МАТЕШУК-ВАЦЕБА Леся Ростиславівна

Доктор медичних наук (2001), професор (2004).

Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ).

Заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2017).

Академік Міжнародної академії інтегративної антропології (МАІА)

Народилася 20 вересня 1957 року в м. Львів.

Освіта: Львівський державний медичний інститут (1981)

Місце роботи та посада: завідувач кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  (м. Львів). 

Досвід професійної діяльності:

 • асистент (1982), доцент (1994), професор (2004), завідувач (з 2016) кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Тема докторської дисертації: «Закономірності перебудови гемомікроциркуляторного русла ока в онтогенезі, при ішемії та лазеротерапії» (2001)

Шифр наукової спеціальності: 14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікувала понад 200 робіт, у тому числі монографію,10 навчальних посібників. Серед них:

 • Морфологічні особливості організації ультраструктурних компонентів фільтраційного бар’єру нирки щура на 42 добу перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету // Вісник Вінницького національного медичного університету. 2011. № 2 (співав.).
 • Ультраструктурна організація звивистих сім’яних канальців яєчка щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. 2013. №3 (співав.).
 • Ultrastructural hemomicrocircular channel links of rat testicle of streptozotocin-induced diabetes //Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. 2014. № 2(8) (співав.).
 • Вплив опіоїду на ультраструктуру променистого вінця кінцевого мозку в експерименті  // Світ медицини та біології. 2014. № 4(47) (співав.).
 • Ультраструктурні зміни шкіри щурів при довготривалому впливі опіоїду // Вісник української медичної стоматологічної академії. 2014. № 4(48) (співав.).
 • Ультраструктурна організація війкових відростків очного яблука щура при застосуванні опіоїду впродовж різних термінів // Вісник морфології. 2015. № 1(21) (співав.).
 • The influence of an opioid on the course of reparative processes // Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. 2015. №1 (28) (співав.).
 • Співставлення мікроструктурної організації шарів сітківки щура та людини в нормі  // Світ медицини та біології. 2015. №2(49) (співав.).
 • Dynamics of ultrastructural changes exocrinepart of rat pancreas under the influence of opioid  // The Pharma Innovation.  2015. № 4(4) (співав.).
 • Peculiarities of vascular tunic microstructure of the white rat eyeball under the effect of opioid // Romanian Journal of Morphology and Embryology. 2015. № 3 (56) (співав.).

Підготувала 10 кандидатів медичних наук.

Напрями наукових інтересів: закономірності розвитку та вікових змін структурної організації очного яблука та інших органів у пре- і постнатальному періодах онтогенезу; перебудову органів за умов порушення  гемоциркуляції, діабету, впливу опіоїдів;  можливості корекції патологічних змін структури органів шляхом застосування фармакол. препаратів, гіпербаричної оксигенації та лазер. опромінення.

Робоча адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, кафедра нормальної анатомії.

Електронна адреса: lvatseba@gmail.com

 

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading