Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

МАТЕШУК-ВАЦЕБА Леся Ростиславівна

Доктор медичних наук (2001), професор (2004).

Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ).

Заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2017).

Академік Міжнародної академії інтегративної антропології (МАІА)

Народилася 20 вересня 1957 року в м. Львів.

Освіта: Львівський державний медичний інститут (1981)

Місце роботи та посада: завідувач кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  (м. Львів). 

Досвід професійної діяльності:

Тема докторської дисертації: «Закономірності перебудови гемомікроциркуляторного русла ока в онтогенезі, при ішемії та лазеротерапії» (2001)

Шифр наукової спеціальності: 14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікувала понад 200 робіт, у тому числі монографію,10 навчальних посібників. Серед них:

Підготувала 10 кандидатів медичних наук.

Напрями наукових інтересів: закономірності розвитку та вікових змін структурної організації очного яблука та інших органів у пре- і постнатальному періодах онтогенезу; перебудову органів за умов порушення  гемоциркуляції, діабету, впливу опіоїдів;  можливості корекції патологічних змін структури органів шляхом застосування фармакол. препаратів, гіпербаричної оксигенації та лазер. опромінення.

Робоча адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, кафедра нормальної анатомії.

Електронна адреса: lvatseba@gmail.com

 

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

 6,686 total views,  9 views today

Exit mobile version