МАЛІКОВ Олександр Вячеславович

Кандидат медичних наук (2017), доцент (2019).

Народився 18 липня 1979 року в м. Київ.

Освіта: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (2006).

Місце роботи та посада: доцент кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (м. Київ).

Досвід професійної діяльності:

− лаборант (1998-2006), старший лаборант (2006), асистент (2006-2018), доцент (2018) кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

− куратор з упровадження кредитно-модульного навчання по медичному факультету №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Тема кандидатської дисертації: «Морфологічні особливості мозкової речовини нирок щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів».

Шифр наукової спеціальності: 14.03.01 − нормальна анатомія.

Опублікував 87 робіт.

СТАТТІ:

Маліков О. В. Структурні зміни мозкової речовини нирки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування інфузії HAES-LX-5 % / О. В. Маліков // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – № 3, Т 1 (122). – С. 309-315.
Маліков О. В. Структурні зміни мозкової речовини нирки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування інфузії лактопротеїну з сорбітолом / О. В. Маліков // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2015. – № 2 (88). – С. 12-19.
Маліков О. В. Структурні зміни мозкової речовини нирки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування інфузії ізотонічного розчину / О. В. Маліков // VI конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України : збірник наукових праць. – Вип. 82. – Т. 2. – Кн. 2. – Запоріжжя, 2015. – С. 299-313.
Структурные особенности адаптации и компенсации нарушенных функций внутренних органов при инфузионной терапии ожоговой болезни / В. Г. Черкасов, А. И. Ковальчук, И. В. Дзевульская, Э. В. Черкасов, А. В. Маликов, В. Н. Титаренко, Т. В. Лахтадыр, Р. М. Маткивская // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4(46). – С. 165-170.
Влияние комбинированных гиперосмолярных растворов на нанопроцессы в стенке кровеносных капилляров и в интерстициальном матриксе внутренних органов при ожоговой болезни / А. И. Ковальчук, И. В. Дзевульская, А. В. Маликов, В. Н. Титаренко, Э. В. Черкасов, Т. В. Лахтадыр, Р. М. Маткивская // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – № 2 (81). – С. 5-11.
Структурные механизмы цитопротекции во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни / В. Г. Черкасов, А. И. Ковальчук, И. В. Дзевульская, Э. В. Черкасов, А. В. Маликов, В. Н. Титаренко, Т. В. Лахтадыр, Р. М. Маткивская // Biomedical and biosocial anthropology. – 2014. – № 23. – С. 6-12.
Ультраструктурные трансформации межклеточного вещества во внутренних органах при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов / В. Г. Черкасов, И. В. Гунас, А. И. Ковальчук, И. В. Дзевульская, Э. В. Черкасов, А. В. Маликов, Т. В. Лахтадыр, В. Н. Титаренко, Р. М. Маткивская // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т. 14, № 1 (51). – С. 37-44. * Роль эндогенной интоксикации в морфогенезе изменений во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни / И. В. Гунас, В. Г. Черкасов, А. И. Ковальчук, И. В. Дзевульская, Э. В. Черкасов, А. В. Маликов, В. Н. Титаренко, Т. В. Лахтадыр, Р. М. Маткивская // Biomedical and biosocial anthropology.  – 2015. – № 24. – С. 30-36.
Ультраструктурные изменения эндотелия кровеносных капилляров внутренних органов при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов / В. Г. Черкасов, И. В. Дзевульская, А. И. Ковальчук, А. В. Маликов, Т. В. Лахтадыр, В. Н. Титаренко, Р. М. Маткивская // Вісник морфології. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 96-102.

Напрями наукових інтересів: структура кровоносних судин в нормі та патології, історія вітчизняної та світової анатомії, виготовлення анатомічних препаратів та методи їх зберігання і консервування.

Робоча адреса: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус НМУ, кафедра анатомії людини.

Електронна адреса: alexandrvm@ukr.net

orcid-logo

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

 

Loading