ХАЩИНА Тетяна Валеріївна

Кандидат медичних наук (2018), доцент (2020)

Народилася 18 червня 1983 року в м. Київ.

Освіта: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (2007). Інститут післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Місце роботи та посада: доцент кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (м. Київ).

Досвід професійної діяльності:

− старший лаборант (2007), асистент (2007-2019), доцент (2019) кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

− куратор з упровадження кредитно-модульного навчання по медичному факультету №3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації: «Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузійних розчинів».

Шифр наукової спеціальності: 14.03.01 − нормальна анатомія.

Напрями наукових інтересів: 

·         нормальна анатомія людини

·         сучасне викладання анатомії людини

·         історія анатомії

Робоча адреса: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус НМУ, кафедра анатомії людини.

Електронна адреса: anatomi@ukr.net

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading