КОЧМАРЬ Михайло Юрійович

Кандидат медичних наук (номер диплома ДК № 005369 від 12.01. 2000 р.)

Вчене звання – доцент (атестат доцента АЦ № 010929 від 21.04. 2005 р.)

Народився  11 листопада 1962 року у м. Ужгород.

Освіта: закінчив медичний факультет Ужгородського державного університету в 1990 році (диплом ТВ № 946917)

Місце роботи та посада: завідувач кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету. 

Досвід професійної діяльності:

  • присвоєна кваліфікація лікаря-терапевта 18.06.1991 р., посвідчення № 2130

  • асистент (1991), кандидат медичних наук (2000), доцент кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету з 2001 року;

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток та становлення топографії нижньої порожнистої вени в пренатальному періоді онтогенезу людини» (2000)

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікував 69 робіт. Серед них:

СТАТТІ

  • Діагностика гліальних пухлин головного мозку за допомогою комп’ютерної томографії / Б.Л. Трускавецький, О.В. Кіш, М.Ю. Кочмарь [та ін.] // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету, серiя «Медицина». – 2013. – Вип. 3 (48). – С. 258 – 264.
  • Динаміка змін щільності клітинних елементів світлих центрів лімфоїдних вузликів білої пульпи селезінки щурів-самців репродуктивного віку впродовж місяця після антигенної стимуляції організму / А.С.Головацький , А.О.Гербут, М.Ю. Кочмарь [та ін.] // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т. 14, № 2 (52). – С. 64–67.
  • Цитоархітектоніка дифузної лімфоїдної тканини власної пластинки слизової оболонки шлунка у дітей грудного віку / А.С. Головацький, В.Й. Палапа, М.Ю. Кочмарь [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2016. – Вип 1 (53). – С. 11–15.
  • Розвиток та становлення топографії легеневих та нижньої порожнистої вен упродовж раннього передплодового періоду пренатального онтогенезу людини / А.С. Головацький, О.І. Гецко, М.Ю. Кочмарь [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2017. – Вип. 1 (55). – С. 22–2
  • Закономірності змін щільності й активності малих та середніх лімфоцитів у дифузній лімфоїдній тканині та лімфоїдних передвузликах власної пластинки слизової оболонки різних частин шлунка немовлят та дітей грудного віку / А.С. Головацький, В.Й. Палапа, М.Ю. Кочмарь [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2017. – Вип. 2 (56). – С. 18–24.

ПАТЕНТИ

  • Патент 117596 U Україна, МПК А 61 С 9/00 Стоматологічна ложка для зняття відбитків нижньої щелепи / заявники: Локота Ю.Є., Кочмарь М.Ю., Палійчук І.В., Локота М.Є., Палійчук В.І., Локота Є.Ю., Палійчук М.І., Вовчок Р.В., Маляр А.В.; патентовласник: Локота Ю.Є. – №u2017 01535; заявл. 17.02.2017; опубл. 26.06.2017. Бюл. №12.
  • Патент 119179 U Україна, МПК А 61 С 9/00 Пристрій для зняття відбитків нижньої щелепи / заявники: Локота Ю.Є., Кочмарь М.Ю., Палійчук І.В., Локота М.Є., Палійчук В.І., Локота Є.Ю., Палійчук М.І., Вовчок Р.В., Маляр А.В.; патентовласник: Локота Ю.Є. – №u2017 04056; заявл. 24.04.2017; опубл. 11.09.2017. Бюл. №17.

 

Напрями наукових інтересів: пренатальний онтогенез венозних судин людини та структура лімфоїдних (імунних) органів у нормі та при патології.

Робоча адреса: 88018, м. Ужгород, вул. Капушанська, 22, Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія Новака, кафедра анатомії людини та гістології.

Електронна адреса: mikhailokochmar@gmail.com

Телефон: 0509135074

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading