КОЛЕСНІК Наталія Леонідівна

Кандидат ветеринарних наук (2014)

Народилася 2 лютого 1987 року в с. Лузанівка Кам’янського району Черкаської області.

Освіта: Житомирський національний агроекологічний університет, факультет ветеринарної медицини (2009)

Місце роботи та посада: доцент кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету

Досвід професійної діяльності:

2010-2013 рр. – навчання в аспірантурі.

2014 р. –  захист кандидатської дисертації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

2014-2015 рр. – асистент кафедри анатомії і гістології.

2015-2017 рр. – старший викладач кафедри анатомії і гістології.

З 2017 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри анатоміїі і гістології ЖНАЕУ

Тема кандидатської дисертації: «Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів свійського собаки» (2014).

Шифр наукової спеціальності:  16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин – ветеринарні науки.

Опублікувала понад 40 робіт, в тому числі дві монографії та 2 патенти.

Серед них:

МОНОГРАФІЇ
  • Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин: монографія / [Горальський Л. П., Хомич В. Т., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В., Ших Ю. С., Пінський О. В., Назарчук Г. О.] – Л.: СПОЛОМ, 2013. – 296 с.
  • Панікар І. І. Морфологія та імуногістохімія органів імуногенезу свиней у період постнатальної адаптації : монографія / І. І. Панікар, Л. П. Горальський, Н. Л. Колеснік. – Полтава : СПД Глазунов, 2015. – 258 с.
СТАТТІ
  • Колеснік Н. Л. Особливості будови та морфометричних показників спинного мозку собак / Н. Л. Колеснік // Вісник ЖНАЕУ. − 2012. − № 2 (33). – С. 175–178.
  • Морфологія та гістохімія спинномозкових вузлів статевозрілих собак / Л. П. Горальський, І. М. Сокульський, Г.О. Назарчук, Н. В. Демус, Н.Л. Колеснік // Наук. Вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2012. – Т. 14, № 3 (53), ч. 2. – С. 39–46.
  • Колесник Н. Л. Морфометрические особенности шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов спинного мозга безпородных собак / Н. Л. Колесник // Ученые записки / Витебская ордена «Знак почета» гос. акад. вет. медицины. – 2013. – Т. 49, вып. 1, ч. 1. – С. 32–35.

Напрями наукових інтересів: морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів свійського собаки.

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading