т.В., Галичанська О.М. – Чернівці: Медуніверситет, 2015. – 320 с.
Хмара Т.В. Пренатальний морфогенез сечівника / Т.В. Хмара Стрижаковська Л.О. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – 224 с.
Васильчишина А.В. Перинатальна анатомія сідничної ділянки / А.В. Васильчишина, Т.В. Хмара, Я.М. Васильчишин. – Чернівці: Медуніверситет, 2017. – 220 с.
СТАТТІ
Хмара Т.В. Половые отличия в развитии уретры предплодов человека / Т.В. Хмара, М.А. Ризничук, Л.А. Стрижаковская // Онтогенез / Russian Journal of Developmental Biology. – 2018. – № 2.
Хмара Т.В. Фетальна мікроскопічна анатомія сім’яних пухирців / Т.В. Хмара, М.О. Ризничук, Т.Б. Сикирицька [та ін.] // Укр. журнал медицини, біології та спорту. – 2018. – Том 3, № 1 (10). – С. 76-80.
Хмара Т.В. Використання методу 3D реконструювання для вивчення пренатального морфогенезу шлуночкової системи головного мозку / Т.В. Хмара, М.О. Ризничук, Т.С. Комшук // Укр. журнал медицини, біології та спорту. – 2017. – № 4 (6). – С. 40-45.
Хмара Т.В. Топографоанатомічні особливості супутніх судин сідничого нерва у плодів людини / Т.В. Хмара, А.В. Васильчишина // Клін. анатомія та операт. хірургія. – 2016. – Т. 15, № 1. – С. 74-77.
Хмара Т.В. Пренатальний морфогенез органа Вебера / Т.В. Хмара, Л.О. Стрижаковська // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Том 2 (129). – С. 348-352.
Хмара Т.В. Варіанти топографії поверхневих вен верхньої кінцівки у плодів людини / Т.В. Хмара, І.І. Заморський, Т.В. Комар, А.Б. Хмара // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Том 2 (129). – С. 343-347.
Хмара Т.В. Топографоанатомічні особливості поверхневої скроневої артерії у плодів 5 місяців / Т.В. Хмара, Т.В. Комар, Д.М. Нікорич, А.Б. Хмара // Акт. проблеми сучасної медицини: Вісник Укр. мед. стомат. академії. – 2016. – Том 16, випуск 4 (56), частина 1. – С. 286-289.
 
 ПІДРУЧНИК
Анатомія людини / Черкасов В.Г., Хмара Т.В., Макар Б.Г., Проняєв Д.В.// Чернівці: Медуніверситет, 2012. – 462 с.
(Рекомендовано МОЗ України як підручник для студентів вищого фармацевтичного навч. закладу та фармацевтичних факультетів вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації).
 
 ПОСІБНИКИ
Хмара Т.В., Макар Б.Г., Козуб М.М., Проняєв Д.В. Анатомія людини. – Чернівці: Медуніверситет, 2011. – 491 с.
Хмара Т.В., Макар Б.Г., Васильчишин Я.М., Проняєв Д.В., Васильчишина А.В. Структурно-функціональна організація кісток та їх з’єднань. – Чернівці: Медуніверситет, 2012. – 298 с.
Пішак В.П., Ризничук М.О., Хмара Т.В. Аномалії сечостатевої системи: від теорії до практики. – Чернівці: Медуніверситет, 2015. – 417 с. (Рекомендовано МОЗ України як навч.-метод. посібник для студентів та викладачів вищих навч. закладів МОЗ України, прот. № 2 засідання Комісії для організації підготовки навч. та навч.-метод. літ-ри для осіб, які навч. у вищих мед. (фарм.) навч. закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України від 16.06.2015 р.).
 CЛОВНИК
Ахтемійчук Ю.Т., Хмара Т.В., Проняєв Д.В. Епонімічні терміни в клінічній анатомії голови та шиї. – Чернівці: Медуніверситет, 2013. – 176 с.
 

Підготувала 3 кандидатів медичних наук. Є керівником 2 кандидатських дисертацій.

Напрями наукових інтересів: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії.

 

Робоча адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Ризька, 1, кафедра анатомії людини.

Домашня адреса: 58022, м. Чернівці, вул. В. Аксенина 1а, кв. 16

Телефони: роб. (0372) 523963; моб. +380997516550

Електронна адреса: khmara.tv.6@gmail.com

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading