КОСТЮК Володимир Кіндратович

Доктор ветеринарних наук (2010), професор (2011).

Заслужений науково-педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України (2017).

Академік Академії наук вищої освіти України (2011).

Член Науково-методичної комісії МОН України галузі «Ветеринарна медицина».

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.070.01 Національного університету біоресурсів і природокористування України та К 64.070.01 Харківської державної зооветеринарної академії.

Член Європейської асоціації ветеринарних анатомів EAVA (2017).

Почесний громадянин міста Дубровиця Рівненської області (2005),

Народився 14 листопада 1955 року у с. Висоцьк Дубровицького району Рівненської області.

Освіта: закінчив з відзнакою Українську Ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію (1978).

Місце роботи та посада: професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г.Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Нагороджений:

·         Почесною Грамотою Голови Державного департаменту ветеринарної медицини МінАПК, головного державного інспектора ветеринарної медицини України (1998);
·         відзнакою МАП України «Знак пошани» (2006);
·         відзнакою МАП України «Відмінник аграрної освіти та науки III ступеня» (2007);
·         Подякою Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України (2008)
·         відзнакою Науково-методичного центру аграрної освіти України «За вагомий внесок в розвиток освіти» (2010);
·         відзнакою Державного комітету ветеринарної медицини України «За заслуги в розвитку ветеринарної медицини ІІІ ступеня» (2011);
·         відзнакою Академії наук вищої освіти України «20 років Академії наук вищої освіти України» (2012);
·         Почесною Грамотою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (2012);
·         відзнакою Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України «Золота медаль В.Г.Касьяненка» (2013);
·         відзнакою Академії наук вищої освіти України «За досягнення у ветеринарії» (2013);
·         Подякою Міністерства освіти і науки України (2014);
·         Подякою Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (2014)

Указами Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета нагороджений:

·       Орденом Святого Рівноапостольного Князя Володимира ІІІ ступеня (2013);
·       Орденом Святого Рівноапостольного Князя Володимира ІІ ступеня (2014);
·       Орденом Святого Рівноапостольного Князя Володимира І ступеня (2015);
·       Благословенною грамотою з відзнакою (2015).

Досвід професійної діяльності:

·       аспірант Української сільськогосподарської академії (1983-1986), асистент Української сільськогосподарської академії (1986-1991), доцент Української сільськогосподарської академії (1991-2011) (пізніше, з 1992 р. – Українського державного аграрного університету, з 1994 р. – Національного аграрного університету України, а з 2008 р – . Національного університету біоресурсів і природокористування України), професор (2011) кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г.Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України.

·       старший науковий співробітник Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України (за сумісництвом; 1998-2014).

Тема кандидатської дисертації: «Лимфатическое русло слизистой оболочки языка и дна ротовой полости собаки, домашней свиньи и домашнего быка» (1986).

Тема докторської дисертації: «Онтогенез лімфатичного русла шлунка свійського бика» (2010).

Шифр наукової спеціальності: 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин.

Опублікував понад 240 робіт, у тому числі: 1 підручник, 20 навчальних посібників, 3 монографії, 6 Галузевих стандартів вищої освіти України, 13 програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців у ВНЗ України та 2 патенти. Серед них:

ПІДРУЧНИК
  • Морфологія сільськогосподарських тварин: Підручник / В.Т.Хомич, С.К.Рудик, В.С.Левчук, Б.В.Криштофорова, В.П.Новак В.К.Костюк : за ред. В.Т.Хомича – К.: Вища освіта, 2003. – 527 с.
 НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
·       Костюк В.К. Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія: Навчальний посібник / В.К.Костюк. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 78 с.
·       Костюк В.К. Атлас анатомії свійських тварин. Синдесмологія. Міологія. : Навчальний посібник / В.К.Костюк. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 75 с.
·       Костюк В.К. Тестові завдання з морфології сільськогосподарських тварин : Навчальний посібник / В.К.Костюк, Н.В.Дишлюк: За ред. В.К.Костюка. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 224 с.
·       Костюк В.К. Тестові завдання з анатомії свійських тварин : Навчальний посібник / В.К.Костюк. – К.: ТОВ “Аграр Медіа Груп”, 2012. – 134 с.
·       Багатомовний словник анатомічних термінів (українсько-латинсько-англійсько-російсько-білорусько-польсько-румунський) : Навчальний посібник / В.К.Костюк, E.Pasicka, М.В.Щипакін, О.К.Усович, V.Enciu; За заг. ред. В.К.Костюка. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 840 с.
·       21. Термінологічний словник анатомії птахів : Навчальний посібник / В.К.Костюк, І.І.Вакулик, О.Ю.Балалаєва, М.В.Щипакин; За ред. В.К.Костюка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2017. – 340 с.
СТАТТІ
·       Костюк В.К. Онтогенез лімфатичного русла шлунка свійського бика / В.К.Костюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва”. – К., 2013. – Вип. 188, Ч. І. – С. 210–217.
·       Костюк В.К. Морфологічні особливості будови пір’я бджолоїдки золотистої (Merops apiaster) / В.К.Костюк, О.В.Волощук // Сучасне птахівництво : Науково-виробничий журнал. – К., 2015. – № 1–2 (146–147). – С.14–17.
·       Костюк В.К. Особенности строения перьев некоторых птиц / В.К.Костюк, О.В.Волощук // Иппология и ветеринария (ежеквартальный научно-производственный журнал) – Санкт-Петербург, 2015. – № 1 (15). – С. 34–40.
·       Kostiuk V. Some features of the structure of a flying feather domestic goose (Anser anser) / V.Kostiuk, O.Voloshchuk) // Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. – Stetin, 2017. – 336 (43) 3. Р. 59–66.

Підготував 2 кандидатів ветеринарних наук.

Напрями наукових інтересів: будова і розвиток лімфатичної системи, порівняльна анатомія, анатомічна темінологія.

Робоча адреса: 03041, м. Київ, вул. Потехіна,16, кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка

Електронна адреса: kvk21@ukr.net

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading