МАЛЬЦЕВА Валентина Євгенівна

Кандидат біологічних наук (2018)

Народилася 25 березня 1985 року в м. Харків.

Освіта: 2007 – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія».

Місце роботи та посада: старший науковий співробітник морфології сполучної тканини, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

Досвід професійної діяльності : лаборант (2007), молодший науковий співробітник (2013), науковий співробітник (2016), старший науковий співробітник (2019) лабораторії морфології сполучної тканини, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

Тема кандидатської дисертації: «Вікові особливості перебудови хребтового рухового сегменту поперекового відділу хребта щурів після дії свинцю» (2018)

Шифр наукової спеціальності:  03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Наукові інтереси: структура міжхребцевого диску та дуговідросткових суглобів в нормі та за умов патології; ультраструктура кісткової, хрящової та м’язової тканин; регенерація кісткової тканини за умов імплантації біоматеріалів, культивованих скелетогенних клітин.

Основні наукові праці: Автор (співавтор) понад 35 наукових праць, серед яких:

 СТАТТІ

  • Мальцева В.Є. Вплив свинцю на структурно-функціональний стан кісткової тканини хребта щурів на фоні остеопорозу // Фундаментальні проблеми медицини та біології – 2016. – № 1 (127). – С. 4-7.

  • Мальцева В.Є. Вплив свинцю на вміст колагенів у міжхребцевому диску та губчастій кістковій тканині тіл хребців щурів різного віку // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 3, Т. 1 (131). – С. 211-215.

  • Maltseva V.E. Effect of Pb exposure on the cells and matrix of the intervertebral disc of rats // Regulatory mechanisms in biosystems. – 2017. – Vol. 8 (2). – С. 217-224.

  • Морфологічні зміни епіфізарного хряща дистального відділу стегнової кістки кролів в умовах його двобічного блокування пластинами з гвинтами / Хмизов С.,Рокутов В., Ершов Д., Ашукина Н., Данищук З., Мальцева В. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – № 3. – С. 66-73.

  • Структурні особливості багатороздільного м’яза пацієнтів із дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта / Радченко В.О., Скіданов А.Г., Ашукіна Н.О., Мальцева В.Є., Данищук З.М.// ScienceRise. Medical Science. – 2018. – № 6 (26). – С. 41–49.

  • Вплив радіочастотної абляції на міжхребцевий диск щурів після нуклеотомії / Піонтковський В.К., Ашукіна Н.О., Мальцева В.Є., Іванов Г.В. // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 4, Т. 2 (147). – С. 291–297.

  • Регенерація кістки за умов використання ало-та ксеноімплантатів у поєднанні з біоактивними факторами сироватки крові / Корж М. О., Воронцов П.М., Ашукіна Н.О., Мальцева В.Є., Нікольченко О. А., Гусак В. С. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – № 3. – С. 66-73.

Робоча адреса: вул. Пушкінська, 80, м. Харків, Україна, 61024

Електронна адреса: maltseva.val.evg@gmail.com

Профілі:

https://orcid.org/0000-0002-9184-0536
ResearcherID: Q-4618-2016
https://www.researchgate.net/profile/Valentyna_Maltseva
https://scholar.google.com/citations?user=257ucPMAAAAJ&hl=ru
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%CC%E0%EB%FC%F6%E5%E2%E0+%C2%E0%EB%E5%ED%F2%E8%ED%E0&ustanova=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0&order=Google
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1264896

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading