Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

КОТ Тетяна Францівна

Доктор ветеринарних наук (2018), професор (2021).

 

Народилася 20 червня 1973 року на Житомирщині.

 

Освіта: Державна агроекологічна академія України (м. Житомир), спеціальність – «Ветеринарна  медицина» (1998).

 

Місце роботи та посада: професор кафедри анатомії і гістології Поліського національного університет (м. Житомир).

 

Нагороджена:

 

Досвід професійної діяльності:

 

Тема кандидатської дисертації: «Особливості будови яєчників великої рогатої худоби чорно-рябої породи в екологічних умовах Житомирщини» (2004).

 

Тема докторської дисертації: «Морфологія яйцепроводу свійських птахів у постнатальному періоді онтогенезу і порівняльно-видовому аспекті» (2018).

 

Шифр наукової спеціальності: 16.00.02. – патологія, онкологія і морфологія тварин – ветеринарні науки.

 

Опублікувала понад 100 наукових праць, у тому числі 7 навчальних посібників, 1 монографію, 1 тлумачний словник. Серед них:

Рудик С.К., Кот Т.Ф. Анатомія кішки. Частина 1. Апарат руху: навчальний посібник. Житомир: Полісся, 2011. 104 с.

Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кот Т.Ф., Гуральська С.В. Анатомія свійських птахів: навчальний посібник. Житомир: Полісся, 2011. 252 с.

Рудик С.К., Кот Т.Ф. Анатомія кішки. Частина 2. Система органів шкірного покриву. Нутрощі: навчальний посібник. Житомир: Полісся, 2012. 88 с.

Рудик С.К., Кот Т.Ф. Анатомія кішки. Частина 3. Серцево-судинна, лімфатична, нервова системи. Органи чуття: навчальний посібник. Житомир: Полісся, 2013. 104 с.

Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кот Т.Ф., Гуральська С.В. Анатомія свійських птахів: навчальний посібник. Вид. 2-ге. Житомир: Полісся, 2014. 248 с.

Хомич В.Т., Кот Т.Ф. Морфологія кози: навчальний посібник. Житомир: Полісся, 2016. 344 с.

Кот Т.Ф., Рудик С.К. Морфологія яйцепроводу свійських птахів: монографія. Житомир, 2017. 248 с.

Тератологічний тлумачний словник / Пикалюк В.С., Антонюк О.П., Небесна З.В., Кривецький В.В., Соколюк В.М., Гуральська С.В., Кот Т.Ф., Шевчук Т.Я., Шварц Л.О., Абрамчук О.М., Журавльов О.А., Дмитроца О.Р., Усова О.В., Лавринюк В.Є., Мотузюк О.П., Поручинський А.І., Журавльова О.В., Синиця В.Г., Степанюк Я.В., Титюк О.В. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 560 с.

Кот Т.Ф., Житова О.П., Гуральська С.В.  Особливості анатомії м’ясоїдних тварин: навчальний посібник. Житомир: Друк-Бук, 2019. 202 с.

 

Напрями наукових інтересів: розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології.

Робоча адреса: 10008, м. Житомир, бульвар Старий 7, Поліський національний університет, кафедра анатомії і гістології.

 

Електронна адреса:  tkotvet@ukr.net

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ 

 2,503 total views,  5 views today

Exit mobile version