КОСТИНСЬКИЙ Григорій Борисович

Доктор медичних наук (2001), професор (2001).

Академік Міжнародної академії інтегративної медицини.

Народився  19 травня 1951 року у с. Рагівка Поліського району Київської області.

Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця (1975)

Місце роботи та посада: професор кафедри медико-біологічних дисциплін Київського міжнародного університету. 

Досвід професійної діяльності:

  • аспірант (1975), асистент, доцент кафедри гістології та ембріології Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця;

  • заступник декана педіатричного факультету Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (1980-1084) ;

  • вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія (медичні науки), 14.03.02 – патологічна анатомія, 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія

  • проректор Медичного інституту Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри гістології, цитології, ембріології медінституту УАНМ (1992-2004), перший проректор Інституту Екології та Медицини (згодом Міжнародної академії екології та медицини) (2004-2017), завідувач кафедри морфології людини Інституту Екології та Медицини.

  • професор кафедри медико-біологічних дисциплін Київського міжнародного університету.

Тема докторської дисертації “Нейротканинні взаємовідносини в скелетному м’язі при різних способах його реіннервації (експериментально-морфологічне дослідження)”.

Шифр наукової спеціальності: 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Опублікував понад 100 робіт, у тому числі: 2 монографії, 5 авторських свідоцтв.

Напрям наукових інтересів: регенеративні процеси в периферійній нервовій системі.

Робоча адреса: 01011, м. Київ, Печерський узвіз 19.

Електронна адреса:  protos19@i.ua

 

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading