ПАСТУХОВА Вікторія Анатоліївна

Доктор медичних наук (2011), професор (2018), завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України (2015)

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія (медичні науки), 14.03.02 – патологічна анатомія, 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Освіта

 • 1998 – Луганський державний медичний університет за спеціальністю “Лікувальна справа”

Досвід професійної діяльності

 • 1998-2004 – старший лаборант, асистент, старший викладач кафедри анатомії людини Державного закладу «Луганський державний медичний університет»

 • 2004-2009 – асистент кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 • 2009-2014 – доцент кафедри анатомії та фізіології Національного університету фізичного виховання і спорту України

 • з 2014 р. – професор кафедри анатомії, фізіології і спортивної медицини Національного університету фізичного виховання і спорту України

 • з 2015 р. – завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України

Дисертаційні праці

 • 2003 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми «Особливості будови щитоподібної залози під впливом тютюнового диму в різні вікові періоди»

 • 2011 – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми «Морфогенез внутрішніх чоловічих статевих органів в умовах загальної хронічної гіпертермії»

Наукові інтереси

 • cистемний аналіз морфофункціональних перебудов організму людини у процесі адаптації до фізичних навантажень

 • вплив хронічної гіпертермії та фізичного навантаження на морфогенез органів ендокринної системи організму

 • антропометричні дослідження спортсменів на різних етапах підготовки

 • вивчення структурних змін скелетних м’язів при фізичних навантаженнях

 • спортивна дієтологія

 • фізична реабілітація при патології внутрішніх органів

Основні наукові праці

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • Особливості будови щитоподібної залози при впливі на організм тютюнового диму на різних етапах онтогенезу // Український морфологічний альманах. – 2003. – Т.1, № 2. – С. 33–38.
 • Альвеологенез у легенях людини // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2007. – Т.6, № 2. – С. 53–57.
 • Вплив хронічної гіпертермії з фізичним навантаженням на морфогенез передміхурової залози в експерименті //Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2009. – № 13 (2). – С. 457–460.
 • Пошкодження сперматогенного епітелію яєчок, зумовлені дією хронічної гіпертермії // морфологія. – 2009. – Т. 3, № 4. – С. 51–54.
 • Ожирение как фактор развития метаболических нарушений у мальчиков в пубертатный период (в связи с назначением средств физической реабилитации) // Слобожанський науково-спортивний вісник: Медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту. – 2012. – №4. – С. 14–21.
 • Експериментальні дослідження ультраструктурних змін литкового м’яза під впливом фізичного навантаження // Вісник Запорізького національного університету. – 2013. – № 2 (8). – С. 255–262.
 • Influence of HAES-LX-5% infusion solution on the DNA content of endocrine glands cells against the background of thermal burn of skin in rats/ V. G. Cherkasov, І. V. Dzevulska, E. V. Cherkasov, R. F. Kaminsky, V. A. Pastukhova, О. І. Kovalchuk, Yu. Yu. Trofimenko // World of medicine and biology. – 2017. – № 4(62).  – P. 168-173. DOI 10.26724 / 2079-8334-2017-4-62-168-173.
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ДЖЕЙМСА МАКНАМАРЫ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК /  И. В. Гунас, Н. А. Дмитриев, В. А.Тихолаз, М. М. Шинкарук-Диковицкая, В. А. Пастухова, М. П. Мельник, Ю. И. Рудый // World of medicine and biology. – 2018. –  № 1 (63). – P. 19-22. DOI 10.26724/2079-8334-2018-1-63-19-22.

Електронна адреса: pastuhova_v@ukr.net

Робочий телефон: +38 (044) 289-73-27

http://www.researcherid.com/rid/K-9077-2018

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DlOpX_QAAAAJ&hl=uk

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading