ПІВТОРАК Володимир Ізяславович

Доктор медичних наук (1999), професор (2002).

Віце-президент наукового товариства АГЕТ України (з 2015).

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова зі спеціальностей 14.03.01 – нормальна анатомія (медичні науки), 14.03.02 – нормальна фізіологія.

Народився  28 листопада 1952 року у с. Дружне Калинівського району Вінницької області.

Освіта: Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова (1976)

Місце роботи та посада: завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Вінницького національного медичного університету  імені М. І. Пирогова (м. Вінниця). 

Досвід професійної діяльності:

 • асистент (1976), доцент (1993), професор (2001), завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Вінницького національного медичного університету  імені М. І. Пирогова з 2017 року;

 • заступник декана по роботі з іноземними студентами Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (1986-2012).

Тема докторської дисертації: “Топографоанатомічні, структурно-функціональні особливості та математичне моделювання оперованого шлунка” (1999)

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.

Опублікував понад 300 робіт, у тому числі: 4 підручники і 8 навчальних посібників, 43 авторських свідоцтва та патенти на винахід. Серед них:

СТАТТІ
 • Півторак В.І. Синтопія прямої кишки у чоловіків в нормі, при ураженні її пухлинами, до та після черевно-анальної резекції за даними комп’ютерної томографії / В.І.Півторак, С.П.Одарченко // Biomedical and biosocial anthropology – 2013. – , N – С. 143-145.
 • Півторак В.І. Морфология клеток Сертоли при экспериментальном варикоцеле и после его лечения / В.І. Півторак, О.А. Сміюха // Клиническая и экспериментальная морфология – 2014. – № 1. – С. 18-22.
 • Півторак В.І. Особливості структурних компонентів нефрона кіркової речовини єдиної нирки у нестатевозрілих щурів / В.І. Півторак, В.М.Монастирський // Галицький лікарський вісник – 2015. – T. 22. Число 3, частина 2. – С. 43-46.
 • Півторак В.І. Зміни клітинного циклу клітин кіркової речовини нирки після нефректомії контралатеральної у статевонезрілих щурів / В.І. Півторак, В.М. Монастирський // Вісник проблем біології і медицини –2016 – Вип. 2, Т 2 (129). – С. 253-257.
 • Modeling of possible movements of a single human kidney / M. Monastirskiy, V.I. Pivtorak, V.A. Fedotov // Deutscher Wissenschaftsherold – 2017. – № 5. – P. 31-33.
 ПІДРУЧНИКИ
 • Оперативна хірургія та топографічна анатомія: підручник / Ю.Т.Ахтемійчук, Ю.М.Вовк, С.В.Дорошенко,.. В.І.Півторак та ін. За ред. М.П. Ковальського. – К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 504 с.
 • Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї : підручник / В. І. Півторак, О. М. Проніна, Ю. М. Вовк [та ін.] ; за ред. професорів: В. І. Півторака, О. М. Проніної. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 350 с. Гриф МОЗ України.
 ПОСІБНИКИ
 • Півторак В.І. Клінічна анатомія трійчастого та лицевого нервів. Вегетативні вузли лиця. Місцеве знеболювання: навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.І.Півторак, М.П.Булько – Вінниця. Видавництво “Нова книга”, 2012. – 136 с.
 • Півторак В.І. Короткий курс топографічної анатомії та оперативної хірургії / В.І. Півторак, О.Б. Кобзар, Ю.Г. Шевчук. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 224 с.
 • Півторак В. І. Клінічна анатомія верхньої кінцівки : посібник / В. І. Півторак, О. Б. Кобзар, М. П. Булько, В. Г. Костюк. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 160 с.
Авторські свідоцтва, патенти на винахід
 • Пат. на винахід № 114873 С2 Україна, МПК: A61B 17/221, A61B 17/94. Спосіб лікування та профілактики рецидиву нефролітіазу хворих з коралоподібними каменями єдиної нирки / Монастирський В. М., Капшук О.М., Півторак В. І.; заявник та патентовласник Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова. – № а 201610322 ; заявл. 10. 10. 2016 : опубл. 10.08.17, Бюл. № 15. – 4 с.

Підготував  8 кандидатів медичних наук.

Напрями наукових інтересів: вивчення, математичне та експериментальне моделювання морфофункціональних змін в організмі при патологічних процесах, травмах, а також після оперативних втручань, розробка нових способів хірургічного лікування.

Робоча адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, ВНМУ ім. Пирогова, кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії. Тел.(0432)533718

Домашня адреса: 21021, м. Вінниця, вул. Порика, 27 кв. 37,

Тел. +38(067)7576486

Електронна адреса:

pivtorakv@gmail.com

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ

Loading