Site icon АНАТОМ | The ANATOMIST

МЕЛЬНИК Олег Петрович

доктор ветеринарних наук (2011), професор (2013),

академік АН ВО України (2011),

Почесний солдат Сандіністської революції та Сандіністської народної армії (Нікарагуа,1987),

Почесний громадянин села Котюжани Муравано-Куриловецького району Віницької області (2009),

закордонний член Польського товариства анатомів (2013),

член Європейської асоціації ветеринарних анатомів EAVA (2017).

Народився  19 серпня 1964 р. у селі Рідківці Новоселицького району Чернівецької області.

Освіта: Кіцманський радгосп-технікум Чернівецької області – ветеринарний фельдшер (1983), Українська сільськогосподарська академія (1990) ветеринарний лікар;

Місце роботи та посада: завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ). 

Нагороджений:

Указами Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета нагороджений:

Досвід професійної діяльності:
– 1990 – 1991рр. стажист кафедри анатомії Української сільсько-господарської академії.
– 1991 – 2000 рр. асистент кафедри анатомії: Української сільсько-господарської академії 1991 – 1992, Українського державного аграрного університету 1992 – 1994, і з 1994 р. Національного аграрного університету України.
– 2000 – 2008 рр. доцент кафедри анатомії тварин Національного аграрного університету України, а з 2008 р. по 2013 р. Національного університету біоресурсів і природокористування України.
– 2001 р. заступник декана факультету ветеринарної медицини Національного аграрного університету України з господарської роботи.
– 2001 -. 2002 рр. заступник директора навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК Національного аграрного університету України з організаційної роботи.
– 2003 – 2006 рр. директор Наукового природничо-історичного музею Національного аграрного університету.
З 2011 р. по даний час завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Національного  університету біоресурсів і природокористування України.
У 2011 р. обраний академіком АН ВО України.

Тема кандидатської дисертації: «Морфофункцірнальний аналіз плечового поясу ссавців» (1996).

Тема докторської дисертації: «Біоморфологія плечового поясу хребетних» (2011).

Шифр наукової спеціальності:  16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин – ветеринарні науки.

Є організатором і фактичним засновником унікального музею анатомії, для якого виготовив понад 1500 експонатів, а також єдиним в Україні хто володіє технологією полімерного бальзамування (пластинації);

Опублікував понад 200 робіт, у тому числі є співавтором та науковим редактором першого у світі підручника «Анатомія риб»

Підготував 2 кандидатів ветеринарних наук.

Напрями наукових інтересів: порівняльна анатомія хребетних та біоморфологія. Антидарвініст!

Робоча адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони 15, НУБіП України, кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка

Електронна адреса:  museum@nubip.edu.ua

 

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

 5,212 total views,  5 views today

Exit mobile version