КОВАЛЬЧУК Олександр Іванович

Доктор медичних наук (2016), професор (2018)

Член-кореспондент Міжнародної академії інтегративної антропології (2017)

Член наукового товариства анатомів, гістологів і топографоанатомів України

 

Народився  5 липня 1979 року у смт Ратне Ратнівського району Волинської області.

Освіта

Досвід професійної діяльності

 • 2004-2017 – асистент, старший викладач, доцент кафедри анатомії людини НМУ

 • 2009-2012 – заступник декана медичного факультету № 1 НМУ

 • 2012-2014 – вчений секретар НМУ

 • 2017-2019 – начальник відділу моніторингу якості діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

 • 2017-2019 – професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України (за сумісництвом); професор кафедри фундаментальної медицини Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом);

 • з 2018 – професор кафедри описової та клінічної анатомії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (за сумісництвом)

 • з 2019 завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертаційні праці

 • 2009 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів»

 • 2016 – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Морфологічні особливості аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів»

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

 

Наукові інтереси:

 • нормальна анатомія

 • патофізіологія

 • антропометричні дослідження

 • спортивна морфологія

 • екоморфологія

 • сучасне викладання анатомії людини

 

Основні наукові праці

Автор (співавтор) понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

ПІДРУЧНИКИ
 • Анатомія людини. У трьох томах. / Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І., Ковальчук О.І. // Вінниця: Нова книга, 2019. – 1200 с. Гриф МОН і МОЗ України. Національний підручник.
 • Human Anatomy : textbook / Cherkasov V. G., Herasymiuk I. Ye., Holovatskyi A. S., Kovalchuk O. I. [et al.]. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. – 464 p.
ПОСІБНИКИ
 • Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. //  Київ, 2019. – 124 с. Гриф МОН України.

Електронні адреси: 

kovalchuk@anatom.ua

anatom.in.ua@gmail.com

Сайт-візитівка: www.kovalchuk.anatom.ua

 

http://orcid.org/0000-0002-6311-3518

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35114967200

https://publons.com/researcher/1374916/oleksandr-kovalchuk/

https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Kovalchuk

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0034696

https://www.facebook.com/Kovalchuk.anatom/

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading