Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

МАЛЬЦЕВА Валентина Євгенівна

Кандидат біологічних наук (2018)

Народилася 25 березня 1985 року в м. Харків.

Освіта: 2007 – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія».

Місце роботи та посада: старший науковий співробітник морфології сполучної тканини, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

Досвід професійної діяльності : лаборант (2007), молодший науковий співробітник (2013), науковий співробітник (2016), старший науковий співробітник (2019) лабораторії морфології сполучної тканини, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

Тема кандидатської дисертації: «Вікові особливості перебудови хребтового рухового сегменту поперекового відділу хребта щурів після дії свинцю» (2018)

Шифр наукової спеціальності:  03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Наукові інтереси: структура міжхребцевого диску та дуговідросткових суглобів в нормі та за умов патології; ультраструктура кісткової, хрящової та м’язової тканин; регенерація кісткової тканини за умов імплантації біоматеріалів, культивованих скелетогенних клітин.

Основні наукові праці: Автор (співавтор) понад 35 наукових праць, серед яких:

 СТАТТІ

Робоча адреса: вул. Пушкінська, 80, м. Харків, Україна, 61024

Електронна адреса: maltseva.val.evg@gmail.com

Профілі:

https://orcid.org/0000-0002-9184-0536
ResearcherID: Q-4618-2016
https://www.researchgate.net/profile/Valentyna_Maltseva
https://scholar.google.com/citations?user=257ucPMAAAAJ&hl=ru
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%CC%E0%EB%FC%F6%E5%E2%E0+%C2%E0%EB%E5%ED%F2%E8%ED%E0&ustanova=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0&order=Google
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1264896

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

 1,838 total views,  1 views today

Exit mobile version