МАЗУРКЕВИЧ Тетяна Анатоліївна

Кандидат ветеринарних наук (2001), доцент (2002)

Народилась 30 січня 1967 р. у м. Кагарлик Київської обл.

Освіта: Українська сільськогосподарська академія, спеціальність – «Ветеринарія» (1989).

Місце роботи та посада: доцент  кафедри  анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ). 

Досвід професійної діяльності:

1984–1989 рр. – навчання в Українській сільськогосподарській академії.

1989–1995 рр. – лікар ветеринарної медицини в Українському науково-дослідному ветеринарному інституті.

1995–1998 рр. – навчання в аспірантурі кафедри гістології, цитології та ембріології.

1998–2000 рр. – асистент кафедри гістології, цитології та ембріології.

2000 р. – захист кандидатської дисертації у Білоцерківському державному аграрному університеті.

2000–2002 рр. – старший викладач кафедри гістології, цитології та ембріології.

2002–2017 рр. – доцент кафедри гістології, цитології та ембріології.

З 2017 р. і по даний час – доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г.Касьяненка;

Тема кандидатської дисертації: «Постнатальний період онтогенезу клоакальної сумки курей кросу «Ломан Браун» (2000).

Шифр наукової спеціальності: 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин.

Розробила електронний навчальний курс з дисципліни «Cytology, Histology, Embryology».

Опублікувала понад 200 наукових праць, серед яких є співавтором підручнику «Екологія у ветеринарній медицині», практикуму «Цитологія, гістологія та ембріологія свійських тварин», посібників «Цитологія, ембріологія і гістологія свійських тварин у запитаннях і відповідях», «Екологія у ветеринарній медицині». Має наукові публікації у морфологічному журналі Угорщини, Туреччини, у наукових виданнях Росії і Республіки Білорусь.

h– індекс – 2.

Напрями наукових інтересів: морфологія, кровопостачання і іннервація органів кровотворення та імунного захисту птахів у постнатальному періоді онтогенезу.

Робоча адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони 15, НУБіП України, кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Електронна адреса: tamazur@ukr.net

Loading